ࡱ> PRMNODbjbjcTcTN;>> ~~@@@TTT8ltT(llll""" ( ( ( ( ( ( ($z*-6/(]@"h!0"""/(l (,$,$,$"Rl:@ (,$" (,$,$]&"&강TD#u&'(0(}&,R-D#R-&R-@&L"",$"""""/(/(,$"""(""""R-"""""""""~ :   Projekt Podlaski O[rodek Wsparcia Ekonomii SpoBecznej Nr umowy UDA-POKL.07.02.02-20-007/08-00 jest wspBfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu SpoBecznego KONFERENCJA REGIONALNA EKONOMIA SPOAECZNA W WOJEWDZTWIE PODLASKIM stan obecny i rekomendacje na przyszBo[ Hotel Warszawa, Augustw, ul. Zdrojowa 1, pitek, 22 stycznia 2010 r. Konferencja odbywa si pod patronatem FORUM PRO PUBLICO BONO AKADEMIA SOLIDARNOZCI 09.00 09.30Rejestracja go[ci, kawa, herbata09.30 09.45Powitanie uczestnikw konferencji, Krzysztof Anuszkiewicz, prezes Zarzdu SISG09.45 10.00Wystpienie Macieja {ywno, Wojewody PodlaskiegoSESJA I:CO MA WSPLNEGO EKONOMIA SPOAECZNA Z SOLIDARNOZCI I SAMORZDNOZCI OBYWATELSK10.00 10.30Solidarno[ jako zasada wiodca ekonomii spoBecznej, Karta Solidarno[ci, Inicjatywy organizacji obywatelskich z zakresu ekonomii spoBecznej; Waldemar Rataj, prezes Fundacji Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico Bono 10.30 11.15 11.15 12.00 Rola polityki regionalnej w tworzeniu podmiotw ekonomii spoBecznej i instytucji wsparcia spoBecznej gospodarki rynkowej, dr El|bieta Hibner czBonek zarzdu Wojewdztwa Adzkiego, ekspert Centrum im. MirosBawa Dzielskiego i WBadysBaw Ortyl senator RP, Wiceprzewodniczcy Komisji Samorzdu Terytorialnego Senatu RP Idea samorzdno[ci obywatelskiej. WspBpraca administracji z organizacjami spoBecznymi, Barbara Sadowska, Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA12.00 12.30 SESJA II:Przerwa kawowa JAK TO SI DZIEJE W NASZYM REGIONIE? KTO PRBOWAA, KOMU SI UDAAO, KOMU NIE WYSZAO I DLACZEGO NIE MA EKONOMII SPOAECZNEJ W PODLASKIEM? 12.30 12.50 "$(*. , . Ͻxd&heFheF5CJOJQJ\^JaJ hqs5CJOJQJ\^JaJh qhHICJaJhHIhX#CJaJhHIhj0CJaJ hX#CJh&jh&Uhh*CJOJQJaJh 36>*CJOJQJaJ"hP}wh 36>*CJOJQJaJ"hP}wheF6>*CJOJQJaJ+hqsheF56B*CJ OJQJaJ ph+hqsh56B*CJ OJQJaJ ph+hjRheF56B*CJ$OJQJaJ$ph+hjRhjR56B*CJ$OJQJaJ$ph ,02Trtv| 02:<ǺǫǺǺ|p`SGh~CJOJQJaJh" 5CJOJQJaJh" h~5CJOJQJaJhfrCJOJQJaJheFheF5OJQJh0n5CJOJQJaJ heFheFh 3h;CJOJQJaJh 3heFCJOJQJaJh?35CJOJQJaJheFheF5CJOJQJaJ"hP}wh6>*CJOJQJaJ+hjRh56B*CJOJQJaJphp02tv027Vkdj$$Ifl09! t!644 lalytqsVkd$$Ifl09! t!644 lalytqs$ p#xx$If^a$gdqs<LNf`bd~óӝwbSF6SheFheF5OJQJ\^JhP}w5OJQJ\^Jh.h^gCJOJQJaJ(h.hP}w5B* CJOJQJaJphpheFh.5CJOJQJaJ+h.h.56B* CJOJQJaJphp heFheFhh~CJOJQJaJhqsh~5CJOJQJaJhqsheF5CJOJQJaJh 3heFCJOJQJaJheFheF5CJOJQJaJh(5CJOJQJaJ2NbtZ@$ p#xx$If^a$gd.$ p#xx$If^a$gdVkd$$Ifl09! t!644 lalytqs$ p#xx$If^a$gdqs$ p#xx$If^a$gd(bd2v``$ p#$If^a$gdqs$ p#$If^a$gd0n$ p#xx$If^a$gdqsXkd>$$Ifl,09! t!644 lalyt\024PRprIJtd]PCP3heFh.5OJQJ\^JheF5OJQJ\^Jh.5OJQJ\^J heFheFheFh7*66CJOJQJaJh.h6Is6CJOJQJaJhmH6CJOJQJaJhqs56CJOJQJaJ"hqshmH56CJOJQJaJ"hqsh7*656CJOJQJaJh.h CJOJQJaJh.h"BCJOJQJaJh.h^gCJOJQJaJh.h6IsCJOJQJaJ246RTVrt8tt^^^^$ p#$If^a$gd.$ p#xx$If^a$gd.$ p#xx$If^a$gdqsVkd$$Ifl09! t!644 lalytqs rt~dhlnp28:XrɷsfTsD7h 6CJOJQJaJh.hmH6CJOJQJaJ"h.h6Is56CJOJQJaJhmH6CJOJQJaJh.h6Is6CJOJQJaJh.hO6CJOJQJaJ"h.h 56CJOJQJaJ"h.hmH56CJOJQJaJ"h.hO56CJOJQJaJh.6CJOJQJaJh.hmHCJOJQJaJh.h CJOJQJaJh.CJOJQJaJl $ķĘ~nYRE8E8h;5OJQJ\^Jhkc5OJQJ\^J heFheF(h9Oh7*66B* CJOJQJaJphPh/T5hmH6CJOJQJaJh6Is6CJOJQJaJh 6CJOJQJaJ"hP}wh#56CJOJQJaJhi6CJOJQJaJh/T56CJOJQJaJhmH6CJOJQJaJh/T5hmHCJOJQJaJh/T5h CJOJQJaJh.h.6CJOJQJaJ &:XtZ@$ p#xx$If^a$gdP}w$ p#xx$If^a$gd$ p#xx$If^a$gdqsXkd$$Ifl09! t!644 lalytqs$ p#x$If^a$gd/T5$&48:VXbdfhjnpt~ʺvfVOB5B(h^U5OJQJ\^Jh?35OJQJ\^Jhkc5OJQJ\^J heFheFh{+h<*5CJOJQJaJh{+h{+5CJOJQJaJ(h{+h{+5B* CJOJQJaJphp(h{+h/T55B* CJOJQJaJphph^g6CJOJQJaJh;6CJOJQJaJheFh/T55OJQJ\^J%h/T556B* CJOJQJaJphp+h.h/T556B* CJOJQJaJphpheF5OJQJ\^JXhj8t^$ p#xx$Ifa$gd{+$ p#xx$If^a$gdqsVkd$$Ifl09! t!644 lalytqs$ p#xx$If^a$gd{+~888888888889 999(9R999ѿtteUFehh0nCJOJQJaJhqsh0n5CJOJQJaJh 3h0nCJOJQJaJh^U5OJQJ\^Jh?35OJQJ\^Jh0n5OJQJ\^J heFheFheFheF6CJOJQJaJh<*6CJOJQJaJ"h.h<*56CJOJQJaJheFh<*6CJOJQJaJUh<*5OJQJ\^JheFheF5OJQJ\^JPodlaski O[rodek Wsparcia Ekonomii SpoBecznej podsumowanie projektu Krzysztof LeoDczuk, OWOP BiaBystok12.50 13.00 13.00 13.30Wystpienie BogusBawa Dbskiego, WicemarszaBka Wojewdztwa Podlaskiego Ekonomia SpoBeczna w praktyce: - Przedsibiorstwo spoBeczne, tworzenie i funkcjonowanie, Grzegorz Stachurski, prezes Zarzdu Przedsibiorstwa SpoBecznego Galeria Smaku sp. z o.o. w Augustowie - Akademia Rozwoju Lokalnego w Kuriance inkubator przedsibiorczo[ci spoBecznej, Krzysztof Anuszkiewicz, prezes Zarzdu Stowarzyszenia Inicjatyw SpoBeczno-Gospodarczych im. Krla Zygmunta Augusta w Augustowie13.30 15.00Panel dyskusyjny: EKONOMIA SPOAECZNA W PODLASKIEM DZIZ I JUTRO udziaB bior liderzy regionalnych inicjatyw w zakresie ekonomii spoBecznej oraz Rudolf Borusiewicz, Sekretarz Generalny Zwizku Powiatw Polskich Andrzej Madej, Centrum MirosBawa Dzielskiego, StanisBaw Dziemian, Dyrektor PCPR w SuwaBkach15.00Obiad przygotowany przez podmiot ekonomii spoBecznej ZgBoszenia przyjmowane s do dnia 19.01.2010 telefonicznie & .. Biura Projektu: BiaBystok O[rodek Wspierania Organizacji Pozarzdowych ul. Zwycistwa 26c lok. 3 15-703 BiaBystok tel. 085 732 28 46 HYPERLINK "http://www.owop.org.pl"www.owop.org.pl Augustw Stowarzyszenie Inicjatyw SpoBeczno - Gospodarczych ul. Sucharskiego 15 16-300 Augustw tel/fax 087 643 01 00 http: HYPERLINK "http://www.sisg.org.pl"www.sisg.org.pl Aom|a Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Aom|y ul. M.C. SkBodowskiej 1 18-400 Aom|a tel/fax:086 216 33 26 HYPERLINK "http://www.podlaskie.org.pl"www.podlaskie.org.pl 888999;<t$ p#xx$If^a$gd0n$ p#xx$If^a$gdqsVkd$$Ifl09! t!644 lalytqs999L:P:v:::::";;;;;<<<<<<<<<<<<<=⤝tgU"h^Uh^U56CJOJQJaJh%n5CJOJQJaJheFheF5OJQJheFheF5CJOJQJaJh^U5CJOJQJaJ heFheFheFheF6CJOJQJaJh9O6CJOJQJaJ"h{+h^U56CJOJQJaJh{+h^UCJOJQJaJh^U6CJOJQJaJheFh^U6CJOJQJaJ<<<d=>>>B?xxb$ p#$If^a$gd$ p#$If^a$gdqs$ p#xx$If^a$gdqsVkd^$$Ifl09! t!644 lalytqs=^=b=d=>.>>>>>?@?B?D?N?P?????}m`PI<h%n5CJOJQJaJ heFh%nheFh%n6CJOJQJaJh9O6CJOJQJaJheFh%n5CJOJQJaJh9O5CJOJQJaJ heFheFheFheF6CJOJQJaJhh6CJOJQJaJh56CJOJQJaJh6CJOJQJaJhhCJOJQJaJhh^UCJOJQJaJ(hh5B* CJOJQJaJphpB?D?P?????5Vkd6$$Ifl09! t!644 lalytqs$ p#xx$If^a$gdqsXkd$$Ifl09! t!644 lalytqs????????????T@V@X@x@z@@@@@@>ARAdAfAAAAAAA{nnffTf#hduhBr0JCJaJmHnHujhbUhMUCJaJmHnHuh8 CJaJmHnHu"hMUhBr5CJaJmHnHuhBrCJaJmHnHu"hMUhBr5CJaJmHnHuhbhhAdAAAAJB:Cgd8 $a$gdh/滜u;Mb3F\n*񎃥%<i6$㜴HBQf 3V|)|GҾ'xß e|ik+y ooY_rd VΟk'{u_~i;3CQ=]|T>m9$X=֋u2f3,|3tFZ h%Ȳw#bSAWOxᖧ]__m*-h~ !1'K>Q(zmd_&)xgi4#[+D-$ U7#;8/N:VӫFWV]vIk&1Y|,~ǦƺFRN5⺒%A~db|A#5?ş^0uO xVkjDu(t٫kk+RU⹯^>3xŝŞvv,=I{I&YQXOzVg=wD t>(߈',m;ֹѭ!K[xE0kHJ]}ý7zV-j:ū_<2Nr0)sk~ ׵] @6[Z|O.0v;G /|Iǟ4-bZΙwڅ g@Y0YAxˁ*jaa}[ K=fA躄7vQ,6IQC+#X ( (&~*G5ح4i5okmΡo>m3ʄݐx?u=G_ o.-|7 ~o.kXY?,wd߳'<A |3N'ѵww`(ݬ5H,1,)J9mI^asx$kr#kH%GbxRjm-]hɳ=BѼ9i6V{H4_PT񇌼+xƾ!Ҵg./E 1AwQ8mum{ ]Y$HI"p3Gˏٓ7h7? ѥh?|Æ#I^+j.G7 1-ٟ]:3(Pp X6@,G X_R<-FG0 VKƮTTnyT 3fxoO/?z \jW3ϨG%ѻngOHc{W~߰o͞ kR}-̓]ʈ#TP2K3a@$ZFOw8x5Ż:ln.ABOOƽ{Aվ%{*׭4 xW)ɐGc(Sr|Z:1d)?%2~ŏ}sz|q2,^9#I)80MFWKK{?+mς|+N#j;ҿ$$ϨXHiʧ&ݑ=~xJ hI63Ky{pۦs[[v%G}u_ R *#P`Ouۋ/vwvp ! A&qk979x# g#XEw7Wď>[ol>58CA_~#cƁ0eDhw @ |9⯁V@3Mx~cYʡ63IGqO?OƽkxK>g'uIK ^mm``<=WEtllZ[ԉEQºXx*T薾_Ĉ%;|3].(!\*4P{WxOך⇉~C/PJkw.YdhPzd/Wdߋ7+{?CK<{}7ZZ[WgjBhTr ߴ>6?|?;F\髈CV؅+;KJ~>}_[dëq?fWxGt| A⧉&Yg1qzb"$8p?{53"*#GZ}C_G{þVPxU}1&D p{ V0_Klymo18* "p#8p+KVOȨ%?xXr#41]fDqUclycz)U?߶WrGDHthgeahrY8UX 0/׿;\,^ %L$3Ux8 +'$hİL妕G3ZI,$!8dI\k)'{nR#e[Lxo~(>cx,]7T1ܽ+yTc?O/6 }M'M4FeXcqe)e|dV׌n/؋|ߵ]jFҮ|FX/d-$)g rq8ٳHOZ;ec|GrO1AXMF-n0lW2H¸O=v(o{3վ' ?¾֕]>;xBNJ(g&~-`5W7 JpS_rgv_eOOTiweg*ݗvɌB0>^k/Y_O"_ߊ>}Y^I5Ĩ G13֣ciӣV I~꾩Cuۋ)'bW>x@h҃2B4\L2O4KI+Y~ړv/f7_t-:K]߼FѰ@ j_]+s/m?Gu~ŧG ĹDc:|}ɯ7S5vXA/ʪ]8a@Qd8i)9l4Bj*=_uxF~[ U໸u-hy#`i#zH5_߂?SM7ⶑ?;&6ME-ά2Rۿ/~(8YԴmNVkk)T0*J#ENgøNI]{-VxWilt?֥_ޟiom4Spr {2 =G|)x_5`K];ǺQ;>,d+C1+cn/VqYͭƌ Yk~6>+om xw G7Chw)[ڴsX9[-~$s&9|qGZ9hdyI_C7#3E_Gz $67 )]?[>/ξ4l紑u K "dk?d-fOhHݮr?5 YG)>$ʚO_#kWAR?-5RrM8[nvi;^] ' j8w7YEʯa_u7m q$}?NSŲϴy_o l;\:'U-czd^5 7+2*5>`coDhh.zQ|Dc0jwu/&mca| }ʾzs?$D]i`\-?!_:Ͷk:)*]]{X~~>{EP#xOoͷrs6d?W# GCxG-~72ǃ7%/5{2s6<,Y*Gϗ_e|K~ l(gO:Gq\ĮUtˇd#Q^}=ǎ?Q G5>|K裩tVR=ׯ>|x;_ZhkZ{(DJ'RHx-kZDCK)NU!,m; \OZ?\#?o Xk;(##-n,V> Zw#;KFw3]tH<3M3ð) al=\O>e=؇ڕ啺Kk}P}5_O>_3{sCG;!ƿ3þ$Ts]4G٦\Bh~]'iݷf4?k$_̿P5gOW/_ ~Ş4|5w]EkF<˫H~3_ |r>'K|ACRӮ2{2K~*5Rrr.}wƿ x~FxŷmOxP"N(i21 # b]_G7ZVǗ_h_i3 /޹azB8E*uC]愞$);no)ovD-4N~gY@?VůOo1u/c0^E_o4 > }Jh7E ꚉ|}_ M-rڵ2G n 5:+gsG/6?_jp \'s_xWjO{hUtb놹*%UW!rNI6) YOj1Im'.5qtSj1S JAk3N j>/5)nnqF@zs_|` @k|Rо!jZ&f'8n$OqA &nskz]ZWskfDL1j|Zoh6:ˌJ/ Bx+^K˝Wėi:EI:kkucS5 'wuhkk|W?fİ?l #r3)|L~֟ b'qw:΢>"eIXĒQvW_^GǞмVV% $>We謤!9.dN~$;kᯏ<%, u-*gxc KhKJcު i^&ѭu++t YH ߀%%vߴVyi$*nFM c0S!Ef#5|=> ||UѼ7߷'ɑynx(`@DaEX{drKp1n#r5 {m6˦qOe4?T6ƿQST~^oYX3Z|Ӵ8´$++_iD?7~_Sþ8ЮN쵫gŢ!̓c&k-iK?).}7y7>l o<&:I= **epd&='? O}h>ӡd1tdmq\/$wG|d i6c,"(Ln4\#Kyb8e#870y:ؙ?dWW[%UA(x|/O¾ӏ-<;HId<N8rMGgR?i{wS\\$G-+ m|~,X~%7ğ ;d4m铎JX9X++૟mީ;/?j xR)+2D>7~DvA>g;cu{l9ӓTEvIy躙 Roll[_)^o u 2$W7 (0X.y&C &ާziqg!$ $ׅ6Ƙ4} |CD`fSA_QE~>X}nYśdU[W U9Qg>?|᩾x n@m;#7W|y_;$q/ b9w ma6>tts6' 4iuW'Z[6A*iF6VyO(!S,ILӭR {x8"pt T(_WҴwLu.hm@*0+bQLi?W=V:loa6G5Aܸ--|},jڧ|9lg}iz}F k,@o$F3n.WxI|EV]_ܬH I$$I.ԼgoV(oOGTtt3A'ha*%UU\03^w5o|\S_He+r.urn%x!.ۋB6J<vwW{NGx/ş>յMK&0\Ք!a6Ldו|~?^Ե/ x:5{ұ^d|,tr',Zw>-hYâK?[Lm3Y H꼲YVxB±6߁-U6o/{N)j Ұb\mZFqjʿtM'1wHkXudkcb݉dE |־7xsk˻Vng.B;Pp'Ï^gKcwy}'u92¨@SDRV (aEPEP|淨]x:dž5"Nuk 1\)GA>M Uk]N[6"# ;k¿?k/Q x-Ю|GioxLR<HHX߿!?~ iMQ_Q/,x-龍N -fqīf ~ʺ.?'i^uwkujZnO -#NqoU?e_ow/o_(ak7%u Jȗ-|7r>Gyi0HoQ%s͢)?̗
i[i#+dK -2-7M G@=*Z+&. (Q@٠FK5Fƾ!T V~JFIFC  %# , #&')*)-0-(0%()(C  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((("A !1AQaq"2#B$3Cb%RSr4T.1!"AQq#2a ?D@DDD@pP!8'WfӅ>OKnGA#>^KMA$nkA. Ao#inFGl2c8T׷KL⚇Z =݀-5}Q-%}tt;+4[Ɇ2-RˣS-/~iY }dRR7!y{O3kW,rOl@) nĞn'Z|>%r&TOOzz*MvTT5'sGIy/46=C}yfsp<^ː_8[ zM@"px8+[Ok nO4w~~mirV>Ud腸 qR6VG"V DDE׺Zi=ӧo6dzހ:ѺKu1,}²q.qs.'$hI$I'+pcKCZI'ߋ%Z䕱LcN ,#sG#=)__Q]&81<+q%ĒwywI(0hDE:M#aHp֌hS7Wk[x]m< >kɮW {U'%9yzmPۨ!&v{ʲ+sqXvMsud Ik!nҸ5EW 1ҰwSt˿^FilJ|IR 8™i-TS8n"}h~QUTQPdqsy:^z}Y '7 /d]ZA ""_=dM<¢Ukvһ$v9^%%7nf~xVG w`r Y~)c^wdG`QH&vc"unv ϪZEX+w HK"D^MyULzy% 㷹zelR\ ̯B9!!T.'G6u3*$JMtlEPs |IY}ARܶ8>*S<523=(# 8n+Qupj?tv{^I%CNt}eH%qsrI溢*NѭF%@B" :n{5:65W]ouQ32Ј4}YV xi7mF\n;ĕcF5\q#WJD޽.˪:A]8m4sDXXEÉ& ߏYBϥ:ξ8><@N~*i?OV՞kvY dodgSWnB|jjԯsω9@y+/ZZ7seozǢɌz`sqA -[VSiԍ"Kln(^;H6p9k}X <?|~_n.2u MEf[wamG )d|:I\yjY"!" &l<-4ߤ,.sxg(GFF\.r ճ<~cܦ6b4ty'UˢYHȊ{ |PbtEtW^Ȅ[Z꫓K7贋&)U+2J@Lz?[g )tv#q`ϽC%j-I eR5@v?g T3ʯUJ_OINգw AۓqʯCX5g^hb:dF7$9ʤ ^Si]OTv.P&s\sq"ܨzJj}%u6Ȗrkfvho>n8=DZr7,7dajJw8sD検R8v¬"^DE ?I6N0e !d.tfmm;){#*/!G 2R[~ctDwf'ʹSމ$7D{@A꛱S31l4=FGT<GkjZ@b'Awm~4џ#dws3 ֶiU:],xq @ch;)XYZb$osNEeGIx;R?ۏ[d+@UZI:I.ɣ>~x( m$5u A" Aj (lr' wO/s,zs&WKt_bQϸ.`a+osz;;x>9P{[|}I>8`3/%`,cۼާ?t1?V"tpiTGgDJ>`Bta7U?;hUm~q6?P]"Aʲ8H|Q=f6CT?y>-9J7`ӕMe>p{[IM=eDpSFehUdBEuݸ!q;$wwp[D@DDEtG]M\7 z2eLR6P~mx8~J/LG&|n{2cmȂ:6Xx4}%HU }3'si=ߒcִ`0]DDD@DD Z;Gdo="!D@DD٠FS )&7xY%oJFIF``C  $.' ",#(7),01444'9=82<.342C 2!!22222222222222222222222222222222222222222222222222jR" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?t:C?pTsMI-_ _KT݀AxT}W?Ԣ3/ZAQ-_ Rzg`""yU iص ZAUK}T/KB~2eǯ?sڶ,-"eU܎v)}W?a^^.(Sh0J8սY"gV9D^ qkF,2TEsPǼ_E@R%hvR%hӖ:'-VMR!I==I_A j҅ylION_#꺭Ϩ7=ݏ=;W^ }liN1隷@\/>f? `t~e^-O6M$a@Bzg\&_ "7S^mznw<*rN+J0?̩>TZj>:>f*66Dq۟cZPd63<TzzV7:%5xYdX̿p.؇Olbw'nhSt|F ez+a1ǽe*IGqוY"gV9V4FWm )D$pW:y排 xʊ xʊ;-/v_g@JѬ/v_g@JXfM;WW;YݿNWX|_ҵ]NíKsy%M 1W8=~ x^6\{RٴlP=xnI8Jx ̒5γ{+[@^EPGNBS]ZfmWY m,Qػ`bMW^/uo@5^ Ӵ/zYCt$ܣr;WE[ suy[2*4A?A?Ii/?VoDU"K!y]ii/?U;mB[K{yF׍C Wko+jb9H=AR6v6oYH@~}{65=Zfcjn ëNr($KA Ӛ֜9Ք]Ƒk{w*Pm>F#Αs8U +gh:p_jq 6Vb}wO[D%=I$'gE; ROk34 qɭ)R9h*1oTzׂ~h d1uJ0A#kQs d()6dz)WӢ:>-4.:>ڲ<|CѣnS>h4=?եzG';σDw%[JA0-rN?5E[ Miv.m"@>jȳלyϞ1 S=p*(=p*+!R%hvR%hӖcwiM;K. lc3I$g HG=By׺OMk2I"axW@瞃rX|@sWM|#?g8:euc4m;AK9'>Q^-Jө3Rr+7_,7kJ|E"έ^s蓎=p*(=p*)i/?Vgi/?V9n]}w8 -PgAo~Ou6F&w΍10'G^qH G8QzIӧKY+3c8 |>k]޸A?p;ll ߅> |jn[6Azmշ =r:W(IN*K(Š((((((((((((((((((apu[O_g?>d[u ],}& 7_ a_|OZ_fN-N$*FO5|L_/>)|D5ٟtI_])Ss.K~"YKrWZ-l~ҟqgQv;/t 8Q]0?DO-*KW\#% > }7U?iR2\WU"}Zo_-|RI?\Ϫ_' p? +[ M|IMl7TӴY&PD@ c ۼ bJ|g_~v(((((((((((((((((((o*zW__ OֿlELUA M}|)7Zmfݯۼ-6D~}ogS^_'>0F?.h> p'hTP"F&od|t5֑%敮),2J32e8.=+:%ߗZ(x:5wwkUW^ =`ht\ںii?ḙc~eϵyпgRy\^+|[SvmgxhNj$hyl2G_|Z|=k"K̖"S3/'CQ_/~ÿU? GǞ)]OG}~:&-6*qpNN n-__ 4IJxǻMM{m=e$i'Vfિ ޔ|[Ꮓ? $H>zr,Q ʬG`~xx;rxJWw🄵{om94e|]=B+~Q_4TZOZe$jgOMh.h<҅T7\8o?5ڳ㶑xkCVq\^3O2ěYbB70\qһ:G<~-_@u?[@'d=2A*pH/m~͞)>1i߇'O(φ?P?6Ӣ/4|K6Cּ1Z46_M(*H~mHr@[{mŸ? .K$,ao5A81+?d{g/VzJjUm7igTI[{ץEPEPEPEPEPEPEF(*: `o GVT&I*".K:?n _x5+lN,\SI u\}k㿁Oٟ"Ή76GnlE 7HE|&+Cت2xi+;m 3N0ђTi6Vz#_7- S<w0Bz9JWVr~[?W!+bլgO^ŏJHʜc8ǖJꔪjN${UUh^צ6K߉2Ktj77&;iP}WD~{BR:SW]E},k4FDU1)g1oM+េ?uѴ R)F;*q+ˎ0@\(P?0!xl<sed3H8c$vq_X๟3 | mm<˥yk {DŽP̠s a Iu]57Ɠ>gi :;)`.%ͅC0v9_-\Y?g /i|Zx;Iy&#a(%s_ݥهúΫrnX-?o+Ns~ k?'ƻo&f|[[׆E^*\AU ~ݟO/'_zK8g<-MĚ}hV66p?Eqz4#3ji ~Ϡ|A4V]E\^KqcrqaoU߈ ZޅrCm^ŋCBT^o!:}`3+"/ػ1~!ž)_wEzI+oaPB%=Z X&Oq\4O[Tі. d;edb$P c o|4i&?%At]kƖ_4˻{kkeg;;7 US_?-Cpק!_$VOosZ4~*?|*狼MGmO\D|ۇHRrwǿ_GZO ߍ▗qwoe7D7]*P?N&?l[SP?kxI(߳;$6ן÷^3o;gb7%V@ꑟݜ韰-]?>k 0af=FM2C.nbgۋij\+EV~ƒDV6\0~7eh|;ӭo'/NlEuqj7Y@/V\-ks߳Q?؏>)k l|3k?4%>Ty\,)(e/) k_L)7W~ O+x7~ڳނuy#aa#UX3Q_'j"_xy#<Ԭ[NzsI&OO'n~$UkwG1b3-׃_#oX~Z| IJLJ|`{yŏZp@/8_W-_ܧ5 PѐB{MC?5ÿ%_MW>0jڏ|XY|UrMKYm0|]}૿ *|`I7|?[-#L$PAU{C #/Ɵ #{EZ^KܼK Ta]7g%rC_+Ə#o؋-;O K/__i7*!.*Ͱ7 ?@_C/mWU_/ŏk / xJ -sKK.E뜯oתQEQEQEQEQEQE 0N$X.57M;H> +uo^]/6T#4"Aȭu5ʁ['^,?\kvvp478e^RԾ|o#?R=]6?ݢ\f{j7 i_4sS 2F̀7 X5<7ȡh [][?x%̥n.vH>$i/d}du+<1ᱤiiN;v>Tɕ>Eq=+Nc$l[q?2\'C!6yvifB v_%+_k_~QÖ_%+_kSO?̀$:(?5xnUoxmR6N& GN g:=7N>NϺcogfLGIERH|Ws>V|()gk}vBK]ȶ/EvyFHaRz2/z+ܾ CwReO(CJox ,4Өl$_4Nra|FʼdW(h߈|Hм6i_4\*Y[Ȯ1g$C#8rwe>+)ħ6Hޑ@n-% x4O16૓|Q:)liCHEsB/<7ݼ猼pxf_|)km4pXd9&Ifb;"Golן?fCO> [xJx/ H-"T/aA;Gq$8߃ߴ?[υ7-#@ՇlԾfL"%hMzno|0!w@<{KShĖQ\LVȬ3+[*2A??Z(4oMI]KÏj6Y[7*O!)dB7+e'>~J!MeмmZpג^%͛^ . @>|K^˪[h`{-X}Rk[xeI.YzWOڳ7i?~v'[88Dڴ"q^Yok/ x+J[\xGoGh̞}!I I~|o׼iCI]CV׆me+Mm}lځdK4ĻƛRp7}VŸ xSᇈ|[15-NC6fyk4u4J`pYRv\ⷈj߳ǎ,u=oQo$dl.g # W;o|/iOڼ^7X?O-s*GuKwd=<f⧍Vko|/4"R)Ձ\s'z@_?mTMw^!t_#;AX`;+x[,e~S,qʊ%8?i|'oQ6Vְi"-SqP';N|"~͞5ҭ~#zٿ7|46"eBXiG{-[B[kz-֛& -ż3Q6g{umEYa9mv_Z˦;h^f7aXrFy Tڇiu|('CS;ĺK->m s |'XZ5?_toXZuOwz;c=YwGJxO |X&xO]HL7P=zσF#TWkd+Z9W$CO*&~*xGޑxo뚄)~M<9G MhDyQ+7>2zNմ_I1%i9-n 1Ve0+2φ?lx$|'Inm{%42^I+m$`?gk7/\uQ> T Z <%\ۊcWůq|$1|5νZV/,kڷo6V>:&.B]}r9H.L*\@x~/ [[_uZ۬vsȚK6"[̎b}N9CO?e &+m%"tk{쮢.[cf3 9ifu[S%֋]H΋iKckWIWlv߂h;w'cR'l)xKiuZP6o&Mј&I|0ѷu Wo.xsSOVl:Mԑ$Ks4FgX!2 p SGpx}G7$ny9\J?Z>f>5u|qx_~*5 Cfnn!d),r2p˃߳g_|3>;v~!jw:YaDcxR(((((`HPS+ KFl1?OO~(*#F1۳x4HEߵYhO?-uzT!-ץ~R|@j~ ^JE潫||'q&ͧ9F}BX8TR]l]OvasG￱M7~ӣrs4+6Wc_4|G+|G q=%mbtnvi ?ٯuvVZVZs¤8 ` R&yɧ׻x^,l>+<Š((n/O5gh^궺p;K Dyn]sw/Ǿ>,4_ Ijw,)z "Gu޹ )WĻ/? R𦿭aOw4>Oq!A=-Jw񿄼jRxǟ44.y-c4 UQI=uڇ~<>/ X<.R `nrB'#~T%e~=m6{[r_ ]\($*}vuom-' eCI/579O}}u@)~~ׇ|/y}^M"$yHx 7R?7__ֵ;[/Syik{5;j[ ksᥬ|^<:[xඇGMW3FVL 3xOtȿk_wS߇1}Oji> XuN!,.Sʮw?h?~m7׌͕>~J?N5~-6xp^X_^߷ckτ|O-~VУ/}_Oeٓb9}!Ɖg($]j2$Hy5 skk(ZW7]7B֟g׵Ha 0c#ebq4O7GCPOV<C>;b1d${MGd3-2EDMk8!D|^3#>9x"-ZD5.:_Wl2ٲ' 9z})|X ~߲4Q^sn;{>xȈ* {g_j x²=EY_,s"4xߐ˞gWmeK m nVmז7bgۗ]eڏ^d}, fP.߼8YNHڗ䟶wMwWW犵KJ_>Ȑ#2q מ(~mπgm~ 5mX`ei0>`&|pEd&U-6`2HdEOp~#OW5|bWЭ|YXhkjfV(C-nsQ򯩾 |ma@|.2%mbgEWVu`U*A W]G4oږ.^?iIkx@(nnYO vx ?Mc1</zvRy]/% @pM>5ן>j- VO+Eҁ̿(rzq|(c|%m> n.5oM\D2\6&eghۯB#N7>saj`.,E~< SD~-m >S_~#=><_xnC^ڌ(DUUHMw d s[4JׅP|K9RQ؋F4cu & {h/e<2®F#85~;|4>-k˧=W|xPs$6r@/7G׃56au裎\nT#wT|J$g7((((v V3AeulU>(B=2[kXq^hhT yU">ӝ(r=H>xYf%(̶maܣwu5俴7?_N+5{)YtO5~fM2x6IicJ?kg*|G޿b^G) :C޼ Cu"dϕ3ʄWm}Ǎ<h.ַ^Aem%+ #3mpX޹#@g7^OOEn-w@:̬1q]oeo-X[+XZk!#.ρ>m_bT)URJJ];e.ljh/$_>1kqrg.C1_rt~'M~RzV'^I|vMCeb~Uv81XveteO-!&hQV$KCY+#LZ_/d-˸a܎+G᭢w{ۘl6z^IQEAV|db{.QYH@Uf|obk'C>~>- |A[8 'F[u&LB_`GrYRk6k2xs>@g[x/;RxNbXSΊ8W9cf#0W3qo~u߃}Jo|G]sz.G㔮6]GǮ~֟R?~~x ~ 5}f}PIn#+ľ\~-4w@mn"9*ˊۏQ3Cukq[9P铐!+e(o?+ojoxIдj&m#Sn;LvݻW~>^~'Vυui .iI34wNA# ҽ{8|u}|>xvoo^F-"sʡeb\s@8M c+xt{?~5Kou05d"ud;H*d?C~-WzO:,:~26 j:ܒ{wgsnuߊ|^Q{CS橽4/;߳%1i]seZ#]Z X򬭃ǡDᅗ¯{±_|6B6w7Ieyfrr0TsZڏN`R x 5=[RΙ⟈khbn<$Q玕o46 E 煼Q[nl7p"'RR i%?ڄG.miZ_t|x?'e񵖍\Kra,xnEm+3/lekgk(<1XEv?ۘoiv j.X#V]H57o_ 3! }][a;/gEp>>*/+xxJio[]$xu<2$x 3/TϏ3[QWy6IQ^`p 6FxrB!5ྃ5Ə :O/ CCV5h^Ϯx-}Yxk|sjR54B@\A"I hEQEQEQEPH$Նk,`QV7ğ~\l3lY|C!MGqm KJ,-nQkmd88?\(,%]:𽏌|k$o)y9}([]O$Z{edz~ڐ8|o 6`F7) ] "=Zt%s |q(t{ƺ۱WJu v͸P~_~ 66e4q-cP. +& Ymo%XLJ%j0ʇKkϗ?<(]*~7/µ]V {9?|H|a x.JM>%TXhVBݵBZjx;zu5-ot Yxxg4H #~=Y+ڛ;.xTqk_UM29nO'gq߱?7?2 Sź|co+ͨ3Motw"ߟ^t{|i^Y^{TwPO+VRA`A l\C'k~8uﱿvWcMFD @`;W?c_|e 'W|Cix/g3C;^4Ϳlr9`T π.dOk!Ң5=NR>inVgc,q+~|\|f'!n4L .U]ʹd'uݦRG4R(xєkwA:ӭX3eo,#{Js4V tT=՝($oտ wTL!\zv" 2PhHTqWp/ ^1Y|![}Hʷ㌊ KQs-օoha?+|Aúb-Q_4p'x&(jK&5=Pb}&t/|Uf-m XaZg 4vzz?t^0VEMGG!Qi5f\ ZVNe+e?;$xsO}OB,|Gam/pgA#J~|Ayys Pr۲OVw-t';L\T(\Jɭ],Gʣed>}__\jژTW Vh#kmC ޿=Gwk 07սNju^Z);ccyUYq[#|Wj*IJJۻ3z^aᴾbDI15jg<;mmɅ g9O,aG@ih=n9٘/.}Qjvl%f&Q@,Z4 5}Ngh6[_ 61bwK/i|1p>de/j {БtF[@,S.iJn4b@=Ta?Yfহ1Mj #NI$pʼpwQtٷ_K].Xu a<Ju֞`; 7)_|>O׆,/t9>6yjKogѰ*ɷc_O> C|j? -Sr[&d݌DnrK|Et߳OZޟξ!Ԭu(&E9rCndPߴ;%kػƺΑOVu_$S=RlnP>1C'CfkFyY=?ڱC#_g"'Xom~_xzA"W7z4Q݌5fK~ ?ik_AikJlгhAJ@^H =g}Mо0ߴo+k_tROt˼.{G}BkϿ:o~"U|k.J^uJKK9]H%9Z86cn#z ~̚hx񇋠d|!c q2"9{\NP|Ÿ|3 )_\_xSǗ׷ͧǘ)tKywθ>u>+ |1{k|h;Α:1\j1!I_ZZxIsZl Ѵn_3/]QƋK۟~9k]~M.L^. d2dI*C8Aڀ<8tx&%rkR9ǖN0 y/ٗ OBo؂m7k*J5Ŵ/ttU4}'Kվ'^3xݼ7@uokk­+Tۨƿni_5S\m!t۱խIB:Ffw[?ٟtAw_Z2>ss *2y5TQEQEQEQEM핼2ovQ;lf0 i&ľW~ ?3@h7xb=}W. $S⎙ .6FVr$19^mƞ,V\9?#AZ5զЈb*Ĝ+G{&4ēO;P{-[𣴰(śo?_K$qJcլu΋tW/ı@T˄5\[Lt`wA=i&6b =:QE|g{3OYx^֭O=m`})|К |lw4P^!Y4=VIת:!\)﵁'|Ye_恦M/]_2`yW*vǺ}Ư5 gjv.ӴE,"I܇h'?_=WI]ចS{PݖTPrqbx3ſGо |:$*kG򵍣'"YqN5kU6o^:K$E,`dk"6?y$WןNߋ ~+~>YX|!gAú=!ǗW yc@oi{Ze 3VRtwXG&c YԌ)5Wf|ĿsϋEDndwsckVKWp d_%#Cs~ѺAFoh)Ǐ?g<=KY{ _ >bYiI=ÐV hʏQ^;!dګ{|YSaĘc]fnɛ\P+m 9tAڼ{oBت.:rOe!nY#&Gi-y۳q11Һ/ş??gx3X\Gye} P*@`Wv f߆zE@(+oo6c(j( ( ( ( otO$&|"w?Ozׯ*1Y촹a[sA񕤞%ƞ._/@!P}꿄F$>iI"qsҽO᷄q+'z[U~xnQ?;cc>?yUD~]q?g徳nC1?֚e܃h?sJuVeGڍRKvfPX~ KPY:lyƊ: tƀ=s$8f$PDBAFҲOxIݵO]Ot<1cᡶPI_:Y|)26#_+_K/*}׷$F( W)?+>UK`Bo8WS$ N5;P4,y?\w/k}kb5˦ȑcny8c@%B>#xg~:Gোi+ nonmZئ@vHko#Fc~D͕5lMt/cxc烾j7nnky>K{xy$n)'CşۇVeog=]MῈ)~,P,[＀ c|2Q'W|!}_71\\4#,"5|%0׺g:xR׼=㻋}GtKs, KK_7S~ʟæxQu_Wּt\)ȉ'٥,ٌ}+CMo㝧MjtI5u=/_ %L;'E`hcXx㷓o9uK-Jlc' ,9A< ~~-xrĴn_It-BfMė<^wVf#kl?-+φZ_ݓ^x;E ^Z[C0fc«mk~߳~#~߱M>~!y!O{W'$X"2%:$eo0_ ^ ]k2LrYf sc~-kZf׏Vw1"u? %w_ ,д ?4Աǩۈ.ӏJ׀OΑm|-:%f v3t?go?t_ ^|<){눥TI4g?#G&;Mz'ğcOğ |N,kYP'b2e!ب#'߶gu٣_u#ψ>#}#K2iq[4VQF0>S_ogf_Ctx~0[= <dR01@n|7?d/bRF; Ko/;Uو6Ş(wRM!uil^Z.`/!(8{?_|?ѴWGI״=B++t$:WR8 >,^U+g?sR]5j%`B_+~͹oo[}ŏO}&חv_"f1+@`Q\_uw"ĉcdzEdxS_r cdM폊NVasy=)_'v;EQEQEQETkixHƧ<O]A͖طn`aڷ|/oHX<0xp0瞵?M[H{$ ,&i'*_Œ C>-Rᦖ2Ew4QEQEQE|p|lqm; ÛMOLּ -Ki7-.#hQ6i3~iru IK>~d*N%\.Z%Ur71@ JN-KSOVpqrYPq@~&;M"-wşaos8Q_؞">&_|k7cEGhDvyđFd! ڟ8kH%,-+ X*σgM#:k^_\Kv \z^O^;| ?dǕOsZXNf"5=ȯ4)L~ɾ0H? o1O7;q3b{˘/x^YpElN$(R7oc| c/&l ?w͚pIv +7?PS'xtMKX!`! pk|l4,hhWuwy3*f 2I_ )` krx6ľ+S @LQAqWj߱:f⯋V[6q.%v`GS@W?eO t %GOм9eڧ71;1噉<(΋x^i+;IrO%{c>Jw2EvH_VF|dEK]g.]!YtЬbp) #[?G_ 5oFizߛi{AR䌫8#cOL~~5a<LEz c~o4 MSIԭPӯq 2:7 u%mz(M(4&ſ<+xsĝ DaA+8'XO еKmsFkygp\uxeF .Ab+ xG[MF#ݍ F 0!h?uHc-ߙq%7g9FP|De?zž7vv{gaΩ&xmP8Q`ú`4JP5kk="֏[–`4X@ی~_+ou?x3L?^ERh^$`}&R[:Bv<Tdu Edc9|A{^:έ$z-mFYL Aٮ +i_(g$x_>+G74>+`pn%s63ש|? ~"8MksjtHn"au (b3ڌ +Sj>#Yh4]B+Y'hк!#Vf޴+f&9W+{=k⏈zvWo,VLZAI5bb0:(vY%x7&e*Cя1FܹS+<U |Tෆh[α.miw^[-n4E)P7|`d@BEQFGQErfkqoPŰx|krL䉷ُ3b:( ([gƟ|7iày^ zK*@6)JC)a~^h9 ( ( ( (?oş?mhxRI≴&yJo ( X099֑ .[i& k4%@5 |0> P</¿Q՗S4vmq$O9H|{/ N> ..ufMaD\l/.@8 ğGI~⿍t?|Ck)3T?53xe=&@~HKh`1ꔭߕ#Bo(_TrV?&Ѝťֵ&YLUL`xW_ f &>|ޕ;kD-,0%YOOjO4j_iWpIȚEVYAW+M;2oi۫b3c70o)eіg5T|gl, x:]k>)mya4VI kZeVS`@֎9D (1vG㧇~xwZ|;mInn/@%blƈSU/ƺgV~s\WZ5 ~5m ^q!c wߴnl0_x{*1^Yskl$VgpY$'(^cд4(g}D1/z->k4)FJ+EDj9+'ώ?t?l/|[y/IE* yN b"wA'O^0ƳwJ^ [S7n1R{,XU*M~> hWiů Y\%׭6 _ x>4}G(kx˒}*9ђ8S[ (SOb~Ueπ^߆94~$t/jRj>!My[(不v0RIH@|M)ھ yEM4$[GQ#񍦿W4 ^,YƷcɑ݅Mcd$A3X2՘h[[ooWTG=[PAꗑi}DV.cET#'7>43~ϒ-j 5{R-jK[3'ԐkMh-Jʊԓ $>749mm[kd>5PEl0S@hjPrMBrwg;8hs-co4{?9?f``x1mIO? G?xfu-"=' u.VpO] .@_oI>TÂ5G-H-q (Lΐ>x{ⷊ-<'}OxgO𶽫:{ iu~ZrlqP8Zg-' /> Ŵ#o.Mm!Vc@Ǿh'_uπ#Ӣ._ F ,KE|HP͚ձ4c?2Buqw{ͬڝUm%#3G ?Z| 㞝@jl53eIVb&0*N9c<(Ǎ6[xqSWTL\~Vͫjvߏ +&MSVn|nI-FŒFwT=K{dh~վ%ɫK}q >zsmu,αgDkWKW?g|]n薺X֦A:rKڼ?idR7#3{tSvk@M3¿l߲'Zϋox_ÿ h˙ʽ6}-0ES03AZu?~xfŽoS ]Vt-D\fYWdC_?[h %:|Www&VGf9$ݬQ*Xr^gʟIM?^gKᎩwz_>6G}5irH O=kEU\P2rp)h((((4W~"?f|q6sq YI~w c10Wڊ]vK"HQ*vI]nx7Dg?\| x@|<7!wK;.mԃ F9S~'YҟPkM.R:n;rƹ* ]bQ.&72^Z~V/4`t_OOئ_tuXC׵Q"x*̈_ӹ~Kü 4M^umy h5?1i.qoFMZT0ͻ(Ao:jڏ? >k5 lgWW}kvCw]p+ mBY|@vBa턍_O xCA>OXFzWwY?PaӝR(_6~ǖx 8Z+kWNJ;|?i3~՟1!7~$\jʡqQ W-λ-?LJHV67 ՆKWP 2Pk/ x;aQ|"tM\M?: o"gRX`Ž24.2vG󸟂x2꙯ 5hiP/i쵶l>n/GmYkZr)<'"è3 *F +w_ړn.?UtZŻE{uV|4D$$~f >@ˣjid`+x#w㞗K~5xEɎM6=rA_er>mqvw}c(FI9=ciUQݚiJuxF~_"T|=dm"kRTAE}!}?~?» m/.yo/5'H9abߘXP0?X oBI[e+.AՎW_Sޙ?B!X'фer+WGZx~o Zqg.Y,!US'wiRZԼ?|k)~./S6( O l7waOl^~/ޟMewi(H xU Da`Y}mgN:9.F&Jo OihhS#% p+19H&|oD¶R2^ZL݁gbrKI'5߰Ədڿº֊ɧxW};Aƥ哜 W_w5?OOZƨ<ދT1W1E+ClݵP>.**i"a9G(0m,>m58M8O[򶖏u%ٟ^7xNZWW韾翵/O~[Taj7r0H-b#*@K5C-oJ~ Βj$k6$w {ȧ_?S?ژ_x;šRoRְ]zI{<#XJj[\ܩWmeџmƘZjM甗:xg߈u ^C>4ɚ_ecp.R0FU* Fn|=W}t;ZsK: 3lWiۈ9O<_p?ljU޹M)+7)%dҺQãx"P8ht׺gfdV|U㯋wrşnIVݻ4Vï_ .r/|--2amF;$y_)ԣ7 -ѯTn ; CBjG:<%,z܎ HOs /vxDZ^!M:VTnSOQR¿.?icI>+|[-:JX%[i& &*B%Js3 %m&}8Us\P''Z7anWB2卡{!f1_Q'~↭g? ;Mn7KtES,'Xp:V]7i/.y5+ߕ?W19>A*Q,9o_ot_ I׷7=D#Jd׼rb ^hZ9}8Ӛ͇L?m/ Kaм~b^o)c47d8n(\d9]_Ow7'cx"C a4<KR|C.|Hi2e4S䃨IB-Monko>#zyxCM$d8S__[FxN>~pus6fq5csqq'Y$GLzT>Yb@t*Hf+'^~v! hvէ~Q.ԑ{'0P2|_q7?ؗ~*ռCFMKUmN)nu+cUW~us ƮuFUi{H{8IɭNo~,fy&*e.xsjҶ~+\mrxRŸ Y`urDn~qe_|KxWˆ]դԵ,ȾB_? L.hN+%<+־#r'G/ s+FѡfA?%'(ORmz~љUƼU.\G&GMRb2Jq^I+5w ._5iJOMwgikZW~]t<]qc;O#"࠺a|[T{s=Ձد*__'Y&5Ieg:$2{kTWqw^.qJJԯN~J>X+( _Qxd>s|-Pr澍3U|w_~&_DrGsV"f2_M|0{Gඃ[IVv-ʏ4 *d,|v~ HYO>(iྒྷ]ºxFsj#\bMX.Xy%c,-^>e7fQq#?J/c|76 >~iޤriS:>ihmeekmgi(8 tbׇXGcR 2Loqw5Lȯky.#k8lK(giFYJ~urak V\El)#Lpg_ۓ+ &fA|Siڦ Sa" X'w߆"nk]Su[ǵt[w_1W ̬C݅?IO <)s׼"//T4 oo6Ks!'4cq/t~ h 5[ GJxYtS8 "?χ>#|9m. %;GH`3#:#j$x}'(`燜i4՛ɴީ+t ~˳xx|U.te+<ܺ=#(u{]n+]_AmG!`4`=A?j%n>OF+]7ڟUyM\Ox̂n[,sT^.Cr`<%G]֡tdҩR%\oex~pXI#OC2xbw?+NSͯ))z)Dck<_I񇃾?ٕV&}MXc(m0fCr W46p=_xt{m3}' =j,qmj|poM~M5*)γ[{ZfN߁ %խ8;NDZFn!ˁkDDDqU|C c_;-opqe|U.bJM6qj>KO(q =ztb@_~%_ [6V-2 wZP :8+LcƿTٻxWUֿEkMCVk ?-f1)wP[R3z$ /'<o]s.C|AΝXGU1KH8|%ȴ>࿏)'੼=q-^]j+R'+܇&\2yqc+gş]%KkO xST<*5O[\hxmIL<^_$DiFxZSxmRNh?jY@F~IO NԼqĺĉIdR[mI-`żcY#!g?多^,t;( aIq ,?B 8kM ~;|]ߎbпDZ{!5fіgʻev H~>*:[."Ϗh?k3RXܩRca.hu#'Ox?>ŏjOoIXy!*XHV&q͒MO#7-,.NNXzkiqMJ)"I;EL0uhxƿï|<BoxL|Q$zP,(m@^x1?r9 <|·|_9/[ѺM upz^y6|:=sΓ'e '[t |Lujyy&5M o6Ft1$a@ED:ރko>(_kNi(snn%Ԇ#$y хR2c}|(."ZMk+&JI[1T+ ]XWT~6ghiWZG<1RxE"^!-Ÿ>FO5zҴ3ᵦbp[[_ +jwczXpa(_x㞯ɯ[yZgPBʍ\,Xg㗆>;^xQ| ]ᢒ}vvӭIgr`B('֣kZ%}Wƭai?퀵y^1mbYCL|t=a?1Gş_dޣ֩yFi [{{XR6ut9bۏZx/x.R᭚FF%c/5GÿY'?6GIZБ6y=z-۾~Dxf~ Tp ?SQKjZ׏5-SP-[v0bdPќNk xs~xu 7B j6V+GUntyns|Ii ~}oxf_Mqp|;%:l{ ZCO>~N%܉gU>Ϳ {⏍ti&ѼUtVM뇿=2甠|fsI Hd Cut[_ݼkY&l7p8- eCG~$ o 56>њ[in'%_Y ^RXgbBU+"ㆷx6w X?<{k ]κt+ɭixco%PІhCS׵̟I]RPnq}yu!yg푙ݏ%${O |Xv?k$bMm>J#+${DҾyG>\mf/V{dldx(((((((((((TM\`־~F.uhIa%r͒;WAETt=.{7EQnfQP1,x8=~5֗=zsypS3Ll̹C9 T][kGjyZi +"X7‰c x 'm@hJ!,M1f ;IݜsV {K`&)vvmĀ( g:V\RxCKhu@S݅P%q&)&7_q]3gǓmggCLNN[;$RcHm\vA^SS ; NյNQ. Q2r͹Ep+(?Y/|>=\xZԵ=Vyde䳻b<YY鶑iuPAa!¤jaR@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@٠F\23ZJFIF,,AdobedC   aCMYK }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyzCMYK?S:S:((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((O53ljm5 *hxt%(vQy_=O[[^G``3(OWo-x"o*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*E:?-i$TX?Э"? F⬓Q_yZzi}e%#>zujVqXeP@##?UEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEL?g_ɯk_kEW~?EQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEKipΤΊ+?x %"^+n(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((8ɚrQ5k-h(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((m?ԖEQ3B?_7V/QEmֵQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEWV_3_Z ;&Q_EQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEbNn[`B8&n .g|$,'{U{FJ{ۘ-"d$ *$#89((((((((((((((((((_R[_EDxD `@[GHEZQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQ_Y|C_9k(_4QE~WQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEV΋xݮ4PFZ[<ǽji^um;I[aݤPq:?:ּi -d;䌀qyX~گh5zIt ڲJJl+{^p}[_gt{e nU$A %:Wg8? xV׵(!/]+<0s69\">Wg/7 ZxoUӵ)D`yʑ^ow< 3ĺZCl+Ÿ`s}#7ď-߉4;GMk{x<*[04W:ۥt6x8J8tO[)|24qu(;9cQ+WxER^uj Λq,׌g8Fv נ~$WƢa|Y#=:0Eyoٷмc ةڕ#npIg89SE@_)~=Ϗ.&,fY[Ud>o>1|&|cq6.3ZܧN'x]_̨I Yy6 (/W*xWBWu@;?B+rCr73ғúDSZٖ(K P;lr^<;UxZk[iM6h'[ a6^:񟍵߈^!|Ik:ӗBĜ'8W>+c>٤P}ݼƟssD_k}aLqƾ}ோ_,QKEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEKipΤΊ+?x %"^+n(((( ̺7|Cɪuםk,eqcqER/jO_֑۟RiSZGi@RszQE?+Ckom$Pa Vo&(?W@~,wԚ ,P,+ 6(ak/OY(O潸4.EwXh);-hWasxM,(;o+|i>&kk` .JyhȁA?Q_?RoF߁m?Ia)ZyН #^=O&G'WNJ07$!Pƭ E/g%K]Fn|V : ^PQ[.ҫ2~?( NiwnGE?MQ^ V_$l-w,M20+^+Ҽs3z[խG7yQE|lH<5/] h6qxǬvFQacDco$)/>-~8m*&9KM:12( u[Heh`HmwnQ_9SyOe|ITA ()_gc@méu5<ĥ~_02@4QE|/<;78eho?XO~x 3Z~ެ-BNPE#㧆hZo<+rfLK VKYd.)8=A J(ϋSϏ M%z~ۣi1X㕕A%yh?ߴO *+ܿb(gƟ?׃<~BԤnaO6`:r>e(u+ meP&x[G.oX_fx泎bd( Ox𯍯yèipClaŲ Z(|Ef 5SvldVW& r (6)t<-3[{M>#y t>EgBZ^${khR&vdhB6lq+o)_ٷ΁jiڝ޷Mn+^h qZ=cյ= P1^5r=EWEm.x:CͻD%A"NAUC Q_ _wUP|X|%+MmOQ:D,A?/'*b$Q_vѼ6$U`cIE8m8>{j}4J3%'"(b4G׵+oa7$ǘ%r29+K`[YVkkhCeaG(TQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEL?g_ɯk_kEW~?EQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE@8 RG3 ~_ |a+|!}4vZol<5ljS-,u= H FԒի~+x?D־"|)=/u/_VK;tz E~M tk <>}Clb<6lbK%Ə6$]tL$'A12WOu T4~3 ?kl]h7s:?:2 Oi;o ];zXCď瞒"~>Z+ʾeۤOi2OYH Epn-EoʅȅA^C(_r\|q=N5&.b4{KdmbJī ivzD׳{d.5E$k@@OZo[i^ooj&m.)%ir t kڣ5 ? 0hj79 *%!]~C7~&ͤxZ50ipG}sgU ~_k&x>.?YNT?}:mU#$++ ((((((((((((*[Ou%|EtQ_GLпW /@Q[uEQEQEQEQE|'REMEWÿHO;o%+5QEqe袊;(ktQE~g-]g _j7"$ OmsEW~7SnN 0ĸ}EW[+5?|%.-H+HH (ȹSl?_ 't+O &cakQER>~Ο=GǤBce?MQE~Eo~13m '<4ڂyg*9qqQ]_*/ԧDBcϠ'hȢ)hȃ7_-h gំ&ؾ'Y~IJVo5~铍wt(KT~ȿaQ^ þ|Ya+[?GֲM -m 1iZ(oZo[*+"om?JE3O#oE%Q_MIY hB\Iye(XQE~Nܾ ڧöq`m#B2/Y v;QEsR1xfm/a'wXT d8tv+O׾6|SiΡ_c:\nbwQ_ط_?z=4}STEy-ې !I(3 xWׇ4-<=jnEV`LS$c9R IEIO_i<-$4o۵Ж դCFu4QEz/J 'j(o#?|GmoCvckT(p8EW] x'o/IƱe;_izlk +岈wnq(gj|WF}2apz$'RG EQ_??0CE7|2|<Mzm K6hi*\ɸvssEW|2c;0d-i-*va>Ɗ(u+ c%oQEz?|K_ _QE~t~ 9<[? ݻͳvڊ(ӏ'ƽ/x<36pm;co/&P HU8߇<3t ]FAG ؒ(3 S&Ok(peо|[gE![ 3NeĦXBD霞+|y~׿nu6YG/Vvr"Rq)"dh?dOWl]P qjL)| <?wntľ[* A x(((((i~Ϗ5$MVvG,>01RPԟO ~>o/_;Kb8aI#cB1JW۫nyxMsxKߪZrqE g/ Q)$eC?"N|eӭuk<{q鑸QTs,@CNk~K5jZw}S{ ?B0F%ǥyw$Gl-j:k&Jʚwf$pG|=Q__ԯ@Q_[)EWOfvU.y5 bv+A>Q0Wgdo_WF>vY$6rxOLFQE}>s|3QEsO?_eEW'M+,ņo ]֞/$FAl%V/7|"nak&+vv>b}clۆyyOEW//>6}މe\[iu¹<+(/- {E?DO%BEQ^u8jI_I.VQU|C+`F҅WWOc}2:iQl' )HnF@Q_N~Q|0j~%Nswntc]hF9LU(mA4$5Q_> YwÖWH[}阐B'c4QEwƝgdxtۓc";fѱр=< M'/hWi}umYEWwo٫㷇/ [+%``mԠh}g/8φ3iRQE~߳7[!=yWh Ac9=@+WMR][H)"0#+k}"Of+*IҊ($v?α{#I4QE~>ƞ/ggV{mȀ6WDTQ_^-ZxD;.nlLW:h;I#8()Y59 >;}FX<3,ˀHJފ(я#7J>3n`$YIQE~EnZEWk_dK;0Y,\E~ =|Aʊ(|\W]XHx(dEV}x_U[]WDhVHeч4QE~|־6.|3m;c<$0Z7 ᱑vQ_߶oP~|_[m$1XܨPu` ggl(\~K}R%rDAܑȨ4Fm޹+o '7 (֏&eaQ{y#^VS=hR¡o ƍ :N<OO'*sEWm_:>4k>m"䟝na0=0h4񧃼Qu֋[KAV*zm`{(lCY_-g,83ѫNJ(ΙM7|{P͍ܒs+;~W"gS1hzRYiH$\9\HفBs (\೐ٓXROSY袊3g_tC&uy.G#>Ee?SVO^-c\%?;EWku+$߇^Zk|r=DKEWto}k1YnOmEofy2?QE|E ~G5|;vI%Vr0Yp0sEW?+C;ׯ[']=ՌL? zQE|i!Xo_wVyVڊCzŰ;QEHHƮ*huQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE|qe5寗ࣿk~ZE=_QEQEQEQEQEQEQEQEQEQVtɭYo-բJ4 ̡FF{T PeZXU\dqsq]Egp-n&Xgd#r>V+ppqފUd/+Ӭ > mkO1_sQA=:'zqr4~lmuo-CQ,$.ϝ %89 ~T_k67' -= ;?,in1]["h6X6s+ٛ6xP[{FY][s)Z+cgO_ῃP7Zk$ sߐYH|uؘ ֪AcPnM%j__l ''<9̄]<8y\DXo]+jZj(((((((((((84WqPVZׄ<|bi깂Smzns.1ڶ2j?>^OM$~~j٩|Cˢ*7Ga_h/@%~_>Ia"x,YdU`x Z σcȾj!Y?yX0m7gֿ+?i|}?cho)B?ǥ3m-?g]G~ Lj"b`ip|st??ཽ<+xvowXC9qt?߱'/ڏӼYCsbU-ywz#R~X=GPWU }EQEQEQEQEQEQEQEQEQEKipΤΊ+?x %"^+n((((e # EQ_;?MAƞ#BgB;5>QE}>'ux?)Db?y!'`=$QE}?|hʰIhBT=EW?#/)&w[-nAAv4QE~ڊ(? J2j>8<-I}g=Jd< sQ^ڟyQ巑ݢ Ns~TQEy/yi:,mcKg5ƨI`rFh?/~~Ȟ GInZ3Y;7g!wc4QE|"ƩDԵiڦk} X:J0K (#$QE~Ƃ(EW?= xYu<=hVHd s>oZ(Oؓ ߈6֓bWY&ũkዝ?q|Rǿ:(?iM?ğK)Vxt DrLҀFvz0aJ(P@ 8QEH'KWDD2#%H+Wk:?tvꩨ&Pb6ϵQ^=7CnjcgA.-`htm,zlEWO EZusS) }FA$QE#'|%7[>+XXzuwv1i)Q# Š(W>!XxXii[k /i'+ݿa ~_uV]uKw=1ԠET@'1F(*]/tȖ{K^ n~EGIןRMVVhR[gUTq@J(OsWß Z\!ArLI8-rhh((((((((((((((((((++/G-|^ֿF(((((((((((^4hNkn. ͕!NG  X⧌$l]*27Iu#2E: :n9 _T/ _V.ZS+(yQ|@'i_?|ooQBUsʓcW5ukӮ~W<]eh^$Ӝ=e $~W@qgV cQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE6G'M:gc&f5_GZn<9xYGVX4ǁ gL5 xZmOŞ14 :70&|( ɓg'+/,oͣ^[;` ČYwehOF1c;I;GvTOYt|B)D9>V19>6@(:͝E&y<61]J`Y՗N:m|I`WN]rCΝwn9Ͱ0$_?w5_~;|Ei> 5[++42P8,Ws 3RH+㑑ޠ 9'y;OlJ*{Y8AXؐny%hI]H@NH5 6p[4CrLCH `{GSQEQEQEQEQEQEQEQEQEQR?-/<"f^0o ȭפ_ۭj((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((?ିf!?wM{Z_((((((((((*Kky."%/$UFI$ |*$;KyfGfc$[<|0mr!N`W;r;pF񷃵/*Լ="tL3*@8#qް>I#:m+SO67`8$dyW;XEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQ]Gk~+|G_{0~EU1ݛ8 گ9r3OТ[D8G<) xsPOM4|M+'lE?]EQEQEQEQEQEQEQEQEQE-}:>"x:(#&h_+?zE (֢((((LW_ٵAf} XkysEWßۣ㷁l_wo$qM%LY Q^iO=zy?n6guL4QE{_G7>| ޳zƽK9~%~'uumng"y@EW^9vSTbEW_^Equ Un P*@vQ]{R/K}^ gRW֊(.> ^!ޟ}7+\C{oVPΎ)d4QEt_S__0(RY]UHPod|8rGB+1ѼmKz:n@77s,q>rO(,wuy>$]x7snt}پmF8\IOfO8F|X/# Ӭp&]O+?`)3|f-|Pi^9 !<)c±NQ_K~_u'SkuIkv#I leE'kz(2>jgcj>$ě]9^-z\0۽Q]6T?R?xvPK*˻.$Q݌(L|%G~ JOGJݤeEV ::8$eN E 3}I?_j7lbykxv[h yQE{G*( Sʊ(ѯOgfkmSI K>S:QE`Xn5X0Fx+%/ruMC>! 喧6܅41䁴QErm/~gJڔv43`!W8^]8TQEyo톰nZ^덤yqEWŋ߂3ef17DE"DQ Yim rQE|Q ACs B~'v8=hk4Eطt,JGs.>Hc (7 q|h$֭clxd1c|rvºmwnJ\FwBIGК/FoK_X%˭rʁTr53JK ]jZ663pڥ +O<:5 MJYnげ1cXtס??+|`>,Fm{og .Y(+wC<Tu{yGE~rrY;A[kE;K$dN.|-n g,~iw{NZ@Oνֿv2[+~;МQ^m\%zUQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEb/?| Fm $cxx}=㿎^WiE!hh[dvbuDD>lmq;6JDJ3g 8(T|= a+`F"(s~;$X׭WW(4:+g Ɗ(Ekn~~4r!wڍֲ)3? Ϫފ(jMs!+4 0ГEW?޼_c#<4QEt?XOgu=VZkdpvQՆJ(N-Q?%(fկ#Ij#'QE kLYg-(CLԭ5:++h.!`*0ʲA+o4?(T$(aH+揉J}"E[WWh1LFTۑ֊(׏_'ώDz|Ujɽm]>MNhZ(5nW WQml,縞g舶ı?+SǞ/k֋Ac#I(mUi>&N5Q__ wǀxV4MEkgsLĖ'&(-_?_ h_y"?o֊(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((8ɚrQ5k-h(((((((((V(aЊUb E#(u*2_JO><_E4[ijD,{&'C& }0 |?kB@>ͧ$4Mena_o7@x{Hye}j:h-&|@db{*qKߵb@7 xOa୾HwWk I|W|+l(Qkp 'p8 0w}o:v,'+9v #uIkhxǿ E].Q՝8[hXʏFP={fon xeEge,'.[bH .I#?_x_Uд-w^o $ڤx=H$:OE/|5N:&e#*Z[ N@[%ఞ?o:) 46(.>0I?Sox1xjU|-7}lNyWi1:33{ûxN`>W|8tX靿xp+Ҿ)((((((((*[Ou%|EtQ_GLпW /@Q[uEQEQEQEQE|AH '+ث _4J{ >HV%06=Q_SR|6//@o:5ȹ`1;F,@QEj#c6U%G۵QE_Mk?b U2}n~`EtBē (6ITxeF1'C8n3p#EW{Ktͽ QY6I>?a6?Zm3SI$/`þ 4QEGW ^ [O X?ϧZ2,L%obX.US;;. (-tci6fb8h+3V-gڦ ]8 tQe (R(-m]ר/o$QH{o(r 'WK& *}8(>|j|a>ױW{@fьQE}A 7|"HK/gE9q&ҊyfN QE~H>jnm,0A Hb!T(ÏIoŚ/=SKKqIjM6n0{QE@*%K[64QE} -%{]&#@8(8(O(S$""(8>/ Z7kR>h\2FppqEW_/DC{m8e ݠ-Rsa;Q_X4?k_ii+t(nn6} `8px݊(9?h߅(Fsk] Xĥ'3#Q]/^(X_.o5Fn.H?(iDM>l6rv QE~Sj:SEW9`QEt4QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEL?g_ɯk_kEW~?EQEQEQEQEQEQEQEQEQEzi/9toi %(/iZC5\'h\m[~qcLW2YْV1XxF) '(][6]c̈́ !n;$L3Hx|:͆~.<=ZgW'Bxu o?|%T/<V{]GHu*ۗ`˃8$>3~ 6XwQiZ#:o\Q2ysN1WdQQ@p1)))h(((((((((((((7ċτ^>][[4bwGHI (H`=@ǎ~xO-7:-%B9P+uOWw^ mI^0݃TBh;,75k\}^JYꎁFU_Ǿ#׼A]jn{ 7t`᷆>xN>,]6GekT'z9$M|P8x⏃=xAhM"jnL27TO#$g>~5xĉh Aqƿ̰rW pJJ((((((((*[Ou%|EtQ_GLпW /@Q[uEQEQEQEQE|AH '+Ŀ`_ٳB˻-rIaYT+̿2(2?*,{@*+>߳4-6[D4Td4_7([ zxSteϊ}戮K)[F%É?srhڷ W4_ľ)V0VCUgp$2AEW 8j<I W*X`2 5%RA_UEa ( y#?ᢊ+_o D%Q_P:_P C/˧ka]uE 袊 fk"hnctKyFlgk0sQE|Ρo&iE.Z2fҝ獢Z&$e$dQ_f <{-#$:upys"*"8EQ_ ?}۾]&hdpd+d}ig`If *+W Zſ!BGMQEEO7O Q_QEsC?[QE| 4JFm:P[kv,]aAQ_?{OE߷]7֓N\zdg&6_9<<p:(F }\/^> 8^+Ia-ȪK@PpI1QEzwƯjR׭^ķo(*mR=ñ;YQE]|׈3j/eMM#s<#E~ԿTQx WŞ#d3 ^h(*/V,H (G:ǚrHNJ4цa8\Ʌ=dpA%WSs'EQ~Z/3{YfĨgӯ75ڃ=H c*23EWeZ?M%y5[ a~(df4QE/4QE~< ßkEWCEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQ_Y|C_9k(_4QE~WQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQETK袿ș׌_+h(Z((((0|wǯ xH soK;N[3(7y5:)c_q;)QErAM$@`sEW^HtMK]Y°*QEC/ý⿃5? xOAԐGuk^b ! t"(< {i ^KYPXI#''=MQXV^ Sđ;ݪ0B9+OAEW1DFƁ#QUQE ?qW+Sv_N1QE{=Q^{)5x:=W^%#fE$qEkyw ɯ\iu#8%$OQ^XAX[YZmodd (QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEWV_3_Z ;&Q_EQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE=[A4α*YT\Q+UQI8U{,-'TQwf*I6~jZ]@/4Ud>$}_ {EMj~|;OXE֔ZG{F>UwM/^sg64 HQX'_ȯʑSi}QIE-QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE} 7zx~tWzmkN4!,|!3dI#${ӟثGÿwcCԾhOqxn촸Gnc`̼ >TO&kFYj*W;oj~7m5h>=݈ %2 &S4m[D!{项!DjI`3W<_'3އbtӠ6eG#Hp8Q_em.4?< fm㿺rYQrȇrZ i?;HOx?7|,yt yqHԵ~nKKiO֗Jd֭4X @T9=2:~t~߲7/ Y⏉t;OKO!X5ggcHI_t[ GZIg, 0Aݤd`??'O]qoaSҼ=p "L/f, PW|a_tQEQEQEQEQEQEQEQEQETK袿ș׌_+h(Z((((~$RoxZt5`]!7p4QEyO7ECDEwDxYҴ߈=}:[[[ZY:@+_MK!ܾDݒ (<-}MI</݋6'߻fk~F(i??tPxgu8 > +W _NjA{MCqN)?\Ah_(wDb|[NH0Q^Oh^;^\ѮCohdJI}#Q^?}v|o'CqrFV;(h(ӧ\3' 33>''E7jVP]H%59FR2EVOGPA(Dp 'ڊ(7cH|5˫^ uo!bZ47܁EUOԿ |wC/zB&f%B v4QEzQ\O_ &8Vo$Mr+txv]/#4{kXFhբ((((((((((((((((?ିf!?wM{Z_(((((((((((+؃w/xL4U$YP&cC&|}xN=PGQJ…2ILql'@}^_D' pIO z?O+W>|dľ="94uUpr;"k t׼5kGVv0:8Ğu?wrxkZ4;RR L/.JWϾ9|q_!IkWZdr-&q+Zާ?Ե:}#XlnSdOyGfkz(((((((((((+o IO7¶RYѐn/qGdۓ^$x &|Y06~3]ܷH#qbIۓ_;~ܾ ſ8E*QochIgTN +'',PvB !|n屴p1S'geoɈAplg<On N|uNJ#|Q';??'%|ix9j^:%ɣx()-'˞䍳G"Է ^#Tx¾;3zi%ɲkY,rrwpOZ+-> | TYIJi';68%v0^@#n" z(((((((((*[Ou%|EtQ_GLпW /@Q[uEQEQEQEQE|AH '+_ t?xdk7s/دqQ_Lx? GS,ѼEE}o߫/\Q^a#oQE}':e`(t?zz(!_{`F҈袊۩ ?E(i kڗ$c C*rzyQEWƏ$6-j(6ho+]:;;ƍc2s0#4QE}k{MHA+ %:EWg;Zt/lj˸tMWp_YFK\G,{7yEӛU߇%VKO$ *Q_E"?6(٨?GTQE|^1G~YBQEm(oMjEWv:g<3vK-[ @HC` =@(/ޒ-au[;lZB}HbW+?v<5定t;8$'+-c 7\կu琮nbIhڏ?f?yPD Q_?i7S$͵ho%2+"jE!G+#o|Yƍ=,I#i,;n J(?u?l/}gf+> ѵ Z׃5%[i&(#h3I4w'kA"("({Akw}|fH%mگ>mulpQExo&}?gCZ(8?߰ßڛ߉j ;R[XMЉJչNNI+>GV </EW_+w^#WiLЬx̷2`$Q/yh0I((|#PZܺ7-/D)3p8'9QEWOO}|Uf#>'VmQ^4^a={j2oPe*)%0Ppi9Ex W[ujiWj^Myw6p2()>1|m;ŧK {:$H rQ۞p2h &c5/|.-6fV $ *( zµ|?h?/opmtbq&-`CxJ"NJ.MQ_Z:}roh.u`Z(*3~?g>:x?YꚂJ) {b?s+#=?\nd.d ı`}E=ŨLofSA,̤M:rpz뜄+WIҭ4-.N%"P(T*QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE|qe5寗ࣿk~ZE=_QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQ_G^VƃBc;||t^ng:⟔yu=qLlWO/ڞݿ.'Cm}wɞ[Ϸҿ߇O tHnKd2>_:~ȿ-RtoRZ 7X_4rװ+:6(((((((((((((>}Io?W4/@xKEm"VkQEQEQEQEQ_`?v袊>hO#u)-R4o2Fp*zEWGCkIOv퍤$h??D|a(_g_ cE'oUYEW7sKQQ[Z*? oQE; g;u~О Y&Z0`P(AKim[ZET۰?_f4QE|@tsEWV<`?J+R=ap*(lԴ˻Kkyh䍆C)h\e[lSX@˟5*_R-OhDEW?U3%QX?HAuQE|^~ǿf? >ɨIl!4$W|.^A;Ul`QEz,VY?<97u2u=ZK@H"3 (}\KZjMD[J4l28*k}.xmieV d'ɢ+ⷊ}Kix-eIgtl mF-EW?t8BHDyWx|&{p\Q^iv@h'_˦x[~0]][Vyr2Fp =xE]osx >i:k ܙ I.6~c38$ %W~~^r_hK-.hsGK2.;+샦6Ƶ\6rK+#xEQ_ a/kʱjƦImC p =߈uH,4kaw}08,fB?!EWa7-O7QMuOj 4?5K˽pࢊ?fu~Ok꺦s_`xNNFp ( hokuJꗢo^.=3(wW4($Kq{uY8yh?൞.A-'h=VKnƒ3.qQ_K=<#gŽjk|:;HIEWєQEQE#0E, I4QE~9~|A~~Ӛ2DŽ NaezpcwQ_?>h^ -;LX̄uy_Y,{sQ_[~ Q\O1^S‘{LE!nA^rv낝(joڏIt3zݺeq R}8J(]~!#n(ӟ?D|e mq~hF>#4QE~*7Kk]b-'˻'GEWGYgyko/~$٨jEum?QE}]EQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQ_Y|C_9k(_4QE~WQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEP'@B284W/oME]gIx|_MEƦMF| ֿhHoncS} #uQ_sY.1wCɨ9FꤒqEW~??ww1K$7Į) S+2]x'f*8$ce8p(o*g;>%b[Ŭ#YH+̿͌b:wK1; !Y =9͡A"e&eCL '8vਞiR71xuS,9>WNρvo?^[E+99h0@R9~~O-R~o5 +٬+ lTlڼ}kX4oķ$M[OC#ڈ$,͜^}> hCuڷg|(<<y/S<%%sY-.3< u G?ǖgsx^L YB.0N0sE~VL<#x:֡ uFmf0#dJ/sSUִU+rU62AT~.|)mymO7vzi 0!E˃p';]]#^|k&iCD b$)՘@$k^#ⷍ/8ƓD|R$waz 1Q|7?h{>i)y췲/3U$qԘPNJ+S߇xM1<aL="l ;$7WǶ'm`֒[; lqI28|Ra|CW_o[7E.Rxyxd~+C (RJ`A29RF{f6|c᫯WЯTޝu%|g~^>NM9jQ^BAt qQX5[QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQETK袿ș׌_+h(Z(((( fV|'U:,>[ފ(&HT3UMQW~"xm-|🅮6,62Zf%Sm^V`Q_췤?<3hy05..HDPdEW_V>-|E}uj$.%ӭZUQ_7"KX!FA+)_ߴu;eJXC缀op7'CQ^C'τ<)xd_Nly s˟+??'|Oj"T]Y-^m <;8Vdv!.(Z([|+?4xv-*mlTEŒrO֊( g:x yigKy5 MIJHRVPv1T@Q\~g7}*ѷNuVgyP~m@+bC[!k Ou'1B5ȡG;F@:;hOs|*5/YdVv's AE5WD'd⨢>O>.xSK ]jE] @[mwEWEQ_3~C0jWH&EHlJ JN (nSB1W ަ،]xjHl}QE_|`=a"NIJ)D`Q$K%`obQE}I9wOօ=_[Rl!2QI(ʺ&Aὺy,1ȪҒ؃EW4QEA}eg=)qm:E `PEQ__?g/=ݚ5m)w0%@;H Eb?˾zѮ7F?^oufx<FE;:>!|gBin΋r5)S(b0(ӭzط5 mdD' (5|S~-5|,օ y%_/xn9(aqUQ_Gx'n\Bth,Z)[b0ryP Q_ ~W?OFWUlu?۴I%mBr00(jTQE~|?3Bu=kD5. ў%((P߳έcZٲ- '\c;QQE_?m "xKj_,~tX$^x(~%~^,1|WѥVvTdmc L(WWQKEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQ_Y|C_9k(_4QE~WQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQET]2ΑK"+FGz;bHWHV 6:dweyHQ&7e<TUMEI-ErJ@FbBOYcFt!~V,G$]@.G'2gPx R,/Rx [+'OCNgCuOͦsdbdQDi}qQ"Y-+ƺ֡cV'Q)ߍ" m$5}lXL־hZ_!ԥ۽Cm`G1lExZ7x⇀{nifvְBĐDv8*Ttʖ((((((((((((>}Io?W4/@xKEm"VkQEQEQEQEQEQEQEQEQH@#dQE )h(((((LEREQEQECuhQKER^hҊ(((((() r@QKEQEQEQEQEQERm\>)h((((((((MgEREQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEWV_3_Z ;&Q_EQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE%ĖOm&"m}Io?W4/@xKEm"VkQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQExe<P|<;| 9:ח?>^?_3E/>r8?oU-鯏_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;()Qpk"tӣJr+?}W&chgXqWc> Eݴ~QWQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEWh$$Ifl!vh55#v#v:V l t!655alytqsh$$Ifl!vh55#v#v:V l t!655alytqsh$$Ifl!vh55#v#v:V l t!655alytqsl$$Ifl!vh55#v#v:V l, t!655alytn$$Ifl!vh55#v#v:V l t!6,55alytqsl$$Ifl!vh55#v#v:V l t!655alytqsh$$Ifl!vh55#v#v:V l t!655alytqsh$$Ifl!vh55#v#v:V l t!655alytqsh$$Ifl!vh55#v#v:V l t!655alytqsl$$Ifl!vh55#v#v:V l t!655alytqsh$$Ifl!vh55#v#v:V l t!655alytqsh$$Ifl!vh55#v#v:V l t!655alytqsh$$Ifl!vh55#v#v:V l t!655alytqsh$$Ifl!vh55#v#v:V l t!655alytqsh$$Ifl!vh55#v#v:V l t!655alytqs^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHD`D ,vNormalnyCJ_HaJmHsHtHJA`J Domy[lna czcionka akapituPi@P 0 Standardowy4 l4a ,k , 0 Bez listy 88 j0NagBwek p#4 @4 j0Stopka p#8U@8 Br HiperBcze >*B*ph2>"2 HITytuB xa$5F2F U] Tekst dymkaCJOJQJ^JaJtCt eFTabela - Siatka7:V0X`RX eF Bez odstpw$CJOJPJQJ_HaJmHsHtH PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK]   \ . <r$~9=?AD $&(,2b2X8<B????:CD #%')*+-u + N ^ XXX< 4R$\_ xaC14\R$K5Fƾ!T V~͍R$)&7xY%o[ ѝR$&vW$#r(,R$*xWYnkER$Z%ZDxKqoJ:VGhR$\23Z`# AA@H 80( 8p ( \ 3 "?  A?. "KAPITAL_LUDZKIObraz 5KAPITAL_LUDZKIQ`TQ`T#" ? A?. "EU+EFS_P-kolorObraz 9EU+EFS_P-koloryP UyP U#" ? A?. "OWOP logoObraz 10OWOP logoRTRT#" ? A ? . "SISGObraz 11SISGRTRT#" ? A?. "logo arr jpgObraz 12logo arr jpg QkSQkS #" ? A ? . "WSAPObraz 13WSAP00Q`TQ`T0#" ? V # "?  A?. "POWES logoObraz 16POWES logoVR`TVR`T#" ?P 3 p"?B S ? v#5t66t@ @ /3T|68 ;@8]@0@ ux@0@04@ ) 4    I2@:/K 4 e k cm^`. ^`OJQJo(pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.cmM" 1itO ;ge jR(qib#G/#&{+j0K2I3?3/T57*6g;(@sA"B>FeF$GmH9OTMUMYa%nh`Gc| 3U]HI~H038 qi;}^UkcO0n^g t ^<*frI}X# @\X`` ` ````8UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx ArialA. Arial Narrow5. *[`)Tahoma7.{ @CalibriA BCambria Math"1zz`jf !0d >QHX ?h?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%'()*+,-./0123456789:;<>?@ABCDFGHIJKLQRoot Entry Fs강SData 1Table&b-WordDocumentN;SummaryInformation(=DocumentSummaryInformation8ECompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q