ࡱ> {p[bjbjΐΐ\ibb''''''8'('+L,,,,c eeX<' fY c f fbb,,-{s{s{s f8bT,',{s f{s{s$, gY'En60ٞ ¨En@¨l¨' f f{s f f f f fq f f f f f f f¨ f f f f f f f f f (:MARKETING2 MATERIAAY INFORMACYJNE EMBED Word.Picture.8 Wyja[nienia prowadzcego Zawsze patrz, w ktrym miejscu cyklu znajduje si Twj produkt/usBuga Zaplanuj wej[cie nastpnego produktu/usBugi do cyklu Notatki uczestnika WYJAZNIENIA I UWAGI EMBED Word.Picture.8 Wyja[nienia prowadzcego By mo|e ludzie chc wikszego zakresu korzystnych cech towaru Im wicej |yczeD mo|esz speBni, tym wicej bdziesz mgB sprzeda. R|ne segmenty rynku czsto maj r|ne potrzeby Notatki uczestnika WYJAZNIENIA I UWAGI EMBED Word.Picture.8 Wyja[nienia prowadzcego Starzy konsumenci bd kupowa nowe towary Nowi konsumenci bd kupowa stare towary Twj rynek jest zawsze bilansem tych czterech poj Notatki uczestnika WYJAZNIENIA I UWAGI  ANALIZA KONKURENCJI Jakie s podstawowe cele konkurencji (strategia)? W jaki sposb osigaj oni te cele w praktyce (taktyka)? Jakie [rodki posiada konkurencja, |eby realizowa swoje cele? Jakie s ich prawdopodobne plany na przyszBo[? ANALIZA S.W.O.T. (mocne strony, sBabe strony, mo|liwo[ci, zagro|enia) Jakie kroki mog podj, |eby Ci przeszkodzi? Notatki uczestnika WYJAZNIENIA I UWAGI  10 SPOSOBW BADANIA KONKURENCJIWyja[nienia prowadzcego ZADZWONI I POPROSI O INFORMACJ ODWIEDZI SKLEP/ZAKAAD/BIURO KUPI WZR/KILKA WZORW SPRAWDZI OPUBLIKOWANE INFORMACJE ZLEDZI ICH REKLAM SPRAWDZI ICH DOSTAWCW POROZMAWIA Z ICH PERSONELEM SPRAWDZI W WYDANIACH SPECJALISTYCZNYCH OBSERWOWA ICH DZIAAALNOZ BIZNESOW POROZMAWIA Z ICH KONSUMENTAMI Badajc konkurencj, badasz swoich konsumentw Poznaj swoj konkurencj tak samo dobrze jak swj biznes Wszystko, co mo|esz zrobi oni mog te|! Notatki uczestnika WYJAZNIENIA I UWAGI  10 REAKCJI KONKURENCJI Wyja[nienia prowadzcego OBNI{Y CENY ZAPROPONOWA COZ ZACHWYCAJCEGO WZMOCNI REKLAM WPROWADZI NOWY PRODUKT POLEPSZY JAKOZ ZACZ "UPRZEDZA KONSUMENTW" DEZINFORMOWA DOSTAWCW PODKREZLI WASZE SAABE MIEJSCA BARDZIEJ NARZUCAJCE SI METODY HANDLU ZASTOSOWA CENY DUMPINGOWE Konkurencja mo|e odpowiedzie na kilka sposobw Nie przystpuj do wojny cenowej (dopki mo|esz unika strat) Co[ z tego mo|e pracowa na Ciebie Notatki uczestnika WYJAZNIENIA I UWAGI  ABY DZIAAANIA BYAY EFEKTYWNE, MUSISZ BY Wyja[nienia prowadzcego LEPSZY SZYBSZY ORYGINALNIEJSZY TACSZY LUB WSZYSTKIE 4 JEDNOCZEZNIE ! ! ! S TO UNIKATOWE CECHY TWOICH PRODUKTW/USAUG R|ne potrzeby s zaspokajane przez te wszystkie unikatowe momenty sprzeda|y Im wicej wymagaD potrafisz zaspokoi, tym wicej bdziesz mgB sprzeda Notatki uczestnika WICZENIA NIEPOWTARZALNA SPECYFIKA TWOJEGO BIZNESU U.S.P. (Unique Selling Points) "Unikatowe momenty sprzeda|y" My[l, |e 2 najlepsze "unikatowe momenty" mojego biznesu (USP) - to: 1. 2. Reszta grupy uwa|a, |e moje USP - to: 1. 2. 3. 4. Jak mog reklamowa te USP dla r|nych grup konsumentw? WYJAZNIENIA I UWAGI PLANOWANIE ZBYTU rodzaj towaru koszt towaru zBo|ono[ techniczna towaru niezbdno[ konsultacji oraz serwisu przy sprzeda|y towaru niezbdno[ usBug po sprzeda|y KanaB zbytu NPR6 8 D H ( * , . ſŗ{p`ham5B*CJ mHphsHhghammHsHham5CJ mHsHhammHsHham5mHsHhamjhx`hamCJU-jxG hamCJUVaJmHnHsHtH hamCJjDhamCJUham5B*CJ mH phsH ham5B*CJ ph ham5CJ jhamUmHnHu#NPH ss\\M & F$IfgdM & F$If^`gdam$ & F$Ifa$gdM hkd$$Ifl0$s! 4 lapytM $ & F$Ifa$gdM UEEEE$ & F$Ifa$gdM Jkd $$Ifl$c% 4 lap ytM $ & F$Ifa$gdM MkdB $$Ifl0&$4 laytM  * $ & F$Ifa$gdM :kd# $$Ifl$c%  4 laytM $ & F$Ifa$gdM * , . f jjj[ & F$IfgdM & F$If^`gdam$ & F$Ifa$gdM & Fgdamekd $$Ifl0$r! 4 lapytM . 0 ^ ` b d f  T X & ( * B F H n p r t v ü󵪵󜵌xjhamUham5B*CJ phham5B*CJ mHphsHjhamUmHnHuham5CJ mHsH ham5CJ hghamhammHsHham5mHsHjhamU-jG hamCJUVaJmHnHsHtHhamjhamU, ( * , . 0 2 4 XHHHHH$ & F$Ifa$gdM Jkd $$Ifl$c% 4 lap ytM $ & F$Ifa$gdM Kkd$$Ifl0$]4 laytM 4 6 8 : < > B H p $ & F$Ifa$gdM & Fgdam:kd$$Ifl$c%  4 laytM $ & F$Ifa$gdM p r t 4 mmm^ & F$IfgdM & F$If^`gdam$ & F$Ifa$gdM & Fgdamckd$$Ifl0$r! 4 lapytM 2 4 *,046\^`bfpvԼæԘ|h^RhamCJ8OJQJ^JhamOJQJ^J&jhamOJQJU^JmHnHuham5B*CJ phham5B*CJ mHphsHjhamUmHnHuhghammHsHham5CJ mHsH ham5CJ hammHsHham5mHsHhamjhamUjhamU-jG hamCJUVaJmHnHsHtH "$UEEEE$ & F$Ifa$gdM Jkd1$$Ifl$c% 4 lap ytM $ & F$Ifa$gdM Mkd1$$Ifl0$^4 laytM $&(*,.6^$ & F$Ifa$gdM :kdi2$$Ifl$c%  4 laytM $ & F$Ifa$gdM ^`bhjln & F$IfgdM & Fgdamekd2$$Ifl0$r! 4 lapytM np$ & F$Ifa$gdM akd[3$$IflM$$0C4 laytM v`drxPVdz>@BFJnrx~±~wskhammHsHham ham5CJ ham5CJ mHsHhamCJ OJQJ^Jham5CJ OJQJ\^Jham5OJQJ\^J ham5OJQJ\^JmHsH ham5\ham5\mHsHhamOJQJ^Jham5CJ OJQJ\^J$ham5CJ OJQJ\^JmHsH&xTVvvvvdO & F$If^`gdam$x$G$Ifa$gdM $ & Fx$7$8$G$Ifa$gdamqkd3$$IflM$$ 0C4 lap ytM BDFHJpcQ$ & F$Ifa$gdM akd~4$$IflM$$0C4 laytM $ & F$If^a$gdM & F T$Ifgdam & F$If^`gdM prtvxz|~$ & F$Ifa$gdM Jkd5$$Ifl$$ 4 lap ytM ~FHJLBFlp,0LNx|񤖌hgham5CJhgham5CJmHsHhgham5ham5mHsHham5CJmHsH ham5CJ ham5ham5B*CJ mHphsH ham5CJ jhamUmHnHuhamhghammHsH0@hkd5$$Ifl0$r! 4 lapytM $ & F$Ifa$gdM & Fgdam:kdn5$$Ifl$$  4 laytM Hrokde6$$Ifl  0&$0  4 laytM $ & F$Ifa$gdM & F$IfgdM HJLs^I^I^I & F$If^`gdM & F$If^`gdam & F$IfgdM kd 7$$Ifl  0&$ 0  4 lap ytM DFnp.0z| & F$If^`gdam & F$If^`gdam$ & F$Ifa$gdM & F$If^`gdM & F$If^`gdam| "$(,.TVXZ^dfjrڽӣ||sghgham5mHsHham5mHsHham5CJmHsH ham5CJ ham5ham5B*CJ mHphsHham5B*CJ phjhamUmHnHuhghammHsHham5CJ mHsH ham5CJ hammHsHhamhgham5CJhgham5>*CJmHsH(iaO$ & F$Ifa$gdM & Fgdamokd7$$Ifl  0&$0  4 laytM & F$IfgdM & F>$If^>`gdam "$&j:kd8$$Ifl$c%  4 laytM $ & F$Ifa$gdM Jkdv8$$Ifl$c% 4 lap ytM &.VXZbdf}pp`$ & F$Ifa$gdM & F$IfgdM & FgdamekdA9$$Ifl0$r! 4 lapytM $ & F$Ifa$gdM fhjzzzz$ & F$Ifa$gdM tkd9$$Ifl  0&$0  4 laytM .0{fQ<Q< & F$If^`gdM & F$If^`gdam & F7$If^7`gdM kd|:$$Ifl  0&$ 0  4 lap ytM ,0PTX\BDJLXZ`bfhrt .02@BFJLrtvx|ֹޫϟޫham5B*CJ mHphsHham5B*CJ phjhamUmHnHuhghammHsHham5CJ mHsH ham5CJ hammHsHhamham5mHsHhgham5mHsHhgham580RTZ\D & F$If^`gdam$ & F7$If^7`a$gdM & F$If^`gdM & F$If^`gdamD ME & FgdamtkdA;$$Ifl  0&$0  4 laytM & F$IfgdM & F>$If^>`gdam & F$If^`gdam 02468:<>@BDb5kdU<$$Ifl$c%  4 laytM $ & F$Ifa$gdM Ekd;$$Ifl$c% 4 lap ytM $ & F$Ifa$gdM DFLtvxssc$ & F$Ifa$gdM & F$IfgdM ckd<$$Ifl0$r! 4 lapytM $ & F$Ifa$gdM & Fgdam| 6T,.:<>(,ntǪz hamCJ ham5B*CJ mHphsHham5B*CJ phjhamUmHnHuhghammHsHham5CJ mHsH ham5CJ hammHsHhgham5mHsHhgham5ham5mHsHham5CJmHsH ham5ham-zzzz$ & F$Ifa$gdM tkdL=$$Ifl  0&$0  4 laytM "$4{ffQ<Q & F$If^`gdM & F$If^`gdam & F7$If^7`gdM kd=$$Ifl  0&$ 0  4 lap ytM 46VXZhjl:<>~ & F$If^`gdam$ & F7$If^7`a$gdM & Fr$If^`rgdM & F$If^`gdM & F$If^`gdam & F$If^`gdM prtskY$ & F$Ifa$gdM & Fgdamtkd>$$Ifl  0&$0  4 laytM & F>$If^>`gdamj:kd?$$Ifl$c%  4 laytM $ & F$Ifa$gdM Jkd]?$$Ifl$c% 4 lap ytM ,}p`$ & F$Ifa$gdM & F$IfgdM & Fgdamekd(@$$Ifl0$r! 4 lapytM $ & F$Ifa$gdM *,.02pr .26Fjlrt| $ & * , T V ham5B*CJ phham5B*CJ mHphsH ham5CJ jhamUmHnHuhammHsH ham>*CJ$ ham5CJ$ham5CJ$mH sH hamCJham hamCJ$ham5CJ$mHsH7,.02p6uiaTG6$ & FX^a$gdam $ & Fxa$gdam $ & Fha$gdam & Fgdam & F gdamkd@$$Ifl0LL$8 04 lapytM 6>F$ , T $ & F$Ifa$gdM #gdam$ & FX^a$gdam & F p#^gdam T V \ ^ ` b & F$IfgdM hkdA$$Ifl0$s! 4 lapytM V Z b d f !!v!x!!!!!!!!jlpޒ|zdQ%ham5B*CJOJQJ\^Jph*ham56CJOJQJ\]^JmHsHUham6CJOJQJ]^J ham6]ham6]mHsHham5CJOJQJ\^J(ham5CJOJQJ\^JaJmHsH ham5CJOJQJ\^JaJhammHsHhamhamCJOJQJ^J*jhamCJOJQJU^JmHnHub d f $IfgdM $ & F$Ifa$gdM akd)B$$IflM$$04 laytM !x!!yy[[[[[$ & F x$If^`a$gdam & F7$If^7`gdM qkdB$$IflM$$ 04 lap ytM !!!!!!lnprVakdLC$$IflM$$04 laytM $7$If^7`a$gdM $IfgdM $$Ifa$gdM $$Ifa$gdM $x$If^a$gdM Geografia rozmieszczenia i liczba zakBadw handlowych Notatki uczestnika WYJAZNIENIA I UWAGI KANAAY ZBYTU producent konsument producent handlowiec detaliczny (agent) konsument producent handlowiec hutrowy (agent) handlowiec detaliczny (lub dystrybutor) konsument EMBED Word.Picture.8 Notatki uczestnika WYJAZNIENIA I UWAGI CO WPAYWA NA CENY? stopieD wydatkw przedsibiorstwa stopieD konkurencji na rynku rodzaj towaru lub usBugi image spBki korelacja zapotrzebowania i ofert na rynku czynniki [rodowiska zewntrznego Notatki uczestnika WICZENIE  OKREZLENIE CENY. KIOSK BANANOWY RAJ  Jeste[ wBa[cicielem kiosku spo|ywczego "BANANOWY RAJ KupiBe[ parti bananw w hurtowni i zamierzasz pu[ci j w sprzeda| detaliczn. Jak bdziesz ustala cen bazow? Przedyskutuj wszystkie czynniki, ktre nale|y wzi pod uwag. UB| swoj formuB obliczeD ceny bazowej i przedyskutuj w grupie. Notatki uczestnika CENA BAZOWA = WYJAZNIENIA I UWAGI USTALANIE CEN W marketingu wyr|nia si trzy podstawowe podej[cia do obliczenia cen wyj[ciowych: bazujce na kosztach, na opinii konsumentw (popycie), na cenach konkurencji. Notatki uczestnika WYJAZNIENIA I UWAGI OKREZLENIE CENY W MAAYM BIZNESIE    Notatki uczestnika WYJAZNIENIA I UWAGI  10 CZYNNIKW USTALANIA CENY W MAAYM BIZNESIE widoczna jako[ Twojego towaru? czy towar bdzie "speBnia swoj funkcj"? warto[? ceny konkurencji? czy klienci bd mogli sobie na to pozwoli? czy uwierz Ci klienci /dostawcy? dostpno[? wygody? jaka ilo[ Twojego towaru jest potrzebna klientom? ile oni kupi? Innymi sBowy& DOBRA JAKOZ ZA PRZYSTPN CEN!!!!!!! Notatki uczestnika WYJAZNIENIA I UWAGI POLITYKA CENOWA SZEROKI ZAKRES NISKA CENA WSKI ZAKRES - WYSOKA CENA Notatki uczestnika WYJAZNIENIA I UWAGI PAMITAJ! CENA I WARTOZ TO NIE JEST TO SAMO OKREZLENIE WARTOZCI STWIERDZENIE FAKTU OKREZLENIE CENY PODJCIE DECYZJI Notatki uczestnika WYJAZNIENIA I UWAGI CENA I POPYT. PRAWO PODA{Y I POPYTU. Cena  Popyt Je|eli popyt przerasta poda| Twoje ceny wzrosn, je|eli poda| przerasta popyt obni| si. Notatki uczestnika    13 3.11 13 3.10 13 3.9 13  13  3.8 13  3.7 12  3.6 11 3.5 11 10  8  3.12 13 3.14 13 3.15 WARTOZ TWOJEGO TOWARU CENY KONKURENCJI POPYT WZRD KONSUMENTW CO RYNEK WYTRZYMA? 13 3.16  13 3.17 13 3.18  13 3.19 pr؄ڄބ &8:<>PTƅ*068ĸrrhamCJOJQJ^JaJhamCJOJQJ^J ham5CJOJQJ\^JaJ(ham5CJOJQJ\^JaJmHsH hamCJham5B*CJ phham5B*CJ mHphsHjhamUmHnHuhammHsHham5CJ mHsH ham5CJ ham,rX:kdyydS;$ & F 8$Ifa$gdam 8$IfgdM & F 8$Ifgdam & F7$If^7`gdM qkdE$$IflM$$ 04 lap ytM lnprCakdL$$IflM$$04 laytM $7$If^7`a$gdM $IfgdM $If^`gdM $ & F 8$Ifa$gdam$ 8$Ifa$gdM 8NVhjlrt̆ΆІ҆Ԇֆ"${pbRFbham5B*CJ phham5B*CJ mHphsHjhamUmHnHuhghammHsHhammHsHham5CJ mHsH ham5CJ hamjVFhamCJUjs: hamCJUVjhamCJU hamCJhamCJOJQJ^JhamCJOJQJ^JaJ ham5CJOJQJ\^JaJ(ham5CJOJQJ\^JaJmHsHΆІ҆Ԇֆ؆چ܆ކ$ & F$Ifa$gdM JkdiM$$Ifl$c% 4 lap ytM $ & F$Ifa$gdM gdam H;; & F$IfgdM hkd4N$$Ifl0$s! 4 lapytM $ & F$Ifa$gdM :kdM$$Ifl$c%  4 laytM "$JLw $IfgdM $ & F$Ifa$gdM akdN$$IflM$$04 laytM & F$IfgdM $(*FJLNR҇և؇ $&(|~ˆĈƈ̈Έ &(,ȹȹȹȹȹȹ}ujhamUham5B*CJ mHphsHham5B*CJ phjhamUmHnHuham5CJ mHsH ham5CJ ham5CJOJQJ\^J ham5CJOJQJ\^JaJ(ham5CJOJQJ\^JaJmHsH hamCJhamhammHsH)LNPR؇ (ƈȈyyhhhhhhW$If^`gdM & F!$Ifgdam & F7$If^7`gdM qkdPO$$IflM$$ 04 lap ytM Ȉʈ̈Έn$ & F$Ifa$gdM akdO$$IflM$$04 laytM $7$If^7`a$gdM $IfgdM j:kdP$$Ifl$c%  4 laytM $ & F$Ifa$gdM JkdsP$$Ifl$c% 4 lap ytM &(.2Bvkk $G$IfgdM $IfgdM hkd>Q$$Ifl0$s! 4 lapytM $ & F$Ifa$gdM ,.0Fdhrv ڊ܊<@x~‹Ћԋ 268:ĺ桚hgham5ham ham5CJ ham5CJ mHsHhamCJaJ hamCJhamCJmHsHhamCJ$aJham5CJ \aJham5CJ \aJmHsH hamaJjQhamUhamOJQJmHsH0BDF $$G$Ifa$gdM $G$IfgdM fkdU$$IflM$$044 laytM |~{{{m{{{{{{{ $$G$Ifa$gdM $$G$Ifa$gdM ukdwV$$IflM$$ 044 lap ytM 4jX$ & F$Ifa$gdM hkd+W$$IflM$$044 laytM $ & F$G$Ifa$gdM $$G$Ifa$gdM $$G$Ifa$gdM 468:Z\^`bdfhjl & F 9r $IfgdM $ & F$Ifa$gdM JkdW$$Ifl$c% 4 lap ytM :<RZ\^rvxČ̌ΌЌҌԌdhĶčӍ}sss`Q`Q`ham5CJOJQJ\^J$ham5CJOJQJ\^JmHsHhamCJmHsHjhamCJUmHnHu hamCJham5B*CJ phham5B*CJ mHphsH ham5CJ jhamUmHnHuhamhghammHsHhammHsH#hgham5OJQJaJmHsH#hgham5OJQJaJmHsHlnpxC6 & F$IfgdM hkdX$$Ifl0$s! 4 lapytM $ & F$Ifa$gdM gdam:kd2X$$Ifl$c%  4 laytM ΌЌw $IfgdM $ & F$Ifa$gdM akd)Y$$IflM$$04 laytM & F$IfgdM ЌҌ֌،ڌ܌ތyydWBB & F$If^`gdM $If^gdM & F$If^`gdM & F7$If^7`gdM qkdY$$IflM$$ 04 lap ytM ,.0V^L$ & F$Ifa$gdM akdLZ$$IflM$$04 laytM $7$If^7`a$gdM & F"$Ifgdam #$IfgdM $If^`gdM (*,.0@VXlprŽÿumgmXMXMmgumuham5CJ \aJham5CJ \aJmHsH hamaJhamCJaJjhamCJUmH sH ham5B*CJ mHphsHham5B*CJ phjhamUmHnHuham5CJ mHsH ham5CJ ham hamCJham5CJ\hamCJOJQJ^J$ham5CJOJQJ\^JmHsHham5CJOJQJ\^JVXZ\^`bdfhjj:kd<[$$Ifl$c%  4 laytM $ & F$Ifa$gdM JkdZ$$Ifl$c% 4 lap ytM jruuuu & F$G$IfgdM hkd[$$Ifl0$ ! g4 lapytM $ & F$Ifa$gdM zz$ & F$G$Ifa$gdM & F$G$IfgdM fkd3\$$IflM$$044 laytM {{{{{{{{i{{ & F $G$IfgdM & F$G$IfgdM ukd\$$IflM$$ 044 lap ytM $&*,02:<>bdflprƏȏ LNRtvŷɧޏŇŇ|ul|u|ul|ham5\aJ ham5\ham5\mHsHhammHsHjhamUmH sH ham5B*CJ phham5B*CJ mHphsHjhamUmHnHuham ham5CJ ham\mHsH ham\ hamaJ hamCJjhamCJUmH sH hamCJaJ* "$(*.0468:<$ & F$G$Ifa$gdM & F$G$IfgdM <>dfhjF66$ & F$Ifa$gdM Jkd^$$Ifl$$ g4 lap ytM $IfgdM fkd|]$$IflM$$044 laytM jlrH:: & F$G$IfgdM hkd^$$Ifl0$s! 4 lapytM $ & F$Ifa$gdM :kd^$$Ifl$$  g4 laytM o$ & F$G$Ifa$gdM $G$IfgdM fkdv_$$Ifl$$0g44 laytM & F$G$IfgdM PR{iZiZiZiZ$G$If^gdM & F#$G$If^gdam & F$G$IfgdM ukd `$$Ifl$$ 0g44 lap ytM ސ:<@lp46:RTXz *.0XZ^hjУhammHsH hamCJ ham5B*CJ phham5B*CJ mHphsHjhamUmHnHuhamham5CJ mHsH ham5CJ hamaJhamCJaJham5\mHsHham5\aJ ham5\3>@8:VX $$G$Ifa$gdM n$G$IfgdM $G$IfgdM $G$If^gdM & F#$G$If^gdam "$=--$ & F$Ifa$gdM JkdTa$$Ifl$c% 4 lap ytM $ & F$Ifa$gdM fkd`$$Ifl$$0g44 laytM $&(*0XZ8hkdb$$Ifl0$s! 4 lapytM $ & F$Ifa$gdM :kda$$Ifl$c%  4 laytM $ & F$Ifa$gdM Z`bdfhj|o|  $IfgdM $ & F $Ifa$gdM akdb$$IflM$$04 laytM & F$IfgdM uu\K $If^gdM & F $If^`gdM & F 7$If^7`gdM qkd;c$$IflM$$ 04 lap ytM ēؓ DFHRTZ^`ɾгХɕ}wqi`iqiham5CJ aJhamCJ aJ hamCJ hamaJjhamUmH sH ham5B*CJ phham5B*CJ mHphsHjhamUmHnHuhghammHsHham5CJ mHsH ham5CJ hamham5CJ \mHsHham5CJ \ hamCJ jhamCJ UmHnHu ܓޓ$ 7$If^7`a$gdM T T|$If^T`|gdM & F T $Ifgdam $If^`gdM & F $If^`gdM FHJLA11$ & F$Ifa$gdM Jkd^d$$Ifl$$ g4 lap ytM $ & F$Ifa$gdM akdc$$IflM$$04 laytM LNPRTVX`$ & F$Ifa$gdM gdam:kdd$$Ifl$$  g4 laytM $ & F$Ifa$gdM & F$G$IfgdM hkd)e$$Ifl0$s! 4 lapytM zz$ & F$G$Ifa$gdM & F$G$IfgdM fkde$$IflM$$044 laytM XZ{{{iSSiS & F$G$If^`gdM & F#$G$If^gdam & F$G$IfgdM ukdXf$$IflM$$ 044 lap ytM Ԕڔ,2V\zΕЕ $,.0HNxz|~»{neneZ{́ham5CJ4\aJham5CJ \ham5CJ \mHsH hamaJjhamUmH sH ham5B*CJ phham5B*CJ mHphsHjhamUmHnHuham ham5CJ ham5CJ mHsH hamCJhamCJ aJhgham5CJ hgham5CJ mHsHhgham5CJ aJ"Z\ΕUC$ & F$Ifa$gdM fkd g$$IflM$$044 laytM $ & F$G$Ifa$gdM $G$IfgdM & F#$G$If^gdam & F$G$If^`gdM ΕЕҕԕ֕ؕڕܕޕ$ & F$Ifa$gdM Jkdg$$Ifl$$ g4 lap ytM &C5 & F$G$IfgdM hkdlh$$Ifl0$s! 4 lapytM $ & F$Ifa$gdM gdam:kdh$$Ifl$$  g4 laytM &(*,.0N|~zzz$ & F$G$Ifa$gdM fkdi$$IflM$$044 laytM & F$G$IfgdM ~d{j{{{{{{{{{ & F 9r $IfgdM & F$G$IfgdM ukdi$$IflM$$ 044 lap ytM –XdBF~̘Θؘ֘ޘȸ|qjf[f[Sjh'UhK6hammHsHham ham5CJ ham5CJ mHsH hamCJ hamaJhamCJaJ hamCJham5CJ\ham5CJ\mHsHjhamUmH sH hamCJ$OJQJaJmHsH*jhamCJOJQJUaJmHnHujhamOJQJUaJhamCJ$aJmHsHhamCJ$aJ ̘zh$ & F$Ifa$gdM fkdOj$$IflM$$044 laytM $ & F$G$Ifa$gdM & F$G$IfgdM ̘ΘИҘԘؘ֘ژܘޘ]XgdK6:kdRk$$Ifl$$  g4 laytM & F$IfgdK6$ & F$Ifa$gdM Jkdj$$Ifl$$ g4 lap ytM s~kd}$$IfTF\+ -'  t644 layt$T $$Ifa$gd$ "$&(,.6ᬗvnj`\jU ham5CJ$hamjhamCJUhXQhamB*phhamB*CJ4EHph(jh$h$UmHnHsHtHu(j}h$h$UmHnHsHtHuhM hjh$h$UmHsHjh$h$UmHsHj|h$h$UmHsHh$jkh$h$UmHsHjh'Uh' $&*yq & Fgdam $-DM a$ $xa$gdamTkd$$IfF0:& t644 layt$ $$Ifa$gd$$Ifgd$ *,.8:>@FHLNPZ\`bhjnprz|$ & F-DM a$ & F $xa$gdam & Fgdam$a$ $ & Fa$gdam68:<>@DFHJNPXZ\^`bfhjlprxz|~ԑ}jThamCJUjJhamCJUh hamCJ jhamCJUjƭhamCJUjhamCJUjBhamCJU ham5CJ$jzhamCJUhamB*phhamB*CJ4EHphhamjhamCJUhXQ hamCJ$.|™ę & F$xa$$ & Fa$gdam $ & Fa$gdam $xa$gdam$a$ & Fgdam™ęƙʙ̙ΙЙҙؙڙܙ "$&*퓍yjhamCJUjhamCJU hamCJ$ ham5CJ$jhamCJUj$hamCJUj\hamCJUjhamCJUjhamCJUhamB*phhamB*CJ4EHph hamCJ ham5CJ hhamjhamCJU/ęșʙ̙Йҙڙܙ & F $xa$gdam$xa$$ & Fa$ $ & Fa$gdam & Fgdam"$(*,248:<>@DFHLNRT$xa$$a$$ & F-DM a$ $ & Fa$gdam & F $xa$gdam & Fgdam*,0246:<>@BFHJLNPTVX\dfhjptvxz~ڵڥڛڵڑڵڇ|ham5CJmHsHjhamCJUjhamCJUjhamCJUj<hamCJU hamCJ$ ham5CJ$jhamCJUj6hamCJUjnhamCJUhamjhamCJUhamB*phhamB*CJ4EHphh,TVZ\fhlnpvx|~ $xa$gdam $ & Fa$gdam & Fgdam$a$gdamgdam$ & Fa$̚ښܚ68`bfhjpr|~ $xa$gdam & Fgdamgdamgdam $ & FG$a$gdam $ & Fa$gdamؚ̚ښܚ 48\^`bdjnprz|~Żλ۱ۥۖۆ|ۥrۖhjPhamCJUjhamCJUjhamCJUjhamCJU hamCJ$ ham5CJ$hamB*phhamB*CJ4EHphjhamCJUhamCJmHsHham5CJ \ hamCJ ham5CJhamhamCJaJham5CJmHsHham5CJaJmHsH(›ƛț̛ΛЛ֛؛gdam $ & Fa$gdam & Fgdam $xa$gdam›ěțʛЛԛ֛؛籦hK6hammHsHhXQ h hamjhamCJUjV hamCJUj hamCJU hamCJ$ ham5CJ$hamhamB*phhamB*CJ4EHphgdK601h/R . A!n"S#n$n% `!7y^bG"xY>M p7xڭVG.:K XCHpB@ ݂30m-EuNZ{wWWWWWU?=3I揈1focۛ1"@|`dD3?rWOgIK"Nt#3kX64Ɗ~jО+֒˺wK=纎GO[]Ջm*y MY/5;s-`V1s_@iv5>;rǚLL]e9#8(3ymZ9L! ٧I{no0m=[vU3.h)[mޯ؋i{jصsvtȎc;t '9*:PqZ@5nT:t_C2zSRr֓/2'$=qUm*R*s@%s6rEluߞC.ZfwRVXvm5خFؕXhPS ;ggRKjGmrXoc9y>,/; {g/O=N.c:meBLT2O~deSt ^N)9AwȍNSy 8=g2;KsʼFY#t6%׽'Ǹ,ד+rHwӪknvͯ\UP)*WO}5Uv'jTz_L[zx<B 3/׿{yo^ ΫxVoᇈ 񇈍p\wp|'譾񺫂*Qe͙*D%~Q:XW}浆\'U YUVXt=˰fQhE!繺ҩt:Ywn͐1zD.91ZS*%П @BU뵹f3׭u,F6f,jVYs*lXM+b{Lbq yrF!o]yQ[LMQl}!=F\3B]DbsUd4E^&U6ɑ/Y)@Lij(SF#F4ܤ&1o4J&$g@$`]#bF$ (;+ P4C{ !U Rk*TASX7T"J젘9b$Qt t26Ց+5wL]~h~槦!B1/8K0 |0K wxlpx~pWysp?N0crP Kӏ;&@ V49T懾5;ĩ?tLl C@okh*-rp{HPR+!@ZB%m^Ykkd`rTƚbmSbA\$G%! {-?BGĠ)1)tQL cBD?jU9TGe}.w!uCmhN?Z,ZkB@%l;Tr ~Δ&4QP 7T& NBI*dT P6ŷx{ ?&EA0rb0Cz X7c{ɹ 9 ٚ*ϵ P$NA2XV<Ÿ xmp a}̲і%X9/K44Y󃂴$C+o R bAXCBoAy= P{Bw3|,4q`-X⼉!neYyc1H+, KI"fଜopɿ>k9eM3ǭY5ߜ rP>Ȇ{XsS10sE\4sb9+9\aW ЈAQٻ %*yD=/)^!^^Z :ezEK!~fNP[osof.ڿG{|׏bT[2]_&[țQ.^=xthI+`,k"Y&Ɇ4P./j&OrUlMDye9 呥(|N"2=Ր5}d:JCd*%9DPŧl*óJ@mUbR1ir&%b*ƨrbJ$FuZ}fUUC"jw[aI9*GZ (k ]YmїrpGXQg-[S `hmUh'ZoVX'Nᄉ Y o]."y#6eDv( *Zj௶+_e^[EַW@> !vG{p==%^zZ}N뼢ݫH׌.{7^{(Mߢ̾K_IW~gwB~?zhnOBNxog^CD,\U +p3Y񸧼OCv'#f'PW9yH.Zr-v{Q9ɁUN/W~O ? E &)J_|&=QT:$J} 1YF2R-yO#;3'UvE-5LUY AZcUjrRuAZ-7Z&kb.Z6HXhmVúﲎ{>kQj#~#6#.Y˿myc=;^q+%zNX 8?#Y p#hvz" ]󾣇 kIBԫ@[^&$K^ Ta㥂\ z }w{Pe,`nEsϚ|,f*0}17c}ӏ|tw{HӈPSNU |pK>br/' Ϥ|$87EQ ^x<0Q 衹O6n:1P'esG9H~:oIl-f 3邙Ith"34̌3QcTt=}eZPNԗ4.75(k]ntBEt>ZsDԘ:u~1kٵ+❊MqG]QqPVp#z(-~WD DT@%Tv*(Qe(D,}Y˦tHvmE؈{95h\z&Ƚx͔WiI]ZN>9퐯i|)yb|P·POl yl@+(=۝y)ju/{w,{ԖrjP"GycT2Frd78g{wǰ_?㪸vZέRUZd7TY*WǡC]YT)hQ헪mT;>)b{E 1n 9<@ϰG)$=5d2+uo{wOB:W1zӞKukԢFaxE.g.nd ;f2۩#-L|pv?p鿍%%1 \o6y+^i㹓ݼx4'mӗs>@??0sџ }qMO~b_wbK(ݒ&|A7`BϳuY]{iݎOxnsw{rz~֙NuCZ3%֯(76RW)J]R7 p8[ +^dE4JLWuSA*su+\Le*gWy8*ԗ\?TxJS1n+U^h*;SsWf+rUU˩\T缪gQU8 O^g_/ʶȿ|}\a`Ԇ|六wd3ރwRu UKac9n厪wWyG*WYx[5X"k&&a,M]TUnjq#Up%+TMj9UNs;T]XX0s樜{|R@T&92/fԧXCBƹ0tQmj Tnĺ2Oc]`.a-GU2>Ae~%K>?~=R8{> Y;5؇w*Zq_-UWGOqi5 8}2R3E]},-W&O^⛨d$+:\BI~ZRDMQ vYj埨cZ&W4oJ1v:tơpv=I=G#zo#|-]Kg'K$?vr^S/_],PGx*n#V !?:<;(_N V1*B%Ty~ٮc_)eF/ۥ/v]Y7k8Z u+n ?utcnշֵk}v0w .`OO/kq$ti X#AU]>s8:O絏,B{Kc_ӹqn'a]Fmyc>vއ6lt?p6g?}Cg u} r/1M6ƆVйg׌xfw=u<):-`^>s29&}2> {S;營luclr^5m aw'`u2{;wN7q@ ^@>s}aܟ}V;h?6>ԻXRN}t";zRlĶDR1{{~s<'ŀz:& 'هcNb윇l:DP󈇛{e`qssc\Ap\?3 [< aMly/![g@D_MW|5W|U_swȗ5O=$P<"XC!sy\< n8֗29 Ȅ1aCؐ2)!C&yvZ1TAhۡ\Jy/|w8 h9?⍘gzkk^,Vxg<\j6`нϕZs%+nDA~>ÜϜp)'K4*|G_>"qM=nnscu \>w}@tWOqy;Ls /b r9?6.Eۙ'"--,P 2=s>d9>)Nsl}ߩ~fp;8)U<^d:I3N*pW dn@D'@@D{ja>v=~wC_ys,/`LԿ8`>;k^oFmEm/v6|#gƒ0G_7l^݃ 77,w' lN?(# ~1+YOpD32ӈc4w#M z{x Eh[}Xhdc^ar~;/)}⌫ U0Gu>eaG 89FFFV΢wr.}0҈|F+5ذ^J\/سvm}!C-?Ŀ`O=k:1 ޲f8nkr{|nvNf5Wo971K뚅\,*@Uk >jC.ku=#Vʙ6[ 2f?8ApyY8lӧr8/1Pkɽ,.vr;[6DAsxދݜHm-^nb-7Bfر/':j+pN//Zz bt1B<. {n +%tTVyscΌ%8/V ]3sQyچss/Wq.噐L995 s9|=Lם 1Q{3>0f%Ėu|꼷*?SfơD^x\eoW\i_R+9SϟVecgؚ2A54[%|}]sứzGS6}o4hgܝ ab/A } O/H53xǏ{ y \GdNe&!>#"^F!n#~ "!~S=5ί(vXD&s33w9KǠ.}j$xccĞŽae*{{_azx󣱧y6:;HW{ԏG09ߌy9@C0}؋>؛#(ܛbDa:oaf=?q/n :!~m'N =:>|ׯU_qo~ݷTw(59\r&[^nzLӍǘϴΦxC#c̯הG|~Xq[Ñ:u6ܵS#|6nڦP9}꣔W'p,J7S|ިUj=Q) xDZJwDmj'-RouzD-kꬢO .Ru6#_j F.JgMUZή:61)OiQ sA.3ΪXgYAL.eZr5ӕ{<7 \`!qXۈ S:#[6G 6mت;Z!h > * SާM{>iZ1iЌ7~fj^|O'mu Ԫ_~ƹUW ~ˁ*#u5.ka0'g\sn]a}zz'YلZ~Գwkey^.KB ϖx,se9^$@{ ^yaqk܌hbS"GɍMp+sDܾ!%LKyty^ߢ}*i>IaRG TC2zг)Cz0٪E.tEEuxߥ!j54GMij:UShHXڨF5:tV}j4S " S:EՑU]^= !F (QT@=Y+JJb'} 25?8R&+2#_D]LweL'Ge/m*.PEuj6S{EIhDXPz;5ZI5z#*LI-XJ: sGJKEk2D;`MdJ b4'lϋu⛲(C=m%-qqUfNsjtOe]&3SL{RJB.'R^,*6R18zGT* [#Xޜpc Hj9p!mQSIWp䩿)3`!+⫂A?F7G/@}& 6Nׯh?Βߣx֯i~Ns=oh}4;+PwHKzrPc$/Mr.kᾚ[Ϲ)3(3Ppn}*j qC%sywe:3Pq~EWFEM.Vq+s&%701(єü"ODSaJn0okԂQ6CmgM/#_"|ڮG׷g5hyFTܠ|<%4P4^ALzmHaC%QU qX֫=hjMQ?= .1#wqT jP^j&T㑻CI]рBAU]Ω2풘V譪QFTX76'hNX?q=x=kI0F~<@ճS#݋@ouݞ ݀ZȭJžHU(?|<, Ty'75Tݩ oq5rciPcnyLn@M:)!ȽMr#\NWb+PG$璖s(L)Qϳ·q|RejؔUm_T2U <(̏ZdK*8W -MVh?Q[Uu1}a~Grʀs& 8&SBΠ{l^Ǻ6])y5[r;ִrE S*DjB>D<}:y$% =:n04G-nlfsT}5聪C//W1ӉuGJTBJzTgr;=|{1 FM@>3>NQ26)ME}*o"GW9fSoHiQ'WQ+ 5fè!'p~~lN 9A>lRfe1Q ȗ?uYF\Wo/F1u 2oĝ!?_SJ]}qjȳG/G 7P1ME"tRo >3k)Q%,GM]EZ*a6PE4i95>߲\#\dfS/34өOߙT/z; 6=eX]z"_EgotĸSŤꭐJ Kz).gℊ{ h["hJu05EV_G]MTVҡV&I*͇Z=JxQ񑻩w!#寑Pkӫ0>b;F?q=oz|?DCىnC:!ǡD E @2+r;j>Ҁ!"P+FNjK~,P93Vغ_%*j[qx V1)bDD'G MCtl%KE"*$] g4jM3ĭ;S,Y ӋáTL6AaH qwˈKf0]F\|WM7:g 7h̴֙yo4mKѿMoma8 ; /`!3K$~MŞ2P4:MZ2xڥ|]9|+\affN: 3t33V*ffN-iW3,nL$Keҫ{Pd"P/<իb9-QsȆfϣGLhDw𡣪Gǀ2@6 <1tt/N75_3Å.GE΂P9(! =>r /HTNڿ$)fK.{\2IcJ{KR>&td"wkbKZ(mki5[Wن˶q.uBbFžׅζtS#xwgHopOJy5OotBf04YMffi 3^ ՗[/S=Au7uе^AhwFS5Zzi驟{;#t C}tcm뫪| 5M&]Ụ!ӗTvQvm趽Bj_S 8c\S%5\A350[Hsm6LpE>}'^4q^jCoJcj I_ kHo$%!lRe,w|Vw6=s9{8~wm;俅ie$E9B |%74`%7YzUF}cum]g^tM_K*d c9zG5#ԕS7 {l8@4+ԘSzEU+#2)O LvJeCTRf"QC:ܼх4g٧/:yZkz:+ˤW$ދQº|5^IyୖC䍑^_쵓>^ui /"Kbx97|u?0ymL.nqa楋i.vOi@c^VQm7ڵȮ}EHl3^ z%vy^T2ly_xwy' y8nl=15)'Ml<Ս0w]'s5]I3e1]‘P.wc蹝Ohaۄۊ6-嵱)%U^kC}້[o.-پ:7Vkط5FZ@kZ@;7C Gۧk|gtӼ˼{[|SE^Re+$?^~yG^6eSH ^bNE*H@@(3RJ%aKߏg=C՗/^C3U_zuW[^:еi|O]ʷ*OdYHbx%&IvoJqY]Ɲ%{+-? IzH{QKzٵGsYt^.MesytZKZ ?EK{C)=/G2y$,;,j`7I:od~>֛(#y$7PWzHT:!1yx9$Ӄ&$Rb^rM.ie̡q2} bϩg.}[}oë7B"_Wk{D{|~W/T@bF0f W6MnZD e| 1Lk7i2vm:!t[L?y9L&)ҎɟU*Qn)F%TJSYDAbXy"{5HVk dfHZi>߹~s5,ܲA.-(GT oU G$:'Hv )~ug[*}d,}W-Jg糴B~@ OԁRVG" Md@fcq,-:Jku^q晋w*5|Qr@%(MQ∼-̙@d⤈1'rٌf޼< ο{6RCK4¶Vy[38EOV;UMdivjB0މBW@{->;wPPyk&}%ų%$}1]5(nn[qw[BY^b;.뢺{."-wv!;`M[neSmύddqA{[ǵRFKo]2{[@[{vJj4*V̵rͩ-nMq"&G]\]u!T9r*Pt鴻Hg:yࢻJW%(]r(ĭSnC,zȍqm֧]"PȎM]p{M;ofV*DI#5 Sr' Zh ]:0#B Q=ДhB[~B4sNh%OF\qZ2 FpZf_n%m@w8 TXۧ>mE\~wlAlv`%g;NYG66@3h Ƴ+t]f=lw!W:'n%~)6wHܑu#=n8pzƙڏ;}q]'u܃q_:B>w8C֝#.c/wulc} gW>›ĵ%#Em#nH+EG<pg/R&a㾻$A6%Cf/]f kwNv|yƒf6T-baMC{޹[Iob`.?{=^% cp'hn|~WS.GB||r ~=o|@ITA_y?=4w`lC} 6x7U]>N$%3(Cp6~W&&FG^y5D1z^4U􌩨Li=ȉv=g%ɮ\/G)oLq`Ge* 1 &er|N4u0dv1͵M+͌2 4\- 4s5p5#O3Z1dmfV7+4 iM fi3CM lVdu&n4u189l~C{{!to[SSQLf13'mimI+QB/ft0 lE}6'9#59T57$+jK&Tҙ=@=Lw#ݒ(`n47%#!x@09+e!9Y;:e%2f3%}OGIiIbZVzdV"?Xj ZBf򅚣\~m&@C235$&LUHRǺHzeM>6͡OG0JC^] ac%.I@.uSlLn#ioK~{+#Rn6IUNjR߮vtm6v4\9/ ߑ$CW ̷Oe"A9~',`-U^Ⳮ(mOi9;A9-hw!o{B`;/]moL-œNv.t}JDjXj5aeRv=V ۫xkn}Q/@[وFծ6-~þt]FCmQLw<%rKS.w5YSQ* ?]s+W&_|IK5-̷4?@ 1̟4Ќ4爔QrrJ) 礈\yI ^}0wד8t=Qi$Iԍ'SO7OĻ0!h)]QByP5Ej*wHKG PK]i܁qkh 7i\sU (vYAn^ j}M7ZQn .CuIDhFhL4A{ d}^] /1ŤJqJѲK+Wp xpwS6]jmԫs ܩqJ?8<Ġ,-ǽ_ __m켚 .@sOV)qF3g=aפɀi{FG3_;BlKYF.۵٣-ek!sDsq*+-Sw=o8s9Opl*>sa8iF"s zc8hN~w)ݭq60/*?9bzEʬW(^zGS lzrVB:D*CPvG5nr,0K1oIi0%)Jg L2WϠP=SS ĭo4]?X}BC*ѣM7Q']@t2aE{FA "4FK kMm'}3BM01ntm7bhP֖|b\H4r%)] $p遴@rIWbEp. /?O6yd=A#jceHzJ901PjS&\Inc#qRdA!;9tN+]f _~!_~iBnZ9kSi\Nqq|BC|ھo!~iwp g9 /]T)bJI[sM˹\l:/pl̞;_)~b={o;| +>f?!۬ا5iּ[nIde9h,+ew]5^-i$Ʉ<#7}BE*H5?U<@NY@4jbrX[.:Z.p9COjo٩=dvIv<;:LXb_]C5W #X:TN8n; u;s쓁I: iw_|J>%=/deQ DH /Yؿ*P H5YLjGRQoM$~*H yM0wW2TKG="uչGGH*/^2͡owͮ4$X?}3p?/+ww,t}Mrw]%5sѹK\Q^j.בϹnosQ8t2s|.+[.Gw'1dcRLnJmy+HI %n,utҟ2BcE|-cnqp6ny[ Gw&]|mn+쿍o;!O_}M>U1sSzڣol> ZjSy)G๰n~^Ӥ/Iݟ>;k)= p/$/)VHmZ[+mi8 4 ]-bkUD>u kvOmi 7RqZύ:nf3娩GJdt:΄C/'=:?O:{=T'So>nzԢc%m2=iAtbQ}JSs|' !,f4e4])@L*hZPaHyLjSZ3yϬĜ#G'+]t<_=BIGE1)9B9Z4 m5鬩BOMQb=D^4챶>p.^ƺy{5ɛ:Nk*Z+E RKl6Lq2t.7%(YL,o~~E*mAy0UvkQ.FW.]r]nhwL;MZ-Bnp5'[[ fICwԊHZتmlb*-i5wQۺ:tI[\Z v+ZROYx ԈP/@ _tcμ"&0ɥ/MeZz3XYrˬf71޻% qs{ᵘSZKMB+C:' 3p= @:Z.j.A:+=K [+}y;e6K45.KIvo$&4K{LNYnDcy͍.oq. ԀoSI>Ix3Ӎ;|BchK\JjSs箪GݨJ=`V;U1itma66%ͯmV-汁F6&5mD PS˫ymI-3P>mm_o'-v'YoEc%2.'5vei3s#踛CwzP N5YMwbsI뙽\/2$M8eř.97WyISI])Y}M`2%Ӽ2{'ü{;]ݓN@G>֭^,݆Ë39"~~,_ . e^JK$:X,񒪟&_ ^5'$=h!Lߘz gf3bjxoFjL8A坂Q0Pռԟ~4COhGCcF<ַ澾70~6CyK|?z0uH`n6À!`zӴ}3*"K3)M1=l >OwܺDFce.;'kaIBΙgr\`?b7q]/4kG%;POnǶ .u-͠-lrckVa/ 4dĆ/ oꈥJJ '(\r)''1 UvnՖN@Ge-M!NRJ^+[L/y*4^Hn /8:] W[#h)K!~ qD@W8/#T߆5xwSBft40 X5* <Yp52oL"@@"}R6J-Z*htҟz(j!Ṣr_R6Q,Nλޡg~6[|np7£hϡN_+|sO~O>|#>rxHSl^QdyF>|> ~ħz8'$V~)'ECQ^v/k4A.qfANtmlw #_^X|%9+c_J\'RžZv$lo:Sڏl/-_=8 ]Έ칠KWu5eWǝr msm:-s} 7lpf1i+5q\}tṊAnfn&ՙg 32p-(JqkԈwpkqsOH }=nmq%nDwMr@qnAn:FY[ں5~u]BNrlלՎv߶;m|Ya "&o(ioK{BJbZ숷M"6X e..@u8 ã G٠?r ~18& Ch* /x :@:k/>]vw\[Im8rԁKRgI=%XW7ɽi,'_ NG=SMF<=FǺ:dO s6@ Npet+ ;vpiU'J.>X +2:Q r:uF9@_~XD8= )&' s"څr}Ӱ_3858#W3FNO[މy8INN8|mzJG'З@q~1(2Ϫ,7︜cm"s>aqm@>ujxaι.wZwtQwp qǺ5fnb.s~ϥ<墝,Vt>'_ϰ&xǹ3ЂvpcW{[e9K` A= -;ǘOXrע*ZAjm 4-֣?Әs B}NsC tZRCQ-B-ѧT z1/Ye2ʦ;ѿrпg^cz]AP3@云fJ[)PwPMojqz 1v4O)W?Q>_pW $r礥; N';&u! r,jIJr7MQ۵Xs%-)\Mד% \t0h&Hf74[&J4u3 hN2&R2e.lr1娋+;]"YRMfB2ޕ?5^t;vs=~r;'ZbNWN XQR*UR[bM1hXGdF"u#֌Gtaa_ؗM풜س"$"5^7_FE q[Qo3C/^?y5 82TH52NƳ3⠏L?۠0-7KzKPKS4zeĚ9*]bnaVn"_R!;P@Q2Qz _ %1tI(ޠTN"'OD$ՔT9t] zZ_~j=u֑ZK>k HU$XX[\*( P <4$ICB_٫ wj ΗԟByBq ȡd14^DJN$~a*ZFSyOt6|4:pj4Q\'PK֩F'S;DIR7MA3pO#u 0F` dro1seNa^WOڏ>V1ga:P0cO'Q@T驓;ƺ^:Dzki1'ALu0!;0rh#G}NS6cy2T!缻-!#?R99A?G( Fy[n&MMn:tֺ> Gqy5'%gՍn07vy5O47,/6r7Sgknu'`$I+9epl;Xϼ_x[d#G@(3-Ce#wx< k2U\=}< sݥ_a:q֧+#0]"teG#Pa7^oj=mPXK~XCL7J.|w],oE#34V݊35u>5_s p[dM/ /S߸91䜼5$>72Ej-\FVK^$ s'Ƌ/gx$zHsu8N[k4eCVhdMh^:#|l!A&.S"z /*R1S%M*cQNBYLf3q(Op玁rڄWn^Z+ h2kBtYH=c\ </prĶ\os|8y3r=ᦲÚ|I8s /)^'xs'~N+Y 93G %d ƥ&@K.-r/9\5oUW"@q|`y8\ '". xC?suS^hGXu/Uk^M/n7Z ⶠ33le?D$$If!vh55s!#v#vs!:V l 55s!4pytM Dd h s *A? ?3"`?2 36E'o `! 36E'o* 6p9G x͚ pUg=goB$i %P2T b DQtpiy&`PѨ-D)Xiю Gs āQ+4G:Z[pBBrÝfڛr{v=go&wDNDt ˃\' c3Rŷ)Wj.\Ip<#29Wkw5j[EbS:y?A&(FUsqǬҒ[JoWZTF&czucJ:oS] ߃|n-O i566;R] F+4v2}ηYIڲEmu⬏9vVۈS5(|46^cONk\x{,U4=mnNF{osFMsSF:y )M[/Mc=lu(+uE4MNS2\wS]Rdf3Z)bAqu2fyt e:?{n6LC7PZ2- $-oXh;Nۍ(꼅{ُlz%ׂ9KoAi{n¹(+@aPd1}#lZZnOxJ/h5ï/DKN;WrJ^ۍS y:ܵ(+;53y#r? ~3?lM7@oAU8we!=1d* νC910j3Qqm6mpυ>'[{t{}L9}~ދսz vF@iz]O a;cSTNh*QuE&l=`U{ q{홣 @OLq\O5}"D֥}Σ4hҨiI3i*vóTt_*n7u*0πqN;YwK< v+N˿':Q։{z#iiH }5i;5o&D:˫7bҚՉAalIs^ \kFbњҁ7b57bKڒ#8(,ӭI#] ֤ҧAaY2Ug*[mH/6kHoik kD?ވmI.~5i~5)ǠGI!57b5麠N u-߂b_nMڌo&}t7b5@amIH/žؒƸ1o[k~kKZˠ/&E;(,QkYj؟&{1nPX=[҃HI[> Vk e֤2 }iKrPXgZ6 ] kҧH{ֈ֤*ž%ME1PXZEz(,Z# (,I7ȯ5bѷ%M@z(,Iː 2k~~5I1/;5b/[p@anMz鵠?bMځt-(,;Ik؟&]c_k\JPX,IU#j/&"= \k @a?ؒD&ӚT􋠰WX ktoPXk>?GmIO!*(,OY#] xkH k!QTԈ!eKZPXX ((,SIݑ }wk'2\PX?HQ#I3^ kR@aϱ&"*-uxQ#[@YPX& Ez(,CI nDž%AލcMZPX[F#=mH_<}TC( TzwBE?\h!jV@kuʑ@[; <˲Jy]%aF)e J/THK* /;6ѠIAkGEwP%%:"K*/zF/C/E^ n]b'ab/u71K2})_:S9"^,9ObhpaOocd{OEnkq?-tݰ㾧/"{Z櫝nguVpkd9d͗MX7XβA^!&}L"z1'Q>w;'a~]6>>fR3P:Ǚ6g̝3 Wy8R)LУ0uOG(LIO{]KR&LۦKhx srl,j6Φ'#J%4d ?U.~E6tN ? Yލޯ}(z.>Y/ { աpe%sr(m_~Ћ{CES*Y/Fx:MދL qe R+-zzU3 mP{uL~ Bi24WoPy.(zw`>uH[] TjvoųɯŁRm_2(25bp򽳬lLG%K-sp5?Q_oƃ|+*wau q޺f !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~^Root Entry& F[(Y@'Data \WordDocument%ObjectPool,( Y[(Y_1191303032 FYY1TableACompObjvObjInfoD@D NormalnyCJ_HaJmHsHtHJAJ Domy[lna czcionka akapituTiT Standardowy :V 44 la ,k, Bez listy +5?GS[vwxyz{+5?GS[^ @Vo} |Rjjyjjjo|}I00I00I00I0I00I0 0I0 0I0 0I00I00I0s  l,2$SݬTBO @%o%( H C Iml 0l l 0k B 3 4jH" C G Iil 0h N" S G| IgN" S GF IfH C Ie lB]CZDEF]Z] @`d B C@DEFI@ @ @`c lB3CNDEFN3N @`b lBaCNDEF>NaN @`a<B  # I`<B ! # I_B " 3 ^B # 3 ]B $ 3 \B % 3 [B & 3 ZB ' 3 YB ( 3 XB ) 3 WB * 3 VB + 3 UB , 3 TB - 3 SB . 3 RB / 3 QB 0 3 PB 1 3 OB 2 3 NB 3 3 MB 4 3 LB 5 3 KB 6 3 JB 7 3 IB 8 3 HB 9 3 GB : 3 FB ; 3 EB < 3 DB = 3 CB > 3 BB ? 3 AB @ 3 @B A 3 ?B B 3 >B C 3 =B D 3 <B E 3 ;B F 3 :B G 3 9B H 3 8B I 3 7B J 3 6B K 3 5B L 3 4B M 3 3B N 3 2B O 3 1B P 3 0B Q 3 /B R 3 .B S 3 -B T 3 ,B U 3 +B V 3 *B W 3 )B X 3 (B Y 3 'B Z 3 &B [ 3 %B \ 3 $B ] 3 #B ^ 3 "B _ 3 !B ` 3 B a 3 B b 3 B c 3 B d 3 B e 3 B f 3 B g 3 B h 3 B i 3 B j 3 B k 3 B l 3 B m 3 B n 3 B o 3 B p 3 B q 3 B r 3 2 s BvTENG IQ.h vTvT`TvTvT`T`TvT`T`T 2 t BvTCTENGgHZIJ-Q.h ͫvTTvTTͫvTTvTT-vTT- 2 u xE$G>H I`TQ.h WTTTWTTT`T`TWTTT`T`T l v 0 r w 6w l x 0 l y 0 l z 0  r { 6 { 2 | BTENG IWQ.h TT`TTT`TW`TT`TW`T<B } # .h<B ~ # .h<B # .h<B # .hB S ?O@stu| !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmvhpty^` t{G`tw(4"?tvt Wt~Z t}* + t|t F tz# oztx(P[tu tt(ts tr,6.tq,m6tp,6Q to, 6 tn,! 6t tm, 6 tl,C 6 tk, 6( tj,f 6 ti, 6J th, 6 tg,6mtf,6te,=6td,6!tc,_6tb,6Dta,6t`,6ft_,6t^,66t],6t\,Y6t[,6=tZ,{6tY, 6`tX,6tW tV btU ~ tT @tS [ tR tQ 9 tP tO itN tM FtL b tK $tJ ? tI tH ptG tF M tE i tD * tC F tB tA # v t@ t? T t> o t= 1t<t;Kt:gt9(t8Dt7t6!tt5t4Rt3mt2/t1Kt0 t/({t.t-Xt,t t+ 6 t*Q t) t(/ t' t& _ t%{ t$< t#Xt"t!0zt tStttn tr\t|t[\ tt t twtTrt}7thnost{ho}:o{}~hno}&aP@hh Gh`UnknownG: Times New Roman5Symbol3& : Arial"qhÜf)``!}>4nn3HX?P25:@0A>20 ..Luk !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFHKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ F%Obraz programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Picture.89q F%Obraz programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Picture.89q F%Obraz programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Picture.89qWordDocument .SummaryInformation( DocumentSummaryInformation8_1191303136 F#Y#Y   7 !"#$%&'()*+-./0123456]9:;<=>?ABCDEFGIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\q|`abcdefghjklmnopzstuvwxy}~q` bjbjqPqP.::o\HHH 6V>+<+<+<=======$ ?htAL=H+<C/ +<+<+<=E&>===+<"H==+<===rH= `UA<:==&>0V>=A =vA=AH= +<+<=+<+<+<+<+<===4+<+<+<V>+<+<+<+<666666\p~ CYKL {YCIOWY P 3.1 Wielko[ sprzeda|y Wej[cie na rynek Wzrost DojrzaBo[ Spadek  0 4 D H X \ h l 콨|||||+hPB*CJOJQJ^JaJmH phsH +hPB*CJOJQJ^JaJmH phsH )hP5B*OJQJ\^JmH phsH !hP5B*OJQJ\^JphhPmHsH+hPB*CJ"OJQJ^JaJ"mH phsH hPjhPCJUmHnHu 2 4 F H Z \ j l ,1hN N!}"}#$% Oh+'0| 8 D P\dltНекрасова Г.Г. Normal.dotLuk2Microsoft Office Word@@z@&;A`՜.+,0< hp Интерконn TytułNázevНазвание1Table$CompObj vObjInfoWordDocument,*<@< Normalny_HmHsHtHJAJ Domy[lna czcionka akapituTiT Standardowy :V 44 la ,k, Bez listy %&ASpq'()+- 02 4%&ASpq   @V7<BC^p~u$v:Y,I=t   67;<ABC]^op~0I0u0I0u0I0uI0u0I0 u0I0 n00I0uI0u0I0I0000I0nI0nI0n0I0nI0n00I0uI0u0I0H_6  l45,2$=a%ג &2Z@ 4j ( V C ,"z 0" P 3 V"V" C G ,"z 0" z 0" \" S G| ,"\" S GF ,"V C ," rBCDEF @`3"  BC{DEF, {{ @`3" rBVCDEF.V @`3" rBCDEFh @`3"V2  C ,"JB ! # ,"JB " # ," JB # # ," JB $@ # ," JB % # ," JB & # ," z ' 0" z ( 0" z ) 0" z + 0 " z - 0 " l 0 0 z 2 0" z 4 0" B S ? 0 (!-t(%tA t4/1t2u)e-t-+u"t+%@#t) t' t&*6#(t%. !t$ E#9(t# t"".t!hiDt o[R#tO9ttOtW`kt&{tttjtkstO!t6#tr$o6t z$ t#$./5789:<@CGILT\^fgmps~57:<@C\^np}~:57:<@^nBB9I4{Jni@$&O UnknownG: Times New Roman5Symbol3& : ArialI& NTTimes/CyrillicUHelvDLTimes New Roman"h*+!24d3HX?ni2Igor KuprienkoLukq` bjbjqPqP*::```  & VF F F F F S U U U U U U $*"h$Ly `Ly F F I  F `F S S  ` F : l A 7 0 $uj$ $` $ y y 4 d t LUDZIE POTRZEBUJ RZECZY 3.2 type CHC, ALE TO NIE ISTNIEJE WIDZIELI KIEDYZ, ALE NIE MOG ZNALEy TERAZ WYSZAO Z MODY LUDZIE LUB GRUPA ZAINTERESOWANA NIEZADOWOLENI Z JAKOZCI? NIEAATWO WYKORZYSTA? DROGO? 8:jlnptx  6 ν΢yiUiKiKiUiUiUhniCJ$OJQJ&hniB*CJ$OJQJhmHphsHhniB*CJ$OJQJhph&hniB*CJ8OJQJhmH phsH )hni5B*CJ0OJQJhmH phsH hni5B*CJ0hphhniCJ$OJQJmHsH!hni5B*CJ$OJQJhphhni"jhniOJQJUmHnHujhniUmHnHujh4{JUmHnHu:lnvx  8 : < R ^ | ~ gd4{J$a$$a$: 6 8 < P R ^ z | 򬘬򈘈hniB*CJ$OJQJhph&hniB*CJ$OJQJhmHphsH&h4{JB*CJ$OJQJhmHphsHhniCJ$OJQJmHsHhniB*CJ$OJQJhph&hniB*CJ$OJQJhmHphsHhnihniCJ$OJQJ $a$$a$ (N N!+"+# $ % SummaryInformation(8DocumentSummaryInformation8@_1191303170 F#Y#Y1TableH)Oh+'0\  $ 0<DLTIgor Kuprienko Normal.dotLuk2Microsoft Office Word@@le_A@(A՜.+,0D hp SME Development Foundation TytułNázevНазвание<@< Normalny_HmHsHtHJAJ Domy[lna czcionka akapituTi@T Standardowy :V 44 la ,k@, Bez listy /4:;GHIJKLMN^p~> @  ?AB/4:;GHIJKLMN^p~   @V(7GW\bcvu$v:// >>; t ? (7FGVW[\abcnopqrstuvI0hI00I0I0#I0#I0#I0#I0 \A+ A+ I0 I0 I0 I0 I0 I0 I0 I0 A+ A+ I0\3PdI0PL!<I0I0zlBC,2$$.yrQq@((B( &5% V C ,"& 6" P 3 V"%V" C G ,"$z 0"# z  0"" \" S G| ,"!\" S GF ," V C ," rBCDEF @`3"  BCyDEF, yy @`3" rBVCDEF.V @`3"  rBCDEFh @`3"V2 ! C ,"JB " # " # zBCDEF0 @`3"JB $@ # " % zBCDEF @`3"JB & # " ' zBCDEF + @`3"JB ( # " ) zBCDEF @`3"P2 + 3 "P2 , 3 "P2 - 3 "P2 . 3 "JB / # " 0 zBCDEF= @`3" JB 1 # " 2 zBCDEF @`3" JB 3 # " 4 zBC+DEF~+ @`3" JB 5 # " 6 zBC+DEF+8+ @`3"\ > 3 " \ ? 3 " \ @ 3 " \ A 3 " \ B 3 " B S ? !"#$%&?e(#D-t@u eT t>T) D-tA% dtB"t-I' .t %D t6t5 Pt4 <*g+t3W*6*t2N,t1STU't0}8%'t/%t.d'#$.t,& "t+ t)%{'t(V"|&t'R t&3 Wt%l % ^'t$B " U&t#nt"-t!c>"t H8tsHtVYjt&ttttht etH!t+"{td$W5t l$b t"'(57WXYZ\`"(WZ\`:"(GUWZ\`cmv"'(m'@"""N"@UnknownG: Times New Roman5Symbol3& : ArialI& NTTimes/CyrillicUHelvDLTimes New Roman"h++##!>4d''3HX(?m2Igor KuprienkoLukCompObjvObjInfoWordDocument_*SummaryInformation(iL{ mF{ &{ *&WordMicrosoft Word z -Times New Roman4- - "-q`bjbjqPqP*::(Rj j j j ~ %V ### %%%%%%%$&hL)L3%#;###3% H%$$$#X %$# %$$j$ `Aj )$.$$^%0%$)W$j)$)$##$#####3%3%$###%####dj j ,@N NOWY PRODUKT - NOWY KONSUMENT OBECNY PRODUKT 3.3 type TWJ RYNEK NOWY KONSUMENT OBECNY KONSUMENT NOWY PRODUKT '(47EFGMNVWXZ\`cmnvzǶǬܞ܇r^J:ܞhm5B*CJ(OJQJph&hm5B*CJ(OJQJmHphsH&hmB*CJ6OJQJhmH phsH )hm5B*CJ.OJQJhmH phsH hm5B*CJ.hphhmCJ OJQJhmCJ OJQJmHsHhmCJ,OJQJ!hm5B*CJ,OJQJhph)hm5B*CJ,OJQJhmHphsHhm"jhmOJQJUmHnHujhmUmHnHu(7FGVW[\abcnopqrstuv$a$(z{hmhmCJ OJQJmHsHhmCJ OJQJ (N N!+"+# $ % Oh+'0\  $ 0<DLTIgor Kuprienko Normal.dotLuk2Microsoft Office Word@@(A@(A#DocumentSummaryInformation8r_980673513 F#Y#YOle PIC L՜.+,0( hp SME Development Foundation' TytułНазваниеMETA 1TableCompObjGhObjInfo!I<=$z > z "--- "-$ z> d>z--- "- $d>z--- "-$'II'--- "-$M*&#$*2;FFEEEEEEEFGKQX|bvot~uy     G5' --- "->$mw~tlfb`^]]]]]]--- "-$ByfUE 9.&&5"G Y"k&}.9EUfy~}nbXPJ{FqCeCYCMFAK6Q-Y$cn{ --- "- $--- "- $--- "-$R '2=HQY^cc~`lX_KV>N/G#A9.($ !&+06:>BHMRUY![WRMHC>93' '4DOY`)g6o>wA@?;61,& --- "-$ |--- "-$ --- "-$ --- "-$ /::ALELA::--- "-$ akks~w~skk--- "-$ --- "-$ |--- "-$ Z^i_dZPTJW--- "-$ 6a9kFk<s?~6w,~0s&k2k--- "-$ (/,:89/A2L(EL#A9%9--- "-$ 69F<?6,0&2--- "-$ Z^i_cZPTJW--- F Microsoft Word MSWor [*@*1KG=K9CJmH :A@:A=>2=>9 H@8DB 0170F0 8@Z(   B NC NEF?NNNs'NNN@`  B NC NEF?xN N'xG'NxN@`  B NC NEF? N'N@`  B NC NE$F? M.M. M M M@`  B NC NE8F?NN C= H ! % N+ 0H :4 ~791;?<<R:7A5A\3Af1A/A,Ap*Ay#JRT #&"*:06oT<-@q:E\ AH]JXLM!M,'M+L0K:4I7AH9KFB>B>KMKMGKyMJyMHyMGyM:EyMByM@yM=yMLKHH D?<9f1[z(X$5 [J?(1E W @M`  B NC NExF?ML Jx*Fo4A<:Dk3H)LMLJG] D>'9I1l)  %) 22:>CHMM@`  B NC NE F?CC`M_KH\EBZ?[Y<[95* PA&A.G6<BGJ*MAMDJ[?H@\EPABAZ?BMT A"&*$-g-:0L335<85:38=<1?-@t*A&B3"B^BBBBPAD @o ?>=I@R`   B NC NE,F? &P0Mt5/=M &;kM/ &@ `   B NC NE,F? '/ M6/>M';M / '@ `  B NC NE,F? (P0Mm4/=M(;kM/(@ `  B NC NE,F? (P0bMbt5.= M(:k M.bb(@ `  B NC NE,F? (P06M6m4.= M(:k M.66(@ `  B NC NE,F? '/ M6/>M';M / '@ `  B NC NE,F? &P0bMbt50= M & M': M .6 6'@ `  B NC NE,F? &B.bM6t5.= M &:k M.66 &@ `  B NC NE,F? '/b Mb60> M'< M 0b b'@ `  B NC NE,F? (P0Mm4/=M(;kM/(@ `B S ? O: jH j !j8!!j!O!j{!!j!?!jI8!!ji !jIH j ?: j { j L "j ?j CW !jL "j0!L!j5L "j!jQ#jQ#j3#j@HP LaserJet 4P\\Abc\abcqHPPCL5MSHP LaserJet 4PHP LaserJet 4P@g XX@MSUDHP LaserJet 4P<d HP LaserJet 4P@g XX@MSUDHP LaserJet 4P<d P@GTimes New Roman5Symbol3& Arial"h8!& 2F!r0Lancashire Enterprises PLCLancashire Enterprises PLCdDocWord.Picture.89q{ T *&WordMicrosoft Word z -Times New Roman4- - "-$z > z "--ObjectPool#Y#YOlePres000 #J|WordDocumentSummaryInformation("$- "-$ z> d>z--- "- $d>z--- "-$'II'--- "-$M*&#$*2;FFEEEEEEEFGKQX|bvot~uy     G5' --- "->$mw~tlfb`^]]]]]]--- "-$ByfUE 9.&&5"G Y"k&}.9EUfy~}nbXPJ{FqCeCYCMFAK6Q-Y$cn{ --- "- $--- "- $--- "-$R '2=HQY^cc~`lX_KV>N/G#A9.($ !&+06:>BHMRUY![WRMHC>93' '4DOY`)g6o>wA@?;61,& --- "-$ |--- "-$ --- "-$ --- "-$ /::ALELA::--- "-$ akks~w~skk--- "-$ --- "-$ |--- "-$ Z^i_dZPTJW--- "-$ 6a9kFk<s?~6w,~0s&k2k--- "-$ (/,:89/A2L(EL#A9%9--- "-$ 69F<?6,0&2--- "-$ Z^i_cZPTJW---Oh+'0T  (4<DLGOSIANormYbjbjWW- ==] N%%%9;;;2mA$9%%%%99999% 9%99999 @YY/ 9 CJ jCJ UmH+ 0PP&P . A!Q"Q#$% Oh+'0| 8 D P\dltssLancashire Enterprises PLCanc Normal.dotELancashire Enterprises PLC3ncMicrosoft Word 8.0s@F#@8q$@h3YDocumentSummaryInformation81Table@.SummaryInformation('DocumentSummaryInformation8 ՜.+,D՜.+,H hp SME Development Foundationj  6> _PID_GUIDAN{3FB29C07-C593-11D2-A37C-444553540001}@*77*[ &~B8h[[,]'2@I?;;@CǮ]@P;WRH'jsgYdD[Q NdT6[ sQ'W7#j#bxژrÆ7cZ+_!'bi(#ݎqQNAiR䲪_qkW_U2C~Ȅ:Z ǫV.bd}IRF#-}50;,ڤ,:-}aFW qHut߃9,r@bwQ&A( 70^aoݼy+`?|3-Dۈj^Z q _p/oaނF<[ owMxElVD;>KY_-]4c؀1)#W>Qb55D۠_l!"3+6AhE3tahDF,Y(<%AX -DV<N4;e>)J41wg'53Q3ٹǑS-"=bFK[gT^djgiu)7xQ/޶}napZ=z'wӞnu1y"2mV~@1 A <axw9x!X5P@@>7"X yHDԂyІits/`l%2.N,<;q^Ç`} W !'ZCXBTwa؇+wZz|Vl>Al#j!j 6BB#BuzZҺza K+b(!ZBZźǰI1~L 6kDŽ{.s8 6@Y9D N?^xBNn롹^'$A@bb_a/)V|'.7q/\⹓xshtΣ,N= PC>MOgZ HY䳯'"Zt"Xݲ<~nk j}3'7q߇ ό 韄#iN} z+ q^1plW~Qv\elV,K.+Y2 )IŊ*6"v6,fjs_̐R?#F>(mRyo/JGA?/}OyJㆹMJ1;n)7"s<,=i:3^t4/͹w[duYY ℜ'FdHUVzѤ!e8+Cb8xH־ت}.>>v=~qL#FqUX/^7VG7D2颍]2wK;b~X'$t"3of3fS{aW~{|~Ï<|.yo -K'X]a}ƾb>vbl7;olg'v`vF옞vs_Oeǚ¶jɠ9.^x8.+tzUCH^ Ed*=B?fŝG񹊽XR0kM(`saj?!WӱXX\L DXb֗KKo$xcG*ƓT5>$ґ]Y +3pGG*!cQ5 _t} ka%]bJ?HڨMVc:Lz6qARAȓWzzI)vE2dahvl$$If!vh55^#v#v^:V l55]/ 4ytM l$$If!vh5c%#vc%:V l 5c%4p ytM [$$If!vh5c%#vc%:V l5c%/ 4ytM $$If!vh55r!#v#vr!:V l 55r!4pytM Dd u$h5DDh s *A? ?3"`?2G OTȾ\F#`! OTȾ\F*75@mZ yx[{|M_g=3T]4ԣAzE*E)AR&MT]G(AWu m\jiіMosфU9=3kYfٟ3g )PБ X/?9ZA TSyW}6~@V%| F?㺣].BW䬸s6 %=5ipH̳ip򷮹 ~Qྠ:@<JpҥKWu*c=f]Vj ~9Jr 5*WJ k\niRi%şC.`yvL+oWl|ykE LI|n)Um2U{Lww y4&]dXCXȃ1oW80T3$՚cjZs]2^u pS ~>#}2ڎ y h\jW=&f^sk+r|{ƒC a@yUZGok~Ja[N,va^sRU'8i0ɀW0ɂ| iN( 4B,Ϗ׋CN]8O2q)zd9~|F!gPvFRkTqs{g2\GEHuQB ܃PJ0+4U0NMPudEx*ީ(C٫VR٪Z(MP*[EMsc0U@ф*{O][Wɨ܌͇|~o q*o Ώ@Z:wQԍCw(j2LzȻ@}ϷKJ)%7!g'׶Uۚ пt+|B>bN֓a5~=>6o| 6_JvQ^b4G8#nfiG{:-@٩q;VhG>~S_pQNT9w0>ީPXR7m~;O*ůwzc7VtS'ݑz[ =JFڍ3ι# /1|Ȩ5Ap ߈~&I=@> !C/$7#3t$Chl]|97S n=Z1l:6g^PaʏWT}5vŽpii_vOneome{}L{ehqnۘմXiXXW n}Nzs?ea]̝;D?do(ϭ~S>x}yGָG}ElV5|$z cXJqf1y ̆2:ICr!>$lxd$ƐtDRa&I2,!`5 HJa U[U~Ft i:ԠPfAc #ͅntЇΆ5H߄lFu0S0~i1,_ ga#@jh&KA`#|IsjC5M]Ǭ&SZ snZC Bf=쥷0s&\=ܠc5ͳzU 5,a':8I_63t.7>B06}ZzXA|/cNߪ78%ObL'.x _$s5@}HsORw$qI0nBp}bZȿJG! L}Oxq';Q8xl2'uac5bngX7\=ٸ]Cg%4쏉oѬ09o"*"?BX!=_koYXkOvf`߰7b+g;qVAÎGw!v7a%8]w13F\&V9k#'k9h"[dE>zSdL޳Zk0yNYMk yݚMX ɫ22ZK lke&XR8TEUO\ˣZU&}ݪOߴeVKՎ{VJ[dNw[ϭzz~mM'5^[F]gޣw-4mM.Gah &c?;E+L3W1ܡ߰&ujvn73cp3nem5v{s۪yz7@O:I޽z{y'U<L"*"[&V!IZ(;^}ngxAl;{zm^=;sy?bolW6zK6o>"o< g,Ny8ًf ")Z тꈻXš 6k/0zV(+]|o '☕+ZS@rN6Y(P/Qt)ZB'Z{ߑ]۲'_"{i^ 3t(G1rQ,9ɹ~@av߬שb7_$vOy[`wyXJC,Qb!o/ \01#x e.iSٲ.[lx 4/Mө^f~ryyAډmEH ٦t&>ѧ.(,NMKM^.;oﭣ.+~wl=?D|RyęY>B;SNNRJC60Oe & 7!\vhTøS#5d/y;hߦ.Oϩk UN.d6EWAnG~b/eTJ<( (5()|ɬlԙ\5|OIr'l'QRj\n, F֛&YCV;$6ƘN1`"zb]&2Jx1 $}XjA2:S$L%R^<12"^oVEgs|:a8q 6H>L2`"0DŽs](3Ud a !ȡm)2Qb~<َZag;{8nAz)s1VXmR; RCqҸoT>1[0N$8 &M6;$I<(ϟ4 ?gx uNTwuFnhJ^D\]5%w|- ܞYx*gcgLX9&S A:#$7:%7t.AV^Ve*[ɭpF;PyٿWѠ2*I jhssOPOi@6&dk..YytWRB=ǿ$EuVg/C`i- 3=/CKĻH a|iGjjbƁ LDs2}.XQ IENDB`$$If!vh5$#v$:V l05$/ / ytM $$If!vh5$#v$:V l 05$/ / p ytM $$If!vh5$#v$:V l05$/ / ytM l$$If!vh5c%#vc%:V l 5c%4p ytM [$$If!vh5c%#vc%:V l5c%/ 4ytM $$If!vh55s!#v#vs!:V l 55s!4pytM $$If!vh5$#v$:V l05$4ytM $$If!vh5$#v$:V l 05$4p ytM $$If!vh5$#v$:V l05$4ytM l$$If!vh5c%#vc%:V l 5c%4p ytM [$$If!vh5c%#vc%:V l5c%/ 4ytM $$If!vh55 !#v#v !:V l g55 !4pytM $$If!vh5$#v$:V l05$/ / ytM $$If!vh5$#v$:V l 05$/ / p ytM $$If!vh5$#v$:V l05$/ / ytM l$$If!vh5$#v$:V l g5$4p ytM [$$If!vh5$#v$:V lg5$/ 4ytM $$If!vh55s!#v#vs!:V l 55s!4pytM $$If!vh5$#v$:V l0g5$/ / ytM $$If!vh5$#v$:V l 0g5$/ / p ytM $$If!vh5$#v$:V l0g5$/ / ytM l$$If!vh5c%#vc%:V l 5c%4p ytM [$$If!vh5c%#vc%:V l5c%/ 4ytM $$If!vh55s!#v#vs!:V l 55s!4pytM $$If!vh5$#v$:V l05$4ytM $$If!vh5$#v$:V l 05$4p ytM $$If!vh5$#v$:V l05$4ytM l$$If!vh5$#v$:V l g5$4p ytM [$$If!vh5$#v$:V lg5$/ 4ytM $$If!vh55s!#v#vs!:V l 55s!4pytM $$If!vh5$#v$:V l05$/ / ytM $$If!vh5$#v$:V l 05$/ / p ytM $$If!vh5$#v$:V l05$/ / ytM l$$If!vh5$#v$:V l g5$4p ytM [$$If!vh5$#v$:V lg5$/ 4ytM $$If!vh55s!#v#vs!:V l 55s!4pytM $$If!vh5$#v$:V l05$/ / ytM $$If!vh5$#v$:V l 05$/ / p ytM $$If!vh5$#v$:V l05$/ / ytM l$$If!vh5$#v$:V l g5$4p ytM [$$If!vh5$#v$:V lg5$/ 4ytM Dd6f BA?Obraz 1R=d7nyʹo okFd7nyʹo oJFIF``C  $.' ",#(7),01444'9=82<.342C 2!!22222222222222222222222222222222222222222222222222jR" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?t:C?pTsMI-_ _KT݀AxT}W?Ԣ3/ZAQ-_ Rzg`""yU iص ZAUK}T/KB~2eǯ?sڶ,-"eU܎v)}W?a^^.(Sh0J8սY"gV9D^ qkF,2TEsPǼ_E@R%hvR%hӖ:'-VMR!I==I_A j҅ylION_#꺭Ϩ7=ݏ=;W^ }liN1隷@\/>f? `t~e^-O6M$a@Bzg\&_ "7S^mznw<*rN+J0?̩>TZj>:>f*66Dq۟cZPd63<TzzV7:%5xYdX̿p.؇Olbw'nhSt|F ez+a1ǽe*IGqוY"gV9V4FWm )D$pW:y排 xʊ xʊ;-/v_g@JѬ/v_g@JXfM;WW;YݿNWX|_ҵ]NíKsy%M 1W8=~ x^6\{RٴlP=xnI8Jx ̒5γ{+[@^EPGNBS]ZfmWY m,Qػ`bMW^/uo@5^ Ӵ/zYCt$ܣr;WE[ suy[2*4A?A?Ii/?VoDU"K!y]ii/?U;mB[K{yF׍C Wko+jb9H=AR6v6oYH@~}{65=Zfcjn ëNr($KA Ӛ֜9Ք]Ƒk{w*Pm>F#Αs8U +gh:p_jq 6Vb}wO[D%=I$'gE; ROk34 qɭ)R9h*1oTzׂ~h d1uJ0A#kQs d()6dz)WӢ:>-4.:>ڲ<|CѣnS>h4=?եzG';σDw%[JA0-rN?5E[ Miv.m"@>jȳלyϞ1 S=p*(=p*+!R%hvR%hӖcwiM;K. lc3I$g HG=By׺OMk2I"axW@瞃rX|@sWM|#?g8:euc4m;AK9'>Q^-Jө3Rr+7_,7kJ|E"έ^s蓎=p*(=p*)i/?Vgi/?V9n]}w8 -PgAo~Ou6F&w΍10'G^qH G8QzIӧKY+3c8 |>k]޸A?p;ll ߅> |jn#zM&OF>,ZfZ/Cr&]=Cwg 6\D`;&Ozq&hHKz#3{/{A,=8Ăq(ؗwB2{(Dd f BA?Obraz 2Rn<_(%J|FB<_(%JFIFC   C " }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?((((((((((((((((((((((((( ɠ ηvMc]mm"\sw:R@IV:z} ͼ9:8 8".ट g qkvg%Ѭ4 gWl…QPDlsɱʣ`ݭv$EzOs R$CRܚ_   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnoqrstuvwxyz{|}~v| #?_ |A_ 4O5&ڶCP$m gL_?ਗ਼Oa>.xYxk*լuȸOm$Ǝs UG$UҊwzn!rx!sfxC2FW=V~Zw{>()-xY_Kn[r,l0y";EQk;xW?|Akh:v-Le mH#ca9Ei}>IC슙8|~3p>we]{Qnj?<14j](RȐ?lJпlK 7n|oyr!rM]3kɫc웵Y_?j!|e *SdWW qixz_|N5 ºWi }mPI&?g;{uC_ K|muMsFPڍj񪖸$:mULzjΡ{ k(Ex$Q"0*FAګ ?A_a '4oxN8uX>:4 T\ٔW?_ co6<5~:믈z?uا5!F%W s;r]$w9Y'~ck?' W߀^Ox/o jm҈.5W]Y8'H%_egOǭ/ⴀgj KEDrlPPvj!H{<ƪNMA`k3۬Ȫz@~jg|"]J^=2 ֚|)0.Ki~ؘ|#/X5^&vm[g6 ۥX'Kn<M~-]]lVmÒG-.anXK x O7 >ute U KE&C>Rkj>!<=M+nf[@QɤRs5*Ÿ ?h/o׊{TV>(1YYn"VIH<`M g|2WǬcQuMlvq<10,R3|9^WzvV~#[MKOh/ᝠCuVCkcſ e@W[ 0)L\W$|*%DiCIg~xl~9鿳/Wŗ9v]Zo&'˰&1fPZ|~>5"#u? ?s`p+AAh&`Gu!ϼM?L7w4HFN'mWOPIPB+2А9ڗ /gb2|'׀5O>-J(B( 8'8UZU*^.7֖[-Ono-mȎkBF@g?I6H 5'o ?͞2x[D5fԴayS ϭa8l+U.V1u\ /|ȅbYBʧj2YTƵ9^RW@=*NC_ཞVCƾÿsNTKmD, tu N0~%x?Oُ>_~>m)H;aeWP=kl9.G]o.V~'~wο_ a>!ğc|iz VtxNѮr0pUHf!MfWKwh jΤVTrVqҋvJhN+ţe"rO+ӡn|EK N.|[e6H1r`gVaw^|h›-e O>uMVWb*?_ְ|oOar}HGJkeȪXAld߆7o|O>~xVwK-֫ qs( Ž#o n -F:/}8\ 8J[Pq.)7kyj--Jx_,2?ঞS;~GӼOMmOhdbrvS)RD}E}Ly>sV:(94Q@?9I>p7 ys`'m8Omnj>6;,φm[cu%jH'~~^ h?tUY I6#rpHi>̿7OD*]vOSmr%]y Hl>g?hwViV+=OړKW]k3iGCpG4V{VdO w{(KF5_fdU $i@ |ҼM|''[/Ce.5YKy7gL0_gZixJM66D!#hPy:Ԍ]mYW2? ?ࣞ7d~u wH5 4ۉm+GKcힷ~ޟze.EK gGAbAPLa5-sNgφ> 3N!2&3ɛr|y?(N+' ״ |WIMԴ4{1I1_^K^j:K̏o'o>N}_ 5xATW;і/ [\C5ɻ_*'Tf29\\XGgsZ||ugw~1xmr;pI1/RN?wğwzǟ/kAO; &7sK'C"~u 8sLae9?8'PV5fv]^ߨs#/ +~<~XyGJ[g$g}:wІWhAWNmZ K[WdD)$N2Hzb/.>3oo­Et[wcn9k+Ϊe M[~S~?>2c>5/>м xG|V(6qumx,N XôoY9|Y]#Ww1HҖ(+TMA"켷W{]091~ߴ烣@|#YpZ+ h+(O.J5a,20*,IT A$|V㟌DžKj4DtKh$\5bHFܠqɫRJ0j)Y=.mO&oÿ h}Cִgy$%1/'1RدLri|?zuSk?RNդwR+_.3+ )#qYcDv>54|Yws8Uo$Fm̀d/N+ I>*S^e(\xJd6p^ĩ=cPW?a&kgo {Q,;IDgw5!ܜֻ ~|h>⯃t{WԴZft`Xc!`z a_6[1uӲm5gkhbUMH|5o ||E?Z[H%Ͳ(.[NZBC^~j^ ]nhY,%j!4X{h"fr$(1; ?b[Ku/~ ZkD\ix ,9gu N2k?fQK [^<'-ƙ}]Vbz\m,q7oEt)qom|c|iCF.XJ"{3y $0v+?e??SoOOwƍ[7Ю=OZ?\(P g/&' GXǾ= 5~/ AIs;su,1<EM}O'w9<,/K}"MD̶.\z*` W0&Rkѿ+ON)~C#/y(KS+Hyc UV5Rg~mcoV/[!l|qvHcv@kJBlᯅ/<j[DM1m_yI##|dcޱ[;Ɵu8=v]kPK e]]>G+/^u, (֌r]d_se_%~ğ.$[t6]T$[t7f/ #Uܿ1u D3֟u/~][~0b6bBUہMWM/_ =A{iv QG5R$p t$WK_vxGF!i+ )K$[, 5ݷk׾v2?)ি?dɟf>w]oլ##>fR%C(FG؊# >{# <|Wy~Mٷ~ iⴎ)^ -BIf }W^xI^Yk#TԣceT(=+^SNҺIķt~hee/~X/quJ5^+ȼe#@TM`LNMONhZ7=v.o5 d- h#RB &VAO'~'Rsr8~3A࿎?kAӼ]BS_ϧI("Kx HP$dWwn~KA#C__7P?4ak->^CcJNI#d+?~Ro)Gr57 ֖oltm) (F%Pf\k'a(k~𧇚E]&4ko)2lsLʿkOB\|Z.I8훺EƒW 7"P[kIzZ̏Ö|OǍBA~ΚNvIr +ӿ)C!I\|0mėhvR8E$U1qq4XŶk~m1sj|}i x/tZyn-;Vg dPp T;=Կeo-~4_V[P6s ֿ_?? ~<|'ѼU[Mvh$H$J,#"SoxzQ%ݷɯ7bqs6wÙ)*_ؐD_S;]DֿBWtK~|8<}OVxgFcfϪ wu015":VVKI~6/qhAEPES@Q@SEPHMEPEPEPEPEd ( (#ր ( ( (#h 2=h(((23ёf ($(#h((20h!l:!v8ǭ~/UిiqLe>m%c 8*/y;?Ƭ>7}_D3lO'5E]n}in`؛Qg~'ՊKۨ_:**k_͟n9?e{_ij鲿Is軺o*x~,~kq>4Ĺ/a}6ʐG`÷k_ :e[=WgxB%a?}-E('_K?.Wk}~i<;m?*mnKC$f?CWk.q},eXC?Z1FJQi4Ͽ+?3gsOWyr4 P`_?^,s>r3X]_A׈y|!-U X,41i)tFTӠ딖#Fjxk>ʕJ樴?7xpXziӚM6O]?f8#:<5;im!,e`܂H1_6wVui2'FʺAu~Ӽ Gڪ)٣%v6>V+EDjOo+i)HnfłFXw}Iz|HAc ;5gV,$TjAO[e>bz1NXA+?kO_㿎g+}J~W(YC®;(Nu*qWmYC?i/~_c?|MIu2- 埕?x0O9 1x]rUuX敩|2׼Ap'W\1r{3d޿r ex7;+YǟxL6eNqMݝ~:nB?f]/ׂ{a_&tF# nu=סVϯZ^|a?xf?^_i0]NDUQI+LF]O5ڳ=m9OeAdpdf6|p6* OWY1|zHxv_\,܅HzUTrY|yɸ](g-a,ZJ|_t(o<x!ҴkCQH!5gwr@I_#֮<>b fO 7<2ƿ;kټY_S{[o =Ӯ ;0Y#0x_>g kpD1ߍ~]3 5}yWcʲa#jGGg}}18 -˃'؏z5;$܆hl+esb/ ?ʾpş WemҸAr_Q5ٛ-C]h8\W GKL|?04٥&}O:D`-NN'*+ne/o|j_ =ǖYؘ ' ~"z?gxAYﵭhPb*#I{igD$|xx8c3nYy;wG |O,5{(E= h`+kۋ E~? |7,"G2blg `( >?_8{V{]N,~$_i"@0v9#Ӈ*^Koc✟pQK٧٣N(#־L3 7<9Y|C^>v֚[ʻ"v 9, ?2?$GK%,n븈|K&qppk@m^ș8EܤڵZ;t? C FMڵX[R?mDžpOͨө1U!v׿Oʙc e="MwͽdMAܞ: {#I?<9ckSNf-JUd.:Λ kG/?:SREe|~/+?"Y|^c\1ΔEF!ʙj3k Oʹk>@'4!4b(%s՘ B דS+Po>qaύ˛|g?T_iw-QAot#*{\ErH2Aƿ~kk+[i@$n ǂ25c*jʜդ}?SQM])QA / kd>utY6[ rP`A07Z'xCñ>y1CoRO/,wۿ_VgSNe~*L5AʈOv# ~EnGKC׿So˧%x،Vm Ȥ价Oo^3v s3}w$]k/'/?Zl{ [ᵿ]xk<O [[(0f\)H`Ͽ^l~7!i }oo-o4;"6rS<6h#F|W\oXe9Mowv?G𣀰yNQOufkd|%kWGzo~Ek5cݎIMuYZ̞\֨@GREHVr攛}usnm lHmx?H񂪏G,Mu#O_/doq\G<O-֏vTCdg_ a3Xk\}.vE$I98>;Yy3_> q{JNe\F\b_?|o=s3]֎^CbF6Ux:Wyk# ~ N=n~/x!p>Y5=41[޿(7>Q[?a_#q•$y{_mH~?ba YOon}mV6n 7e0*K)cԈ䖰Oyk暱zw?hWkvZ'M> _r~Rx?.fA~^4^ u꺈IN}Ź_ϼ<ӈS|k9GWķ|ϝ 7iec#@P1 ' )#W+φ-u7Ŭ|F4:zO?1TT}> x>ͣA>m\Hb`sp> Ms(oWo+8WS{NrMyig~ Io_O w`}MbyàGψk1wc3Iaa *{_e|z7oJw|7;E~]:XiO3Xx_7SVzh ~ȿh~gKbsRJQWW/uԧ2=R0;g?h|w?O 9߈),mvH%bt,aV$ `ھ,T^ݣoxҥ [/K,0\XRp_V߱~C|Zࣟ|4ZNz'h/܁,.u@Dnd|Ou3Czi:)&|7 +?V=#xeo m[DNP44|uwmǻ1=x[B^.?/Tp7Gޕ|;vu(_]oPl/ؿúH":Z(te&^?4?UqZtv(TUw: /|BU'3LS?q$gUxW_xIQ7ʟU};R(A\)Kѿfٛ/^&|YZ.V~XG$O`uub%%DRK~?gVǿx}7DY [~"qZ ~~ǼOʟ$د>#^ fcW58Y{&lo7֟i=yBiu+Fyq_|iz&Ga6D!EE]esR)V<q_ʸVuq%ahai(RJ)h$"xLF Kwז,r)ꬬ#G AFY5eOo[ >Kr@Lr5]ϵ;b`֯.ͱV"5pZN/ ѕ*RjOh_n5oC|+~w%lU?Y[dqL~-ȟTk?ѣb-Ad\P}rPk8Kd> ~ѿnikk/$1I6lurDf<$G>O]xq}g?e0-=?Wq?E|%a[Vm>0&ǡXp½\>Zjz>0_|>"tSþ5W [Bʠ'ZR 'רN&%p"{Uf2ӊ~Z? _q~&@L_\=¾!o¾FO+?µ Q/|eHI> | js7s#.^ ?6=H,(# H?>їxgz[G k v^e75~W+bk#R|KסtÂuO :6냦G¼_v~şqv|3\LSYM685 z;ʸN9Ȳ ``s_RbJkvg鲄&u޽oϩMJU嵐X`0#A*B9{oEw?_2o_Kj~Z pA z@^o|5 y;コ~t2ERSi6tgm G>4~7c\e/ [nݳH~;y^?Zlz'}(VQ[Zf4| y3_\jst)q=uGkW[p|N*dQE|AMAN\1ݦ9X q;|}SZ?GPY,H= HQTW.Yx &ܳO}KX]I4תkwwͺ9WpFAh|o㌳yicom{ ~߳_,r6MGFm/Q9hz*ƙFiڍMOPK )ԬCrA*ˑ+ƿZPj}'S|E9;Zn?3Ꮍ[Wmx{E5)G4S_|i/%9Uo^*W91@Ұ.SE~eox~%2~|7q_vK3E !D\߳xa +ˍdXhq!AƜW~d Ug~U~O_ԪaUyUrK{_Eϧ(ߋhNI#ҴYrde=2d=u5\F56[{f5=5ks(iS0?HSZvdcv;|5~Ηb{??ºY_"j| wα8\Tw'.Lr< 84xiTԮ{֞+3Z<=B"H- (W1T >{wķ_~kWpzKGHӏ䏌q5[ۚQOnC_7;iouv% |8Br=l+T)ޕ埱]Gᔈ[SY,KqsuIY^!'q3mgM2XZjьR_%>Wo?&ƿZ\ySS ?$WW?=4O>ң\t[qs'Lտm!2:x.YG#9 K| e_K#f'2_+#,V~^_Wzscd{C5*|/6փÖioa},qCƪ>E7m?֯n%\ڿiYr^O'Bf( pIXQE~0~QE|xf\X[t=JTuc+ƿ+my"-WOBEqW_4:ؿ-cU1 H_>S Nr_ESi7mX&f>--3w%{ƺE>ۣ_ƿ|ų_H x [8HoWt\Y.OlQ_3S\#n,VaMo?~#$#Wɱ>gE0g INeNF@ڼ+WZ~e0_G=/+I'H?Fos_HwH1i xPd^O^vn=H1VR )_F/Ӿ6_?_=oǚ湶uL͖Fƀ;"H/%iuQdk5HӼ;T$9W?(^OøG%)ъ>G9fڙ.fo#ǶZWh׭??VumI|q~ asM(>*-quةת)6FMZ+D$h)UKE??P?3 i$8.-[>jpc|d#~_)|=j>2XsOL˩@.6d k@$_~oĞYbHku mNM˥iȲ#Z?*Rq'YAܡRsfXiQkeAA$eʇ ~G[{KXnuX{xPbK;ǒzIMJJ+V՝eiXD!%EPAm彩¿+]bkMFVVOC^+u?%~_υgWvamomdӳy>j,K(;-u|65_k7?^91CRaϕ;Ď-l%zV쮬NT̿8wmiqT )$A"#9 c+ֿ w|t)aWx5yvE>k,Ӯ -Fr#5?|jv/uypkyž}IW \i~.৒q֩)ZKשav⦫-Շ . x:G&i#u vG|AZu>-Э&(yUm졵x/2C$ckdHXy'F"}Dvc8CfhY،OqMeQmnI[gxǂ4[]3C ӭpCƋ*P|R{Ή52:O{/S`&E\H O5MU羻')x#&~>9ru(;5x#: w;| Δ*Z3{żE'MZ5^tbX+ѿ ~H񞮮Cp)Kכtm7E&P_[xkJw4OKʟdQ]Sk꺨QK(,ڛ_?fGPP49w$tb4}fm(< cd`zȯEބfடֱ5ov$/j Pt]uD."9Y|)h噬եeQ+z?(s+74黤i-R<㷅u|'t/pKot$H}k RGG(Wu"TbSЊ8K;'PѼLXWG~?umwO> xn|Mxp <Ta` ѼLᚹ*Ӻ{~*Wc%ޚ8p+ٛ {[߄׆a-ni-k{qrC5-C[}y[sRjP%H44K dr{p}ꇉ/n "gv<* $ׇx~qVdmԓjyy!8Kk}.9T:SI{O|4N5md~X` f.4j=dI/+x8q5T{}l#%>/xfI_hZ@q֠$({X5_YR:ooI4pdUM>|3vv[ar#u$dO&c"|:}g|oOx1VVŇ#nn /NY;s"ݟUpyϊ].g𨮗g;{xJ{f|7c{6fnOB++k2=E`7{τ>>Z|V:Nhc5 zkBWwU3J7E}Y0ԕ~2ky IMBgt |Jl"jkV=Nma?G_ӕ.~{?qqZ#wa?~ '.OOf_ĝF6VyS셈9躄=~+Z[J\);УEŸ ~b/|qxgH@K OKx;7s]vy|ܥ:N=[ z(EPA8,+)~?aI|[%\7Y/-Gk yqnA~3Ϫ|K6noSĪ}ɯ0^,⽗S_濅YklB]욅о0\FV"Te'OMuAu<ϸ5 M7 r?d]*",ʹyV?JܥfiQdYe?LWgDܖ+8M}2y'Tqvy'^u~8|C1Ůn ~s=M?m{l?|9 q>MZx8H`wd'𭤄-=+݄(ɮc>akͼRͱt,$(ݝW;b>R.~i; k?N| jw5wY-QS,@UH_B#a3N=v=b[#.b t J>(΁ _x;ź5rZVx*TG|@$טL.$38/BwVs9/IөVni4}п4mmZoi#, 8P$mwf}Q?Y7a=Cb 3v}I YXG{a{wus9VIWvP%)hc*.5 =88;^O|[u(rmY.<҂20kCc/+/`n؋ſtX[HYlǪnx@'' OhQYE[HArF>`xӵQ' ^/'3S~;&?}BS6^xZ٦$}v=ٲO}q~ ;ٟ< qC\[jJ׷mx/i7W_vn3C"++#H]v\eU)>H}<yWkri:u+\WOŸW^kWV+6<UQ)k ҍ9 ԧQNj0gE~?ޯ{'|@kHΩئIG!*0qʞ|eoڻzW6% j\ ̠H{q1Y~*g|mxWN4ņc2FIR>J|Mq]*]~g^puU֝>ZEX5?b?s5֧Z\rdճ MWoɃowe> "lǦ6G&?Ħv7]hҴ) 7&v >"vO[ޭU/h*t1#nG|>u[ِ|l]}pr?fx?XinFOT{O$7s_UF.>,J7 v_T<1UҬ?d7wǽZqtHIk u>]jx.<@5?Ӿ|FJEav8V'$I'=H ]Z8 <ϊe|)e8uG N0DQExǤ=T_,?Xo|Imk:$7lŠ-bG/.o __>=kw^?7bD:_uY ~ރvHt4o7 2(/ڸMRºR"xIx굥$M+[k'oOF<-OS>5xjHm~52D kF&L^,a E886wq?xa^^xWMSXK[hQT 1J+3Эnn-%t4;3ذb|ি? > ѿ >7|gDZƂ󹹳$!۟C]![^7A[&-,j܀{vuiY(k/hk_$m/xrm(cGjUcJtoنT _MŤO8mh'x,RWp}zv,ϣIr>pÚ? I)v~rtX6yq'^4RK O'GYuX'-8S.;>ꃅjr>W}mgӚW|~>~̾ vk-.^淲 0HAcN+Ԡ`FJqIوyir_>5|3Zx⯌-4K bKbK˙pB0> =t][mWOs-@q,2G8C{cҥE%fi`-QVEPEPEPEPEPEhtEdzw@PHMJ&0= ge~C)׾+iTuI"As S¿Ki&_FZjWk-1±9ӿ?OgK|=)k=rt 3 6a,s5#Khҽ ~WznZyh]߅ >5xD4<ӕ`ӶG{hxz4c Em}D?k7O\??jzg{١e<%(2kuk?h?5O8ֿjOvәӴ>[ _9ڈ9eI!2=ş_o߀ x3i̫ei`ܖ[&01=bgf jznSkse62xNs:++wrPv薍hd~,|='C]2E7< l x85VS= vD?> . |1{n8uk_ӴMGUCrpE,eg;ZMK.>K? j^ Mm̦689.:o >6Voz^minX/mش3IY*uao_\ڟRMw?i?']/JOa0yq]H&O3@Ξ!獼5?W<+#ßgUJmg6*׎2^Yyo/Qɢ΅GnE:͠0 OKG?ds-hI6iO܏{aO HQQ[Wv٤CRH׼GI{Ny>)Ez1x}ШF9}ڟ_|)'"OtdHY8ky'd#I~ZS왤xS¾-fX'{K U p; &{$?4|2kxH90pK@k(׌ !-[:nem֐X\74$2;;|B?gk/7-W|Q]VU IK&yb\IpHH?%d~~.iK.Cc?jbH"[Dij]OckzwtW-ӣ#c#9hA*J5$V}W]C\oLx έKh:o^[js\&;,H!|l~% &uNQmxwUSYXE${E7(U+Wvf+Jtٿމ }nZz=s( : k?߰0<%k!OG`~n';s O:WIE$jܛٟ_Fÿ{o~>jfPh~?R[b*.]Å\ ~/7>%!q k^i_ "N!]J|gxŸ^u-G~$+>,<`2#.X) WDsோ^>|GͮkvOiwhwUSwM[ާO"մo{exiixUnHeRVmgh צ~ھ=?i_iÿMᗎuKק -nHdc~ùTa8$wkEFwjGTW?AC|\D.?lxg/φ'6vxmck4Kw\d$M(WzO~6 /z- ?Q͔zb/0^$kD̏a!Fqo4]o~JQ=x㎥ğWY4sğ 5.V:Ȥ3hq%x G4^9l~$[ծ4A%̃sJ#($6ЛE~/ |;ӿ+OOhΐY5ɺffsIn+`x3DZI|bN4Ҷ ooo8G+PHyRP`e\R++t~8Y_xqnKŝ(](AO%ڥ;m[cdF|^ƏF|}ӿjN?i mσVo6Y_$ ~э?߰k9-N¾(^ƞ wDg$󎦶tGC9EH9![XF v7cE\RVPitVVz-vWšƛ_쵡,5IE}t͊p郩Rk9୰||;O CCG|k-fv{ a庺Q?w/G|Q~|:?㏅%6=KI೑G<%Uk??}㽗찾 ?'{; \ \xԠn|rO~wx k}| B ԴZ^!q Ǥ[%Gҙ!6qTqVޖV6%a~ HFx.FӴO?d-|:*[-+YoR|*ƙxVĺ.H.fxKK0d xVvԶo/tk !A3 eEEcd Ӕb'vK$G#|?47t/zl뷊γY8;g5U?ifžtXܛiR8xH q(,'$cI# EMό_e{Og÷?5G>P-֫ReU33 1]G@Swo?uYY-_5U2`<*SIFֻGm5I6"۞toxk"]r'm3v1z che.kje_{븴<7S~Ӟ)|#į:Ki?[kzo}t,$G OvU$ &[oдkvuǕ?ydd?<[mJYi&i_jP%n48a5yG* ~~(?|s|F~_i7׼;paa!f w*vV`,])Piv{}uh>1?Z?e|Mx+m^xKam=C'6-H|,;G REM+QKμEle8G/Q(٤{k ¿/=W?^TմiA$Wp$[w9]i߳ǿM/~׼3^)b#x$&d# <'~_|3ix>_\Iu}B ki-n\qdyALm潇Ww/C_w-|]}o!xԵ Gmmelޖomvit/~xG_|!s.i-vó0$$K^㟆2I឵_ |+՛MZ{u-Y)+ +[}*_W40<ORit'Xv$#nȯa]s_S~! /XwS;ĩ%$HMc5 FI].kW'_g VƷ߅%IR3+ae*:8??jk_[%oѬhoaasxDp6E? ?hozj}♼^5{SWOa0l.hۇJU=Nj_RO4^%MR{[ Y#Y.ڲ;t2׋QZ[ztis_$_}o=-SE_Z=ճ<$;W\i+?)cZռ|#oj^m4%ץ5̤t @$TX<=ſIo\] š$"3s"Dvl2|?ٿ5f%D?8pu6Mx-tK`DʒFp30^:Ve~ڂEo4_?i/>+ö-Oi[jzIC&Pތ3zƥpu3j˯7WE :&e)n.]~Nk4oZg+}nfmI##XѲ[87~&\u/m-)! , *IK,s0+#Xl2bt{m߈;6}oU?g_7^Ѽ9;>1v ѣG)reMO|%|ct'+o=6 >+[_YͧD $ /Ny#ַO)h:VC+:okm `(IbO5?_ |=q#M)vƙz$ԴyD2&=)py5g{v]mkkI+[ mV8W /kO[t%R e"$7 9`ۇC<O7}kD%M(f"|v: ޝamu(%XKℿkk}[X`cgnr }GEsD74M+>Yn" ̓b H0IWa8~\{[[iڟ{E"Ro~Oˇ0+i;kKhޞCJ'0qc~0xsG]&;Kou(Vk;SN:An[ا`8"Y]o[McIO+Lq4AM?3rtiW's{m Ʒ_XX<9of֏=#s6jp#-~߷G%_:^!|DZ+#A/ {zm9ڞYԏ7=wZ&m[{oZ'H^!<5/6umZQ.ebEon79%i~ Ə/ůOeޛH۠R{mnZYQ F u]|q$ K~9^=C{cwaaivsm%yyݚ>"mx/!;df/u+gFZ %UNݱ]ղ̺,J64vd~x ;G>jozT! ЕY@|7Z& jLHlAfT3 5~?OşS֗m1cPpŊGS#|1)^/5xBZsg ˫K2PUPc$ў0B49|W쑨>)𥮺ZZG$MavB܆nx*u r$MQWScx>:;OU h~>mh]!owWCp8_(aόŏv,!m"t]W]o4k[Ur*.tA ȯ08iu_ XZ(QE!PzRJ qAu5H=&Kw5aM0wРv}03о7^*|mxfV 6&0HD'&z03QE@x4QEQJ9QNQEQE+ bW9wτ,k QNF\!iHKܚ(]t`y?b_⯏hM;-FQ.̧ ]ះ}}SEfm-OMN <1B:bldu*Zjֵ݀Z01QE+ (Tͷ߇1~3؟.}Xyo=MtPQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEDd` ~ f BA?Obraz 3R=43.Ւ F43.ՒJFIFC  %# , #&')*)-0-(0%()(C  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((("A !1AQaq"2#B$3Cb%RSr4T.1!"AQq#2a ?D@DDD@pP!8'WfӅ>OKnGA#>^KMA$nkA. Ao#inFGl2c8T׷KL⚇Z =݀-5}Q-%}tt;+4[Ɇ2-RˣS-/~iY }dRR7!y{O3kW,rOl@) nĞn'Z|>%r&TOOzz*MvTT5'sGIy/46=C}yfsp<^ː_8[ zM@"px8+[Ok nO4w~~mirV>Ud腸 qR6VG"V DDE׺Zi=ӧo6dzހ:ѺKu1,}²q.qs.'$hI$I'+pcKCZI'ߋ%Z䕱LcN ,#sG#=)__Q]&81<+q%ĒwywI(0hDE:M#aHp֌hS7Wk[x]m< >kɮW {U'%9yzmPۨ!&v{ʲ+sqXvMsud Ik!nҸ5EW 1ҰwSt˿^FilJ|IR 8™i-TS8n"}h~QUTQPdqsy:^z}Y '7 /d]ZA ""_=dM<¢Ukvһ$v9^%%7nf~xVG w`r Y~)c^wdG`QH&vc"unv ϪZEX+w HK"D^MyULzy% 㷹zelR\ ̯B9!!T.'G6u3*$JMtlEPs |IY}ARܶ8>*S<523=(# 8n+Qupj?tv{^I%CNt}eH%qsrI溢*NѭF%@B" :n{5:65W]ouQ32Ј4}YV xi7mF\n;ĕcF5\q#WJD޽.˪:A]8m4sDXXEÉ& ߏYBϥ:ξ8><@N~*i?OV՞kvY dodgSWnB|jjԯsω9@y+/ZZ7seozǢɌz`sqA -[VSiԍ"Kln(^;H6p9k}X <?|~_n.2u MEf[wamG )d|:I\yjY"!" &l<-4ߤ,.sxg(GFF\.r ճ<~cܦ6b4ty'UˢYHȊ{ |PbtEtW^Ȅ[Z꫓K7贋&)U+2J@Lz?[g )tv#q`ϽC%j-I eR5@v?g T3ʯUJ_OINգw AۓqʯCX5g^hb:dF7$9ʤ ^Si]OTv.P&s\sq"ܨzJj}%u6Ȗrkfvho>n8=DZr7,7dajJw8sD検R8v¬"^DE ?I6N0e !d.tfmm;){#*/!G 2R[~ctDwf'ʹSމ$7D{@A꛱S31l4=FGT<GkjZ@b'Awm~4џ#dws3 ֶiU:],xq @ch;)XYZb$osNEeGIx;R?ۏ[d+@UZI:I.ɣ>~x( m$5u A" Aj (lr' wO/s,zs&WKt_bQϸ.`a+osz;;x>9P{[|}I>8`3/%`,cۼާ?t1?V"tpiTGgDJ>`Bta7U?;hUm~q6?P]"Aʲ8H|Q=f6CT?y>-9J7`ӕMe>p{[IM=eDpSFehUdBEuݸ!q;$wwp[D@DDEtG]M\7 z2eLR6P~mx8~J/LG&|n{2cmȂ:6Xx4}%HU }3'si=ߒcִ`0]DDD@DD Z;Gdo="!D@DD٠F\23BcDdf  BA ?Obraz 4Rb'/vW wdb F\b'/vW wJFIFC   C " }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?(((ߌ| !~$x-$Ҵx^SC#R{k΅wD,o|Qyv t쎛 Q{軿Q7cҾ*qA?J]#I_I._GoP}+W:~^#,Q/] 9/J{sYׇc:M:WgUuxŢkn;}{2++Q*H|UlώG=^º٤jD@w9'ryUI%++k&ӧwƧ>3|=<6d?}>?+o@iOڃƷ#:}މmxVT%:aY$h% Qە:W-ݭxŷFwửB+ktf. B Ny1Mŗ*xHVS|&ՖHSU뿶c66K]& Fe\Eo. esi'fkëϤ\xZ{[[2Wv3]W/Ὴ*5>+cuH`294^]DQ<MrBX:|={ :Bj'oop7Ѹ GBC]*I9:{Z 1 ' ռ%5Z7[k8#1pr6CvpoQ|CW#L_<2L渖A.Ś2k%>!?]~, }oF;=2GԭŚ){s \aմ[eWZ h.J0j\]:`QJa;r}mQwcյoW=6]caf7ʿe**sA{+_ ~eJdq5JCg2[]$еyoSQZEċy[MYۨIյ?z׫~ߵ~t 6COmR-4 X⸔rm%kmЫ:W3i >#XjvD^QuI?'_~5?ῼ+}s%cqb4(-!DSȒ."+#9wO-M"uQ+ v]?2S+~ ~? 3]xkKѼOmc#6z=s їzD+5fPQE((((,[""wcM8Mxi_xz:M.S|y6/de7j?&"77Zb/%<gL(sBoNH=`VK̆)Cn>xs:ZxX&NB%YO#|a1$$ )9z{f|%jZg[}ʗF7nUDv`R>rC6XG/ <{࿎~8~#x⾿x{o%ˆ~ B e';H'?n?6?j;$o[&[.񦩽+$ESi8'sFkO?2 ۯ?=qkWeسJFm(GyUePѭ;6+:)8MI&FMXYa*>;Zk x(V*Fm& "[V'zٗ{HZV|HUxt;D*RX/#EUB/9"~(ii? i|?+MwE*Bؓowa`./nb[ NkOZ[l4.ѤI$9]?IܱM/-CY@&sͬGrKObk(+JׅaOWEe )Oު`5>{MFtk;t qfHl6g ~oCu<)E?f7) ?ÈtߠβO^E5UdcS3~wx~P|5}A?q]ɣ[Kyi76B ,*mӿk߆: x^i?E(H۴EǡW,Wk( Akq| f'<5x+ŏ vUM8K;'IZJQn~ czD:ϏY߆^y:tv@d del*;,{|Yص?q6+jww,F*HQ3/? . @<)ROHm.qZ=Ԉ@o2',NxV#c_Ri)xOW𜲬GūApDa_h/-OOnO.A[8̫O[Hx?km$|$ץuSO|Il_ 3F[WfY(kGqP~V?l|1(m>*ZJ6 h,\䜲浧ӝR]ވjxď&MK4; kŐ,w1Eq _Lskp_MkCHO;i:}FjvVd0rH9%`х >nV}3_fi-Xqq3(io4c![+^ExH?| ym5MFdO ӕI|P*¬bU;V4FIJkj[4a~oЮt^LIuf3Ix1ZE41Նλ~u ok΋[xhprD SsưV?߆>^j?7zuŞ/հ׺($GK=u#:%ultY.one8XbE,}OҸ%ZVPn_Q\P@lOMg2@=ҫ9Sŧٍ4 (χko.{__( [O#tI/5{[b̒Ep{/Rw~(_6jsJcx0ۏ9 C,#Z7s?O ho4NdAݶ)u | |_xSMk;TVp;*Jb8zWK^rVw]} \j9|Z"xO 4|v<9zψn4Yka奚<׷3o`Hd*~:3x o| MU}K6:,1]4bZ3QK["Š( +1~n~?Gc]\2D߻ IBy|{[%̞]K0VPO}X\ύjjØ`ןkVKq&㘭eYD۽S|r2)jC|ֵ-ua M}PXzW߇|5j {iRX2H4r#C+T)gB7?^)LJ|o`x=ȯg_e$I}ԌҌʮ캽i<^׿ko+3_|Tpm'Jj앣f&[7Ht;|A-ğ >/i|v>7bR|}m0fO?| }I-vSg:x2]9(4ӵKfҽedj~U{~)Vx?+fqrqBM&>TLO}=|'᫧u5_n >zT E8lq$u!>%3[j>'o!?ۢM腸?b9A>\󒻌"{j#0U_)G+5oO$q ŜɆYDљW<<ůz:%Ɵ,^*-x?6&yÐ@#|c`y4?~V_ 7!"2*#_*wۆہޤ०[;~?y$T~uu |EZk7Ok#L0m`߲]ߵLxs࿉Ј WNfs6?陯ҏ |>SL'?kkVqsIIo0 +@ݑֺjiMJWJmh|1r>gk3Y6nmu9{-ۄYKpUX)l'O^<: cG~}4@d7wZDrUG'8<׿n>~_ ts/~j{9;Ko0xXzϺ)3ǟ 7HDυnUE:k/_J>[blmm.";W;xZuWOUn+ߊOO%'O !I >]G~ԳY>ZM @ ?*WkυI᧍t,ǽjML ;Xm> BXbhdX1 S}owfCHmM&yQ_7i$+`1V+L#$IY(W-N?㥇cÚ~X rj!bY$%E &Hա@pbvmn|/%N/؀|h Ytt)RI+aOZ4e{n}SyD; oğ1o xFh9yw7l|<2׺6߷O`/_[x{yd>khOZ3 G~tψ<'Dqj$VM8fK\& rrZFC " eMNKKU%\SNKk Q# uk Io&-^äEwuuc]ehMT_f$?৚Kw5~Ϻ9t@"I1*Y XgpG ~?ji} B+]fOg4I(`#nUW^-V v6k8Vg~kc:2u#ygItIh`J_6ŨiLua:]Hee 6Qukkr 'YMHU'$4j||q$ u~υ+(siK\2]it2e*_O ZA ^E6N>yo#1_Kߌ^_ jw#]+jQ+lZ Uc|R8#*/ÿڧ?KTCAgp]bo-&Jekud (<}ybݛ>ƒ_#GզH}ow!ѵHYfB0Z9dIr>#p]/^Ѿ$Yzh6mT5Vȸ N>iE)kj Sמ)mexkD%JfyUZC(вE!?~мM-#vI 隃d6Ǐ.c NkJ)sEj@y#(W!v|=?LkiʫWܰ'~>..9r!B?bݚl*Oÿ$'?g(㟄lZw|]j^2jZˑWkQ1d.x'OsI<)⇎5xLF.*VGdPXR?ଟHOU[CKvr-k/d+$Q(<?X~ |/E֪ ҴOWt)'fF;#;.}Jj0Z$M.)7+~gWhNAlvv,Vֱ`*(JEQHʹf8'ïs>>Xt/YdbAI&4WE@X_oR/GiB\2Lyrs /o>#U6?fַuQrG3]E2p0y_[O|;͡xrv&NbQ16%7X995·nXzTZ;uf 3dsM+A$!O_' G!]mgxO!QMZZc7G*}A"zV~ȑ~O?fsyx{U2jW2%#F;Wj?]~ \*(#@ࢿUK4o>5/<^]j@̮1"+KQ*N(Z42a LnA0piӔTӺ}Tw_'쳧_9eM+Xt1]rDڥ㴦YoxP$UP!N2>fڛڍ?_aoBWd{JY̅WSrZ߫L+7ڇص;eu 6:ww'pwI;tz?)k|3_iğr\m^X(̉yg%:R|Zmό_ ,N=CE Sٔ _Es{٣Ǿ.ӼjQxIҸp襁N78Vh~՗ <1jvx_=dž5 ݶLRK[m1 ;ݵOd'ѿď|E!efWOo.<;Q fgQٖB?"o߷XG|J&xF,+ i#O{g4ܮ>rhߎ[>tKa)p8VDv1Ub<_Ŷ 1vwrH,oC#Knѱ"xۚk 7~)xR;MzXW=J'`ڣW|A' ]UXeHOB,-LU7%dNkMLbİaM[o x7f4et:ًsJ$RCy-<-šg;h~gc"/|o ßGM]+F{ ɯ?hڏ ]c7|3Mmm<]#:,E ummoyhܥܰEۇ??DѬ|EZ^%uII =+n/7/?]xNtB[.B$(FCG`G2soNܓ2zn}ƥ',Vm#Ij_/# &sIkG+bfUDE@\-dtcVMIFzgGNR>\%eOT3NW?V޾@~߰e?[hrr'lɝ?ȒFw|w< u^,!sS?.~*2x>;Gmggaq'!Rd ~şس3 ^~x^JY}a7O ,i1k3Qv ׊,5XK/V.k{\#!L*q4~wԺu!5TO~ _*񷄛Ŀ MiI4M4rKYDq9cGx+vXXW6hf{[@Gr694~xU<,.s٬uU2F a-LjmL2UM[1_-l~Qv mЊ24>ӏ扪IyǷcxHוl8." 4o"]qnH:t@.m?M'\yo_Rx53=x mywjR??࿊kf4Ige4']КH+>t[Xj/χ0ӜЛQ|εayaZx .^oCl'VT6!>Ip w"xNd+|~5}'{o C(FF8ӝ"&ibJ $Rmy/qn9.xgni%I#YII_~~m31kƒ~ ֫0MhVwT0.mxG/n[xfZES_ܗï ^o khUm j*W|EhңI9_Vd8JۗC!c?m1&|~jWxN;2{7 GG1\"Hn4BQ0**J~"^_^gu+2H~l+\*dRR2]OT jXH>hfd?Pq+C im|E*;P-?,?l/šLJ k|k7+)OŗO%'w|G#=6j"¿qw[',yח|g`cNS?h wi>"~6~25^y,bg(m\/ťg|$q]q,cGʤL,;g>1xS\~$s\$5OsoRMv~̪>QN9!Sρ> h|>%rΛsf_ׇM?Ffo*֞3[>nB@5|oy I6Dta5F}>AZKo2Ke W siǽe^ ӯ*sf|?,ԏU5X|B>ǺÏY=bMԭ]JHv!{WiZ|E)xTVվ]6ҡg=k,e4וXTq}OJeK1 <|?M5<=|])äKiPx_閨y|}yoHC`t?Pb2uW'k//2h."'|Px4m?bM1p ;K)X߅mGWfxv \Ɲhz/%F:ru;?Q%@?9ksL$F/emH WQEiEa.rW k3:MxFTwMXb@T:.zsJڭOWo>+5܀K]Uu|S?n|A|[ Ox_K2_6|gI!Xu[]$ޞ🈼C|R; r}7-?zW? ۏƖڽ{O3jBXlha® DRFrNYUu%= P>:~:GKO.-葥)s*Ɖ@v?|O@AW_|]贈|v .X>lU٠D c&/w?wJ2}ϩh?>w[xF|Cm]X<ҀLriѶ֑Oz-# w·mI>$}F6MV_uon"yU$⾈+[?>UA?E YkHb\7dq?G૿>(;wφ? \lX]η-A<\}Qf^Lv ׫'N|wv.[n?b< ;h ;oi:Mq]J7Iy,bKSG fB})KW|O%͖i՝HчR |#;?*Eg|K/jIIm̢ k(Q"dy Hs~:׆<>_A2}'hLHc- k*v5w%GN=aKE`?/iny>Z]xn>[c׎|7O\> ag˖}wQ| _j_W WĉW]Tn2G%~?迭~idJLfI-vVNdE<,|-A=$ivް`35|'0| G7_f,½~XL:lQ^폽1OXxBL*KGR:}xz3n'Z?9G̽Oѐk~&I8xO-YW/Khߴsƶ'Mpѷ=zmm_wĿ.&}o[晤oիY>"عQt+_øoL~h?$~MK_˞x#'$/:DХۜկS9%Yc?럲?1U~ܿm~̿]*-̗ypcHF?f'H"b+gm[x8.ı Rc_ |sLNǧh:\V)qJ9'vUKN\zwC ~(4&CīܠOƴ[Yco@x-lT CXO'?6“A{xSS\w#ky\A3\ oXgoN QޣQKI/w\m$w<߽FM/> x/.> ?45+yO) q$ȳlCqq+d2Tw*s'R\?ZH |L6H#M[W]Gif/} ?:lyKL|&|3P4kB=X#5o_Q~?go>-,^g4Xj~i[Gm:J$јs ^gXet| |Uiu WoĊ55?fcUvGJtdET9_\o(w>ըiI$-%w) V]p0^ qxyyw'+hhk}ˑ:<#)zUZZq J75dъ+e/xIU>-kQıj' BSUsºg٫ɜ\e5;>?CB+| WwsɎ?}: 񮡥Juh&QrM: 噀QM@pN#}*s-?hYb[?ۂ]N+oɛ熿klc#/1Z?Asic"d`/}>aˇ`Y&[ɎE|_<~`<!&XC Q!F R@?ܷ2i ǻ: N\`k]&5Rx}2#0vnTFR"dQ좿bO~~΍>|oIZQin [MR>kZn J/_ݯem /~_> ~>57ӤčjzŴmAklCg$v1 H"bE )kϛre5wጺ/5Dp{OX|MK;~ ]L֦{ޭ1vc $%? |?|Ssk(xO3$dlV 6hqV[O jY["'˅>XE%b926IU:߲W1~ .ig5q to|s36'tMJwil#Z#|e8x/ > {V}ݼfM*)4 r2)T8@J^/㇆~>G*¤.ĒI=sTjG|K_iaKt?t TdeepAkS{&ncPs|?<Fh#/"\#Me3@]_ѿBv_@E?67\f{nf3p< ?fe!5擗Nygt;ٴ^znqSKzr 4oᲛm kþӠ8ZެZX_ OhmCW*Ofo۟v_ jOpCӵ!ic=Ъ\dI]'ׁxw DSV)샦A}ue8˖71 e(Ԍ996j_3Jiԩ̶:+%@|qLCu6 O&̸+gi&^si x6~+,mF.(-`E@׉x(Ia6y*/#𯄵(\oaSՆXP0?>kTszGb/ k3FUIge()wrF v-u ? <o m2'v{[o ٯt_5Z9,Ӭuytgc&Kdm_,9 e$.CG\jR^&LZ>pf?J?K~1kZoR b[8n?٣HT+(/$ vßZ_Q+pHJX逎?q ᧖w*lq_ kx7ic 8<\}n 'QEAEPwvYۤJ%E `ھU=Wa[{ZLwT++rf9ŏ?^~Ͼ4H{Ri&g&In2 2k{/[gO^H\DX夳 Ɍaf8Z;A,#d/ϊ |A!n[o2 !!HWew;w*Ru}ǟٯ>7s^ӵ%OJWIfF^Vfoo_u~/+{9|z^h|rY[?Gxcdc<, N(nQ^7i+ϯh_O1sUWÞ(# C|؊c!Z᫥qc|H:ׅ<[",LX$[; "z1*RJUE2sҊQ@Q@WoBx4-;5{J@i(i6q2 M?W7z&z-ԂUsG5?k_} ܏1 H-QG# >6u{Gh~(|(fݦ$ Jp"v'T A}+ c+Kƾ-m [^KKHa@Z vs{#M(> ?xǷi#;O*ﻢR;ٳg79*Zq HXmCKs^E{_/{i~>(cM߉#Jo#_ÿtK~kzs-U=c?yd^k|z,'^xFX5Z;REr+oGMWZNOT5`Vmlb_uno&pnͩa`/#NߴW⿎5V;ύױxz=V6RhO#@SW0 HՉ?c.q(<\~]'m8V;xkQӟJ2}ѧh5 'ar灹{⻏ۏtO[}u{chڝ)-͞ΗVHΪD5e Ek[ny/& ( RӼ7 |Bmjqn/n䡆KIPV9or״o$ |zo, qm)*=ψ5χ>'h i.G|6eY 7;,w/kOs_Ut9լ &M?8nD@9z敗.i~⏈!?|magmݠ.'ڪJF ;bX(ɯ+g|^XsofmAi1ҭzN!OxBͮMi9+!1Z 0zp+hzͣ/~ ï x#Ҵ.-:V(¢+R*젢(((((z(>$#_^xc& Oį|IOer@펇쉞{l_:+ |Oo7?|M|Uscsg>Y.''%M< { {X~?R_i |]i } EarחzUޛߘeIv+%5߶'wa'YM6wؙ/ݜO#`9 |+/iz狗V^%iZ~# [3t㟨8ܺ_Q:]s7Yo[9TV_$2k:Ѭ~]jqF¼'^;_Zorx;a gwm!ob Fk?G?'6?rƅ3O_Ss֯v֠J@4ǃv]jYl"Ցr-2.WN2UE_=JixO'?x/5"ʹ־ jP6K{mkj„zׯ$i@T`KEB9I *QEQEQEٔ$$If!vh5 5 5 5 #v #v #v #v :V F t6,5 5 5 5 yt$T<Dd, ]Wf  BA ?Obraz 5RH;P =" $;}F;P =" JFIFC   C " }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( :W?o-/O':%koqݯh:CDG;Zmūxia,gߵz7̭z2kdpbsLZ>ۿj~gW gm!ώ?<7kuRTkP&;$ds젚|h/G{֟\U%uS;|q|_xƚľ!/mBO}^jCLX밯jEBϮp* ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (@h*g-=ΟOjYeд9Nzf[1x|WX ;;j|Xn#Uy =-w{wݏ$ô):QM͵+_~OF趢}YnD:/pE'QO!~ӂ&W<"K($}v|-5D{ yYgFr]e?X¿ڮݖT/$iϩ'jJԲүu[t2[+{{x˼ $O ~>Z6}pg6l`$a2ڴ&;+^ztԱxu'B.J ޿_D m}',lxlⷌ?WcUP$ɯ[+]B{m:V ϔSPpir9҆+ rT&mi#qA/m}?3 3Ic¹cJo]}3W<_~KQAEVFEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEP_3k3:Y-V~Җ=8Tҹk 8H~r? ja??'Il{ ׫?l/#T-g$ $n5>9V#?x_|e=Ư_mk2Kp㜖"^ӫ,<)J۵tu`qt㈋8T~~E?5_x x精 d#>J`F ˭K퍥Ι5ui4줁8x'm-jW8KM"Oc{Y_Xxo(NJM/ZiBk?HҖ7M3_V|Ix{w_? jrC)_)fC}p ǝrO'ⶇ+SrdEۋۼ,902 q\SEk|ch%[z[S0wzuZѦg CMX믮G(o7Ick^?(>((~wJ, 6zRnCm>b+L9)=FOwV7)4md$wx_xJXPLڌKs( V"|}(V浿5Kx⿆^KpU_hO\<-z6E躽^Z,HWRA |D㖙<X6@ҵ8 Y7ylvlQPc6CmmoIqqq(H@2YI5S^.4x;~h%129%w!# Ǹ (xMOƞ+ti%/F|4p ^ iQQ]_asO иde#9Vni>#v]&W mtJ$1!JD[sd8>E*Ҽ/-+RmSInrFQCG8PxjmPiPA(SЕw|37῍n4MZThV#@Th|ھiioe8uff (hO\<-_5N߉vL @X18gj%5g-7L:Ms'tA.2:5xMKƞ,4y$/F|ghij?/ÐxSm]2> [LH$0{J٢,5[u=.kK{y! (((((((((=8 㳏O+xWJڶ܈ `6=5Ѷh|crWc8n: I4ZrIj?U9&s<[_j^#kv$şd?:9&FXc%#irX὇"q~k㿊:DwcuYѣPqX.}GDfګѭ?Ñ6R8rGog8xc^*G,=ԋ N4SNҩ)M9H.mGyp8'Rqi=FJ>Vڗ—7/W4IfIb@8-=+f[SX#mt{vS 3z{[4r.+% p_.88?xOѕlMg]ڜc'G7|u)nW 1YW ޠGU@?Osc}R0gSƿ|IbeFӭ9II6v{]o _+̶8 F+F5VT)QmIk'WS@| ?LX밮?y% |aEU5 d?_WWZ77T$$Q +TD0^f?sW'o6P{_Z6F} 5/&oĿ);oCxXe$zrQǁ Pp{j?jM;KxR%Sj RT -xw|(O|>> kBm4 'wl i*U0W'[-9Z]}LolloEOg6mGPDnmM;:f3kk0o[co)WCgOc^{Mz_ւ-v\_tݰ#_ |3:w'M[I -!YPk "c .MཟگBmYu==4}bK)U"]> =?4# ~˞.Z_|M1{ڜp i_O(_.W5i} ׵uclwQ\QT«%7Qzw' |/dώ&ix'YEǑo}4fEah">ϔ_G;<̣cz}1}rm3QDeh2DʢF ڙn\{xFHzs ?;?jo|O']A_E֭toxlF݈_.Fy.!KR~"L.fm Fm9Nx$ۘj?h7ؗ$ Lɝiி>zW-{tyK^;>M ^V?h^J3Қ;{cE}O۱ԸZ:'c{ 6զ3JOtO,)٬Je9+*q~Z \wZ]S^ KXeRPRbI>`@??GE xl|'=\^~x?ĻZiz)ؓ-$r{n><7׆^GN=֗o$cuB[#nW7jIb!A$up -?OF,֟kk&OF,֟kh5dÿl_*w.]W!&=kOo_?V_ ڿω4E67(5oS|7hcqVJhec X +aG/m+ba|Wgğ2GׅoK빕")!qv8U^CG c'GxQw#!B9T\!6}vf1'?࠿mG (xt2f؟O/<3 wֱJhzI Iz < |5y]#A4tK$6 H@:P0şR87>xM/:ZRv/?唇ۂg| _vZ߅d/R8jWfح3~,jw0-_|53G<7e7ŝ JҴu X#%HPl?>B~wocYi:K-1I#Φ lD3IU٤>]`^^|-.R{E>5;IGËϾ&y ھ4ҵ"_u_I ~%:eG k\_~i2VN Ozqb+h1_8~Mo_9>dg smP<2gH5|f >1#4lv 'ǁ;?jO9|ުgRM֞ҷfn`+&1qB^+FqRU#tNkڒqMI$1%WQXҍqvR֞K{=g|joEť%#~zfSmNeCB2~5k W!9RU)r6)SR}mcro\.%(Ɣ&䯤eRW>Vmŧ{y PEhh|Gp_mwÒj^=}6%!da$ ?ֻӡm*FP¿ if-x|=ISKg9EuIYYיO҇6^hdr3 =:rJJ*R^Mt[i0;|#1]urF>x4ԩ4uViՔcmR:ԣRn߫ (Vf_~4hm7BӦNF ]Wo~ko?>7~=?h3ċKwYn4'/# t4t`RQg-_o_>y|Q\n}fI&w $$^7F|? _o5)LJյ:kFͥ7Z}! φ7C@ ~Eoj~3NJ)qnZIQ;Dr^l|0'ˍ.3^]4p^Y%bn?џ W;F5xľbf?_OX5,[\Io,$6vCৄ>x';(I:bKE^HGPY fe @=C⇄<}^Kyu + @lok G `|cqǬ[]|nll%$Gc^Cf?|&о4i>&Nw s΋M8zfDq LO m @o\K2l٠627IYa3,0M|(@nόP/ڛ6ƿigLe4giBf'<%kG}W~˟k٣W{HVGmuM "N~7+"̂!D1!xsFVaG c *HN$#$e/oݿo:q]X}d<$d<ꮧ|G)߱7g/X|DӵH!YiW&5WbZ296fd?|* 二h{ s"sc@O"[:~מ#<~ ocjV^>//9.."II"f |oyΗ/߳ūM3T͍.jʶw󥵽gg3IeF@.>ls@N.i ?kB_9P"RN x+ໟJ]?e ~,мs.Kq C8956CiZbx/oxN3lDMqq$Mp4dś<)W_͚]x>-֔y^qo(E4MFrg# >w+HLXAq z 4i_O5;ayJEڟZ#jgS@g#1Dq 6 kcw߇<[2xtSGxVנFﯓu ;;W=&~??m ?f|1⫿qh0i[Dtx,|cyxkLix ^|)<#>UoK#+y勱yO s~.ُ W[RZmJ^M!xk~GOj>д1ub]-ª#3U&~qĿ=H<3k^^]AijE {7I0h&' % [_yݐޕr4F;1\G=M9~$H4;wNMo-L[/);I<n5wtu_Got 7A e)9#G "n+ϾD.eB{ M3lj~i3;#l[$g;qE@ƀ< \~??mㅟ oxX!~qn"۳vxV=c mLS~~!|rJF6=mp9Cd!~N+'n-:m 6`3 ",-3s@E|1^=O(~Vƭ Gizko.&i+)I iconxctakq<_dMd}>lۄ+rZkEUsI+8Q}-j\.>j8)[gVnOgjP^a ?)DbA6ơjuy3*m}fObslJrYIٴ^h$|ۃSbl.-csÃUp򦾕4iNd#XAyD\vI-qZ, |¦hQV<>4cd)?Y7&mefYxTP:j!J%M߂^+iMuU/RQ_ (NSÿ~(hnٓ2|Q[@x@lor[E;*~HG%߉#|ogѵ KWsN=ߌ5Jy]ѾWM[ U$|WTD''aDp"ǥ|3$]|RZ?>?bռ'>&]R{E0B&O# ?=89Oj?n/^cWZF[kkM#>(U#NVighi-'WVE]tSMA6ʮр}hC|C;|>&[^Y[H9m.-' rFDey H~:o/_GO{ vIּ?j@i5庳MskO 8ј]Ue?|[X|sEvk +|_uxYצ_ORYc(! d(,(~_؃~>;(y/ k+v~&,ねesK^;@) {{eoF )'ڭi?:gןw+4M??ũiZquiKg]CƷ)"n815/٫ %⏃_~|; G/ZWT^adXb4?b&~+g=~bʟ)r ߧ l_H}((-Oۚt]ZxgVi&4$sX^èA$mC}Bs^cI|O !wofxW9+X4mDȾ/X4*m pzWߓY2ͤRH5#D 2g@ X|VijɱuM-C4p4bC&~/~ bؗƹj^j-AsJ0#"J(čsJFh~!ʍP_~߰?f*o~^,𮽮hL%:ͭ֜6֗c#&v?_<-[3߅uxW{}:VP1Yէf2 < K[PEq TabHO2Ϗ>'Ik^ 5M/_]~GQTKx($k>)ς5kBy,&O[I;< ۳g8~IS$t>P ~#I?S?-Ks T\K32 TW_~0?Qf񽏇ioW1$KhLP] {$ʆo [G][,b! \mP8no؛o?|Y_헍< xIY5)>&%]Fr7`*ۯoX>$ioh aa7xr+mRP6P"md+56v[1~GomdHA/t~W,]BI=LG4g@I_93/b?'w~6~V#>"};m7^ >UKcJHCVyU^)l*1|%c/?j~14y4IŧKI vTxYhO?'.|0߄_]ƦMk7j7c{tNƖIT9 ?&$O?#C[[fkt1YAJ#>=K| xHn}vW}GkϚg GIcWm"eBٶ&d ۄH`1)ce +8F4 e;煑hu Q _HR"$clhg8QEQEQEQEQEQEQEW5C"ǿ+ S#锂zW_wōjIJx?\J[_F,1rXcڿA(xk^X+TQK'k7KxapMɵ&du+xwH-[At 8UO@%I'6ђ_cPD7XF,5^=y?k=Y"(?_a?('ū~'☎-R~|iK?yD4jVlr19&?7ɩ~ͺ gavk|q9~k} el5hO2OgrSBq}y%p]7c' SS++tH>G]EsxC}?I1?3tQXEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPAQ@2h !I#u*񺂬PAO<߱C{xrn} Y3T0>KC'i 5?H;~u }Bd_W X/bgIÙaip\oxO:wtבm-fFpx~+˔ݞcEEl(0((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Ddf  BA ?Obraz 6R=R;3Cr$FR;3Cr$JFIF,,AdobedC   aCMYK }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyzCMYK?S:S:((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((O53ljm5 *hxt%(vQy_=O[[^G``3(OWo-x"o*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*E:?-i$TX?Э"? F⬓Q_yZzi}e%#>zujVqXeP@##?UEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEL?g_ɯk_kEW~?EQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEKipΤΊ+?x %"^+n(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((8ɚrQ5k-h(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((m?ԖEQ3B?_7V/QEmֵQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEWV_3_Z ;&Q_EQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEbNn[`B8&n .g|$,'{U{FJ{ۘ-"d$ *$#89((((((((((((((((((_R[_EDxD `@[GHEZQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQ_Y|C_9k(_4QE~WQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEV΋xݮ4PFZ[<ǽji^um;I[aݤPq:?:ּi -d;䌀qyX~گh5zIt ڲJJl+{^p}[_gt{e nU$A %:Wg8? xV׵(!/]+<0s69\">Wg/7 ZxoUӵ)D`yʑ^ow< 3ĺZCl+Ÿ`s}#7ď-߉4;GMk{x<*[04W:ۥt6x8J8tO[)|24qu(;9cQ+WxER^uj Λq,׌g8Fv נ~$WƢa|Y#=:0Eyoٷмc ةڕ#npIg89SE@_)~=Ϗ.&,fY[Ud>o>1|&|cq6.3ZܧN'x]_̨I Yy6 (/W*xWBWu@;?B+rCr73ғúDSZٖ(K P;lr^<;UxZk[iM6h'[ a6^:񟍵߈^!|Ik:ӗBĜ'8W>+c>٤P}ݼƟssD_k}aLqƾ}ோ_,QKEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEKipΤΊ+?x %"^+n(((( ̺7|Cɪuםk,eqcqER/jO_֑۟RiSZGi@RszQE?+Ckom$Pa Vo&(?W@~,wԚ ,P,+ 6(ak/OY(O潸4.EwXh);-hWasxM,(;o+|i>&kk` .JyhȁA?Q_?RoF߁m?Ia)ZyН #^=O&G'WNJ07$!Pƭ E/g%K]Fn|V : ^PQ[.ҫ2~?( NiwnGE?MQ^ V_$l-w,M20+^+Ҽs3z[խG7yQE|lH<5/] h6qxǬvFQacDco$)/>-~8m*&9KM:12( u[Heh`HmwnQ_9SyOe|ITA ()_gc@méu5<ĥ~_02@4QE|/<;78eho?XO~x 3Z~ެ-BNPE#㧆hZo<+rfLK VKYd.)8=A J(ϋSϏ M%z~ۣi1X㕕A%yh?ߴO *+ܿb(gƟ?׃<~BԤnaO6`:r>e(u+ meP&x[G.oX_fx泎bd( Ox𯍯yèipClaŲ Z(|Ef 5SvldVW& r (6)t<-3[{M>#y t>EgBZ^${khR&vdhB6lq+o)_ٷ΁jiڝ޷Mn+^h qZ=cյ= P1^5r=EWEm.x:CͻD%A"NAUC Q_ _wUP|X|%+MmOQ:D,A?/'*b$Q_vѼ6$U`cIE8m8>{j}4J3%'"(b4G׵+oa7$ǘ%r29+K`[YVkkhCeaG(TQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEL?g_ɯk_kEW~?EQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE@8 RG3 ~_ |a+|!}4vZol<5ljS-,u= H FԒի~+x?D־"|)=/u/_VK;tz E~M tk <>}Clb<6lbK%Ə6$]tL$'A12WOu T4~3 ?kl]h7s:?:2 Oi;o ];zXCď瞒"~>Z+ʾeۤOi2OYH Epn-EoʅȅA^C(_r\|q=N5&.b4{KdmbJī ivzD׳{d.5E$k@@OZo[i^ooj&m.)%ir t kڣ5 ? 0hj79 *%!]~C7~&ͤxZ50ipG}sgU ~_k&x>.?YNT?}:mU#$++ ((((((((((((*[Ou%|EtQ_GLпW /@Q[uEQEQEQEQE|'REMEWÿHO;o%+5QEqe袊;(ktQE~g-]g _j7"$ OmsEW~7SnN 0ĸ}EW[+5?|%.-H+HH (ȹSl?_ 't+O &cakQER>~Ο=GǤBce?MQE~Eo~13m '<4ڂyg*9qqQ]_*/ԧDBcϠ'hȢ)hȃ7_-h gំ&ؾ'Y~IJVo5~铍wt(KT~ȿaQ^ þ|Ya+[?GֲM -m 1iZ(oZo[*+"om?JE3O#oE%Q_MIY hB\Iye(XQE~Nܾ ڧöq`m#B2/Y v;QEsR1xfm/a'wXT d8tv+O׾6|SiΡ_c:\nbwQ_ط_?z=4}STEy-ې !I(3 xWׇ4-<=jnEV`LS$c9R IEIO_i<-$4o۵Ж դCFu4QEz/J 'j(o#?|GmoCvckT(p8EW] x'o/IƱe;_izlk +岈wnq(gj|WF}2apz$'RG EQ_??0CE7|2|<Mzm K6hi*\ɸvssEW|2c;0d-i-*va>Ɗ(u+ c%oQEz?|K_ _QE~t~ 9<[? ݻͳvڊ(ӏ'ƽ/x<36pm;co/&P HU8߇<3t ]FAG ؒ(3 S&Ok(peо|[gE![ 3NeĦXBD霞+|y~׿nu6YG/Vvr"Rq)"dh?dOWl]P qjL)| <?wntľ[* A x(((((i~Ϗ5$MVvG,>01RPԟO ~>o/_;Kb8aI#cB1JW۫nyxMsxKߪZrqE g/ Q)$eC?"N|eӭuk<{q鑸QTs,@CNk~K5jZw}S{ ?B0F%ǥyw$Gl-j:k&Jʚwf$pG|=Q__ԯ@Q_[)EWOfvU.y5 bv+A>Q0Wgdo_WF>vY$6rxOLFQE}>s|3QEsO?_eEW'M+,ņo ]֞/$FAl%V/7|"nak&+vv>b}clۆyyOEW//>6}މe\[iu¹<+(/- {E?DO%BEQ^u8jI_I.VQU|C+`F҅WWOc}2:iQl' )HnF@Q_N~Q|0j~%Nswntc]hF9LU(mA4$5Q_> YwÖWH[}阐B'c4QEwƝgdxtۓc";fѱр=< M'/hWi}umYEWwo٫㷇/ [+%``mԠh}g/8φ3iRQE~߳7[!=yWh Ac9=@+WMR][H)"0#+k}"Of+*IҊ($v?α{#I4QE~>ƞ/ggV{mȀ6WDTQ_^-ZxD;.nlLW:h;I#8()Y59 >;}FX<3,ˀHJފ(я#7J>3n`$YIQE~EnZEWk_dK;0Y,\E~ =|Aʊ(|\W]XHx(dEV}x_U[]WDhVHeч4QE~|־6.|3m;c<$0Z7 ᱑vQ_߶oP~|_[m$1XܨPu` ggl(\~K}R%rDAܑȨ4Fm޹+o '7 (֏&eaQ{y#^VS=hR¡o ƍ :N<OO'*sEWm_:>4k>m"䟝na0=0h4񧃼Qu֋[KAV*zm`{(lCY_-g,83ѫNJ(ΙM7|{P͍ܒs+;~W"gS1hzRYiH$\9\HفBs (\೐ٓXROSY袊3g_tC&uy.G#>Ee?SVO^-c\%?;EWku+$߇^Zk|r=DKEWto}k1YnOmEofy2?QE|E ~G5|;vI%Vr0Yp0sEW?+C;ׯ[']=ՌL? zQE|i!Xo_wVyVڊCzŰ;QEHHƮ*huQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE|qe5寗ࣿk~ZE=_QEQEQEQEQEQEQEQEQEQVtɭYo-բJ4 ̡FF{T PeZXU\dqsq]Egp-n&Xgd#r>V+ppqފUd/+Ӭ > mkO1_sQA=:'zqr4~lmuo-CQ,$.ϝ %89 ~T_k67' -= ;?,in1]["h6X6s+ٛ6xP[{FY][s)Z+cgO_ῃP7Zk$ sߐYH|uؘ ֪AcPnM%j__l ''<9̄]<8y\DXo]+jZj(((((((((((84WqPVZׄ<|bi깂Smzns.1ڶ2j?>^OM$~~j٩|Cˢ*7Ga_h/@%~_>Ia"x,YdU`x Z σcȾj!Y?yX0m7gֿ+?i|}?cho)B?ǥ3m-?g]G~ Lj"b`ip|st??ཽ<+xvowXC9qt?߱'/ڏӼYCsbU-ywz#R~X=GPWU }EQEQEQEQEQEQEQEQEQEKipΤΊ+?x %"^+n((((e # EQ_;?MAƞ#BgB;5>QE}>'ux?)Db?y!'`=$QE}?|hʰIhBT=EW?#/)&w[-nAAv4QE~ڊ(? J2j>8<-I}g=Jd< sQ^ڟyQ巑ݢ Ns~TQEy/yi:,mcKg5ƨI`rFh?/~~Ȟ GInZ3Y;7g!wc4QE|"ƩDԵiڦk} X:J0K (#$QE~Ƃ(EW?= xYu<=hVHd s>oZ(Oؓ ߈6֓bWY&ũkዝ?q|Rǿ:(?iM?ğK)Vxt DrLҀFvz0aJ(P@ 8QEH'KWDD2#%H+Wk:?tvꩨ&Pb6ϵQ^=7CnjcgA.-`htm,zlEWO EZusS) }FA$QE#'|%7[>+XXzuwv1i)Q# Š(W>!XxXii[k /i'+ݿa ~_uV]uKw=1ԠET@'1F(*]/tȖ{K^ n~EGIןRMVVhR[gUTq@J(OsWß Z\!ArLI8-rhh((((((((((((((((((++/G-|^ֿF(((((((((((^4hNkn. ͕!NG  X⧌$l]*27Iu#2E: :n9 _T/ _V.ZS+(yQ|@'i_?|ooQBUsʓcW5ukӮ~W<]eh^$Ӝ=e $~W@qgV cQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE6G'M:gc&f5_GZn<9xYGVX4ǁ gL5 xZmOŞ14 :70&|( ɓg'+/,oͣ^[;` ČYwehOF1c;I;GvTOYt|B)D9>V19>6@(:͝E&y<61]J`Y՗N:m|I`WN]rCΝwn9Ͱ0$_?w5_~;|Ei> 5[++42P8,Ws 3RH+㑑ޠ 9'y;OlJ*{Y8AXؐny%hI]H@NH5 6p[4CrLCH `{GSQEQEQEQEQEQEQEQEQEQR?-/<"f^0o ȭפ_ۭj((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((?ିf!?wM{Z_((((((((((*Kky."%/$UFI$ |*$;KyfGfc$[<|0mr!N`W;r;pF񷃵/*Լ="tL3*@8#qް>I#:m+SO67`8$dyW;XEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQ]Gk~+|G_{0~EU1ݛ8 گ9r3OТ[D8G<) xsPOM4|M+'lE?]EQEQEQEQEQEQEQEQEQE-}:>"x:(#&h_+?zE (֢((((LW_ٵAf} XkysEWßۣ㷁l_wo$qM%LY Q^iO=zy?n6guL4QE{_G7>| ޳zƽK9~%~'uumng"y@EW^9vSTbEW_^Equ Un P*@vQ]{R/K}^ gRW֊(.> ^!ޟ}7+\C{oVPΎ)d4QEt_S__0(RY]UHPod|8rGB+1ѼmKz:n@77s,q>rO(,wuy>$]x7snt}پmF8\IOfO8F|X/# Ӭp&]O+?`)3|f-|Pi^9 !<)c±NQ_K~_u'SkuIkv#I leE'kz(2>jgcj>$ě]9^-z\0۽Q]6T?R?xvPK*˻.$Q݌(L|%G~ JOGJݤeEV ::8$eN E 3}I?_j7lbykxv[h yQE{G*( Sʊ(ѯOgfkmSI K>S:QE`Xn5X0Fx+%/ruMC>! 喧6܅41䁴QErm/~gJڔv43`!W8^]8TQEyo톰nZ^덤yqEWŋ߂3ef17DE"DQ Yim rQE|Q ACs B~'v8=hk4Eطt,JGs.>Hc (7 q|h$֭clxd1c|rvºmwnJ\FwBIGК/FoK_X%˭rʁTr53JK ]jZ663pڥ +O<:5 MJYnげ1cXtס??+|`>,Fm{og .Y(+wC<Tu{yGE~rrY;A[kE;K$dN.|-n g,~iw{NZ@Oνֿv2[+~;МQ^m\%zUQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEb/?| Fm $cxx}=㿎^WiE!hh[dvbuDD>lmq;6JDJ3g 8(T|= a+`F"(s~;$X׭WW(4:+g Ɗ(Ekn~~4r!wڍֲ)3? Ϫފ(jMs!+4 0ГEW?޼_c#<4QEt?XOgu=VZkdpvQՆJ(N-Q?%(fկ#Ij#'QE kLYg-(CLԭ5:++h.!`*0ʲA+o4?(T$(aH+揉J}"E[WWh1LFTۑ֊(׏_'ώDz|Ujɽm]>MNhZ(5nW WQml,縞g舶ı?+SǞ/k֋Ac#I(mUi>&N5Q__ wǀxV4MEkgsLĖ'&(-_?_ h_y"?o֊(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((8ɚrQ5k-h(((((((((V(aЊUb E#(u*2_JO><_E4[ijD,{&'C& }0 |?kB@>ͧ$4Mena_o7@x{Hye}j:h-&|@db{*qKߵb@7 xOa୾HwWk I|W|+l(Qkp 'p8 0w}o:v,'+9v #uIkhxǿ E].Q՝8[hXʏFP={fon xeEge,'.[bH .I#?_x_Uд-w^o $ڤx=H$:OE/|5N:&e#*Z[ N@[%ఞ?o:) 46(.>0I?Sox1xjU|-7}lNyWi1:33{ûxN`>W|8tX靿xp+Ҿ)((((((((*[Ou%|EtQ_GLпW /@Q[uEQEQEQEQE|AH '+ث _4J{ >HV%06=Q_SR|6//@o:5ȹ`1;F,@QEj#c6U%G۵QE_Mk?b U2}n~`EtBē (6ITxeF1'C8n3p#EW{Ktͽ QY6I>?a6?Zm3SI$/`þ 4QEGW ^ [O X?ϧZ2,L%obX.US;;. (-tci6fb8h+3V-gڦ ]8 tQe (R(-m]ר/o$QH{o(r 'WK& *}8(>|j|a>ױW{@fьQE}A 7|"HK/gE9q&ҊyfN QE~H>jnm,0A Hb!T(ÏIoŚ/=SKKqIjM6n0{QE@*%K[64QE} -%{]&#@8(8(O(S$""(8>/ Z7kR>h\2FppqEW_/DC{m8e ݠ-Rsa;Q_X4?k_ii+t(nn6} `8px݊(9?h߅(Fsk] Xĥ'3#Q]/^(X_.o5Fn.H?(iDM>l6rv QE~Sj:SEW9`QEt4QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEL?g_ɯk_kEW~?EQEQEQEQEQEQEQEQEQEzi/9toi %(/iZC5\'h\m[~qcLW2YْV1XxF) '(][6]c̈́ !n;$L3Hx|:͆~.<=ZgW'Bxu o?|%T/<V{]GHu*ۗ`˃8$>3~ 6XwQiZ#:o\Q2ysN1WdQQ@p1)))h(((((((((((((7ċτ^>][[4bwGHI (H`=@ǎ~xO-7:-%B9P+uOWw^ mI^0݃TBh;,75k\}^JYꎁFU_Ǿ#׼A]jn{ 7t`᷆>xN>,]6GekT'z9$M|P8x⏃=xAhM"jnL27TO#$g>~5xĉh Aqƿ̰rW pJJ((((((((*[Ou%|EtQ_GLпW /@Q[uEQEQEQEQE|AH '+Ŀ`_ٳB˻-rIaYT+̿2(2?*,{@*+>߳4-6[D4Td4_7([ zxSteϊ}戮K)[F%É?srhڷ W4_ľ)V0VCUgp$2AEW 8j<I W*X`2 5%RA_UEa ( y#?ᢊ+_o D%Q_P:_P C/˧ka]uE 袊 fk"hnctKyFlgk0sQE|Ρo&iE.Z2fҝ獢Z&$e$dQ_f <{-#$:upys"*"8EQ_ ?}۾]&hdpd+d}ig`If *+W Zſ!BGMQEEO7O Q_QEsC?[QE| 4JFm:P[kv,]aAQ_?{OE߷]7֓N\zdg&6_9<<p:(F }\/^> 8^+Ia-ȪK@PpI1QEzwƯjR׭^ķo(*mR=ñ;YQE]|׈3j/eMM#s<#E~ԿTQx WŞ#d3 ^h(*/V,H (G:ǚrHNJ4цa8\Ʌ=dpA%WSs'EQ~Z/3{YfĨgӯ75ڃ=H c*23EWeZ?M%y5[ a~(df4QE/4QE~< ßkEWCEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQ_Y|C_9k(_4QE~WQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQETK袿ș׌_+h(Z((((0|wǯ xH soK;N[3(7y5:)c_q;)QErAM$@`sEW^HtMK]Y°*QEC/ý⿃5? xOAԐGuk^b ! t"(< {i ^KYPXI#''=MQXV^ Sđ;ݪ0B9+OAEW1DFƁ#QUQE ?qW+Sv_N1QE{=Q^{)5x:=W^%#fE$qEkyw ɯ\iu#8%$OQ^XAX[YZmodd (QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEWV_3_Z ;&Q_EQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE=[A4α*YT\Q+UQI8U{,-'TQwf*I6~jZ]@/4Ud>$}_ {EMj~|;OXE֔ZG{F>UwM/^sg64 HQX'_ȯʑSi}QIE-QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE} 7zx~tWzmkN4!,|!3dI#${ӟثGÿwcCԾhOqxn촸Gnc`̼ >TO&kFYj*W;oj~7m5h>=݈ %2 &S4m[D!{项!DjI`3W<_'3އbtӠ6eG#Hp8Q_em.4?< fm㿺rYQrȇrZ i?;HOx?7|,yt yqHԵ~nKKiO֗Jd֭4X @T9=2:~t~߲7/ Y⏉t;OKO!X5ggcHI_t[ GZIg, 0Aݤd`??'O]qoaSҼ=p "L/f, PW|a_tQEQEQEQEQEQEQEQEQETK袿ș׌_+h(Z((((~$RoxZt5`]!7p4QEyO7ECDEwDxYҴ߈=}:[[[ZY:@+_MK!ܾDݒ (<-}MI</݋6'߻fk~F(i??tPxgu8 > +W _NjA{MCqN)?\Ah_(wDb|[NH0Q^Oh^;^\ѮCohdJI}#Q^?}v|o'CqrFV;(h(ӧ\3' 33>''E7jVP]H%59FR2EVOGPA(Dp 'ڊ(7cH|5˫^ uo!bZ47܁EUOԿ |wC/zB&f%B v4QEzQ\O_ &8Vo$Mr+txv]/#4{kXFhբ((((((((((((((((?ିf!?wM{Z_(((((((((((+؃w/xL4U$YP&cC&|}xN=PGQJ…2ILql'@}^_D' pIO z?O+W>|dľ="94uUpr;"k t׼5kGVv0:8Ğu?wrxkZ4;RR L/.JWϾ9|q_!IkWZdr-&q+Zާ?Ե:}#XlnSdOyGfkz(((((((((((+o IO7¶RYѐn/qGdۓ^$x &|Y06~3]ܷH#qbIۓ_;~ܾ ſ8E*QochIgTN +'',PvB !|n屴p1S'geoɈAplg<On N|uNJ#|Q';??'%|ix9j^:%ɣx()-'˞䍳G"Է ^#Tx¾;3zi%ɲkY,rrwpOZ+-> | TYIJi';68%v0^@#n" z(((((((((*[Ou%|EtQ_GLпW /@Q[uEQEQEQEQE|AH '+_ t?xdk7s/دqQ_Lx? GS,ѼEE}o߫/\Q^a#oQE}':e`(t?zz(!_{`F҈袊۩ ?E(i kڗ$c C*rzyQEWƏ$6-j(6ho+]:;;ƍc2s0#4QE}k{MHA+ %:EWg;Zt/lj˸tMWp_YFK\G,{7yEӛU߇%VKO$ *Q_E"?6(٨?GTQE|^1G~YBQEm(oMjEWv:g<3vK-[ @HC` =@(/ޒ-au[;lZB}HbW+?v<5定t;8$'+-c 7\կu琮nbIhڏ?f?yPD Q_?i7S$͵ho%2+"jE!G+#o|Yƍ=,I#i,;n J(?u?l/}gf+> ѵ Z׃5%[i&(#h3I4w'kA"("({Akw}|fH%mگ>mulpQExo&}?gCZ(8?߰ßڛ߉j ;R[XMЉJչNNI+>GV </EW_+w^#WiLЬx̷2`$Q/yh0I((|#PZܺ7-/D)3p8'9QEWOO}|Uf#>'VmQ^4^a={j2oPe*)%0Ppi9Ex W[ujiWj^Myw6p2()>1|m;ŧK {:$H rQ۞p2h &c5/|.-6fV $ *( zµ|?h?/opmtbq&-`CxJ"NJ.MQ_Z:}roh.u`Z(*3~?g>:x?YꚂJ) {b?s+#=?\nd.d ı`}E=ŨLofSA,̤M:rpz뜄+WIҭ4-.N%"P(T*QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE|qe5寗ࣿk~ZE=_QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQ_G^VƃBc;||t^ng:⟔yu=qLlWO/ڞݿ.'Cm}wɞ[Ϸҿ߇O tHnKd2>_:~ȿ-RtoRZ 7X_4rװ+:6(((((((((((((>}Io?W4/@xKEm"VkQEQEQEQEQ_`?v袊>hO#u)-R4o2Fp*zEWGCkIOv퍤$h??D|a(_g_ cE'oUYEW7sKQQ[Z*? oQE; g;u~О Y&Z0`P(AKim[ZET۰?_f4QE|@tsEWV<`?J+R=ap*(lԴ˻Kkyh䍆C)h\e[lSX@˟5*_R-OhDEW?U3%QX?HAuQE|^~ǿf? >ɨIl!4$W|.^A;Ul`QEz,VY?<97u2u=ZK@H"3 (}\KZjMD[J4l28*k}.xmieV d'ɢ+ⷊ}Kix-eIgtl mF-EW?t8BHDyWx|&{p\Q^iv@h'_˦x[~0]][Vyr2Fp =xE]osx >i:k ܙ I.6~c38$ %W~~^r_hK-.hsGK2.;+샦6Ƶ\6rK+#xEQ_ a/kʱjƦImC p =߈uH,4kaw}08,fB?!EWa7-O7QMuOj 4?5K˽pࢊ?fu~Ok꺦s_`xNNFp ( hokuJꗢo^.=3(wW4($Kq{uY8yh?൞.A-'h=VKnƒ3.qQ_K=<#gŽjk|:;HIEWєQEQE#0E, I4QE~9~|A~~Ӛ2DŽ NaezpcwQ_?>h^ -;LX̄uy_Y,{sQ_[~ Q\O1^S‘{LE!nA^rv낝(joڏIt3zݺeq R}8J(]~!#n(ӟ?D|e mq~hF>#4QE~*7Kk]b-'˻'GEWGYgyko/~$٨jEum?QE}]EQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQ_Y|C_9k(_4QE~WQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEP'@B284W/oME]gIx|_MEƦMF| ֿhHoncS} #uQ_sY.1wCɨ9FꤒqEW~??ww1K$7Į) S+2]x'f*8$ce8p(o*g;>%b[Ŭ#YH+̿͌b:wK1; !Y =9͡A"e&eCL '8vਞiR71xuS,9>WNρvo?^[E+99h0@R9~~O-R~o5 +٬+ lTlڼ}kX4oķ$M[OC#ڈ$,͜^}> hCuڷg|(<<y/S<%%sY-.3< u G?ǖgsx^L YB.0N0sE~VL<#x:֡ uFmf0#dJ/sSUִU+rU62AT~.|)mymO7vzi 0!E˃p';]]#^|k&iCD b$)՘@$k^#ⷍ/8ƓD|R$waz 1Q|7?h{>i)y췲/3U$qԘPNJ+S߇xM1<aL="l ;$7WǶ'm`֒[; lqI28|Ra|CW_o[7E.Rxyxd~+C (RJ`A29RF{f6|c᫯WЯTޝu%|g~^>NM9jQ^BAt qQX5[QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQETK袿ș׌_+h(Z(((( fV|'U:,>[ފ(&HT3UMQW~"xm-|🅮6,62Zf%Sm^V`Q_췤?<3hy05..HDPdEW_V>-|E}uj$.%ӭZUQ_7"KX!FA+)_ߴu;eJXC缀op7'CQ^C'τ<)xd_Nly s˟+??'|Oj"T]Y-^m <;8Vdv!.(Z([|+?4xv-*mlTEŒrO֊( g:x yigKy5 MIJHRVPv1T@Q\~g7}*ѷNuVgyP~m@+bC[!k Ou'1B5ȡG;F@:;hOs|*5/YdVv's AE5WD'd⨢>O>.xSK ]jE] @[mwEWEQ_3~C0jWH&EHlJ JN (nSB1W ަ،]xjHl}QE_|`=a"NIJ)D`Q$K%`obQE}I9wOօ=_[Rl!2QI(ʺ&Aὺy,1ȪҒ؃EW4QEA}eg=)qm:E `PEQ__?g/=ݚ5m)w0%@;H Eb?˾zѮ7F?^oufx<FE;:>!|gBin΋r5)S(b0(ӭzط5 mdD' (5|S~-5|,օ y%_/xn9(aqUQ_Gx'n\Bth,Z)[b0ryP Q_ ~W?OFWUlu?۴I%mBr00(jTQE~|?3Bu=kD5. ў%((P߳έcZٲ- '\c;QQE_?m "xKj_,~tX$^x(~%~^,1|WѥVvTdmc L(WWQKEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQ_Y|C_9k(_4QE~WQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQET]2ΑK"+FGz;bHWHV 6:dweyHQ&7e<TUMEI-ErJ@FbBOYcFt!~V,G$]@.G'2gPx R,/Rx [+'OCNgCuOͦsdbdQDi}qQ"Y-+ƺ֡cV'Q)ߍ" m$5}lXL־hZ_!ԥ۽Cm`G1lExZ7x⇀{nifvְBĐDv8*Ttʖ((((((((((((>}Io?W4/@xKEm"VkQEQEQEQEQEQEQEQEQH@#dQE )h(((((LEREQEQECuhQKER^hҊ(((((() r@QKEQEQEQEQEQERm\>)h((((((((MgEREQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEWV_3_Z ;&Q_EQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE%ĖOm&"m}Io?W4/@xKEm"VkQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;>?ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQExe<P|<;| 9:ח?>^?_3E/>r8?oU-鯏_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;()Qpk"tӣJr+?}W&chgXqWc> Eݴ~QWQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEW٠F0M3/G`JFIF,Photoshop 3.08BIM/http://ns.adobe.com/xap/1.0/ image/jpeg KAPITAL_LUDZKI Illustrator 2007-12-12T15:20:10+01:00 2007-12-12T14:20:15Z 2007-12-12T15:20:10+01:00 256 128 JPEG /9j/4AAQSkZJRgABAgEAlgCWAAD/7QAsUG^$$If!vh55#v#v:V F t655yt$Dd < C A b8e>!)ɌmayQ:n e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`Dd \ \ < C A b,C:'kɔV*nC:'kɔV*PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATx0Q]JcoNYhO%{! KGY>D(P :Zɖ4(RvɷHX;@qYkΥBgohXъ1riψsj*ZRouW( )ǢO,eCX%֑SV){sa;_ ~& IXY{y^BDE7v")=eש, YJd<6gu=3Z/5Bnr};!꼻h!YgGոc?VvO 3;}Y, Yx5ڷo=e۷훽ܔDݢ_T(]oiuF:_aS!e}_IENDB`Dd < C A b8e>!)ɌmayQn e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`Dd \ \ < C A b,C:'kɔV*nC:'kɔV*PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATx0Q]JcoNYhO%{! KGY>D(P :Zɖ4(RvɷHX;@qYkΥBgohXъ1riψsj*ZRouW( )ǢO,eCX%֑SV){sa;_ ~& IXY{y^BDE7v")=eש, YJd<6gu=3Z/5Bnr};!꼻h!YgGոc?VvO 3;}Y, Yx5ڷo=e۷훽ܔDݢ_T(]oiuF:_aS!e}_IENDB`Dd < C A b8e>!)ɌmayQBn e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`Dd \ \ < C A b,C:'kɔV* nC:'kɔV*PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATx0Q]JcoNYhO%{! KGY>D(P :Zɖ4(RvɷHX;@qYkΥBgohXъ1riψsj*ZRouW( )ǢO,eCX%֑SV){sa;_ ~& IXY{y^BDE7v")=eש, YJd<6gu=3Z/5Bnr};!꼻h!YgGոc?VvO 3;}Y, Yx5ڷo=e۷훽ܔDݢ_T(]oiuF:_aS!e}_IENDB`Dd < C A b8e>!)ɌmayQƱn e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB` Dd < C Abzս0CL7ЌҠ1VXmR; RCqҸoT>1[0N$8 &M6;$I<(ϟ4 ?gx uNTwuFnhJ^D\]5%w|- ܞYx*gcgLX9&S A:#$7:%7t.AV^Ve*[ɭpF;PyٿWѠ2*I jhssOPOi@6&dk..YytWRB=ǿ$EuVg/C`i- 3=/CKĻH a|iGjjbƁ LDs2}.XQ IENDB`Dd < C A b8e>!)ɌmayQn e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`Dd \ \ < C A b,C:'kɔV*`nC:'kɔV*PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATx0Q]JcoNYhO%{! KGY>D(P :Zɖ4(RvɷHX;@qYkΥBgohXъ1riψsj*ZRouW( )ǢO,eCX%֑SV){sa;_ ~& IXY{y^BDE7v")=eש, YJd<6gu=3Z/5Bnr};!꼻h!YgGոc?VvO 3;}Y, Yx5ڷo=e۷훽ܔDݢ_T(]oiuF:_aS!e}_IENDB`Dd < C A b8e>!)ɌmayQn e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`Dd \ \ < C A b,C:'kɔV*nC:'kɔV*PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATx0Q]JcoNYhO%{! KGY>D(P :Zɖ4(RvɷHX;@qYkΥBgohXъ1riψsj*ZRouW( )ǢO,eCX%֑SV){sa;_ ~& IXY{y^BDE7v")=eש, YJd<6gu=3Z/5Bnr};!꼻h!YgGոc?VvO 3;}Y, Yx5ڷo=e۷훽ܔDݢ_T(]oiuF:_aS!e}_IENDB`Dd < C A b8e>!)ɌmayQn e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`Dd \ \ < C A b,C:'kɔV*hnC:'kɔV*PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATx0Q]JcoNYhO%{! KGY>D(P :Zɖ4(RvɷHX;@qYkΥBgohXъ1riψsj*ZRouW( )ǢO,eCX%֑SV){sa;_ ~& IXY{y^BDE7v")=eש, YJd<6gu=3Z/5Bnr};!꼻h!YgGոc?VvO 3;}Y, Yx5ڷo=e۷훽ܔDݢ_T(]oiuF:_aS!e}_IENDB`Dd < C A b8e>!)ɌmayQ$n e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`6Dd ] ] < C Abܞdi;nzܞdi;PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATxױN03AF (}G#xٜ4bbUrҳ~[1"ē61 6`€ HDd# Ow͙ 8vޯP/J:Cq;oO:{Qg3tt:VgPy֙ S# 󇚩»*yGx<=!)ɌmayQ"n e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`Dd < C A b8e>!)ɌmayQn e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`Dd <  C A b8e>!)ɌmayQn e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`Dd <  C A b8e>!)ɌmayQzn e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`>DdD  S A?bܞdi;Bnzܞdi;PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATxױN03AF (}G#xٜ4bbUrҳ~[1"ē61 6`€ HDd# Ow͙ 8vޯP/J:Cq;oO:{Qg3tt:VgPy֙ S# 󇚩»*yGx<=!)ɌmayQn e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`Dd \ \ < " C A b,C:'kɔV*HnC:'kɔV*PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATx0Q]JcoNYhO%{! KGY>D(P :Zɖ4(RvɷHX;@qYkΥBgohXъ1riψsj*ZRouW( )ǢO,eCX%֑SV){sa;_ ~& IXY{y^BDE7v")=eש, YJd<6gu=3Z/5Bnr};!꼻h!YgGոc?VvO 3;}Y, Yx5ڷo=e۷훽ܔDݢ_T(]oiuF:_aS!e}_IENDB`Dd < # C A b8e>!)ɌmayQn e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`>DdD $ S A?bܞdi;nzܞdi;PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATxױN03AF (}G#xٜ4bbUrҳ~[1"ē61 6`€ HDd# Ow͙ 8vޯP/J:Cq;oO:{Qg3tt:VgPy֙ S# 󇚩»*yGx<=!)ɌmayQ n e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`>DdD & S A?bܞdi;nzܞdi;PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATxױN03AF (}G#xٜ4bbUrҳ~[1"ē61 6`€ HDd# Ow͙ 8vޯP/J:Cq;oO:{Qg3tt:VgPy֙ S# 󇚩»*yGx<=!)ɌmayQn e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`Dd \ \ < ( C A b,C:'kɔV*nC:'kɔV*PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATx0Q]JcoNYhO%{! KGY>D(P :Zɖ4(RvɷHX;@qYkΥBgohXъ1riψsj*ZRouW( )ǢO,eCX%֑SV){sa;_ ~& IXY{y^BDE7v")=eש, YJd<6gu=3Z/5Bnr};!꼻h!YgGոc?VvO 3;}Y, Yx5ڷo=e۷훽ܔDݢ_T(]oiuF:_aS!e}_IENDB`Dd < ) C A b8e>!)ɌmayQn e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`>DdD * S A?bܞdi;\ nzܞdi;PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATxױN03AF (}G#xٜ4bbUrҳ~[1"ē61 6`€ HDd# Ow͙ 8vޯP/J:Cq;oO:{Qg3tt:VgPy֙ S# 󇚩»*yGx<=!)ɌmayQ n e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`>DdD , S A? bܞdi;bnzܞdi;PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATxױN03AF (}G#xٜ4bbUrҳ~[1"ē61 6`€ HDd# Ow͙ 8vޯP/J:Cq;oO:{Qg3tt:VgPy֙ S# 󇚩»*yGx<=  F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89qb& 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~PJ_HmHnHsHtHH`H XQNormalnyCJPJ_HaJmHsHtHF@F XQ NagBwek 1$$@&a$ 5CJ\b@b NagBwek 2$<@&$56CJOJPJQJ\]^JaJ\@\ NagBwek 3$<@&5CJOJPJQJ\^JaJ\\ NagBwek 4$<@&5CJOJPJQJ\^JaJ`` NagBwek 5 <@&$56CJOJPJQJ\]^JaJZZ NagBwek 6 <@&5CJOJPJQJ\^JaJLL  NagBwek 7 <@&OJPJQJ^JJA`J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k , Bez listy lC@l XQTekst podstawowy wcity$x^a$CJOJQJ^JHB@H XQTekst podstawowy OJQJaJRR XQ 703>;>2>: 2 $$a$5CJOJQJaJh\P"\ XQTekst podstawowy 2$dha$CJOJQJaJXX XQ 703>;>2>: 1 $$a$CJOJQJaJhmH sH P@BP XQNagBwek 9r OJQJaJhmH sH 4 @R4 $Stopka p#FaF $ Stopka ZnakCJPJaJmHsHtHRqR $0 NagBwek ZnakCJOJPJQJhmH sH tHFF $ Tekst dymkaCJOJQJ^JaJ\\ $Tekst dymka Znak$CJOJPJQJ^JaJmHsHtHtt $Tabela - Siatka7:V0ff NagBwek 2 Znak056CJOJPJQJ\]^JaJmHsHtH`` NagBwek 3 Znak*5CJOJPJQJ\^JaJmHsHtH`` NagBwek 4 Znak*5CJOJPJQJ\^JaJmHsHtHff NagBwek 5 Znak056CJOJPJQJ\]^JaJmHsHtH`` NagBwek 6 Znak*5CJOJPJQJ\^JaJmHsHtHZZ NagBwek 7 Znak$CJOJPJQJ^JaJmHsHtHLQL "Tekst podstawowy 3!xCJaJ^!^ !Tekst podstawowy 3 ZnakCJPJaJmHsHtH`R@2` $Tekst podstawowy wcity 2#dx^lAl #Tekst podstawowy wcity 2 ZnakCJPJaJmHsHtHHRH &8B0BK%hhdd]h^haJhPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] "&*/26:<?CGJOSWZ_cgjosw| "&*037;>DHLRUY]cfh~t}|s{zryqxwvpu"&*/26:<?CGJOSWZ_cgjosw| "&*037;>DHLRUY]cfhk !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEF0 !. v~||V p8$,:6*#(.3:>NTX]bglrx * 4 p $^npH&f0D D4,6T b !rLȈ B4lЌVj<j $ZLZΕ&~̘ *|ęT !"$%&')*+,-/012456789;<=?@AOPQRSUVWYZ[\^_`acdefhijkmnopqstuvwyz{|}~(@B/1:RT%:<::::/X2$y^bG"7202$K$~MŞ2&3g@r,V+(  p 6'? #" ? ' q 6#? #" ? # r 6? #" ?  s 6? #" ? t 6? #" ? u 6(?#" ? ( v 6&?#" ? & w 0%?#" ? % x 6$?#" ? $ y 6?#" ?  z 08c?#" ?  { 6?#" ? | 08c?#" ? } 6?#" ? ~ 08c?#" ? z 08c?"?  08c?#" ?  08c?#" ?  08c?#" ? z 08c?"?  6!? #" ? ! 6"?#" ? " 08c?#" ? z 0 8c?"?  6? #" ?  6?#" ?  6 ? #" ?  6?#" ?  0 8c?#" ?  6 8c?#" ? D2  "? 6 ? #" ?   6 ?#" ?  08c?#" ?"  68c?#" ?!  6? #" ?$  6?#" ?#  08c?#" ?&  68c?#" ?%  6? #" ?(  6?#" ?' z s **8c#" ?* *t s *)8c"?) ) 6,? #" ?, , 6+?#" ?+ + 0.8c?#" ?. . 0-8c?#" ?- - HA1?"?/ 60? #" ?1 0 6/?#" ?0 /z s *18c#" ?2 1z s *28c#" ?3 2J2 # 8c"?:P2 # 8c#" ?6P2 # 8c#" ?7J2 # 8c"?=z 06"?> 6z 05"?; 5 03#" ?8 3z 04"?9 4DB @ 8c"?<DB @ 8c"?4DB  8c"?5 68? #" ?@ 8 67?#" ?? 7z s *98c#" ?A 9 0:8c#" ?B : 6<? #" ?D < 6;?#" ?C ; 0>8c?#" ?F > 0=8c?#" ?E =D  A"?G 6@? #" ?I @ 6??#" ?H ?z s *A8c#" ?J Az s *B8c#" ?K B 6D? #" ?M D 6C?#" ?L Cz s *E8c#" ?N Ez s *F8c#" ?O FDB @ 1"?QDB  1"?T \@AB NC NEF N N N N@`c"$?S 0G#" ?P G2 c C TENGbJ TQm `Tlq`T T`Tlq`T T Tq`T T T"?RB S ?!"12-.# $ < =  + , A B Y Z ^_vwrs%&=>U"#:;efghinsv~12,ABDLut^tptat@vt^twtatxt^tqtat@t^ttat@E_t"tyt^trtat@z3~t)t{t^tstat@|3~t)t}t^tttat@~3~t)tt^ttat@Ht/tt^ttat@Pt"tdtt^ttat@Pt"tt^ttat@Pt"tt^ttat@t"tt^ttat@Pt"t ' tt^ttat@"tOt t t< t t t)@t A t 0t0y1t@ G tD tt^ttat@"tOtt^ttat@Pt"tD y4n tt^ttat@"tOtt^ttat@"tOtd #e&t( ) t t! d t" t _1042882653 _1186007151 _1186266287 _1186419606 _1191253932 _980672302 _980673044 _980673058 _982738112 _1042882710 _1186010501 _1186011483 _1186011875 _1186266594 _1186420196 _1191303094 _980673079 _980673478 _1042882762 _1186013196 _1191303149@@@@@///////////RRRRR@@@@@@@@@ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@///////////RRRRRik vw(*3=IKceoqXY_`qrqs* 2 9  Q R m o 8 9 T U X Y Z ^ ` b l m ~  H O % 7 b o } @R56MN[e@C_`fh OR%8&'=?HI[\^epz9BWY() ,.89\\^^__abdeghz{}+/9=(D]3L:VoQr C n  % @,UA^Ho?W\\^^__abdeghz{}$&+/579=BXZjm{~  # $$Tdx8 ;*e[37#~jS^| WH"d~/b%$B~z,!j/idQ72P?P>?(v^AĦbcKz_PMj/X~ԂmY4%wP^T~DX4wbuHIStl&*^`CJ OJQJo( ^`OJ QJ o(o pp^p`OJ QJ o( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJ QJ o(o ^`OJ QJ o( ^`OJQJo( ^`OJ QJ o(o PP^P`OJ QJ o(h ^`OJQJo(h ^`OJ QJ o(oh pp^p`OJ QJ o(h @ @ ^@ `OJQJo(h ^`OJ QJ o(oh ^`OJ QJ o(h ^`OJQJo(h ^`OJ QJ o(oh PP^P`OJ QJ o(@hh^h`.@hh^h`5. hh^h`OJQJo(h^`CJ(OJQJo(h ^`OJ QJ o(oh pp^p`OJ QJ o(h @ @ ^@ `OJQJo(h ^`OJ QJ o(oh ^`OJ QJ o(h ^`OJQJo(h ^`OJ QJ o(oh PP^P`OJ QJ o(h88^8`CJ(OJQJo(h ^`OJ QJ o(oh  ^ `OJ QJ o(h  ^ `OJQJo(h xx^x`OJ QJ o(oh HH^H`OJ QJ o(h ^`OJQJo(h ^`OJ QJ o(oh ^`OJ QJ o(h ^`OJQJo(h ^`OJ QJ o(oh pp^p`OJ QJ o(h @ @ ^@ `OJQJo(h ^`OJ QJ o(oh ^`OJ QJ o(h ^`OJQJo(h ^`OJ QJ o(oh PP^P`OJ QJ o(@h^`.@77^7`?h ^`OJQJo(h ^`OJ QJ o(oh pp^p`OJ QJ o(h @ @ ^@ `OJQJo(h ^`OJ QJ o(oh ^`OJ QJ o(h ^`OJQJo(h ^`OJ QJ o(oh PP^P`OJ QJ o(hZZ^Z`CJ(OJQJo(h * * ^* `OJ QJ o(oh  ^ `OJ QJ o(h ^`OJQJo(h ^`OJ QJ o(oh jj^j`OJ QJ o(h ::^:`OJQJo(h  ^ `OJ QJ o(oh ^`OJ QJ o(@h^`.h ^ `CJ(OJQJo(h ^`OJ QJ o(oh ^`OJ QJ o(h | | ^| `OJQJo(h LL^L`OJ QJ o(oh ^`OJ QJ o(h ^`OJQJo(h ^`OJ QJ o(oh ^`OJ QJ o(h ^`OJQJo(h ^`OJ QJ o(oh pp^p`OJ QJ o(h @ @ ^@ `OJQJo(h ^`OJ QJ o(oh ^`OJ QJ o(h ^`OJQJo(h ^`OJ QJ o(oh PP^P`OJ QJ o(@77^7`.@h^`.@^`.@^`.h ^`OJQJo(h ^`OJ QJ o(oh pp^p`OJ QJ o(h @ @ ^@ `OJQJo(h ^`OJ QJ o(oh ^`OJ QJ o(h ^`OJQJo(h ^`OJ QJ o(oh PP^P`OJ QJ o(h ^`OJQJo(h ^`OJ QJ o(oh pp^p`OJ QJ o(h @ @ ^@ `OJQJo(h ^`OJ QJ o(oh ^`OJ QJ o(h ^`OJQJo(h ^`OJ QJ o(oh PP^P`OJ QJ o(^`CJ OJQJo( ^`OJ QJ o(o pp^p`OJ QJ o( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJ QJ o(o ^`OJ QJ o( ^`OJQJo( ^`OJ QJ o(o PP^P`OJ QJ o(h ^`OJQJo(h ^`OJ QJ o(oh pp^p`OJ QJ o(h @ @ ^@ `OJQJo(h ^`OJ QJ o(oh ^`OJ QJ o(h ^`OJQJo(h ^`OJ QJ o(oh PP^P`OJ QJ o(#b%| ;*e[Q7"dbcKz_P! ~z,%wP^mYISt|/X/XA WTd>?7#~!j/X4wb# 2P?0( @ ^`OJQJo(P .@ n^n`OJQJo( A@ ^`OJQJo( l@hh^h`56CJOJ QJ o(Ь @h 7^7`OJQJo( A@ ^`OJQJo(( @ ^`OJQJo(P! ^`OJ QJ o(o" pp^p`OJ QJ o(# @ @ ^@ `OJQJo(Э$ ^`OJ QJ o(o% ^`OJ QJ o((& ^`OJQJo(P' ^`OJ QJ o(o( PP^P`OJ QJ o( @ OJQJo(Ю @^`. @ j ^j `OJQJo(0?ΛT<;PXhn QX R1jK6v+2-.<8<HYzL@G+M 'K31XQ&<%*Q#WduZ}\am;@: M$\^@ @@ @ @@@@@@@@ @Unknown G* Times New Roman5Symbol3. * Arial; Batang7K@Cambria7.{ @CalibriUHelvDLTimes New RomanWTimesDLTimes New Roman5. *aTahoma?= * Courier New;WingdingsA BCambria Math"1xE&JFV *V *!nn4QQ2qHX ?XQ2! xxGOSIAUserl          CompObj