ࡱ> [Nbjbjΐΐ!8:<v4$0#######$&&(f#$d&&dd#$|$d#d#:",e#epTX # #$0$#R.)X$.)e#.)e# v#$#$|j$dddd.) : Program cyklu szkoleD ZakBadania i funkcjonowania podmiotw ekonomii spoBecznej Miejsce : Go[ciniec Ostoja ul. Wojska Polskiego 53 a, 16 300 Augustw Data: 04 - 05.12.2008 r. I blok szkoleniowy 11 - 12.12.2008 r. II blok szkoleniowy 21 - 22.12.2008 r. III blok szkoleniowy I BLOK SZKOLENIOWY 04.12.2008 Temat: DziaBalno[ gospodarcza w NGO wraz z Prawem Pracy, elastyczne formy zatrudnienia, wolontariat, Kadry - MikoBaj GurdaBa, Agnieszka Krawczyk 09.30 - 10.00 Rejestracja uczestnikw 10.00 - 11.30 Blok szkoleniowy 11.30 - 11.45 Przerwa kawowa 11.45 - 13.15 Blok szkoleniowy 13.15 - 14.15 Przerwa obiadowa 14.15 - 15.45 Blok szkoleniowy 15.45 - 16.00 Przerwa kawowa 16.00 - 18.30 Blok szkoleniowy 19.00 Kolacja 5.12.2008 Podmioty ekonomii spoBecznej a rola organizacji pozarzdowych w tworzeniu i ich prowadzeniu (dziaBalno[ gospodarcza) - MikoBaj GurdaBa, Agnieszka Krawczyk 08.00 - 08.30 Zniadanie 09.00 - 10.30 Blok szkoleniowy 10.30 - 10.45 Przerwa kawowa 10.45 - 12.15 Blok szkoleniowy 12.15 - 12.30 Przerwa kawowa 12.30 - 14.30 Blok szkoleniowy 14.30 Obiad II BLOK SZKOLENIOWY 11.12.2008 Planowanie profilu dziaBalno[ci, biznes plan i prognozowanie wynikw finansowych - MikoBaj GurdaBa, Tomasz Musielski 10.00 - 11.30 Blok szkoleniowy 11.30 - 11.45 Przerwa kawowa 11.45 - 13.15 Blok szkoleniowy 13.15 - 14.15 Przerwa obiadowa 14.15 - 15.45 Blok szkoleniowy 15.45 - 16.00 Przerwa kawowa 16.00 - 18.30 Blok szkoleniowy 19.00 Kolacja 12.12.2008 Planowanie profilu dziaBalno[ci, biznes plan i prognozowanie wynikw finansowych - MikoBaj GurdaBa, Tomasz Musielski 08.00 - 08.30 Zniadanie 09.00 - 10.30 Blok szkoleniowy 10.30 - 10.45 Przerwa kawowa 10.45 - 12.15 Blok szkoleniowy 12.15 - 12.30 Przerwa kawowa 12.30 - 14.30 Blok szkoleniowy 14.30 Obiad III BLOK SZKOLENIOWY 21.01.2009 Tworzenie SpBdzielni Socjalnych, Klubw Integracji SpoBecznej, Centrw Integracji SpoBecznej, ZakBadw Aktywizacji Zawodowej narzdzia aktywnej integracji MaBgorzata Kowalska 10.00 - 11.30 Blok szkoleniowy 11.30 - 11.45 Przerwa kawowa 11.45 - 13.15 Blok szkoleniowy 13.15 - 14.15 Przerwa obiadowa 14.15 - 15.45 Blok szkoleniowy 15.45 - 16.00 Przerwa kawowa 16.00 - 18.30 Blok szkoleniowy 19.00 Kolacja 22.01,2009 Fundusze wspierajce Ekonomi SpoBeczn, mo|liwo[ci pozyskania [rodkw z UE i innych zrdeB Artur GluziDski 08.00 - 08.30 Zniadanie 09.00 - 10.30 Blok szkoleniowy 10.30 - 10.45 Przerwa kawowa 10.45 - 12.15 Blok szkoleniowy 12.15 - 12.30 Przerwa kawowa 12.30 - 14.30 Blok szkoleniowy 14.30 Obiad Trenerzy: Agnieszka Krawczyk W 2002 r. ukoDczyBa Prawo, a w 2006 r. Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Adzkim. W midzyczasie odbyBa aplikacj radcowsk w Okrgowej Izbie Radcw Prawnych w Aodzi i zostaBa wpisana na list radcw prawnych pod nr Ad M 1443. Posiada kilkuletnie do[wiadczenie zawodowe nabyte w ramach praktyk aplikacyjnych oraz pracy w organizacjach pozarzdowych i przy obsBudze podmiotw gospodarczych, w tym spBdzielni socjalnych. 2007/2008 - czBonek grupy ds. lobbingu i legislacji powoBanej w ramach realizacji projektu "KAOS" finansowanego ze [rodkw Europejskiego Funduszu SpoBecznego w ramach IW EQUAL 2004-2006 :<fhjx z ογ|pgpYNYh1B5>*CJaJh1Bh1B5>*CJaJh1B5CJaJh1Bh1B5CJaJhw5CJaJ h1B5h1Bh1B5 h|h1B h1Bh1Bh1Bh1B>*h1B5>*CJ aJ h1Bh1B5CJ aJ hw5CJ OJQJ^JaJ #hwh1B5CJ OJQJ^JaJ h1BCJaJh1Bh1BCJaJh1B5CJ aJ hH:<hjx z , ~ = [ { $a$gd1Bgd1B$a$gd1BgdH * + , < = G H J K L [ h i z {   8:RVXjl&@Bz|~ػhy<h1B5 h1B5>*hy<h1B5>* h|h1Bh1Bh6BhJ hoh1Bhoh1B0J^Jh1B0J^Jh1Bh1B0J5>*^JD{   8:l&`$a$gdw$a$gd1Bgd1B gd1B %&013CPQbcp "$@Bbdn񟚟 h|h6B hoh6B h1B5hoh1B5hy<h1B5hy<h1B5>* h1B5>*hwh1B5CJaJh1Bh1B5CJaJh1B5CJaJhA5CJaJ hwhwh1B hoh1Bh6B7&Cc$d\$a$gd1Bgdw$a$gd1Bgd1B gd6Bgd6Bn68:ZhR@BH\^~:TV$&>@ѽ񫦫 hw5>* h|h6B hoh6B h1B5hoh1B5hy<h1B5>*hy<h1B5h1Bh1B5CJaJh1B5CJaJhw5CJaJ hwhw h|h1B hoh1Bh6Bh1B9@B:x$&>@RJgdJ gd6Bgd6B$a$gd1Bgd1B@.06:>PRnp*,dfhz!6v6x66:·«whz|hw^Jhz|hw5Uh|h0J^J hw^Jhw0J^Jhz|hw0J^Jhz|hw0J5^Jhw5>*CJaJhwhw5>*CJaJhy<h1B5 h|h1Bh6BhJ hoh1B h1B5h1Bhoh1B5.v6x66<<=AAArFtFFJJJLLLL L LL $dha$gdH$a$gdBR$a$gdwgdwudziaB w pracach nad projektem ustawy o firmie spoBecznej. MikoBaj GurdaBa Absolwent WydziaBu Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Adzkiego. Specjalista w zakresie europeistyki, kultury komunikacji i aktywizacji spoBeczno[ci lokalnych. Od 2006 r. rzecznik prasowy Projektu Koalicji Aamania Oporw SpoBecznych KAOS realizowanego w ramach Inicjatywy Wsplnotowej EQUAL. Administrator midzynarodowego portalu internetowego SENDI. Manager O[rodka Gospodarki SpoBecznej dziaBajcego przy Stowarzyszeniu Wsparcie SpoBeczne Ja Ty My , manager ds. kontaktw ponadnarodowych. Specjalista ds. promocji ekonomii spoBecznej, zdobywaB do[wiadczenie w kraju i zagranic. Doradca ds. ekonomii spoBecznej dla firm spoBecznych i spBdzielni socjalnych. Kilkakrotny stypendysta Ministerstwa Edukacji Narodowej. Posiada wieloletnie do[wiadczenie zawodowe w przedmiocie ekonomii spoBecznej. Tomasz Musielski Pracownik socjalny z kilkunastoletnim do[wiadczeniem pracy w programach rehabilitacji zawodowej osb chorujcych psychicznie. Specjalista z zakresu ekonomii spoBecznej i spBdzielczo[ci socjalnej. Doradca w zakresie pozyskiwania funduszy przez spBdzielnie socjalne ). UkoDczyB rwnie| specjalistyczne szkolenia w zakresie funkcjonowania firm spoBecznych: w niemieckiej organizacji Fachberatung fur Arbeits und Firmeprojekte (FAF) oraz w edynburskiej organizacji CEL. Zdobyt wiedz teoretyczn w dziedzinie aktywizacji zawodowej osb niepeBnosprawnych pogBbiB i zastosowaB w dziaBaniach praktycznych, pracujc jako Manager O[rodka Szkoleniowego KAOS dziaBajcego w oparciu o model firmy spoBecznej i zatrudniajcego na stanowiskach sta|owych osoby dBugotrwale bezrobotne oraz osoby chorujce psychicznie. Jest czBonkiem Forum Gospodarki SpoBecznej, ktre dziaBa od 10. kwietnia 2007 roku przy Stowarzyszeniu Wsparcie SpoBeczne Ja Ty My . W skBad Forum wchodz przedstawiciele wBadz Bdzkich uczelni wy|szych, Polskiej Organizacji Pracodawcw Osb NiepeBnosprawnych, Powiatowego Urzdu Pracy w Aodzi, Towarzystwa PrzyjaciB NiepeBnosprawnych i Stowarzyszenia Wsparcie SpoBeczne Ja Ty - My". MaBgorzata Kowalska Od 2004 roku dyrektor pierwszego w Polsce Centrum Integracji SpoBecznej CISTOR w Toruniu, szkoleniowiec i trener z zakresu projektowania, zarzdzania projektami oraz pozyskiwania [rodkw UE, ekonomii spoBecznej. WykBadowca Kolegium SBu|b SpoBecznych w Toruniu , Wy|szej SzkoBy Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Uniwersytetu MikoBaja Kopernika w Toruniu, ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego m.in. z zakresu aktywizacji zawodowej osb bezrobotnych i biernych zawodowo oraz przeciwdziaBania wykluczeniu spoBecznemu. Artur GluziDski Ekspert z zagadnieD pomocy spoBecznej i po|ytku publicznego, w tym tak|e spBdzielni socjalnych, pracowaB w Ministerstwie Pracy i Polityki SpoBecznej.    Projekt Podlaski O[rodek Wsparcia Ekonomii SpoBecznej Nr umowy UDA-POKL.07.02.02-20-007/08-00 jest wspBfinansowany ze [rodkw Europejskiego Funduszu SpoBecznego oraz bud|etu paDstwa w ramach Programu Operacyjnego KapitaB Ludzki :&:<<<=?AApFrFtFFFFJJJJJLLL L LLLLLLL L$L*L,L.L0L2Lӻӱtpip hSh~Ih~IjhSh~IUjh~IUmHnHuhjhUhShHCJaJ h1B5 h hwhI~hw0J6 h5h hhh hw5hw hw^Jhz|hw5 hw5 hz|hwhz|hw^J h|h^J%LLLLLL"L$L0L2LLL N NNNN$a$gd+U($ p#]a$gd+U( p#x]gd+U( p#2gdS2L4L6LLL:M NNNNhShh~Ih+U(h~ICJaJh+U(h~ICJOJQJaJh~ICJOJQJaJ*jh~ICJOJQJUaJmHnHu ,1h. A!"#$% FS )&7xY%oJFIF``C  $.' ",#(7),01444'9=82<.342C 2!!22222222222222222222222222222222222222222222222222jR" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?t:C?pTsMI-_ _KT݀AxT}W?Ԣ3/ZAQ-_ Rzg`""yU iص ZAUK}T/KB~2eǯ?sڶ,-"eU܎v)}W?a^^.(Sh0J8սY"gV9D^ qkF,2TEsPǼ_E@R%hvR%hӖ:'-VMR!I==I_A j҅ylION_#꺭Ϩ7=ݏ=;W^ }liN1隷@\/>f? `t~e^-O6M$a@Bzg\&_ "7S^mznw<*rN+J0?̩>TZj>:>f*66Dq۟cZPd63<TzzV7:%5xYdX̿p.؇Olbw'nhSt|F ez+a1ǽe*IGqוY"gV9V4FWm )D$pW:y排 xʊ xʊ;-/v_g@JѬ/v_g@JXfM;WW;YݿNWX|_ҵ]NíKsy%M 1W8=~ x^6\{RٴlP=xnI8Jx ̒5γ{+[@^EPGNBS]ZfmWY m,Qػ`bMW^/uo@5^ Ӵ/zYCt$ܣr;WE[ suy[2*4A?A?Ii/?VoDU"K!y]ii/?U;mB[K{yF׍C Wko+jb9H=AR6v6oYH@~}{65=Zfcjn ëNr($KA Ӛ֜9Ք]Ƒk{w*Pm>F#Αs8U +gh:p_jq 6Vb}wO[D%=I$'gE; ROk34 qɭ)R9h*1oTzׂ~h d1uJ0A#kQs d()6dz)WӢ:>-4.:>ڲ<|CѣnS>h4=?եzG';σDw%[JA0-rN?5E[ Miv.m"@>jȳלyϞ1 S=p*(=p*+!R%hvR%hӖcwiM;K. lc3I$g HG=By׺OMk2I"axW@瞃rX|@sWM|#?g8:euc4m;AK9'>Q^-Jө3Rr+7_,7kJ|E"έ^s蓎=p*(=p*)i/?Vgi/?V9n]}w8 -PgAo~Ou6F&w΍10'G^qH G8QzIӧKY+3c8 |>k]޸A?p;ll ߅> |jn#zM&OF>,ZfZ/Cr&]=Cwg 6\D`;&Ozq&hHKz#3{/{A,=8Ăq(ؗwB2{#M"4JmzwN-邯8wWT4me*j T?ӛVa,"i-3FF@0HP %ԅwy4tıs#2=HB~ѭ\J덭m%(^?&`3N=%#ĆFn{4Dʏ ]LTk5sVA0|Igs{6iS. T I6.wjXP!|e+% OW#1ZG/oH'JMJyTF5tG}.GH뫐O܈5Cj6Th֪2%5iBkl[s$rLiI2> *SI'{0 ]ЇS5r2z"IsD~>?kw,aFZO6#nf,Bp̶2/ϺxZZmK gĄ4Gf4PT(8+$.ԛ1֔~j>שΌ9$Պ:G9{'I HXL `7 foRm,aHI6#0(Kچ<#tNi6 WUֿFs>_8g6ޮdݝ\ROJOcNu7My !\Mnd ?~_u̖0\u[wz>]zg@jSjª6׳OSݛ]u i-u+HJĂPLEK1ėk-%{1rOH,l&c1YLBBB !BB !BB !BB !BB !BB #-EtZ\x},"%S[vbTRڻ+ mRcq)`|&6ӥ:-:m"b0ܫ+yKZRRI"6h>ETZmNf (niVp}Fkf=MQU1D,Yvr̬?%1*$mO4>;&ԦЇ0\S.ejLXK|O|LfOb5*ݾTEnQ*{!3{]UH>)oǁB~q[ݛVZgVn˗Wk RSjQ'%+ zb% J0-Jֵ Otrm5~dBn0JԤ p@3qnxb d&Z:eNLmP(x*I0Rrry&!Fu>^ToHN&rVedZT2p"ɫm‰Z E*D:ۈ?":})5x#طvknzFf-JU%@,0$sI "r2G?zTQϷtѧe$.{Z.|UÅc$iNu|sl%vA¢ rk;hl-h'&RVq4~΢'DCթkaZOv{7⍳Y[{*f*9PT 9U/O>mټ{E:Y9e'kGc1Tk$T81t{}oȫ9ֆ(R_3]=߸1iS4}8(qb>oxu.*Xgo6,צW-M*Guж딛NˁgQ[e=2Rz#\/g}R}5W~egR-^[m>HJSXTZ45K- j34R~H*R@$$=h~tH;Vޘtje=L8(/z=oof*jܛ^ ^(Σy̸C`J=~k}]ɱ4P\&B8JJI9.o]WѪɿoתPfRU=s*[鐖W U\mRwxݘ61fgڜ"KF#ԭY4z/Wk2bemN]P%)y s*WPi֞Iﲃ }K;ګFxOq9pelʉ)YԥjԩwnZu9#)Py>^Z}l%5R5Lɨ5)D>dtiFٶHKfJp$`Bp*?lgqV^n"%ٯ`kMkLŹ4ԣRij&T2B!!@B!!@B!!@B!!@B!!@BDZmlm7ꮥ:KhyUtH!9ljOX s %+6֤+ j]6Y'KM45)DukSV,E$/F+<%x)χp5 T-v9Ra+J2STt8гh5VoRd蔉T%"Zi#̞g,bi|䎯ª[|EY:ջ(KQ^AolZt[*&J-I0Z@J@GOUZ="U2Ruƃ࡜#LTޝ9/q9(}hJҥIe9T5Jn/M2bv0 2K$ 'Egk5M>1qK̩ hP!IP#K'iL ;Z<ƒ!:BeLYmJRTp-cq M&ٕs|Z ^6<r뒜:z)Z>-OKݩ)k3.-u6LEsiGeֵ_պE;PJm+>Ty |N"Y)IJrxb.ӶieJL.*Ԝ 膛HJG 9{.)J 9',Yiv;Q.kla v5)LG t-c %Wlel:sNb`!}}856Tx6emͥSj l!RrN9!a"#gnZm= *.f%#;x IJrfxVZܭhm*b6|ÒzϪR"^Zumj4&gd]K8=r. rv5tZ4YK:नb];!4b7wm]:.➣ϟY3x)"5C:iC*d݇t'QRC~T<4Ӝ0=<)XZBAIt"*ԥ:O_I4>fD!BB !BB !BB !BB ke[+Am+ڶ"Dd2d9PYr\xtF&u~J3'OOU^hP'Ȕk oVMjίsjg]> <09yMpEpǢ2LzZmeQt O@<Ȉ7gVin~RwbUG! %a\2z -˻jzLArm#Ρ >ЃOl4,m|0I XJ%gRYiy.\EY^] z;lEJ˸:JLA(IV76gj ck tcE5kMizYNi'%d=T"5&]]z!x("2VⰆLd$>77p:z^C'Lۋ҉}n[})+8ܺ8_>ZS'# rSSsYЫ X\ΒVy#UtPd54V?$Etv_VhKzrR{x}%3Br)YZ|s->ҝ*UZOI5M,1GȗiNFT$2Lr%@)*|DiAi.EK$d̉\ q~q{Lkgӝ9pi3.bbR.II6WլY-V}55:&uP񔒵 :ā!wݭ~4"g˯ƴ2`i^oFW:i]ZR*35%<Pm9Q j8jv1 ?|άySI@T~vbYSIډ f}1ާ?g/-+Cz'8#O1םDA_DaoA2 &P?*Ȉۻm?U%UfI??~O#2Hh4.)q#*@3=Gr;~{^MjQog8NvZe|mZk¥))QS/̺&,Ӡ-c;oLsoJ yc. cΪeV6hC2c5̺3g ԉT6.2R%ܝg.2rt1Ei9mnU3rQRBcEýK3֟j<9OT %ҷH([NiSIJJ+,ڿVFZP/z jHݭ.p{WDhZ)}iirTLjR[PБQ5kZoWu'[ZW7HxcmIpxI lj"䦓=(Riy<)'<-N5m=J/8et#[Cw b"Mrˬ>p'=ɩ5GOCLlZF+wI}1F s$GH-̴=sCw4[ӝNk _W :tU|}ѢTcR.t^W5~W%!LB !BB !BB !BBbZ֎ٕ 쪱GI'.>}T!=Vt #IewzĕLԧmO?52mJb:層ո}[N2JiH/jHr$0y Rm[b-[ڟ6.voe뇄Gߗ7+Fb[* 6ZHl3-%(Cm$x>zBkKD5~Fm>M>.r}8HFy9ڛ;w]R4jra2r/+ZQg\ W93T|muiNTXg#(DnTN2(e\Hu'Aw*i[m*^Jur߬9!FymJ 1YʘR@[DIye$b6ӸsZd@i$JӦ?%*r½#U݅[fa}fmn=,wMuFKqS5-0[!. |- ?3-f#V6s%{~ؕY4MEL\}FTxPθg7ꟐSz7h^kUnۭx!0GXPhJ֪ik֮yjDEr sJGGJI8&5 ?;:![qӄWe=#S*rtoEU-~rWLKnOEzP}"T7TBgw|#CX8>@Ѯ:f֋Y]6Jc$A&#IbT|i 9VrZ] Nh3ύ"%$K2.F(H!Iro̒Il0!BB !3@zrQ_:!`jdٺl%y+ֱ^8c7eJQy"ٓNé\_X'VUġ'IǠPEk X(휊}DzΔ<ϪJi]Kė\cOOke2}Tۗ3!ČxJ鶶zO]JT)~{g I F]QVefrQ X)P hν%YtI+jhE%yKC_uOffkN(6o~*\V@H'!+i/u_uK7ݽ ~Og{6HAWUUs]w}5y/3uT\ՒR'bf%j.K̲ܣ[N8ۉ> igS[t[rVDe8C=NS+8kuNލJm59,&e&HB6pDޔWZ긘yP70M2U+G,%6oIyS<\;[ U+a#D6LoCr2{oԻ940(BTODd2Mgfɳe>J:A9L >m^G;&%RĚ}KI"^lE[ת f!PSl8?<1ݡ- F!ZeD?찖Re.N,j%D|xu[i]fB5MyRQ6rY氉'?sI1f&enZi-ŨI=1;XDJԜ-n 9[H[oۓ*Dyk^rqC-PuoRZ}GtKR/S4y!ČL^W&p.,^?/Tδ%4E%C›&S H6^[W1-6A I )zhC35- T`OI@}m.gO"z0#S\ϫ5V+ǼӨꅏ o$[RXhٸ!!@B!!@B!!@B]=ڛonkaJQ=̅2\3P#e3#cJJ1Ylx99ydYFױ>2@ɦ: xֽJBؖ_kiʉXlKi?#*p4nf_Һᯬ%ڰd83+Bdn /cdj0U9J->fzze)9fHHʔ@̓৬蓼>֯c-˴B[m%(HrBkETUU;*4{9(ZT끟;v \Ue9gP컘mϼ#רץ:i>T3=i:ighYW$X0q|A aqyD/.b.yI֥W5c\*q=֯@ Ъ&7;wEOJ:''5Pwy aF1`g9PKw,wSp{ى8eM's"+zӝR#ΪHךv%gfCVa(H y6.Gvu4}|Q朰DV-s,\ɤiЗRe* ui^8C}CKhiJIS贚k(Ԛϵ/z*j} S)O!E> xFK:Ahhݻe%T,Yc*SZ֢TdG7Qu:k^ft ?QPb5Z8e,Auz"-IӍ׍Լ̽Pw'!2X ^{ELNYM6|[oG Y4r}]ri.!5~THyJ/{EGPjdœRR^$R0!Rud$k2!@B!!@B!!@Bk[sӽ{{lHO SKoe7zFʄJ3^bc$sm*sD/_*6%Џė|.(1Ge^ *m;8|zqpᘔ1uovM&ekMʓ3,OiH?# [WJ^G*$(Axƫů}'tt'K])6N% O')J'>4/N5eO},d.ի/kH5b]` NGxā4q.7oT#pr*@~0.$y:2ZmJ+r3*RwgXr߮2~dj.JܧQYu#j_OL pIwq>\)|⏫Q4vƩ^>nBark+eĨ(`g "3`01kPt'>D#M)dB{Aw/ Э**L9 X}cBT鬶lmEe7xo͹ztUY&Z5"J%d5̭Yx!>*O}3z=GcRffN=!0[̈KV3O cFduL5FHm5}+XcZ9+~i{üARA$i$E'8Ɣ-e&`۔T2(̍>M/+.m# JR9RBB GXyΦ.Ƿ`dJԛ*v]ps<#SԤȝ"ܝkM$B16OtP\{ԙM{rmBUcٓr)y' x_HEI[{ AzڽkxѪNerǮLMI 7JeĞ$/€PPcbB)FReߩYS,2`$VŽyIA.i)*ĸpiu^9EzXneiIq$)*AP=>"?h{;Uuϳn"n1[3H| I*-_D )uY$OH= iuJG0H ǐRٯFXԴgVۈK JA"!l[ʊE{`'٦Om|FTxSs5tlnRR$/L8izFZjPDOV~j:٧M>V$)Ie-6(I'̘ 2yw5?T=i+"|U4y' }bֵm]U- rj&2;i77Qܚ9L)? znVڬ_sF<nZ.14F솯w4F/'V(Ա 60#Ǘ.|}baI1NfZYei(B@ H90jΫey"I$!F"!!@B$$A[6[J5 szti5 1u\1e<9avSi^i/! ϥPg<[*[RYM-4ͽ54Ԕ,4H+Z)$F&('IATejoպN%I--?'1zRvP*ϢfJNV}ao8-x<@bjq-QM[E6jYN\(#Qz,ZbiT{['S "rA:Q8POoN-F;tK.R^GĀd1w=i,gf#]L9),rm^Gԁ[GNLs.%'xn GU1,z%Kg+m#棁ê F*߬g0]Q7aVjݷ "?F7GXq?Ui<1'Xh!!@B!!@BXSJR46W112[iJ'VФ;Euֿ/1)6B<0|[^^R}U9\enQX+JO$sVK-m 2NaҒrCM`$Ԝ-%B;@i JRTW$R)rvtS ?!C##KdfdDĤje]OB I A .ʍ. c^gک;A Yi?Y"rd@7v}[ju8S}:y"3Rk$W'].Z*әvfDp[\ϺO˞y5l m [z)4xfSJl{d/ozsmJsZF+jayud(x:@)8 {g+yq53 qiɢ6SgtMؼ-i1*WR|z#iG$d"QT6XeAm'Sg[3]-vaR24fh< )A|hq'A'h%65MתU ԪUxT<9FEn7{x&"4.O\(7ׇ&5Cljj.Z-%MT<FJQV=I:u' QRپTufGhmɘ dRJ%[¦'CL~Ԑ",ں3_:ͫ8&hZrW#s OVcZ7riBk9Bx2B2TbcF([o2x/ɜ7DiR\|ayIVm4)Ht!^b!!@B!!@oin"=AUF\R{;J9[c]b Km#ݡY\MehWOt&I-.B4WXkrW Iƒhp%>$D[nٔ9rѦQ/Vf.Е)!hX g y=MjԴ95S]1=̯*jMm|DO-[q<{KzRZ+4”G%0DŲ*L6˧FZMc1ni&]j(ܺ]sq N􍷞J⋧N-\CJҽ霜g,HJk@t~xDd;؅ݠ97k0FJ??WBL:To#mm9Q1i@`GIxٴM@뎛/Y%(GN<}GBrM҂kѻcn{4s2NGqN&%;`%=ahse~ҜqkZt{)C钴z%cXâ}mIJjƼJunTmܣݖ'AÒ@9DݦP N͹jjK &%O4e8+o>S`܅hJ}Ϛ8ƨ.ZR֤ JR& >{TVԯQiܐfurIJ㒦RB@HzRRؤ({7,RV҆tcP)'Cl{᫑EFe婕Y*)0 |,mܦKgAIz{*7in&'fFKenM8'fB ˄ExrP*]N˒] *+B|RBR HdjR*ԓ~oC$i&mx z~vP+4j43+5.&mC)RO>\6Ok2,ԩS.ZjRaתe廣Ck?WW =8T35Y;p/e\+ hhx.S/ :ɧe<HܡNRūtFۆP㥴B=FYmJoj,AT%sJJ-)Bso^%G7W$!@Bܞڭ]Y_Cjj5A5N|s B$5wtYt+]+Y4;G$%g}Q(eHe}?]!UW+r̎iq 9<ZV.=_gUk6""Sr$3Dћ੨y}g8FONQ)R ϓ]Q!8u:3=?2̔ju鉇m2T@b1u})kW90r)P$0 %^qڷsݽ#)(KwZiaUJgX*Zm2S -HuΉR>8wл{q:_U픦a=cS)y'jEw՗H!$}5(ip((9`nH n.r䉻,ZoDATlΟ 0A? )> ]J,({BUyZ. ؊~s'%UDV14=iMpMIrs)uz> k5"Ah]0ћ.S&!@B! NaS}Xm6X/jN=\V)*ʏe {ԚK dL4ns ։l I?VjRx95΀oM@(^x@T¹TAFn*rQ͘9V5'S,\dRk2nILp-$TEF~=ImU_'Ԕx˩ ֒OJyA<:&eZa^m.)Sn$)* ",ZJۊ%de-yJat K6ZҙPsrp&T쫞qR/-E>5VCudJȔT%FBQ{̄{?׹ݫ]}5q{ͮ1;<s4OJJNy= t!B\[ꟼsT\#UmXzi_/JJn+tgEp$cb\}DUgH-eJQ6Oa6րiV&|pPG{4lxG'16W.q*tsRt H5I9*>8ƖЪ;fZv_EYhPgfR*ux9Y?Uy|<ռ#=E}ȭ^D!LB#*kޙ 27՟w\4:!Ryi!.$$+=B*o}i:DAl⡶A-ŏXmj/pZu:"`~nMд*JTQn,励Ǐ/32hBDi[Kꕅ.)Nw*}PL Np+#9rYwgMvJ~sת-"a}(B<ԮC]mBqg]暲ib''ZyIѯJl϶5,ԣRxJBG8LvsbگrrNT9FZV@$$u>UkqLKZΑx1"08}qc 7P7'*.\DFYIJPT;z̫oLٜRASeXE$b;B5=Y!B0#StnhYic˅ծ}7m§a@b֒9HUҙ4o;N͹tFN1ݖs^;"NH n0O@Aa)K\O&iy}z*P7]کVUN*WC8>G1vm[[ϸBPi*RzoFS\W3ς]eKUXX2Đ^BL>5W]/O.}S]WTsRq>AGzI{>uWĥLwT.{1+LL.hI&uW#AdK5\ Q$/;VφG*yiNi%j'Iz^`}{Y0@ut W"8:_'em nPIJP[E'}(Q~,N[7 uQƣvkrϺI!`x~5DXfZ6.\UJVfaRG IJs$G(M{:*fx8SxD!sh!!@v_U*ٷnle& R2ڈ EĝVſW5{5nMCH6h{ IR?Oҁ0f-i\wN"(Rrnrx$uZFJI #U:p^xHKqZڇz=oZٚO"3+x.%L?aƋ flmF>U} B?_UByS˱ZunH*VEGw/%&ChyZu#R\0\?Ց1B3lJOdqǬs6an=E5>l3Pm Ѫǣ*@"xF}kޕP\ÛO'*(I^}d$0G}_TuQxÕOH&O8xRO(?Z%"5զO+"k2!@B:зUʼ$Tg&\8Km!%JQynzvbqZRV|eLl+2?|=KX/{/mڟEB`󒤶"ϗI8=xR>KN٦v.GD*,ܤcEQKi FYbW.W70 G$$Dhi-3&ѻVp(UwR øw]J:lfAVgd[z^an$JA#~TäoiW2]49__(eL+=}D]Гa ;֍] Z@Wi!(Thr >~ADe%p*@fMG'| \Vޱ{IjFjFˈ픱i* P'.a_[jPYø}DIEZU'Fj71-)Z6̠4iT1r㚖(Sp7 Wyzt ϞvV8[V*dP`< mn]:ֳgJzERJH O."<YMSvۥ6.&z2;Z'V2ʏ2>=IP}]y'6AQ-jfMu&.YYF†HR}BAYB'1jۗ5]iyy5R h BO2%C Dt硶g-;MStL54˅[q!HXAR~J1_=u㢚kk?;G~}SfOSM݅aIq\*=6OXD+.pAJTaDgTxO#jƌnؽ=CȤ:ѽlSV˶NLWsQ4r'e$ՎSq$ ) ֡uZʥ6g)'Jr$>9Y d9.Yfeî\ GI׷ԊS\?qGEʄ!`/S4f9^68ߪRHP|Qxcr˱PK *\sRh^?8`CzkrVzyŀOT@? )<PBሿo;"6)))zJykx=DŽwvUqitњWh˴w]lR*{E8߇zҹwg dA81Vt#V=>4 ۔d(7$]׌8Sjʸltt]isP KZJ ɕĜ-I?0yKzJ=.q}ٙ-;떕.~̪Rz;Ĝ4n]G+}Mʌ㭎6УA@WJz E]VuFV1x%Ji0H#=u:@{bZ璴c>v׳sKd$n/Tz.-H\ZznvfY$ȼA|#{]nUʥRRUFA .,5UvnraIJ̼ qj8JR̒y#GcFUӒZb~JUj5JˏN:^uGRI&2)[d[ A.;.gU |X>(FքV6)@=Ĝ/b,ص(]Z@Iѩ fNARR+X|[EghcébH`)T[{Wac0Hv.l:LH}6R=#kB<]i\ݿ՛Mj0vCy1ډzݭT/1W=/ ڞTIc JA*ӄzʄK)z]@8F8H (ucҭZUlV:aU3QR;٥j[+Y'$1а^QrS\S_v6F)cӜמ{a/>ዋ+Cmm4 zܻnr'\J9<0",vߪUʻW&6,wJn{RaS gDFi(`q(F$Ok)G.8GB ! ݹPV#^l7_ӻJ_9T-)JgHxO:9k 6HVhTiS"fViq!2A%M%bQ*fNPk)$zl Kiz=KqɋV\X5ym("O8/S|W}l iɶ$%mI[:!#$@3֠(V9q Hnێi-G֓[Iο:٧H=Opm9(\ؔovm-Mv:gMES,ySL/> }OHZ5Oj]LԡPfj^ө̭sKg daNX͍{.P[]Y񅩐Og2cѴCf机'mXR:VidfK~1m^<+NZ\]Zߣ6is5$=$۝Ys$(H<_}wm&ܷMݿI4$-ɢV?xRA93`.ByBf-BZ-=ZrrqM?8yg=2b]ZM6iWi3sr96$ǘ9ܖ>hiTN*JK82ZZJT< ~D&]6\]Zՙ}_[NzW?5eVR&!@B:+Vb>ZU*QɧpT;؆j:\ݼ[ j|Ϣb9̽)q,)*hS&۟܋xGJMޛRn mII )631셡nShtiK0Dl;=lgOf* nbv"r.8ICn6=aD$qF7IT\0)j4&uOiH|@"&a6fNoJzJ02p{WHKo򄼙Iw{zL<= U-b[W!gqS/7m0f\>?8S9e##2)V%UsHܛp6T}O.CGe)OveyfX\זa%%ϔBV')mɇQH n|N+ĒSr䎊W#57.k9F<15SٽULnj[Jl[>R^."k_DHtiM2Y|da 6 y+֫O;-KBD!;%϶3n٨|3PZ "E*C I*AWO,<ꝱ2&&a>1KN͸5ʤc-752L%SXZo !BD8V#_➤RfI$"jEG.N4$ǏƒjB dDlVTF dRrdFBar3m"b^a:#|,;5HuGQ A$'<#28t2}߲J}%fqT2OURMG;Mk]㩽%PY{*lba>a R8I1P:QfKVHHGi*d|D~"˳]VmWEH $aCxׄxą)p99kiI Bc_(ZǼR|1kgfz~:qWVI>%JQIte/E AiW(|Ӑ}}\ceV&P;3')KY?-;}m(<%jO!(!@B Qv}6ͩ!IHUG6P$(7\im=bkW$ݧP&eggS2W"9eA2c-ve ;794*ڹUI8ODCěT**S,axgvBK:8tC~ҙ jevVU3esKX VO Vi4J4ܜTo)n-A p >|X]u*J屎)%$ !BFfXw[nڸfmx +9BOoDTцhZ~wR4¹y(xY#ƝEt^]Vh9.љzqQܥJeAD:A'v4]B]By{'OSdxgwB&䜍Hi|*i֖y I$OzKzu^e6iUg"폢֓Uva;9mO3,l;Ӎ3-SАW^4YW-^jTH metze6UԼIiP:%)HvjUN\1~ov#br!h U`ӹmT-ÇV:רW-~Ra3T-0'ZJT5;\dZiLk&tQ_4s- }Fp}A!nk3Iyj&. 3hNo3J}\ITrJ3Zw6ۯ'#I!B&Zve $Ŭ)H$LB͔K/^uT PB';6rr qai\g}9zQu^-t[V>p$q FЍ,M"lAZƽ'\2ʏcTEz RrCO$EYwDم%%AJ#(~I$Zܢs90pqW4ZIąuy=[y8Z:asJmՆs<5bqrٔm!?mY&jrѪ"pM$L2XF|V_klVm\2ګNKhߚ ~F;x셪Rz gh5Ҕ=+8#Vh7s[4@EJMmarϜ{\hSx_inȺd;"UM f=dvgpwZ"̃Ԗ}N2}LdQJ3)f-!̚Gyt'nW.fF|}GrWHm4ڵ F jr)\J8} rNӉW-\BUKL{E5LQ&Pyc-ǻ?gtm_z%>R4N} .&V`@W%Tc.#JNm[DB!#Un#Yg4j~znT m*fC8< ' Gf6#1j2NK+PWe[˞sUR2˩rN@1<"ev;yO_NbV& sĜ92$eg,T}c?9/L~niؕa:Ψ% #*R}#_+QN Q4yw6 YYTy:~[EnNuC(lrK]^0O0LLxե*2ᖏ|SOaB dB [YqY%WS!۩BUFUv%gK/G 5Nfy+~T%9P9äB-KlەNJj"ټxK+‡p9H#^ayN$- AT2>DD9 .KW;3*SRH)m ~.qXJxBH8t'eڵEԅ*MN0h+W!ʯChWIJ5 eSo Q6Hޗ\[mBɊˊp{]+RYN|cq]~W(FjKjNI))} JJ00JIsKϟ̄t\L۰1QzkFbO S#$c@cjetw2 48$?"kk^H5u22}:u.\G+PK#>2HEt^S$C7/Lt^h:o??+'Iusm۳Jt`KCOI*#zL 5/*iY'&֒p\PRc0Yٹeԝ+-pܓ\*oTrN:qT {e- ҊȻ<4ڥIڞ-^<Ɖu(vFBxIXKQ,cNJ2yIv,0! 91ZY>$!dBq j\s J2㏾6JQ15knkN&K4x*)0Fz8)<JԊ*my8v* YPfYV'h%?>G(ft : -W6t8Ө= T9Qtbչ+xZt8BR?%q'1lMӴ>ݕ:I;ɛnmH&-~[n$snP}c74TSvGyg珜~6B!!@BW;Byrr"j^Ұ' C' Ȃzu*~~Z$J0㯼62T@b{@Eedl),WtE5^ҫj8wJ')SEDrZ2<K(J$p#ʕmI!`!@B!!@Z[IRJ@$׷Az7 :fY^})>a2MsZSo{T[Ep$-!zqp7$xЍi(MfYzjcW<$yEjRKKex '-ֶES:PL>Sppvi@|0$"Iʤ$!BBkuJ.{&%KKgwNT%_dgpN2RnEύQ^:71f\R/KuvQR!#><)^MvЏ[?V>AUtϑV[k9ś%8%5!!L@:DufmS}ݏJ۲N跕4ߩbLoGwz+?^nWJR9E1'ӷ4zSQи?D&`Oqk+6*ĬhpoF[7 }!&ڨdKp(8- 0B9}+LJ"H/^q' J^O*?)וNk[R%9~Ƞ\^ET3#${`Q;J>MHVkRVݓi? s4ij[#/iU zaR'L,|!>qj'S!-J4e4OZE)Lċ|#h ' ;ʌNMYv.2ahX)% g#]0_h>iкT|pIQŲB:4{J_3[T ;{۩TOkt$-c'WN/L 2m7KMA)$Ę{/aZ cי$]ۊP&MwOacK}WsH6zSuyqI|Fb`i) *Wc چ7{|mZ M;GYdTt%>rx^[$6!LB Rhk5gUv}ͭi˺RN+XSB'vNBܓݽNN09.:+HP F,7m{!=(R.UE7UrklOFO1ŕ;e%*S̍mA7e3ZUd!iNSxP &fˊ.j^[-*+B!/oCH]TTRfyGݦ) ԶsITI֗ AcRBA0AP`DIN1> !BB DٻpnvLaˢG)BەY#*:FLf#W#d<>J7P8MJrgZФ\;vRK\P 6?' d`A91n;jt#Kd/${WIGZW1 ôJ2.B(˃ݫzbYvhKm!)B@ҿ=.c\#(LG!@Bw7\4CR}K|c([qf5D,բ ܘ@9O~S 79.!.J $GC-<>LmVW%cR8#g]<򼞏<5ikޖ<ͩY%ǽi⥲qt0MT~VTm2fiW4CFv-c~YULYfPIV3TK/Ȕc#ܴJbPSJI <>K }.P8~de_{Vظ*:'\ؚ T0(OxC9=Ѥ(4Ze2Iu>U%e[ D)yB)\ջf[.KȜb5h>iFvѵijEkrry_*QRVTGp<%9;έ۵dxqLUn\m؈7DV47@mC- 9͉wO''R( W%y!Ss̀&XK[I'F;`+ϔB͑,v+r^rvyaL%z:Ey sLUIi\?i+)vvlf[R5)JODJො=d%fini*Z=IP)"badylt>'G0;h%č@i=܍4({:Kakuێџf_ʺ) Ol--lUi֌9JQD쒼;msEQ*RgW'PpFz{'k-3uLڑ~e~ٱFIa6ME&!EBB!#V#prfF rTZhG3~殝[YwtzӐYTJ*B|,qxXjwyCmjJPrmDҸj1՚72Z=T0%)Ts 9%p@<M5(erq Yiq ILjEEmoRޭ]%CtTe6d md $H|O#=FօU W\d}!h!!@Bk-X˾iL:eZ9IY\ JLBmeTҔk) (u _iPT"ݽzEumr3tobKZBg[|2{"8b+ӧY vzޤ.}I$Bܚm#8*mD9T^-dӽJP4F}Kpgy=adQm;~XIQi2ȕg9!)T|TNTO${kXF7[$FZ2HB6B!"wQiWU|XIs9`+G_DԈWdr킭]UkQ=dqd-Z(B[dSJv5+Mm{YI,iÇ.6GV}V|8N"RQN8O2FTpG>qR ec&ӄW5)j0嬛^'*/U*?5Æ7%BE[RDtslLtٗҊi,PKIQ 8Ái$ˑG.)i[g[&S&Ԧk̼% w+Zt8#nvYJ7Q}Bf_an:8ԔxAVH8Sm5K= F\KbNu3@}) \A,4Mr9qA,SmPeZln(Oĕ˭.=xRۅI{ UF*넜6$*.;xK[_u I3Mvж[Iz䟒2QuХQ#4jʰm}ڥSe䒑ݴȊ5mTCyZ>|§Bw%/t"5M9N2`r1]~Z;;(ĉ)$gGVKj>O-Ӵ+,SJ眽Ju#Nf٢jE>Ja!$-h\ *lm XKOiv=5m3tu($+V"t eNvV$.JΰX)P M}԰3aPOK(ǢxcG^xiZyG7nmoV(Z{zZI~VZu-,G\ĐԋGHLNRH#V6U\mzvvqjHasrIBR)jqZDYɜz; IHP 7UFQi nYQ:I)uᚥPM8G($j4JôrkOжY@mLJF=43^|udJ+ B!!@r!]=rԕZ2W r^a @JNA #cGZuv]5V3nblLhWcGZYC_=:;ݤ,QJ4d*}+JJ‰P1Z8iNGJFYB7jwF56)DD=QuBTJBH*#썶ֵnJ9hĤ,vSۣɍjLhWu-^V:n\m dSr`:)T*H< MŽ[Yu2RYC!k};ŞEԙ[ rba574hm 9 #]3QS&eY)a?;֯?Ə{ɫR!]?ʓ{݅cv}^[Rtڂ$YLZ*fZSj Hjr͂ǚjMy2i+S(%)HI'!v醕R6:Dj8iCxхXomZ\b"䣹6zB)^lˎaߡA%U"RGH[-ľt\d7%(zz;{%a{.K}"mP5p+̓ͺ)c-zw;6j֝o\pCN5ʊ~LʭZ\#o9-FWE-/"Xjz]3( p6B |d1qxfB0b;G7I-5oe(=+/.}µ)D 9()+߰nniFZĖMԿI_(l+pBJEd{mj֪jk^׬z?!9IB{5!YCi9'-)ei&˅Eq&t+T Rzzɭ, ,]tՖ۵\mx?|g|Q' f22~Q&=ÚAR֟%$~ 5j,-"M!o%u',Rm. l-!I :9xkg;bvw]|՟oFo>3b"Qxhjf޷*O}Ab"ݦ87De F"1BB ퟠ ;ӚFLZbQK@!C7Qu18Ī]jJk>!$ Oz7>+>#ՕQWquNmHL܋/ZZtLZO->=qᾩ㏡ҥ#9ۡ~\'9RGHEs^]n O3w}LEJTW[WǢi쎢}$om>֖LpVQ.O(omfxD >A?1$tc~U/[U"j$KT&b"f*}Y2K[<.s; Y"#=a-hWM .M1, CN^hK9qf/wfi%oYRC*8K@* Rޱ[PY UJpe'$K,&n#>ɪ宻lIG|ɜCc HJ-}v>NPe32m2xv?3%/ʰzU9XV1]^ٞ{r "I&em`J*=[C#4ww5BRo=Dӕ:ؚbRiɉ^gu:\HP@ "xU;%"}$KrS b?FUi9H^T?UgxF OFʬeҔ\ܖjvQVi%,}d~h\ڇ8\EeJɠ҈TL e=4Tj+De*WROkHUc}[e2iQB?#5%V&l!LB !>lS;ųKď"˨w?r Pr#V[~<HQ'%|ʘX?:Bdv{..9, i2O&.>)dwGd{e*~\놻2.>O HQ OV@uR*:<|XY泈qd?lzmiVJy*Rh->01;թ/h>BvT9TSrsi8S>E*Gz E5z,mGRlyW4+cޫI+O)9czQ-1J}C?A/+~Iy\~.} QOiS=ީ"UaVQOz'6VB>sŽHzo&{ E'yӴhn--#*bT2deS#&IJe?ݘl#WmZ)‡'gIiB#hS駕B dB sڊлf fYme( s#clmf0oq%̐TD8<.֙RR8#bDܫe_$ `~Ѩ^P"1BB a0KP~DcǚK:AOMJp7vtG(B1BDƣ©6޾1B!GkxR$vN_a!n؋0㺥Boe+0c}crfVrJ[i!kBk~B|"xDՊR?!/,ygD8>8T𔾦\\JbE3>`}AX얭)YB#MOJ)ItHc<3mtA΄!3/|< qp_R?/.Gc<ԫq0BrW¯_fm.&ՉtHRԦ *csNUOă` Qt(-Yѝ*طA&gLӊ_uB25L˜}WV$$#Tiyr՚lDȤU\ay,8^QU*h4ԏ|!cQeȹ:ߦ3 9umڿb#f˵ ze-:{UnF`1gBxGK>gBBK!h=nMgzZ#-қqw<:}oN\MGUZRAGs#ٜFۓ&wkc% kjciYC&=ꖴ&\)לi"[A,z~qs}MtS?r)mʹ!ԯ8IITh͹ٷC8׎3EXmq94ˏ:?zs)X *מgϳt9RƦ(SAea.lrFw%3:5g~¡d{;V=fUrUSL4xQz#qo2jۭ&o4?}y3p~ytiɤ=)YOo<:DՍ',g".+p=0B#e28)5H^qgߜ_:F%IO!]S3*ۀb>ƷKŨhms`EɸؒDg<;kcj*M3| r%=À#g<yh{H.p4՛*RY Aϭr)R:l̲.!AI<)svԻ)/4H ƧnbQ뇞F$Cm#Sy/0<)kF_Sk&S&!@B#'Fh{ŹB8RBރ'ot G[+M>c=> 亦0+}`U Y,Ix}"9})?Ǚrxpe{>\.$Lirigl|҈9x?zfWom\3oJ93?*pu&o1rbBvlm嘭=`G>9{LB=L\?clmd\n< (~b~ZWbl9EJAW>m)<#zC+&57~fO(!)\gh|5 '&f69nN*D1&p#uuujp?Eԗ_d~0#ex;ۢ4yГ^i#E^+ۙsTOA!"c"Snώ~_#Eb6v3o%LD+L}|@6oJ&]D,*u;Ee ΃ϧc)"MW[iR2aaKeT ."gG/uQ>BQ&!@:bZ(_58e)ҘnS4ǔf&|pvw2FetBdY=R&e=xbyyԏ-Kˑ |Τ j_\my/Vd`#oQgWzb?{{- #+.[5ltj>ٵQ}:{xs1vJ~ث9om@54ЗyJ$FEکOpgB=LO9Kh컨yx(~jp[~6fGJlyW¯H{\փΫ-r3ǀ+4.[6!%BB4+Tu@ ~h`z?KWj:PۘsհG뎫~S^Ǵ Ts<9-?П^>vʐ~BH%?0W<3d"As" v<}^J*T'}?% 9sڬi3tF\Q="L<,k%T~ѺPl]?Db[㺺Z<TL)u#D!LB?t"hgʈI0OdLWڡp2nZu41rXԏ~2LBL!!@B+?PtsfnzIK6GZ"vۂ:}K]*w.!ƏPdi|t5Y)}+4*iiO&gωQyG}վ#H?<iŖeavW~ܽG?J jȻPq&FVFPzb]*#QzǤpYS^SgB5OX:ϳjR&lp:bX=ՅSwd@p*4)1Sq^jm4[UE D {5yܟFnQSz%Rv)<*6Zx?ޏ=d`c8Gԩ/7W!Hv9ۦjW *#ZeU"f-vqg-INO^9~䈕q>џyuR^,Ab({ee.p {qX$.Uٵ2\~ܪObbzG=YKkS3!rл/Ԗu^Tf]$}9ũLkh-CRdX[㏒v˔~F!BE'Tݓ\|HP\n]DPOh=yWu)>4K7&}L>cz9+'+~`zB>?(\V$Ҕ*K)GXWu=b5V[치)-X2K!#)e~Ȥ3qp_R?/.Gc<ԫq0Br_~Q|(3=1X=J-eV^aړy|j&<ͺy+Z>Dw{}7hԊKN5F}I8˯'lRÌ$ Ojm*9hψ{#!0_# Ut g?|fݧ\K7E=]S%Trͤxk 1鎁JEO5NYtf|~g>x"!!@w¯>x3"VTz61JCiO(lc˅7vke6A(o}JDK)a)* %%@싓 o/ikt szmj%geqL;xX$gj3ۺJ k#ʋ^ HK+ҊKF4*m}6?TLG@8u_;];lXOX,a{ӿ +q[Տ FTuڥcWծr^)}S\?K^V8R3N3ӚP>J2,j121j~#9|56yB֢ҩx[lFKT _]i9MnO> ( 瘙 /FeXj볦> [%k-3]Ϭ._->cBd!pU̍BRӴ-^j^ᵯi7wwJ)GAZV')Px?LB !zuʤb}?OGf$k]ۉvԕ'[J|RR"ͬFd)_)!v9'ꐫlL(X7F? L^?e[=)s LbBIn١o'OW&>仃#m.ϓpɤQC!ZԏTi$\ghTR_SJ21f(d_lK.)#+i>#ui>g!z+,ɖe [Ki̐?lzlC[@ 0)%*j*+GxJpKdхgP@a22ci)Gjˎճ0]sֵ[G+A%fJlJ l ?dyvM%B}B T?h1@K=Ԅ`t-L~,?d{/E8jNnVLЄ#GЪU)' Soe.!AI?x G5[UԻH,iN= qW#͌\'d4ZaͿ=kR$V1Ӊ1&x-P B>n^ juQj\bnq*)EM4JJ%%Q>*?+?q#!Ӻ­DW jA^\!_=]8"|r{cSǛHԿ< Q 诔za?{{- # aZ=^y/]0.0 H 59՝(AetIEN]xfV߷tT멬U(a~ri󊭌T5.jfUS,rJDxz^˳45%,B5bxMfS}++PIF@n\y(lzy]7hӲo Ӗ"2*;Ntt+—)~j[0=%Յ$OtVZ /*/-i"ܻ=JYR<=[KaO,,ت-B mZ'y_eN\r12$+P%(Pgi PI刲]tڗ]4)GK*Zy>#9w^O:g sn$S%56!]ڟSp6m !Ů'|}nm)Q:9~`#?$˔EӋiyDqO[5)* R[t%G.*$܍V5_eaƪyԩ' JlfB^;ݼѭ=bnڜ\L(rq("$dgIOHXQ> ~sV)^ՑKUTtOO( ꠎA#c>œz*qT5=GKQj*˶sqJЌn񟶮+9ZyVIH!5՗<\/ )a% ;EK/U|\ٖ*իޙ44HӮL:ԥIq|*<:]vA6rdR`$s ais#QvuuϠTf2l?,)SjYq\rzc1c= ڪQeɺ< Tq.[V l≅mFh-r}4YW]WKZT#dD>ĮL{})c\3GWT'+OR9>$! B%bZ7"S,E$2A:MURpRiuRKt%԰1qN }U:(FKuHIa"{(n$KlR>O'iNQe=7o[.;|Ur oS_/ ^$VBuU9\ëuYRlq~= %iKL2ά!OU(>d) *I nT>,D = @1;}+>Y}iUN&/Ue\"J+3#a[ps\T0.+e(cn60wt>aSZMq+HG52+ <Ɔ[5%<~_#OјH^7lp%UܲڽwoRkBY/폐|8M#.SIdËϭ)ˬSQovDriĊsL_g5$:q-:!8E#uqJT ȃ1.5ĎPCɬGEn{TqGBVR;1vRaqLq* @1Vnhʔd_ L+JPԤi=="6|F)KuO+"@ɫIp cnZS*S TT#zy$|{H.6qJ*\H0#(e]#ދOR>P$BN%閚ZG^}%l8$x:GFOV{@Li]"RFg\̺8X~hQ`M[&0rU`hP33li8kR9z?dxFeW-r?(%jmAi䤞!}yyw5`=,cA6S!^Ie FٍtܛW+J4NsͱݟctGGѳ>yyԏ-Kˑ |Τ j_\ay/Zd`#^mѪYyvi Km{HIckt9)5'Bl #ztRj3uAhPTGr׌*uX~kOGL!ɈB!QiUm_G<^9t~N+p7#Cy\IDvD*ob%.Ce{]??D(Zguk-'UZKA9'xMAu_&ɩqP#Y"=joM D듊Ӻa1PERW_|욢XM6;1t*lc>&[ħ5 i)ROވJ?K>$QuM/dM-_mmq%YO/Jh5IN Sm~|1ٔ*/mG"ivK~݋S$R蓓9G= }[9߮|:i/LxˎCsdk;!۵ҦH}8˄ WmjK#K8G X^Ub,&[9zbQA#Ǜ]j4bJx{1ÌL/𜤓პX3 uJxs.)f~]uD5 k/$=`vk>ވ5Ǩן/-֟ P oԤ #<ߦ-ߐKd]Ks#)'8qԏhR^iZ3_^"UHm5A)srbeKֹܬJ@w+c<{_]3ne,6ԅ)*qDxH:ƘӜzi,.qim)GԒc%FUg: 6UNT |CˬU}OxۮzizwlLS( @q#)rmdx)pЭY-qera d.ͥIfꪋf6JmsKfWWz]2j]jAI i~}WeZrXDu CS g)G<|7~;0MgMEs+[˒JsI#$Dȡ[Z܅'Ila,!J@tJ97Oá6&k]i:uo͢=nq ̵V>6; -YyU%C L̿Ց@Jn'o{]!{ "PA VC9RjM$ɵB) !B{skK"~AGZp~ n~zp|ցWz|vQ]4L<)i#r31B=1\B,KbZ+X]|+7l5n⭺F>q?݋T0աo$ҿik#11v[-,=ou>EֿHB"+oi'NZZ pIlslK鞡T _i>DT]d}NpfzoJǖ|6mukXrgBBu*ǧUqZDRH<)GKnU-Ti3$?Iqc!Wb_sJ]I*H}6Q>uE%z+VVHOB>P>A8>xzǡjmXWBοNDO'sR Dyk:|XoK겭O m'=%-U_Y,KBʏ흯 [0V}ES1]2;X+N,F= O }acMxgs*̓$gE? {>w FȗRboyӄru'oʣ1OE⏁?!v_ )`0rO`gtlz'' ?(i3!Sl8.;cJUc2x}w4T!i@jv*)W6fg:A?b,*3~J'(mL:b 8#KG7:%Yr=!xyyԏ-KˑcY1j>R_ y!#-y+Ԭ3P-~UM"f;#w._s\:eԵ-OxbT\^Vd;=%rpyv/G־ҍ>a@aTcd?UdrQTYvJI!,ܼ-˲CM ! @B?xB)LF/~jmeծ늝oS?%Dr15'I-Ieeju )LKw?ȋ4mk:rKvNƟ]NV4ۓkup֖jح*H LVBP))IQg鈜7NFmUs--%'9UcGu15ȶ.9ݥ)ofRjrY[N$)'";X]W}FإtK y?tZ<B>s!OCJ6} z^qn# ښ?cђ!D#, ҉8um-ۭ[3XB!"gmI%.Oux2}<>^2&bd1zmsڳiJf$O@\l'Q6ݽxU\#%Ě<Ց5-Nn4ԣ˗u`hQJ q#0.{. H<"R㔘3Ȭo?oƈzU7UgAHu*#EW3d$V L~2 ˶K iԅCI18鸷 Wfi9e7GεʼZʺgky`(wv/ʓ̘ fT$Jk.%6 Svu[n\). eMNe|JzƎԧ:)YmҒlsI+c{V퉋kwտ֬~n;[7&bAfe)-U,||#1c?D͝2IrەWqݠSr4pr Dt*T]WyLJA< IYPX]mr:UȹFn]u)dqgݒEzRŝQ*J%\@ՈRGsk2訽Cخϫ6yKOZFy+3 j= H$iu&CO$*lATO1ȐbspN{wBqZM'Ekr-ٔef⿪ri\X. ?r 6ΑRPjYG\|oh6%Xzgݧ :5=1ݠ$H'팢"r{{BF-7\B겦)n*`>h?4ZR:٤6 SV$q 8]o OܻS˾]a8I#$D-<˚ ԉ)\v?>GJ>иqWA,&AהW~L&gN4NI 2OɚCoVy@+jFK.\4-$=FsO_z}3&.K3pSl˺yQgP w)JrĖV#QNwhojJL»pLG,~h?:CCk{]w ̥΁Ls锧ìn 7CRoȬ궡K:긟gίкwA65~S;qX"Y"fh48[ 8ֿMaV?jPoi-޺2ZѬ.TK"]ӂa) a`@u͇,xCy8D$XTV%3=wIiD[-I'Ny^e'|M*|9yWQ1+0^eRJ i#V4hW|cB%pF5^Nt&xN *pSU7EKf6/E"b!t)5NLX'dߖ)>!m?j ~؅G#ҭlmL)O ʇ ?Qo. jGxHNjJKE+:M r>\ %8km\;|R8:d~jU_gtld>@|)ϐ}0"`lZ9o{z*z-,u)rN]̰$4~@cGrKiO_uc[WxBc9>|O5â2ѱBbS50YSͤ _k4WSr-UJB} ljR3ȇc}&gJoG*kg# GFzāo74'O|jHyHW2(Vf™9' RdiΙk\DQ?'2M6UxVŻ:)M))* t';69qꏪQqdž11u5H!!lm׍sT kEe^@Lz9~E.Wlr PRdx0nl|҈b92ѣ>qp_R?/.G/7:%Yr1y/BBLVo忡Dy_~Q|(SعoG.B!"]uVNl-=\8,K+GĚRH;ެLKX3 YhzdOjRi {Q5 hj?kʘc0UG^<]Pg"𒁶IBBRWw:]5SJjV=̣2d6_ST([KX4z훝6Qm)j ) PQA)!I RN@'K]q95)T'y=;*xZU|Y#6JiIBrqشiVzK_9N yٯTڨ3gg8e?Afi$+ZEUmOjHjH/U$[vI@8ִ|ET9xv##jṮ.7! =&dQ,sFAr<#4,Ri,j;J ;:'e P=TR"Ő^G2S&!@;Ttƻ`n"anTiKVZhҟWҬu *)3::;ѧ_֝f۬KjVvJi_o^P!IB_ MH`3'׾e '&/)_UupRcH.4BzG'{3Eu}Pt~VBSgrR8<鱺!sJumQpHjq_5#Abyx!!/KaZK8܅&.U”6~~xe&)s^SxRTd)rǂ}y[:gYuzPZ]n'%T%uv}B֝9n9s|RlS 3 {&?[S[:𴔓LR>E1vxW 焬}{ɖ>c?_laMu<7o-Chz#lv٩49Rӏ4ӫ?>7AwgzCSIc!d9';?,itƪH2-֐mlOy{JƟ{Wm $"⿴ݤeb*cflVkի'dMU֖%-'#1˷KO9~FQYd!|W~F= m.}ӪWQ&]98#دL_+S4J+Ӻu$GN~?bݻբCyyԏ-Kˑ |Τ j_\~!9D/?(`x>[GGB?x"!!@B# ;w)E3x?E 7T<0zqf'N%7Q߮BƖ&oIa5 9fU 碂H)#;"t 03mHvLmV=U7: 'N|v SuÌS:Й9!E~)cVwыjl[}RFoञPRH#2ET_^2awi[-jf)E,'\e=Imx[EȴSKYi=ӧ5Fab.fI`(–0[s*) =bmݬU괺<>XqfKnM*p2cVslkr8:5?:eZ[SRT@11B59k['h9yTiÀ Is~Q˥V_ɷ:k\u[RWZXM*k͚k>\E)!q5z}@hiti6c$sYQʉ&2j[l"!HB [kjő;ZUoNΦrʲsUJ׀I/mky[msr-Ɩ1)ׅRUQ=J˹)5,\ii)RObhn]h&uUmك>J|J2UptL]G濳!3qp5DO]ex 䗞R8'2DV,Ò5JM ߥn'#LmJ ǽ)Ru'OIe[Ky)**R6ImkvF=ȤΔHU2X@AI9QfV>]Mud"(Ve2Rpu_T&i3fK)(=wU}kr~L/5x}ӐPDۮ4l ^&kl&f׼a@=cyEڜwCLi-bZovBR/&jLe%B-J~rraIIt^}a 2T@Ԙ2[7hmLCT6>*Q [hBOՏg{+>M2夸FR\JI!IzlŶ~ѭ< VQƅp)=Br "N-1BERvL)K_ZGb⼻fhoH,JQ%\rYJDlGg}OOQ#,D쯡}1{u'4t loy*h"v* f!(kf$'Oy,'FS&kwM'>R\::bٻ&|vT9u&!GY8%5JnHHXŜ{ۍrST>aGNkO~R!a i ?-uӶ7 9Gj,Mu CO"ZΣ䍰.G4TĴr$!#jQoi}+vnzuiςPnjg5Ȥ%yR|70Xo_ȻWH2!Gh죦(pUg:R>!䤊Nt `K?20C,_, l}#Pn9s9# ']2aGH읭ѩ|FWǐ+KHnjٛN}ڃSHYѢh7:%Yr=!xyyԏ-Kˑcюkʀ>g$&eSr2s$̯y#=F.4r5K\vjBROJZQ0>Yvҗz镺=.[#O*m\zf}q4]cIυvi-cuʓ,ʻUjL%p02A慌21UZz˱I]R+6 TI?rOy8ß:k$ -*i(-)eIӉRCA9k*wT^2r~k!2G,*RNKT&Q'!&&&8CM%JQ>Ofk]*."ܡYw-|v;ڍ^eM+rixV\Rӏ\B%Md4̢a)GJ7',B2|I$F_%7~FCB) !BDQ~֫V,4O_NOT |CP>+G 1)._ 5].7 ކejL~ U*y:ʽRQĈ l;uKLy,pz=#צ%(2~<ш!޾Q+AT8Kk+熒x5ӥR!-7Km)J8 'E}o:JeJoQ*5&)2I܄Y}?Рcū&-FKɸ)'^H񉍶=+[w7bu$eUeHuBŪ2֪+NNzGcBvNiStjS+} *8Q*IJDY597fYmgЦeԅ!iP’z G%)9`G]ܻγM'g.\㎹tNaD6A][WJHT+3ZiveĺӉ CPRT2##1LK{WltSRT,ʹ(~*~pRЈ~ۃiZ-W.jݛQC9嘴ŋ p$ud~{ @2tՈ\K@>a^ςKKor}B;hM+%T:;D2ʸFLaU/d~X`O>_3YblGX$H&;4-ol%<*z/HIj6дզ43oɩIR WY yq9ouP!3/bb N؏&#읍COU؄!P1;{b׫^u-5Wθl> H}BEMqM(4*[$'Dxy%)d=_lZ+O޸UթC*p$~j lWo{^ͱPI ÌС(?YsJyd/WhQsTu{zn,q e.FO{/[GGB?x"!"\=ŒUmi~Ũ|+RO1)1toh2iYի~AU]Ǒ$>=PNR.7=t}I?r|J U/WW/3 {oZiI-T%%SӀw(9ذS'!FǛfvYy[}RPN) I ȃcBX{ҽ45ꅷFU.45buK}SpH8u(VM8M'0{5{T-|3J)pU #KQ 380n[O$Vf4N&S;r̴IfRJ9)) I~~YYYm '{I eVxJG*OźH3z=G{kL]4o%S ٺir[dIOk>b)Lm\U{79Q}m-Ne<3-ZEFЩz\e-4J@mlqv&mVj$qEҍ'XꖛՏ#/VU{4:=*YɧBI8< EAUqns]SrE/<*q/$蕯JW竩Ѳn*^!xܟzh*%~`)+[K>@KjJxIqFӹN`/UG&hC Ƃv_}VAT&FJ&o0kQXHP202 #]̭UJѼxX ͯ6߉ o%G tHbghg''ɍMZەܷ-:Œ.,15N 2S(zFn]4{q2w#u\2 gNp8F.pX}'ã&Dc:oNn"ƪ*nL$ c&D|1/Infˆw [tP-]1IJ5,<?Tv0y&Y#m)u6~N{m9(W` T`Q/r\uThlytӊO?@L]1Zvݤ8K1\5Jeʳ.2HG1ӗ 7-4K$;ze˒͑M|iobiEILVO}=0<{Hܐ-i^,Uqs 'KիQ]vYTHu,.(8EKrr AOrݫ_ƙчkY?1q/O-8jqwm =3L[ (i KK'G:̻qpN0P۾Z4㱨D_* Y )zJJjq?Oz5d Oo6%Cȃf*=Ɯ\M]4[ٵ} 4J<zE>/\+k_=b1QZv"EOH.^<:Hc+BBFA vh\z󺉦չ)JUIrN: <%]HVe9kJZ±6R1~ԽK\h:*ӳ3M2$Y^Jz"^lnHf(3MI?kN3Ky %f}1y^ҷMmb(q@YgNyqNkn}_b!B8p[y#bm]R\$!RcfArux1Ce(J/ k$};Z4ps&bgQ}y-M( G#dafn4&JР(%I95KJm}f[^8-S!_U O1B^ΚU Fk Pa{ܑUIZy웁m~:pADwILBBB !BB !BB !BB !BBkKhRBRIskJ*aSw:X}+Srzd {$G2Rqn}[洛n2WnA:zDFpnx<~kmii3S}ۚj{SICyL](QJe(E!F1 ifsRu*/Mb9ʳT7@a tcR7rvvl[٢'# rbi T@2#ۦ,][3k:usԹSR#)H$xRIg 8V^Q|;g2SpDKަ(;nKnۿe R[|L4>9Ӝ`BZB!FJSіMzM8:#7YeHKi3S(^*ՙ'[za .yEa3%YL/AȐUqM{JեX6DfHiIIt09&,/_1;1Q&!@B!!@B+W4g] W,|`Hi&[o>7=&F_8D=O$&n cry7jܬ{ {E>`u揘2 hnӛh:oDۗ;^<Ղ=벌n"Azu_r M1E"b#WI)s*rrbbep &2t@õk\ N(2YӥVHSR$dX:-RYR/ЎaI C׍7KוygJ%'ږ$)!o2SׇT4L4N>Uof̣ nZxR0;s##_ѥO]zD 6B䝿v+Zg)RI4գ:xoTkfLFB!!@B!!@B!!@B!!@@ZվMqJ3 ҏL$9cxiŇS{WOIuL:qIJE$qRӥfZm/10u JȂ ZjxTmrM=nZZo&yPe. Rniy%@cA$Elcn^5App,ҥ{j@-^.UdVՎ WR)]S噝iL-0B$ A6[]Xx1(l=25fqjt&1y)_EP@Oۉ*;cZUqw=T T896#-eʾSZ3(Mm%H}i''HOXP mx{Y|/sxFVܭ=.Z[N(_'=*< UAclB9%8<4lk:3^n[|Ӛuiʩt\uU+J0߹jP]֌Mwugk%$䶒5@IOo\ *QO ^̽*y-ŬrNG)۷ol~ݽDJg_WUkS ̟\s!)$}~'Owlwzր.͵=BI9q̼~7#~9|)IO-B !BB !BB crVU)PWKJMSfj댁Ĝ@#nB% RF󹛗O/t;^JdfG YᓸXx|G/<LX՛ۭK n!m!Sfi㓭+){q~o qsmj %*m089#u 6':kG<:2nB>%A@A">"b+_ꗥvm=tL CPgiaBxGz$#=LJ}R \s)F\fG^}GcQ:+b_{ͪMң9x]JQ)(XO7KcJ{.Q^tMKOc!B!!@B!!@B!!u{zWR˞կAJNsC#Nsx0[8{m1Wm@3#s'dzghT7?Gd޴Ͷ|ȷ#jӠ2MqUE)uzb/ڧYRbwNe}"9ocG/p{_ywhnsjMȶ<?]bQhXC(R8f>ygxSP nս',)˒!:*NWɤw pU*RD49Ի9B]B=q-wntFj^Q'1ޗpѹWIj$ڀ/ViT)\K mG|Gw])/Lv_#SOPm?jǎQWNP퍱GNntXO&%ck+4֯{^rzTO3(X> ' d u;zZFiJ;77FJjzUJ5%> <όm(x3Ap^ B*6yR`S,dwTQ:}iܽٮԽRA+d%Q99Rw6iMis*U+S|/⼲N|I$یaB*ue}߇h.nU.ԫ635R<Ե䄂O s$IܰS99IIcD!DLB!!@B!!@BWv;&zԼi-Ui3CW's/<Dg0\Ԣ܁Vޤ߽KCSߝECeɚ8?i%#NG'%ti*"z^Li/NJir"?ܥI5jB^JiLLͶiRO""RvW4Gtլ7Sty5s%#!WIzE#vZSr8%==/ݭ@8P rjmO-KROernu u^$~^+.qL9MIo9IzDlReOj)I(B:fye.f-eJ'FxDcZuЍ:^7D#a2Q̞@S޽ךߑineD7.֑L"A.2Zjdi&iQ/-+.m# JGGcI! s$8n0]V;C ԯ{FޔyE Jq QJ5 C+呸ePC̲eGqg#Ujݤ{%'jTF߆g 2ݡ--ՐI>*'=w^}ʲZvmʧ[kVSsb΅7ajI*.~.j% '?Z8uZQs,IJO̸NNT }ΧZ=XU& e7|U톒x n'۩c j>o{FΨqI[,{TOt"ʴ֤|޿%ȕ7ީ:cLUB)v*3HgA9W Fbv]蕇qjli\9y ;gJhU4֯X+%ݳAWtI;CiV9})Jlal%=?9?z -n9%VVts{KY>+ѾcoЗ^vc3OKV.ݴ8Cͻim>Z%]S2I6_l-P%I<#ƻ[o6Z]Pxv7s+7 8Q=Ktm C^*s:)Xj6,꘳;@}PP+2ǞVҕpmI9)bP.Q&Zf}.$(36][œcZ%T3z=̒!v8ԊIlOXKEJH\l]*A FKyӖ'%cH{6kХHnNU䥴 zI^lُ\]A.~bmrm_u$q)ԞgDf܅IU'XSSSNivՋ~33vKe#&H>H䯔8ԽUe. Ne1Lp=YW":u@ڵjUAiDai)6m4?=L]-YgFNKRԳiMiny1:gà#?")IO-B !BB !BB !BB -Mheeys 68iԷ0 A<ϼ9ZkNZcmTrN~5m]-FDv 3953NihԊe_Cgw-mV/RNejE#iy ` ino؁sSͣ%Q9Q'BG$~Ry&%]6U&+[X}ʰ G[>jPfKiF7koA-;/VtVlJP( L#NM`N`#N@*#]ĮI7c°azr7H/J_viYɐ,ӈȮ;jPj5$w&f[i *R7~[ӊتT+ꑸ7(Ck˒!O-l`]9 B1k(Ĥ5bݶ 8d_JLZ4C "MKjRꗨ]Sˬ,aIKlgE=#iUn(3)E4˙qitšˆWLuܱ@7 19Uj/k@va3,Sb\8Z_q,G1QxƭHTiEdjB鸫SwmUZqDcٍ*i@m ̤xc he95*{PG^ |JDmxhWహxb9dB*ZݨڄnһRR )9{3MLq6r}iqoxa7rn,bhXcUNNnU~zY ( ʿI?K?t꼅e9#7-::RLsp<Z^ݘliGJ6sPsu~L|WQ0S;~""=DX?WQ+} iI4?Ln@; K pU({qڂ2B\ nJp&]=JxSfa>|}~q.i{o0ʶhZob40Gܧ?dIo 7$&YJK?`_G7D{7#4'oiY*Nʴ9LKKqoHdsӫV(,,rKvkwfLsޚ5ƵW++ j0qݖԴLxmG)I}J>ByR"bY%֝iAIZ2:9LWzRfTR?!-%) H (hV٦w"nR^~)SvU< YF~3@c/aiL{Mn*̡I3@HQ񍲵}¯&kLqz$1 ;R -rW5R+MB*-P->s`8uN-=*]H 8P4TrYIJK+]`k]ϻÁsRif} D_x$mʋs(?'4ndaUL 2Cn@kDǯ:GPS@\^E\AI?1Q9xXwu}B8vH_̄pʾbG@mQ^rʙJ*uba5,ؾKwK+HFۅ|j>뺅hʹq-g_IR22`@N92_#bԍ59X*#I*Cʹy`ϖ7hR Jm%"*ܜ灤$%#'"r9SUIB0}Y֫/D-wzVN@!eՏǼ D}nZ+d;z2(zG ^C ILN Mq#ه,#^%gKhjnLeRi:@' }btWe{U+KH+ޥѼBk*R|sh&lM[?DYԄ8r1''Wλ葄N6ʴiŠ1!B) !BB !BB !BB !BB?Ф-!HPIyz!s}&x2|ح> bDԺ{-bee׏%3]ɚMIEBՂprG]f@\6 %R?Q[vd=^&%М#͛]u+u٤Rf&'jG1~N-2KDyKw̯|L~֝EmNwEQ>,g>̥튷YZ%=H{itc?Ӳl96%OҭIbh}Vq°S s+%N:yša,$XO<=y^؂>KBqM!uw R̸2 ge]r]۩K(% Ҡ":?E3T}̔5*lB$K3)Lj[n4˜TufMeV ޴F9/ ڠGjyIUggh:^8ը䔲gdJh^iΣ'B.RAS*-v5NVSdbԅ( N}p*iV08#I8fZڟ3v4٨IHTi$ Vy<'ZUv-1Jߍ.kjӰKCo5PqH’}H>Qhjz%S}32S"b]֐A5-*sջb\b|MAI|(WYiB%ihFcKvX)R0@)ǻFI\Pur5'Hdg''~vP,K̸T!XQNp3΄s$htSөm("m!\.ըjڜS -ҥU>~$L'l)NinKrnҦ*uYjm:YKM4ԩJ }w٫7mi[STj~yqwu Ǣ׺KԻk1bz\ N8ӟ嘗VuAmjHR%G 2R ŌQ/eFm(؄KW\/jm&|)9aȀzd%M!҄$! )JF?HEjjUyo$BfD!BB !BB !BB !BB !BB1NN=G2cJK4Q>KFjDIJ떍qNR_<Œ ?"j7SRztz!M?~7nN3H>Twih-*vnD}"SiίYzGER̹*JԏEAP2J6R"3o'&6)*󈿨gppY/42ŜT*Kj;Lq3s)4Z"c)yHZV۲T(,JQ~ݥSJLVET( $b%m㓭Q5c}.%c2[/Lj5Do:ޔ\Y\$'@=T*ѩR+Xϸ&䵌[Sv붬Nɹ8AR9! G 8-΃zӑPVd+rJtG?T€P AA pDҫzlkVJK =303(;즐2=SU9c?(~Xօ~ݔ~:fߕ9wBtB˵j"f. )ך=1WV0$4e: yyѪy=OJ9+M\J=hؖzrw,ˡ-:8%+ڇqޕ5NJJ~~vYʄafP |L.U{UZ_bڵtch%ߺ>ip(8'm$|I#̦zu( SDc$>?LYdVbd[z5NHW{N"⻛#u?eB6B?VlDɯNT%w8\Z~&˳}M!O TzzgtgFBqX"?f~ܫ sWL,Q DxqyʽIU\+5UM75Jioˮ=5TqźwIQ)oDŽ J)gqGMsT;.~!D@%S50ǪNO)!i)P$` E n J\6P(1&Zl(Izv:-)[{l㛪ǪB3:Z O3UFҶ^^:|!ĹQuv::ꗝM$2=0!ϢA1gu,}JpwMuIRX<2 I>2;[zOwlŸo9Y=Lȵ'#*̔)mvhIJ@|[B\I%1!Bdƺvڔ WWm.- +{ypkbK.5.i ̡I1dq+910ew-q=)UEKm&^} Ikl aJ|EUSwf8泧:<&X\ c^]k{nRUN %f2Oߏ!:a*mĕM;6܈PC@!'=13Ȇ6Ϩr,#0kΗJE[M"1A'^q'gsQp)I'SD%=QLyDj]NU_2sF?7?=Im Ug~}4Jdݹ#*Gɇ7?=ID6_i0zyo.y[+mwmzPa,N nˎ<8. #Қe+v cԤ%wy:97X_@kq^G3򎲳s-u?VIRHrva ks)lȦM()?cBjjꙺ/v81=?[gOu RAJ*W<⏐N~dFsBtA+JА%\>j",]i^%"~qBYce% JBBpxwb1'!yOKnGA#>^KMA$nkA. Ao#inFGl2c8T׷KL⚇Z =݀-5}Q-%}tt;+4[Ɇ2-RˣS-/~iY }dRR7!y{O3kW,rOl@) nĞn'Z|>%r&TOOzz*MvTT5'sGIy/46=C}yfsp<^ː_8[ zM@"px8+[Ok nO4w~~mirV>Ud腸 qR6VG"V DDE׺Zi=ӧo6dzހ:ѺKu1,}²q.qs.'$hI$I'+pcKCZI'ߋ%Z䕱LcN ,#sG#=)__Q]&81<+q%ĒwywI(0hDE:M#aHp֌hS7Wk[x]m< >kɮW {U'%9yzmPۨ!&v{ʲ+sqXvMsud Ik!nҸ5EW 1ҰwSt˿^FilJ|IR 8™i-TS8n"}h~QUTQPdqsy:^z}Y '7 /d]ZA ""_=dM<¢Ukvһ$v9^%%7nf~xVG w`r Y~)c^wdG`QH&vc"unv ϪZEX+w HK"D^MyULzy% 㷹zelR\ ̯B9!!T.'G6u3*$JMtlEPs |IY}ARܶ8>*S<523=(# 8n+Qupj?tv{^I%CNt}eH%qsrI溢*NѭF%@B" :n{5:65W]ouQ32Ј4}YV xi7mF\n;ĕcF5\q#WJD޽.˪:A]8m4sDXXEÉ& ߏYBϥ:ξ8><@N~*i?OV՞kvY dodgSWnB|jjԯsω9@y+/ZZ7seozǢɌz`sqA -[VSiԍ"Kln(^;H6p9k}X <?|~_n.2u MEf[wamG )d|:I\yjY"!" &l<-4ߤ,.sxg(GFF\.r ճ<~cܦ6b4ty'UˢYHȊ{ |PbtEtW^Ȅ[Z꫓K7贋&)U+2J@Lz?[g )tv#q`ϽC%j-I eR5@v?g T3ʯUJ_OINգw AۓqʯCX5g^hb:dF7$9ʤ ^Si]OTv.P&s\sq"ܨzJj}%u6Ȗrkfvho>n8=DZr7,7dajJw8sD検R8v¬"^DE ?I6N0e !d.tfmm;){#*/!G 2R[~ctDwf'ʹSމ$7D{@A꛱S31l4=FGT<GkjZ@b'Awm~4џ#dws3 ֶiU:],xq @ch;)XYZb$osNEeGIx;R?ۏ[d+@UZI:I.ɣ>~x( m$5u A" Aj (lr' wO/s,zs&WKt_bQϸ.`a+osz;;x>9P{[|}I>8`3/%`,cۼާ?t1?V"tpiTGgDJ>`Bta7U?;hUm~q6?P]"Aʲ8H|Q=f6CT?y>-9J7`ӕMe>p{[IM=eDpSFehUdBEuݸ!q;$wwp[D@DDEtG]M\7 z2eLR6P~mx8~J/LG&|n{2cmȂ:6Xx4}%HU }3'si=ߒcִ`0]DDD@DD Z;Gdo="!D@DD٠F\23ZJFIF,,AdobedC   aCMYK }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyzCMYK?S:S:((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((O53ljm5 *hxt%(vQy_=O[[^G``3(OWo-x"o*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*E:?-i$TX?Э"? F⬓Q_yZzi}e%#>zujVqXeP@##?UEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEL?g_ɯk_kEW~?EQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEKipΤΊ+?x %"^+n(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((8ɚrQ5k-h(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((m?ԖEQ3B?_7V/QEmֵQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEWV_3_Z ;&Q_EQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEbNn[`B8&n .g|$,'{U{FJ{ۘ-"d$ *$#89((((((((((((((((((_R[_EDxD `@[GHEZQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQ_Y|C_9k(_4QE~WQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEV΋xݮ4PFZ[<ǽji^um;I[aݤPq:?:ּi -d;䌀qyX~گh5zIt ڲJJl+{^p}[_gt{e nU$A %:Wg8? xV׵(!/]+<0s69\">Wg/7 ZxoUӵ)D`yʑ^ow< 3ĺZCl+Ÿ`s}#7ď-߉4;GMk{x<*[04W:ۥt6x8J8tO[)|24qu(;9cQ+WxER^uj Λq,׌g8Fv נ~$WƢa|Y#=:0Eyoٷмc ةڕ#npIg89SE@_)~=Ϗ.&,fY[Ud>o>1|&|cq6.3ZܧN'x]_̨I Yy6 (/W*xWBWu@;?B+rCr73ғúDSZٖ(K P;lr^<;UxZk[iM6h'[ a6^:񟍵߈^!|Ik:ӗBĜ'8W>+c>٤P}ݼƟssD_k}aLqƾ}ோ_,QKEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEKipΤΊ+?x %"^+n(((( ̺7|Cɪuםk,eqcqER/jO_֑۟RiSZGi@RszQE?+Ckom$Pa Vo&(?W@~,wԚ ,P,+ 6(ak/OY(O潸4.EwXh);-hWasxM,(;o+|i>&kk` .JyhȁA?Q_?RoF߁m?Ia)ZyН #^=O&G'WNJ07$!Pƭ E/g%K]Fn|V : ^PQ[.ҫ2~?( NiwnGE?MQ^ V_$l-w,M20+^+Ҽs3z[խG7yQE|lH<5/] h6qxǬvFQacDco$)/>-~8m*&9KM:12( u[Heh`HmwnQ_9SyOe|ITA ()_gc@méu5<ĥ~_02@4QE|/<;78eho?XO~x 3Z~ެ-BNPE#㧆hZo<+rfLK VKYd.)8=A J(ϋSϏ M%z~ۣi1X㕕A%yh?ߴO *+ܿb(gƟ?׃<~BԤnaO6`:r>e(u+ meP&x[G.oX_fx泎bd( Ox𯍯yèipClaŲ Z(|Ef 5SvldVW& r (6)t<-3[{M>#y t>EgBZ^${khR&vdhB6lq+o)_ٷ΁jiڝ޷Mn+^h qZ=cյ= P1^5r=EWEm.x:CͻD%A"NAUC Q_ _wUP|X|%+MmOQ:D,A?/'*b$Q_vѼ6$U`cIE8m8>{j}4J3%'"(b4G׵+oa7$ǘ%r29+K`[YVkkhCeaG(TQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEL?g_ɯk_kEW~?EQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE@8 RG3 ~_ |a+|!}4vZol<5ljS-,u= H FԒի~+x?D־"|)=/u/_VK;tz E~M tk <>}Clb<6lbK%Ə6$]tL$'A12WOu T4~3 ?kl]h7s:?:2 Oi;o ];zXCď瞒"~>Z+ʾeۤOi2OYH Epn-EoʅȅA^C(_r\|q=N5&.b4{KdmbJī ivzD׳{d.5E$k@@OZo[i^ooj&m.)%ir t kڣ5 ? 0hj79 *%!]~C7~&ͤxZ50ipG}sgU ~_k&x>.?YNT?}:mU#$++ ((((((((((((*[Ou%|EtQ_GLпW /@Q[uEQEQEQEQE|'REMEWÿHO;o%+5QEqe袊;(ktQE~g-]g _j7"$ OmsEW~7SnN 0ĸ}EW[+5?|%.-H+HH (ȹSl?_ 't+O &cakQER>~Ο=GǤBce?MQE~Eo~13m '<4ڂyg*9qqQ]_*/ԧDBcϠ'hȢ)hȃ7_-h gំ&ؾ'Y~IJVo5~铍wt(KT~ȿaQ^ þ|Ya+[?GֲM -m 1iZ(oZo[*+"om?JE3O#oE%Q_MIY hB\Iye(XQE~Nܾ ڧöq`m#B2/Y v;QEsR1xfm/a'wXT d8tv+O׾6|SiΡ_c:\nbwQ_ط_?z=4}STEy-ې !I(3 xWׇ4-<=jnEV`LS$c9R IEIO_i<-$4o۵Ж դCFu4QEz/J 'j(o#?|GmoCvckT(p8EW] x'o/IƱe;_izlk +岈wnq(gj|WF}2apz$'RG EQ_??0CE7|2|<Mzm K6hi*\ɸvssEW|2c;0d-i-*va>Ɗ(u+ c%oQEz?|K_ _QE~t~ 9<[? ݻͳvڊ(ӏ'ƽ/x<36pm;co/&P HU8߇<3t ]FAG ؒ(3 S&Ok(peо|[gE![ 3NeĦXBD霞+|y~׿nu6YG/Vvr"Rq)"dh?dOWl]P qjL)| <?wntľ[* A x(((((i~Ϗ5$MVvG,>01RPԟO ~>o/_;Kb8aI#cB1JW۫nyxMsxKߪZrqE g/ Q)$eC?"N|eӭuk<{q鑸QTs,@CNk~K5jZw}S{ ?B0F%ǥyw$Gl-j:k&Jʚwf$pG|=Q__ԯ@Q_[)EWOfvU.y5 bv+A>Q0Wgdo_WF>vY$6rxOLFQE}>s|3QEsO?_eEW'M+,ņo ]֞/$FAl%V/7|"nak&+vv>b}clۆyyOEW//>6}މe\[iu¹<+(/- {E?DO%BEQ^u8jI_I.VQU|C+`F҅WWOc}2:iQl' )HnF@Q_N~Q|0j~%Nswntc]hF9LU(mA4$5Q_> YwÖWH[}阐B'c4QEwƝgdxtۓc";fѱр=< M'/hWi}umYEWwo٫㷇/ [+%``mԠh}g/8φ3iRQE~߳7[!=yWh Ac9=@+WMR][H)"0#+k}"Of+*IҊ($v?α{#I4QE~>ƞ/ggV{mȀ6WDTQ_^-ZxD;.nlLW:h;I#8()Y59 >;}FX<3,ˀHJފ(я#7J>3n`$YIQE~EnZEWk_dK;0Y,\E~ =|Aʊ(|\W]XHx(dEV}x_U[]WDhVHeч4QE~|־6.|3m;c<$0Z7 ᱑vQ_߶oP~|_[m$1XܨPu` ggl(\~K}R%rDAܑȨ4Fm޹+o '7 (֏&eaQ{y#^VS=hR¡o ƍ :N<OO'*sEWm_:>4k>m"䟝na0=0h4񧃼Qu֋[KAV*zm`{(lCY_-g,83ѫNJ(ΙM7|{P͍ܒs+;~W"gS1hzRYiH$\9\HفBs (\೐ٓXROSY袊3g_tC&uy.G#>Ee?SVO^-c\%?;EWku+$߇^Zk|r=DKEWto}k1YnOmEofy2?QE|E ~G5|;vI%Vr0Yp0sEW?+C;ׯ[']=ՌL? zQE|i!Xo_wVyVڊCzŰ;QEHHƮ*huQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE|qe5寗ࣿk~ZE=_QEQEQEQEQEQEQEQEQEQVtɭYo-բJ4 ̡FF{T PeZXU\dqsq]Egp-n&Xgd#r>V+ppqފUd/+Ӭ > mkO1_sQA=:'zqr4~lmuo-CQ,$.ϝ %89 ~T_k67' -= ;?,in1]["h6X6s+ٛ6xP[{FY][s)Z+cgO_ῃP7Zk$ sߐYH|uؘ ֪AcPnM%j__l ''<9̄]<8y\DXo]+jZj(((((((((((84WqPVZׄ<|bi깂Smzns.1ڶ2j?>^OM$~~j٩|Cˢ*7Ga_h/@%~_>Ia"x,YdU`x Z σcȾj!Y?yX0m7gֿ+?i|}?cho)B?ǥ3m-?g]G~ Lj"b`ip|st??ཽ<+xvowXC9qt?߱'/ڏӼYCsbU-ywz#R~X=GPWU }EQEQEQEQEQEQEQEQEQEKipΤΊ+?x %"^+n((((e # EQ_;?MAƞ#BgB;5>QE}>'ux?)Db?y!'`=$QE}?|hʰIhBT=EW?#/)&w[-nAAv4QE~ڊ(? J2j>8<-I}g=Jd< sQ^ڟyQ巑ݢ Ns~TQEy/yi:,mcKg5ƨI`rFh?/~~Ȟ GInZ3Y;7g!wc4QE|"ƩDԵiڦk} X:J0K (#$QE~Ƃ(EW?= xYu<=hVHd s>oZ(Oؓ ߈6֓bWY&ũkዝ?q|Rǿ:(?iM?ğK)Vxt DrLҀFvz0aJ(P@ 8QEH'KWDD2#%H+Wk:?tvꩨ&Pb6ϵQ^=7CnjcgA.-`htm,zlEWO EZusS) }FA$QE#'|%7[>+XXzuwv1i)Q# Š(W>!XxXii[k /i'+ݿa ~_uV]uKw=1ԠET@'1F(*]/tȖ{K^ n~EGIןRMVVhR[gUTq@J(OsWß Z\!ArLI8-rhh((((((((((((((((((++/G-|^ֿF(((((((((((^4hNkn. ͕!NG  X⧌$l]*27Iu#2E: :n9 _T/ _V.ZS+(yQ|@'i_?|ooQBUsʓcW5ukӮ~W<]eh^$Ӝ=e $~W@qgV cQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE6G'M:gc&f5_GZn<9xYGVX4ǁ gL5 xZmOŞ14 :70&|( ɓg'+/,oͣ^[;` ČYwehOF1c;I;GvTOYt|B)D9>V19>6@(:͝E&y<61]J`Y՗N:m|I`WN]rCΝwn9Ͱ0$_?w5_~;|Ei> 5[++42P8,Ws 3RH+㑑ޠ 9'y;OlJ*{Y8AXؐny%hI]H@NH5 6p[4CrLCH `{GSQEQEQEQEQEQEQEQEQEQR?-/<"f^0o ȭפ_ۭj((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((?ିf!?wM{Z_((((((((((*Kky."%/$UFI$ |*$;KyfGfc$[<|0mr!N`W;r;pF񷃵/*Լ="tL3*@8#qް>I#:m+SO67`8$dyW;XEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQ]Gk~+|G_{0~EU1ݛ8 گ9r3OТ[D8G<) xsPOM4|M+'lE?]EQEQEQEQEQEQEQEQEQE-}:>"x:(#&h_+?zE (֢((((LW_ٵAf} XkysEWßۣ㷁l_wo$qM%LY Q^iO=zy?n6guL4QE{_G7>| ޳zƽK9~%~'uumng"y@EW^9vSTbEW_^Equ Un P*@vQ]{R/K}^ gRW֊(.> ^!ޟ}7+\C{oVPΎ)d4QEt_S__0(RY]UHPod|8rGB+1ѼmKz:n@77s,q>rO(,wuy>$]x7snt}پmF8\IOfO8F|X/# Ӭp&]O+?`)3|f-|Pi^9 !<)c±NQ_K~_u'SkuIkv#I leE'kz(2>jgcj>$ě]9^-z\0۽Q]6T?R?xvPK*˻.$Q݌(L|%G~ JOGJݤeEV ::8$eN E 3}I?_j7lbykxv[h yQE{G*( Sʊ(ѯOgfkmSI K>S:QE`Xn5X0Fx+%/ruMC>! 喧6܅41䁴QErm/~gJڔv43`!W8^]8TQEyo톰nZ^덤yqEWŋ߂3ef17DE"DQ Yim rQE|Q ACs B~'v8=hk4Eطt,JGs.>Hc (7 q|h$֭clxd1c|rvºmwnJ\FwBIGК/FoK_X%˭rʁTr53JK ]jZ663pڥ +O<:5 MJYnげ1cXtס??+|`>,Fm{og .Y(+wC<Tu{yGE~rrY;A[kE;K$dN.|-n g,~iw{NZ@Oνֿv2[+~;МQ^m\%zUQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEb/?| Fm $cxx}=㿎^WiE!hh[dvbuDD>lmq;6JDJ3g 8(T|= a+`F"(s~;$X׭WW(4:+g Ɗ(Ekn~~4r!wڍֲ)3? Ϫފ(jMs!+4 0ГEW?޼_c#<4QEt?XOgu=VZkdpvQՆJ(N-Q?%(fկ#Ij#'QE kLYg-(CLԭ5:++h.!`*0ʲA+o4?(T$(aH+揉J}"E[WWh1LFTۑ֊(׏_'ώDz|Ujɽm]>MNhZ(5nW WQml,縞g舶ı?+SǞ/k֋Ac#I(mUi>&N5Q__ wǀxV4MEkgsLĖ'&(-_?_ h_y"?o֊(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((8ɚrQ5k-h(((((((((V(aЊUb E#(u*2_JO><_E4[ijD,{&'C& }0 |?kB@>ͧ$4Mena_o7@x{Hye}j:h-&|@db{*qKߵb@7 xOa୾HwWk I|W|+l(Qkp 'p8 0w}o:v,'+9v #uIkhxǿ E].Q՝8[hXʏFP={fon xeEge,'.[bH .I#?_x_Uд-w^o $ڤx=H$:OE/|5N:&e#*Z[ N@[%ఞ?o:) 46(.>0I?Sox1xjU|-7}lNyWi1:33{ûxN`>W|8tX靿xp+Ҿ)((((((((*[Ou%|EtQ_GLпW /@Q[uEQEQEQEQE|AH '+ث _4J{ >HV%06=Q_SR|6//@o:5ȹ`1;F,@QEj#c6U%G۵QE_Mk?b U2}n~`EtBē (6ITxeF1'C8n3p#EW{Ktͽ QY6I>?a6?Zm3SI$/`þ 4QEGW ^ [O X?ϧZ2,L%obX.US;;. (-tci6fb8h+3V-gڦ ]8 tQe (R(-m]ר/o$QH{o(r 'WK& *}8(>|j|a>ױW{@fьQE}A 7|"HK/gE9q&ҊyfN QE~H>jnm,0A Hb!T(ÏIoŚ/=SKKqIjM6n0{QE@*%K[64QE} -%{]&#@8(8(O(S$""(8>/ Z7kR>h\2FppqEW_/DC{m8e ݠ-Rsa;Q_X4?k_ii+t(nn6} `8px݊(9?h߅(Fsk] Xĥ'3#Q]/^(X_.o5Fn.H?(iDM>l6rv QE~Sj:SEW9`QEt4QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEL?g_ɯk_kEW~?EQEQEQEQEQEQEQEQEQEzi/9toi %(/iZC5\'h\m[~qcLW2YْV1XxF) '(][6]c̈́ !n;$L3Hx|:͆~.<=ZgW'Bxu o?|%T/<V{]GHu*ۗ`˃8$>3~ 6XwQiZ#:o\Q2ysN1WdQQ@p1)))h(((((((((((((7ċτ^>][[4bwGHI (H`=@ǎ~xO-7:-%B9P+uOWw^ mI^0݃TBh;,75k\}^JYꎁFU_Ǿ#׼A]jn{ 7t`᷆>xN>,]6GekT'z9$M|P8x⏃=xAhM"jnL27TO#$g>~5xĉh Aqƿ̰rW pJJ((((((((*[Ou%|EtQ_GLпW /@Q[uEQEQEQEQE|AH '+Ŀ`_ٳB˻-rIaYT+̿2(2?*,{@*+>߳4-6[D4Td4_7([ zxSteϊ}戮K)[F%É?srhڷ W4_ľ)V0VCUgp$2AEW 8j<I W*X`2 5%RA_UEa ( y#?ᢊ+_o D%Q_P:_P C/˧ka]uE 袊 fk"hnctKyFlgk0sQE|Ρo&iE.Z2fҝ獢Z&$e$dQ_f <{-#$:upys"*"8EQ_ ?}۾]&hdpd+d}ig`If *+W Zſ!BGMQEEO7O Q_QEsC?[QE| 4JFm:P[kv,]aAQ_?{OE߷]7֓N\zdg&6_9<<p:(F }\/^> 8^+Ia-ȪK@PpI1QEzwƯjR׭^ķo(*mR=ñ;YQE]|׈3j/eMM#s<#E~ԿTQx WŞ#d3 ^h(*/V,H (G:ǚrHNJ4цa8\Ʌ=dpA%WSs'EQ~Z/3{YfĨgӯ75ڃ=H c*23EWeZ?M%y5[ a~(df4QE/4QE~< ßkEWCEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQ_Y|C_9k(_4QE~WQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQETK袿ș׌_+h(Z((((0|wǯ xH soK;N[3(7y5:)c_q;)QErAM$@`sEW^HtMK]Y°*QEC/ý⿃5? xOAԐGuk^b ! t"(< {i ^KYPXI#''=MQXV^ Sđ;ݪ0B9+OAEW1DFƁ#QUQE ?qW+Sv_N1QE{=Q^{)5x:=W^%#fE$qEkyw ɯ\iu#8%$OQ^XAX[YZmodd (QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEWV_3_Z ;&Q_EQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE=[A4α*YT\Q+UQI8U{,-'TQwf*I6~jZ]@/4Ud>$}_ {EMj~|;OXE֔ZG{F>UwM/^sg64 HQX'_ȯʑSi}QIE-QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE} 7zx~tWzmkN4!,|!3dI#${ӟثGÿwcCԾhOqxn촸Gnc`̼ >TO&kFYj*W;oj~7m5h>=݈ %2 &S4m[D!{项!DjI`3W<_'3އbtӠ6eG#Hp8Q_em.4?< fm㿺rYQrȇrZ i?;HOx?7|,yt yqHԵ~nKKiO֗Jd֭4X @T9=2:~t~߲7/ Y⏉t;OKO!X5ggcHI_t[ GZIg, 0Aݤd`??'O]qoaSҼ=p "L/f, PW|a_tQEQEQEQEQEQEQEQEQETK袿ș׌_+h(Z((((~$RoxZt5`]!7p4QEyO7ECDEwDxYҴ߈=}:[[[ZY:@+_MK!ܾDݒ (<-}MI</݋6'߻fk~F(i??tPxgu8 > +W _NjA{MCqN)?\Ah_(wDb|[NH0Q^Oh^;^\ѮCohdJI}#Q^?}v|o'CqrFV;(h(ӧ\3' 33>''E7jVP]H%59FR2EVOGPA(Dp 'ڊ(7cH|5˫^ uo!bZ47܁EUOԿ |wC/zB&f%B v4QEzQ\O_ &8Vo$Mr+txv]/#4{kXFhբ((((((((((((((((?ିf!?wM{Z_(((((((((((+؃w/xL4U$YP&cC&|}xN=PGQJ…2ILql'@}^_D' pIO z?O+W>|dľ="94uUpr;"k t׼5kGVv0:8Ğu?wrxkZ4;RR L/.JWϾ9|q_!IkWZdr-&q+Zާ?Ե:}#XlnSdOyGfkz(((((((((((+o IO7¶RYѐn/qGdۓ^$x &|Y06~3]ܷH#qbIۓ_;~ܾ ſ8E*QochIgTN +'',PvB !|n屴p1S'geoɈAplg<On N|uNJ#|Q';??'%|ix9j^:%ɣx()-'˞䍳G"Է ^#Tx¾;3zi%ɲkY,rrwpOZ+-> | TYIJi';68%v0^@#n" z(((((((((*[Ou%|EtQ_GLпW /@Q[uEQEQEQEQE|AH '+_ t?xdk7s/دqQ_Lx? GS,ѼEE}o߫/\Q^a#oQE}':e`(t?zz(!_{`F҈袊۩ ?E(i kڗ$c C*rzyQEWƏ$6-j(6ho+]:;;ƍc2s0#4QE}k{MHA+ %:EWg;Zt/lj˸tMWp_YFK\G,{7yEӛU߇%VKO$ *Q_E"?6(٨?GTQE|^1G~YBQEm(oMjEWv:g<3vK-[ @HC` =@(/ޒ-au[;lZB}HbW+?v<5定t;8$'+-c 7\կu琮nbIhڏ?f?yPD Q_?i7S$͵ho%2+"jE!G+#o|Yƍ=,I#i,;n J(?u?l/}gf+> ѵ Z׃5%[i&(#h3I4w'kA"("({Akw}|fH%mگ>mulpQExo&}?gCZ(8?߰ßڛ߉j ;R[XMЉJչNNI+>GV </EW_+w^#WiLЬx̷2`$Q/yh0I((|#PZܺ7-/D)3p8'9QEWOO}|Uf#>'VmQ^4^a={j2oPe*)%0Ppi9Ex W[ujiWj^Myw6p2()>1|m;ŧK {:$H rQ۞p2h &c5/|.-6fV $ *( zµ|?h?/opmtbq&-`CxJ"NJ.MQ_Z:}roh.u`Z(*3~?g>:x?YꚂJ) {b?s+#=?\nd.d ı`}E=ŨLofSA,̤M:rpz뜄+WIҭ4-.N%"P(T*QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE|qe5寗ࣿk~ZE=_QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQ_G^VƃBc;||t^ng:⟔yu=qLlWO/ڞݿ.'Cm}wɞ[Ϸҿ߇O tHnKd2>_:~ȿ-RtoRZ 7X_4rװ+:6(((((((((((((>}Io?W4/@xKEm"VkQEQEQEQEQ_`?v袊>hO#u)-R4o2Fp*zEWGCkIOv퍤$h??D|a(_g_ cE'oUYEW7sKQQ[Z*? oQE; g;u~О Y&Z0`P(AKim[ZET۰?_f4QE|@tsEWV<`?J+R=ap*(lԴ˻Kkyh䍆C)h\e[lSX@˟5*_R-OhDEW?U3%QX?HAuQE|^~ǿf? >ɨIl!4$W|.^A;Ul`QEz,VY?<97u2u=ZK@H"3 (}\KZjMD[J4l28*k}.xmieV d'ɢ+ⷊ}Kix-eIgtl mF-EW?t8BHDyWx|&{p\Q^iv@h'_˦x[~0]][Vyr2Fp =xE]osx >i:k ܙ I.6~c38$ %W~~^r_hK-.hsGK2.;+샦6Ƶ\6rK+#xEQ_ a/kʱjƦImC p =߈uH,4kaw}08,fB?!EWa7-O7QMuOj 4?5K˽pࢊ?fu~Ok꺦s_`xNNFp ( hokuJꗢo^.=3(wW4($Kq{uY8yh?൞.A-'h=VKnƒ3.qQ_K=<#gŽjk|:;HIEWєQEQE#0E, I4QE~9~|A~~Ӛ2DŽ NaezpcwQ_?>h^ -;LX̄uy_Y,{sQ_[~ Q\O1^S‘{LE!nA^rv낝(joڏIt3zݺeq R}8J(]~!#n(ӟ?D|e mq~hF>#4QE~*7Kk]b-'˻'GEWGYgyko/~$٨jEum?QE}]EQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQ_Y|C_9k(_4QE~WQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEP'@B284W/oME]gIx|_MEƦMF| ֿhHoncS} #uQ_sY.1wCɨ9FꤒqEW~??ww1K$7Į) S+2]x'f*8$ce8p(o*g;>%b[Ŭ#YH+̿͌b:wK1; !Y =9͡A"e&eCL '8vਞiR71xuS,9>WNρvo?^[E+99h0@R9~~O-R~o5 +٬+ lTlڼ}kX4oķ$M[OC#ڈ$,͜^}> hCuڷg|(<<y/S<%%sY-.3< u G?ǖgsx^L YB.0N0sE~VL<#x:֡ uFmf0#dJ/sSUִU+rU62AT~.|)mymO7vzi 0!E˃p';]]#^|k&iCD b$)՘@$k^#ⷍ/8ƓD|R$waz 1Q|7?h{>i)y췲/3U$qԘPNJ+S߇xM1<aL="l ;$7WǶ'm`֒[; lqI28|Ra|CW_o[7E.Rxyxd~+C (RJ`A29RF{f6|c᫯WЯTޝu%|g~^>NM9jQ^BAt qQX5[QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQETK袿ș׌_+h(Z(((( fV|'U:,>[ފ(&HT3UMQW~"xm-|🅮6,62Zf%Sm^V`Q_췤?<3hy05..HDPdEW_V>-|E}uj$.%ӭZUQ_7"KX!FA+)_ߴu;eJXC缀op7'CQ^C'τ<)xd_Nly s˟+??'|Oj"T]Y-^m <;8Vdv!.(Z([|+?4xv-*mlTEŒrO֊( g:x yigKy5 MIJHRVPv1T@Q\~g7}*ѷNuVgyP~m@+bC[!k Ou'1B5ȡG;F@:;hOs|*5/YdVv's AE5WD'd⨢>O>.xSK ]jE] @[mwEWEQ_3~C0jWH&EHlJ JN (nSB1W ަ،]xjHl}QE_|`=a"NIJ)D`Q$K%`obQE}I9wOօ=_[Rl!2QI(ʺ&Aὺy,1ȪҒ؃EW4QEA}eg=)qm:E `PEQ__?g/=ݚ5m)w0%@;H Eb?˾zѮ7F?^oufx<FE;:>!|gBin΋r5)S(b0(ӭzط5 mdD' (5|S~-5|,օ y%_/xn9(aqUQ_Gx'n\Bth,Z)[b0ryP Q_ ~W?OFWUlu?۴I%mBr00(jTQE~|?3Bu=kD5. ў%((P߳έcZٲ- '\c;QQE_?m "xKj_,~tX$^x(~%~^,1|WѥVvTdmc L(WWQKEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQ_Y|C_9k(_4QE~WQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQET]2ΑK"+FGz;bHWHV 6:dweyHQ&7e<TUMEI-ErJ@FbBOYcFt!~V,G$]@.G'2gPx R,/Rx [+'OCNgCuOͦsdbdQDi}qQ"Y-+ƺ֡cV'Q)ߍ" m$5}lXL־hZ_!ԥ۽Cm`G1lExZ7x⇀{nifvְBĐDv8*Ttʖ((((((((((((>}Io?W4/@xKEm"VkQEQEQEQEQEQEQEQEQH@#dQE )h(((((LEREQEQECuhQKER^hҊ(((((() r@QKEQEQEQEQEQERm\>)h((((((((MgEREQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEWV_3_Z ;&Q_EQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE%ĖOm&"m}Io?W4/@xKEm"VkQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQExe<P|<;| 9:ח?>^?_3E/>r8?oU-鯏_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;()Qpk"tӣJr+?}W&chgXqWc> Eݴ~QWQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEW٠F0M3/G`JFIF,Photoshop 3.08BIM/http://ns.adobe.com/xap/1.0/ image/jpeg KAPITAL_LUDZKI Illustrator 2007-12-12T15:20:10+01:00 2007-12-12T14:20:15Z 2007-12-12T15:20:10+01:00 256 128 JPEG /9j/4AAQSkZJRgABAgEAlgCWAAD/7QAsUGhvdG9zaG9wIDMuMAA4QklNA+0AAAAAABAAlgAAAAEA AQCWAAAAAQAB/+4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf/bAIQABgQEBAUEBgUFBgkGBQYJCwgGBggLDAoKCwoK DBAMDAwMDAwQDA4PEA8ODBMTFBQTExwbGxscHx8fHx8fHx8fHwEHBwcNDA0YEBAYGhURFRofHx8f Hx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8f/8AAEQgAgAEAAwER AAIRAQMRAf/EAaIAAAAHAQEBAQEAAAAAAAAAAAQFAwIGAQAHCAkKCwEAAgIDAQEBAQEAAAAAAAAA AQACAwQFBgcICQoLEAACAQMDAgQCBgcDBAIGAnMBAgMRBAAFIRIxQVEGE2EicYEUMpGhBxWxQiPB UtHhMxZi8CRygvElQzRTkqKyY3PCNUQnk6OzNhdUZHTD0uIIJoMJChgZhJRFRqS0VtNVKBry4/PE 1OT0ZXWFlaW1xdXl9WZ2hpamtsbW5vY3R1dnd4eXp7fH1+f3OEhYaHiImKi4yNjo+Ck5SVlpeYmZ qbnJ2en5KjpKWmp6ipqqusra6voRAAICAQIDBQUEBQYECAMDbQEAAhEDBCESMUEFURNhIgZxgZEy obHwFMHR4SNCFVJicvEzJDRDghaSUyWiY7LCB3PSNeJEgxdUkwgJChgZJjZFGidkdFU38qOzwygp 0+PzhJSktMTU5PRldYWVpbXF1eX1RlZmdoaWprbG1ub2R1dnd4eXp7fH1+f3OEhYaHiImKi4yNjo +DlJWWl5iZmpucnZ6fkqOkpaanqKmqq6ytrq+v/aAAwDAQACEQMRAD8A9U4q7FXYq7FXYq7FXYq7 FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7F XYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FX Yq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXY q7FXYq7FXYq7FUM2pact+untdQi/dDIlmZF9YotKuI68ior1pkuE1dbKicirsVdirsVdirsVdirs VdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVSTzJ538o+WYjJr2rW1htyWKWQ eqw/yIlrI3+xXLsWnnk+kEsZSA5vHvNn/OXHliy5w+WtLn1WYVC3Nwfq0HsyrR5WHsVXNni7Hmfr Nfa1HUR6PF/Nn/ORH5qeYecZ1T9E2j/8e2mA2+3/ABlq03/D0zZ4uzsMOlnzR4pKe/8AOKk00/5s yTTO0sr6fcs8jkszEvHuSdzlPawrD8Qyx832PnMtzsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdir sVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdiqQfmFPPb+QfMtxbyPDcQ6VfSQzRsVdHW2cqysKEEEVBGX6U A5Yg/wA4fe15TUCfJ8B3DTTSvLM7SyueTyOSzMT3JO5ztuGnSjJaL8veV9Y8x6vBpOkWzXN5OwAC glUUkAySEA8UWvxMcqzZY448UjQbsdyNB6955/5xmbRlGrrrVpYeWbW1hOo3dx6jTJMqhJGSEA8v Vf4lUPXk3Eds1On7V4/TwkzJ2c6WGt72QH/OLkVqn5uzi0d5LYWF0IZJFCOyc46MyAuFJ8OR+eWd q34G/OwuGQMtn2DnMuU7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7F XYq7FXYqx38xxX8vPNA/7VF//wBQ0mZGk/vof1h97Vn/ALuXuL4OaLO4p5wSfQH5N+el8vfl9ean 5hktrLSYrpLXTPQt44Z7h0j5SgrCqGYryj+M1O55HbOd7S0pyZhGFmVWd9h+p3GlzVjuWwSH87Pz T8u+evK9jaaPc3EU9ndGWaxuI2T1EMZUOCpeM8D2Jrvth0uL8pK8tAS2B83IjjnqgY4QZSiOIgc6 5fHml3/OLbRw/mmFkYI0thcpGDsWYFGKj34qTl3bGWHhiNjiJG3za9HhyG5cJ4RzNbXtt732FnNO YhtS1LT9MsZtQ1G4jtLK2XnPcysEjRR3ZjsBiqDuvNflq0Gm/WdTtof0wVXSg8ig3JcAr6IrV68h 08cVVb7zFoOn6jZaZfahb22oaiWWwtJZFWWYrSojUmrdcVQ/mHzj5V8t/V/0/q1rpf1rn9W+tSrF 6np8efHkRXjzWvzxVpvOflJdGj1s6xZnR5XWKPUFnjaBpGNFQSAleVdqYql9/wDmn+XGnXs9jfeZ dOtry2cxXFvLcRq6OpoyspNQRiqMk89+TItDttek1qzTRbyT0LXUGmQQSSgsvBHJoWrG23scVTHV dY0rSbdbnU7uKzt3kSFJZmCKZJDxRAT3Y7DFUZiqD0/WdK1GS7isLuK5ksJmtr1YmDGKZQC0b0+y wr0xV2mazpWqxzS6bdxXcdvM9tO0LBwk0RpJG1OjL3GKpbJ5+8lR6FHr763Zrok0noxaiZkEDSAk cBJXjWqn7sVVdA85+UfMJddC1my1N4hWWO1njldR0qyqSwHzGKpS/wCb/wCVsbsj+atMV1JVlNzH UEbEdcVZDBrmj3Goy6bBeQyX8ESXE1qrgyJDJ9iRl6hW7HFUvi8++S5rSO8i1uzktJrtdOhuFmQx veMKrArA0MhA+yMVT7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYqxz8xZIh5D8yxFwJG0m+4qTuf8ARn6ZPS54 DU44GQEjIUOp36d7VqAfCkf6J+58deUPI+readTW0s0KW6kfWbsglI1/ix7L/Cpzf+0XtFp+y8Hi ZDcz9MOsj+gd8unmaB0eg0U9ROo7R6noP29wQXmm+a6vzZwu36L00vbaZB+ykKuTyp/NI1Xc92Ob Hs6ExgjLLXiyiDOv5xG9eQ5DyYajKDMiP0Dl7vxzSy1tiHEh2Hb3zl/aftCEqwx3INy8j3ffb6j7 A9iZYE6rIOGMo1Ed45k13bDh79+lF6T/AM48rw/N6wUKArW9yQQP+KWzn9IbkPx0d37Ux4cMhWx4 T9r6/wA2r5uwX89P/JReaf8AmCb/AIkuKvNf+cf/AENe803Goea2I83aFY2lroWkSikdtpRt04XN vUnm03P437V7BgMKsN/N7zRo+teefM+vLrMVpq/kuSytvKto7kGae0n9W8YKP5ZKgb70xVnH5o+Z rPVvM/5Q+YrTS5Nbtr+PUrqPSoljkklEttbn0+MhVCUJ3r4YqxjzV5O1rQvyv8walqWmpoMWv+ZL K8sfL8brItpDzoKlPgDPXdV6ADp0CrPfzp8u+Xx5x/L2QaZaepqHmBFv39COs4YAkTHj+8B/yq4q xT89ZfJ2p+b7LyHdX1roGiaHpV5fhAFhgOpXaFbSPggFChb1T4hj44qo+aPOmp+b/wAgPKU1sK3L 6lZ2GrajyBa2uLWQRpIUJ+NpTwk698VfQ3lrQotB0O00mO5nvBaqQ13dv6k8ruxd5JHPVmdicCsE /Jn/AI7f5jf+BPdf8m48Va/IN0OieaqMDw80aqH36Hmh38NjXFXk3l6COb/nHnyHFPGJIZvNdsrx uAyujXsysCDsQehwqzz82NB0HQfP/wCXOraBaQ6drt5rkVncfU0WJp7KUgXJkRAOYVWoWPQHFUJ5 h8r+WvzA/NCHyppOk2dv5b8ryLeear62t4omuLs19Kx9RFBI6+pv491GKsX/ADl1XWdN/MvzHBZP JY6JfWGlWfmLVbZPUms9PlkZXeOMFftfZJ8Nu+Ksw/NrSPL+keSPy40/y8kaaND5n0j6kYiGV42j mYSch9svXkW7k1xV7fgV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KpL5siibSzIxAeNqoe+43H05yPtnhhLSiR+ qMxw/HmP0/5rm6AnxK72J2lxbQRtIeEUags7miqANySc8tnCeSQAuUjsOp8g7PLERHcHz1+ZF3+X 8uoSp5ZsW9ZnLXF8JGEBYmrCKJq1HvsPAZ9FezHZ/bB04GuzcIqhECPiAf0p9/zl/SBsPFZdfpcW YSxYo5CD/FxcB/zbF/d5EMEkDqhflUjsfD2yrtrsWGljGUCSCaN9/P8AW+j+y/tVm185wyiIlGPE OEECro8ye8U9T/5xst0m/M2KWSvqW9jcOlPFuCUP0OclHsbwMAyyJ4yeXdf6XT9s+0/5zNLBjA8K P8XWRB6dK+/nb6zyh0qV+aPLmn+ZPL99oWomQWWoRGGcxMFfiSD8LENQ7eGKpFc/lX5al1Py9qsM lzZ6p5agS0sb22kVJJLdFCCK4qjLIlAdqdz44qi/K/5deVvLugvottbfW7aV5pbmW84zTTPcMWkM j8VrWtOnTFUp0T8nvKOlN5bW0uLuQ+T5Lt9KSSZH4G/AMqS0QEjuo2pXFU987+TtF826H+itZeWO ySaO6LwuI2DQHmtWYMKeOKt+ZPJmj+Yr/RL+/aUTaDdi/sPSYKplA25ghuS/KmKqejeQvL2lazre sRxtc6hr86XF9LdcZaempWOOP4RxRFNAMVSC9/JTyZPp+r6aJ7y0tNc1JNWlht51iEV5HV+Vt8Hw VpUjf7IpSmKsj8peUo/LdtPAmrapqwuHDmTVrt7x0oKcY2cDivtirHv+VNaLHr17rVnrmu6fLqN4 dQvLSy1B4LaSZmBPKJFAYGlN+22KqGqfkZ5cu9U1O+sdY1rQ49akMurafpd4Le1uJH/vGeMxuayV PLiw6nFUw1r8p/Ker+S9P8o20tzpWk6RPHPYyabKqTxTW5ajCWRZfi5uWY/a5b1xVb5V/KDyzoGt Lr0t1qOva7Ghig1XWrpryeJGFCIyQqrUbVC1pt3OKpFaf848+Ubc3D6fr2v2qXU0lxOtrqRjRpnN HchEALbUJO+2G1ZRD5O8oXXmbXbiTne317p9vpusWsx5wG2Kt6an4QObLUt8VaUNBUYFS+3/ACX8 rQ+XdK8vG6v5dM0TU4tX0yOWZWaKaHlxjDenX0qyMeJ+/FWbXV9Z2ttcXNxMscFojSXMhO0aIvNi 1OlF3xVfDcRTRRSofgmUPHyBViCOQ+FgGBp2IxVUxV2KuxV2KuxV2KuxVp3VEZ2NFUEsfADc5Gcx GJkdgN0gXsxDzeuoz6ZealKwtdL063luXVgTK6woZDRR48e/3dzxer7J1nauXi/u8Y2xxlsTf8RH Ti8+Q6Oww6nFpomUvUetdHhX5veYpkgtdDgkokw+sXXE7MlaRCvdSQW+7N1/wM+xImWTV5I+qJ4I X0P8Z9+4H+mDqfanW7RxRO0hxH9H6fseWEA57E8YptCrdeg3p45g67RDUCAPKMxI+dXt8Xcdkdqn RnLID1ZMUoDyMjHf4Vt509U/5xqj4/mO5/5cJ/8AiceYnbY/cf5wR2Uf3vw/U+qM5J6FJvOekyav 5V1TS44vXa8t2h9HkF5h9ivIlaVHvirBbvyZ51u7PUtAuoku7G7ms7NtSmnCm4021WWWsvHlL6j/ ALu3k+H4jycbYVQa+RfOt/540HzBrFvVtLsLG0ubmJrYyteW8moRtdKzln9HjOkrxAqXEi9WjKYq 1P5G1qby41pa+XTZ6rDodzYalcmW2B1G7l9Ij4lkPqh5FeX1J+JBbxZ6KppceVtQN/8ApCLy6YfL 7X8Fxd+Vw1pymMVtOjXRiSU2pPrSwt6fOp9Pn9sAYqg7j8uNavILSwS0/R2j6rJeW+rWkcsYaysD dC9tI14MVO6PGUjJC+qQDxWuKqd15Q/MfUtIs5ZraC31xJ5NbvC1xSNtTtxHb2KK0RbmvoQfGGHH 4hvscVZJ5s0S+v8AzD5d1a20Zru6jMcF2t2tnNaW1rNKj3Jb1JPVWdEU8Gg5Amgao6BWJ69+VWp3 ugQWMOlxRouqaxd3sEP1VJpbSfVHntlglfksUrW7AxP1T7NUO6lVfzB5K86alF5tuZdNhuT5l0/U baOzM0bSRTRQtFpTH1CIk+DkDwY/HJUkAE4qm2s+UNXbVNfTStPMEV7aiLT7iIWcUAItwjx+qri7 hLnklUSgryxVRutI8yLqNjd6F5Ti0y00u6F3a2dbK3kkl/RGo2x9QwTOhX1preNe4qT9kVxVNfJP lbW9G0LVfL2qqZrJ19S1uraaryG5iIulUt6bpK06vNUgLWXY7GgVjmkfl1q9/b2WnXumw6RpFmL2 G3ka3s/rnoMbEwystrIYYrt2glpMgPFVFQrnYqqDylrkdnbxQeX2GuWyX0ep616lrH+kDdxSQVLi UyOsksiXDeooKCOgBbipVRN75L82W+s3d1pq87bU9U0v69GZE4rDYR2LLfRqzDdHtpYnSgZwVP7I qqlr+Qbu80eztbry7cWc9pp/oa5cWr2LzalciaCUEepJwuUaWJpnNzxJBK0LO4xVO/KuiazBqUN7 5j8sxXF7NFZi0ubZbMxaaIl4vCqSTco+D1lJg5A8tiaDFWUeQtMvtK8i+XNLv4/RvrDS7K2u4eSt wlht0SReSFlNGUioNMCp7irsVdirsVdirsVdiqQfmB/ygXmT/tlXv/UO+ZOj/vof1o/e0ar+6l/V P3PirV7zUdRMbvPxeGCK2iAUUEcKCNB0r0GdnpdFj08ZDHtxTlM/1pyMj9peXOo4yDMXQA+AQUUF 4lOdzzA6rxH6+uZNMJ5IHlGvi4pKrgKrUG/2iR+IxRYIeuf841kn8w3qKH6hP1/1481Hbf8Acf5w dh2T/e/5v6n1LnIvRuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2 KuxV2KrZI45I2jkUPG4KujCoIOxBB6g4QaVjep/ll+X+p1+t6BZFm+08UQgc/N4uDfjmVj1+eHKZ +/73HnpMUucQxPU/+ccfy6uyTai80470WCfmte1fXWU/jmZj7bzx51L4fqpxZ9lYTysfjztimpf8 4tuAzaZr4J/Ziuben3yI5/4hmbDt/wDnQ+RcWfY382X2Jn+U35PeavJ3nR9R1GS1nsTaywrLbyMx 5OyFaq6If2TlPaPaWPPi4Y3d9W3Q6CeHJZqqe1ZoXbuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2 KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2K uxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2Ku xV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2Kux V2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV 2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2Kv8A/9k= uuid:408DD7B657AADC11827F9DD99224ADDD uuid:F4C6180F58AADC11827F9DD99224ADDD uuid:3D8DD7B657AADC11827F9DD99224ADDD uuid:3C8DD7B657AADC11827F9DD99224ADDD Adobedb   u!"1A2# QBa$3Rqb%C&4r 5'S6DTsEF7Gc(UVWdte)8fu*9:HIJXYZghijvwxyzm!1"AQ2aqB#Rb3 $Cr4%ScD&5T6Ed' sFtUeuV7)(GWf8vgwHXhx9IYiy*:JZjz ?ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^F{p`v!Fo&sVUjO!5=:^GU} \ʰ[I;PYTuI$2ʱ$>p:?q|u!vg E Xȷ­oNO(>N_ {o#K;F\l[sd2X|zm,{{mSI--4dtܟa}sa^`- =t ԏ7Ğ}=vrY@āW_M={ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽tўn-ћm5y\{%G)UZ!MOEENA#n2NƁTb}$RIc3,̩H8So:{VD6A"XS5ո^IyjE,!{{-ϛ$V'4@4"£4TI5DtZA|ƿ $nGm2*)*fb:zyOҢf $۰}yrLs=htTHAnn5MfGr}+~J| ثfxnCvum4[onyXi)1ro5lܷr^golD3muo&q,婉_ :/.׺e_x&=Rվhy4={^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{guW餬3Ը^:jlRQD:Pq*ƁT2OuIe̳2J*KQ$kvvAc߱4N{Z?Y_L<DW )+COT}u{91x񺈾9?.- z1S#ԛSo /V8,"p3YC._YkGAi[W,ݽݮog?*oZwʏ_'2'*'b &nmo# %7GlNvPu/ḁ!+_'YCxC[݁˵ͽ-*^\WHi]cR4Ӏ=o;.u\+50Zj+3Z*B*@:/)oIz3(xifS>: z<&*ص=N30xcݟlt̗sL8" o^?K>bXl<ύ/ $zkkP{#jdn}].),K61??r-r^eoj)BQҐf=D{6'^OpkP΀Tt\Y?B:CϬM_^Gse=:_X?ez[\ Q$t5y3[J)l?Ԛ]Gh~=S)7X?B*IPuJ@x%Co!͗!$Mz}L~W|/{/S^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽tP/OT?wli{/?NZ똑^s ONGq")z[X{hz]]GM-DSO< 0,K#(@$9@l=PY A K_c}?-JmSM.ud"|-V%غtUWWlz案I5Frh5Lhأa ߻I mYF0'Ju>[{j8sȷNwISIHtZ$sJ`T|q8ŧkRiQ=k VZSѽôƒs{'ڼsah jدx8cnr~:IyT޳MV>Zʏg)s& KgTK7DKjzT籔XSP:}uM.JVrx348XH>ꖖe'`i&%6FPJ1R_K)afZb2I9Z8:@aPcPʠq㭤*ݙ$)m'[ienWq}d^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽tQϛcE$?0W_@q =O!^\/ [T ԗ{lJr8mtw'-;IdHWX5gy*""$m2*x9$zo3'-wgelVڞpTn72I6;7 vV"uGU"GO KYdlRePR QPᢉ3daUUYߩy(kxQټNUW59f(1a*ݤ{+[e~=YN: F&7-{y;C216O;X#OtOsy^:ړ_x={!&˺ݫu{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^H/?>H9}c9-K}U+'N?zP#g#vn\?/;4M۽CUt9xxg+^y09*h+1;7v>7)745WBʣLAͻuE-̪զ ?zT-+16H2ZT-܏qy]e$bh YIy=avwPt'b<4>%CxS-IQ'Yc̀ _8q_R}OKn[fǿuϭhJ_1>)fwf;rnK%5vwĭ+U(teUTbҦ)),`)2~}w7$ɒ8+fi%P4s/v;^[b^+0YX5.<裁`t)1>b;X?EOKiK_o?ȦǶ{n]?~笟׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺uWϡ58e<6_@r=!/^a/{rAd+R:}e#W /QB>u7'k:s~fmղlj7`Rn%U` R?ztq%QS0шzf]fRMMwYY̲DdJ-~l읝0U[~nݵv?A[=x*/!e5Txo#p[xe_nw+g5pHs*eMlכ[/ƃf!Gzc?2>+,xgʳF}9܃5b%UIi /66sw|a}pRZ΃-:ru O7uخOTA X~Cbiޢggw_WntEK)qۓgT|4mM!j[T6C}77>[Ix"RA4t4E')o1D+R<~ʣj1 zuu{lKciK*ۿ~TٿK~Mk?'[%>w.W:wu={ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^M/_~F?}ba }hxW%[ W?Ў,qUjqJ(訨Uy**&uDDVgbm$!cPI$2I'zU < H$Nr}ݽQM|i}AUz_JavRy#imZ|5-aϓ<`ܵ%iߔ!B b咦VZ3'yHl6߷6{ 曎r3;[+ Fii""%zVA1]R>J/Mܛʷ6 _֣i13hHH{knE#Q~֔AM+ ^yo/۬`C,I)SQu[yᤡ:#^b`c]5YY^ /K{e:]aĮsz8lk4Z\*Ut1K“DB ^<|[?l͛hX.<$2n"GFjjh博9214#,{-r\ݽկ"AtȀ5h%DKj$!O*'p0Xݘ}rOٿ {Ooqmbfj0Xo6WV#b&SU _ݹݓqKgnzImFd0^cKO `L(eHy/# ~={Oo0Z*"ƀRw!x^#m7H>[e4H-iX G1NeikBTNli*Nt`M(q/Kq#ܕ)4`2KU?P:菷vr=Op9VGfI4AwBУ0"Ww&:ݯ{^׺u{AȾe||$￘._f}?u x|zW^^#e7D_Yo@[0_e 㷅})_?z4x>/=u|c>SwGm*3:m=;KCElSJ{2Q~n?$?зX,޻X}_nMfUň'۫wn+RpWKV4,UuGux7WCu?eymqGe`28 ϗ1˓)?,OCJs[3o77Kv67gnήSYvvVt뒔3D y@{ָ? ڝzpv4 Cym>6^׺Xsqb+#Ȃi"KE&@ȩrd@ǂ{W𤯁{bK?4Խ."|w`OII%um'Yv%IK1ZF8u^~~|doO/}O'_ڼk-3{uu,3ߗ#~,vO_|uGɹo'{j>sw{s+T~n8_9|`:c|𔹟?[c߹/6^ֻ'|KN7g0$[Wwz 5ǏJZcWoZ͔^쿕 ٟgY|A}] :o:κ{3sdp9-W#mhKWR1JG,{ ֤_̓3 o-?Ffsl|_/{?m&cա}׺m*a*Fkl {^뗿u{x/d_*Ϳ߽N;?m{K^~J?{i]{_O[pxM?oW w6 xŮ}׺7׺ԋm¦_za-ov|4M}ƿpz#_^~?}>c۾׺$̋_7N?{;?g{/y~_'ǥu_u:v_{[Ne:_0{?;xW#G>g^Iu֋;|{N:=TUPvl]U6]d٪&Y$*=$Kc<-V{u9G?𷟎;5GG߿;0QS-IM{CebӫB wS`KtLڻ5* z%n͏*mo͝qm'TuTS?/S?>g>__s=Oѯ/pi?|^O޾1^m)gXi85/$R8E%>׺a{o|?~_6qWucm2l:tZ~ظꬮsHȱ@TE[Bw/]۵w쮑"7B`;Dn<=6.>[({v>*ޯÝn*gdUY=׺ %OtF?'kz?فK<{km?ЗX >?x>k׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u1_3( g<=6_@os=#H+E{?2:W=ԯJN<>WNWƽM=AٱnتA.":d;Y~#J8i QS Vf9㚷e{Vv6;Rv"[ qX'1uYTIle9^pͲ UE hY 2FY-A][rgin߻#&Wq]&C)uH*6Qo0MzϿ"Gm1 *h<ϙ|܏7zu{{^׺R+{ǫu"?R|phٛ s=uc[gkݛ\o-]1PK#rl~R {4zo ;;7_en; v@7梃$:6*9#&.jjI]Ce.NW_n\E N˭A;Tn])jM5)x<҉fhy}׺_~|>{n #=)v>1z'-A7)31!8|oto8ahu䊸c{%&;Gƾ5WNv|[߸,xڹ] 3%W` &{up*~mC|9)s}32{nQeU3dsUչMS[.rZj $K{^OQSVG5כ2LV ~g%SS-,FqWK.VHv55iejJ)iiuͯ #y{b3}kcv6cF̦]͐ǵ3ҵ^M1c]$_ߺZd׺ܗz-O[qc|QWnݽn[ugVK9&wbWsL$5SK4ŝ7OӝCп:ϣ:c0#*luUf:sge28ݩx| FS%U-ECN<4YؓwY޴us{CߊA=C90Kڻ':˭fo%mq\nL540 QUP=u;?ΫAWˁ/;wN= sK5 Md8r\E2Z<~V6x׺IDmAs/zDb_ 3vZz{_mLw?}Kߴ-[i;Wew>٫EAj bh&CY;~mVڻ|oO_ 6ٛ3ftav۸Ꜿw;TRQQ4(fb>׺VP֝)6?_J ~lfoVaO٧xޯV٪O$]v=qUh7,t#>Fc׺/ȁ>+썿þ[Ňd^p^4&1sT3EI+SS̴4ulqؿ_̳Gc{^D/DS[{u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{_̱~)|x{{oOaՏ#Ol %'Qt+'F?}[yFA_<l)w4閦RXi"*먅t SsĿܴ6Z>nvjP[VV I/fCo 3eO?x~k Z7Z^AMFmo@I9TQxNj[#ƨL} ee[,Pݚj9=\KK=+33p?ɼd7/q=={:%)jROmCr~na؛8#Pmh#cVe%٧XvvSbY}T'Q^mz}e+G҅vWp,eqʉ-dƄZQ|s{omyDxMGԔ+5y :h֟%]{ S1 otYw_̝6ʪEEGz^6ТZiz=,7ZP(=׺cߺUq~hi| Gߴ}W@BrvhHcVPD-Tc#9[s#I>׺O&|nO՛~Ri߻: LuIe\xzmtQu[/['ibBVl=a1t,rb7K_pEڻhc>}5?3>%|wM<8}3xW ݬLƣi+q]iSք*~ _ \/?h~+|>[Xj]s:qgvnbBxCۮ_W ۏ4q~20{X)<{mW|2=ӻf,f?%ԻN(֖gVQu.{\NJ_og1POMO#!e5 $Qu\n{ ?ʌ%ؿ>QQMuOL}S+]][ ,FXWVh/~}|ٌ^+chs| QEb΄Եᑁ_~|6>vߞ&?i}$hmlVbvm<[x`2UT4?_lߎCwPloza?m JêWVS EWS__R5DH{ߺ^3Sv?P{^knm^1{^uD_# -{߿unJ^~P!eo{ hOc}t'䯎_>D׺ߺ_$U# v$j^1W؟rcjm9퍈Mrkd s*Bտ*u-5ۖ(u_*C;UEnjbfK;TGsC#{+_͹dcFnO^#yj䎯lAl^i`[ŐyQ3KYi^Q?W'[7v햢!j˱9cWJʊ|ܢMj49ޖ=R*ㆢ*ouO6}/w|4ۃh?*'Napkk; GvLJ,I%5,U:$f9Cx{K ~I7=a;)k)v+.[lwgʙ]'jnll9 2Vd긞-Ÿ#iF#ߺD۬g(̏^ֈ_/?:ߺ_K~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~&}nKllX.]haଖ(U*C#xpg۽ǙnRI(eh$Q}2)R7wiYJt[ APi`$Q%g GӻjI%l٭͝=͊a5tHQSVG &T<ݧ~<;?ng$^[ x/ѐF /w=Rx~`%{+[J& f B#MA[ncZsO*Q6~ԽLڄ0$dyf(t*Za?xayn;'s(Rҙ7%)uUMC[jz~Ǹ в6 @嚺T+Ĥz7kwfj)xJ:\npL>J>;#VԂ~ W<Ǿ m{s҂}Mj}\%k4uǽstwk\6Vi0/.ęcH'e1K-gA6#FFQ4SefvBI#fb|㟷?q=.^lݮ W35ZB((o # Q*F<||ii,XǢ8j;H伎ܖ'<>ZVs(~D2 l=5F-$41GGDʎ a <Weڶ/Wfɷ'D^]Yf#ƕR+\A[w7[̻*P%Ȉht"Vz.o{^՗qzPܻ zKG"P2LyPrȧ@g6&]-C SM BM\_vXnOaBMȊeM+^h%k^X\\t6CTXKrsr$}oVvF,ij3131$I'$6ݲ+ mvx(b85 h"IJ?[{La#ȷTn4D2GqvS 9S%u W{}3riMhU'o(?_W?|ed͝XPA'׺u{{^?H䯞`u֮?}5wg߻wC_ _;wwm頪6vࣦ*Z)R*X̑{U>ja~2giD0fqk0ŭӖZXJȨ+)^M@9ou~Xtgwuh`b>(,LԹM9j !wTHHh aCt|U2m|&K._6swt+r|M&꫚ 1+G.׺X/U/o~zuEe+;'ou>N}e*wf{soJڌSZʶ4G(kt[v|L7o4a1?_h{j` E^[6VbsUJOSTDG.=׺٫uLv/N;&㾣.M'Tw ET)^VԹ! {S/{^`!j.?:~[yn۶&nәx_9WaSWJ4L{^d-]}Obl޵ظZlݧwi N۴8>6Rě_ߺUe?Ϳ'_w~kc{^~|?W_`|wu[v|n;OR7ƌ^v^J]߽_4!S+Ӗ}uti$0'{7,oQDtWꎥ=F<8-hb(+ꌦw3Y=Eu}UU}mC<3K9"Ou?o)ΖĻ+E_-'WI,}OVdEZꌾAQYARuWT^DU6?|.ӆ4>MCb1AE㨠H`HB=u׽u~|q5?o#u@uߺ_!ݘ~>X׿͖7md+}ߩrFZ;<hBL_^뫎&)Qdq,uL5>yiY"6d2>׺+etvL~3>LnΩ޵E3;/7].&x穟؛2 E!HX果?UirT5Tx VݚWw_ݻojj$mǓz=>A3dP5UC"/_(.} zUے-ۿ"⏱;H~ևo`;'Jͳof+Ci*u g_7UiGUl'\|ۂ@O[UI%^Jh#J m`ALPuE糿,.^t\s7sT;+sdr#Ă,>c#Dj2tT)65T5]up(k6E6'f%N9qWqm {evHhqbFVHG{u'cB\ '΁۴QQ5=,ה ^/tei34T{hRZ(21S{ul͋e?@>d:7uBL}?վ׺^{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺/;=ٵ401;&bti%*Y,4^=}=k'l\BYޕwQDHAqV4\$& [ڞana8j.I| >lO@W(ss 'NWH%8tƚxq ~_lmR.R>bY{D?"%+6O}ؙ̭ms8or`+%.mVuX(ۅŬ{šVdm_CgS#>~Dsozm!amJtWTZ?uNj<=vͽ,f]SQ in%!@9*SjZy)P U:2! H=O*s?#se;(mܦtu,! ! 3ڏ}_lwMer4 j- E4Nh&P VF)Ԗ>$gnMY<,r3$Q;6U_=l6[{Fk=1E 4޴U @$=kAێmhD5`Hʺv!P ?+['ϕU9S5#ʲJޒ,#,-;I=ožsV޷^*0*5=hFM` {b<7+3\mR]Kuڑ(Rp"B&EԒ0+]}]{ߺ^׽u~U.˟voA^;wjm?{ap3jFhRddV^?*3?34zO cwSGQ' M?7.צy|8W+}_l6OUX-K|X~Z4e'FC/"#3:.7-MEZI*=׺O7_~A˰{c%pwOUnXGxm,?r5U"pE-NS }Y?|gqvOܻ)"|X꜍+f퓳on2ë]6XR9*'8}׺&$hƪUUP`{^ /C/ǞƦjcuQ%T]2vjHc#}TQȤ2=׺7&MXNw?j}O$T[Οmyc &qSdhT8 M({e2m嵷O+t^ewYj ^ O-$S¿7׺ٻ^e|v] '?zU.06֠f_6S72e[ 'K^9H>׺=׺Нh{S۽ݵggb*b=3lK#ykkil^Rϟ:G+2oN/O;?+.ku_?u#>.ZI5LMW [Wmvom-IlꞆ$FU_B-ܸs3kMwj4,Nxn\v"gx>Lt\QTUUzb|unO'Sڔ'dTV=%<-W;&.Џ-?]Aޟ!AgS?VQ!1YN!u ׺'V(/?[+/Ct|heNɯ%j|>Mϒ;b*ޗm,5Î$eS_V`яuݽԝq]]_'}g\;G7 ۹9(rh禛&*!x)gDIQ}׺:_w0YoQ{#vyyOM[7WI#%ۚÌ̪==@o[+7GΤi>Euk; 7n]56'gv^xdzҳ7Mtϗ+!zG*TEZ\]/>Av̟wbK}?7cv+՝3WjfSMZ<׺7ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^KJحV4tg]aTۓoϾ| 7{uyoQJnx*8%SBCRIu᧥J˫*.n!$NV~~Ȯ!XY~EqNAko}ȾsyRs3Sɹ2嵬5UF0p~U"JڞV<9$?7߫ۋ1{qk8MØ/Eۭx5^ jneu>}g=Vt j+M-ਣM&(Dα(~dGʌ̒o\aM5Q إF?oQ[epQO[f1^w5ˉp}ʚ ~&rX!j$vZRfS3p߹~fNf6ܰV ݙmb7ijA'XyGP"GJΟY: ;#b! )׶܉]͟y曮x+벖%ї=AkA$-$I˘IdD J$$ǯingcK33UUff$P$kPlJrhUaH}?PuJڞTroWZj2!zu{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^8j4:xFjIyiEr4#n ׺{{^׺u{{^-eu:VRyiⲢ*X>ⶦ*8J2KJ a;qEta9.Szy &rĵx]4oMK">os1(L8x݁ͻ^o}<&؜{"IT,ve)w{lߘ|?EW>Rb=P75ݨ%x_͟SsKp,\l^jBKV TeE HnyRÑ m;lX-,!H-Z"0*K1'1o|ϼ\s1O{dyG^n<}Onh}U2(K <ĕ&LAY,%cŠ*_x >9ӟۛ78{I@aPo_Z>E\7],=/;C|qqf n_E7 kk4}deLh?F^C_ }WS;nڹy[{׽u~{ߺ^}]#l|H'w=vCu-ǀۋ1v? 2ոaUALV/<ŬN>׺ތe_61EYL;'u:}5k;csIO[I*qմ(Ls/u:GO8~m1-?tfW 6f{2ݧmC7z|SRZK^?M+oKkl.V]ݹyU>"9cVoݯ$"y6]w{;OcNYSz`w*OdΒ{^;Sv~ O?/U:wXトDo6>vGa묓nna+{tp~| ۏ: 7}szkؽݵ=+9jZ\<%-]U4͠ȵTAEk?mK+ 7f~rj{kzϯ+i.C7}w.ٛ1T1]5$L2ž/>5O;`v|@[N-3Vl9+a?`N;OaŐH u\sy5Fu~b4<Ư;#S|7ﯗ]!'zqul>Yys9[2`F)e9wY?Ϳ_*\?kV6K`﬍suz}Q2ʱQeF/ȾgJq՛ ?g|cc9ƩoUOs9V ,~> uD4t|TؘWٟ*[/xa)0ly|lbWrݳvCrһVe^}tQ~j|߂]AE}O}mnΰݯQg;}OSO\vc6l+6{kɅ _9'cbvsۃslZ%UH+,w{tPvw@oov߲s? S ];C]~"WIKqRv hk+q:XԪ#:R@> wOU|L?mݳ>oxv~*Y \A&q ^?QOOEz»+q/O w{7totqoeE 7ZQH"ŵEE{^By򃭾|eϕ]%p9Ěy){KnVso-WIQQO ȊKu?gu+:0KܔmMAANٻ5^uvFgA+ `hBc ^{^ꩻ϶~Goo~!LNQ:{c_7cWtm(; s`hpihu.gQ?{cn_6_moѻ9{~p9mYSlљ}ElYesaa?VO/'ow~[>MNˠeFnvٵ،>y'\m|КE ՘atn9ׂl۝{Qٽxz$쭝{7(zg7M%+ "41+ouVb53?&3Gt_{ [au&w'~g~7Fĕ)q9:܊5cK ׺/||뭩y|e)#GOc3``v%oaW졬rmEz M/neSs}C"!RmmU{{ *U)Bv0Ӄ )$j^kA7~|eOdv&6sUΥ.[U&3vuVWCK5O%5LK,̢:y& ^@!{E흳glY|te[`7glm&'?~C0!{:%՝mao\E2:.}볶v*f# N#i|׋ߺBo0C5O1:wG{+ȭG;gWEOEVkm2&GZ/BsuY9h1/߇57Q ĝ:+>ޮߝǼ6N=Lɵ z8ߺW3|N{`]ɑRP>eqjs\tF eV4)NK*F}׺{C޿ljqe辚mDonWanƃUƾF'tuȎK>8u%/SnvvZnߒ{4]YVl܆]W7MM_WQLѼh*~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^2O8͟j#Q&@%v+ꩭ$Gn xzwMqy 64 8ۃJ{CZM4Ѥ!M)zpGr,^c!&uR|pD)mrI$Cu0GkQOOOU?aˎ:mנy/Ettƻ%2'TKsMCE hSWH:VK݇|{_/SF彺6&F:<6HhIic(ITY@:IeEN,:.#WUzʩ^zZzfiٝؖf$Vٶm&olCkZA0C,qC H(@T4UDEU@:k.忿澞FI;YؒYfbI$MzwI}N4@=莜Y3[ {qSy0Y9r.Ii<}سs%6YhiB>cdz}k~{˲V]Ww.P$tó# tSU窳oC3[}[iݲ?yOp7E #SO{׳x{YvSHf޿/z Ю{{^׺uۣ*x.ȏ_9lWdc~sS`mn],2I=%vՏVjqЯG{US9+O{uߨsQ?+rm;3rcAu>IME]Dbu=]&Gee*;_ݝ%H_3~2%Moh_ߵj^*\QL4qrOuӰe/eGoSmݽ݇讚ڗ]7{v.Rδ//+׺>@>Rwa% ~eo/OS?nx^.xs[iQS!BUURyRmY׺U}؟%Fxk`n6fWtvgr'zzqVˏI%"D_u??yaX~vzKk-Y%)Uⱘ$HiW]i t؟__dnOQ^=QTO7hv׫S,}_=i_MAz*h4gRHUÖNUO@`"Se۳:bm͕it;+;$TRˍ~׺[Bl>f?o[{B4vnmh?ߥMCty)0j dD5_uC{װ9 @Ӵ MŻ>HwG*zVN]D Ѧ>Xo>Qhz5:21Ӏ:4Rfr5I,FIab׺?K؟~D#a4>H|TdjJ?N7t=;rJ. ::C%"\0URwdS~J=\;٭?O+[іƢz6[w JٓR$m[,//_ ~45nۇr]&bonׅ;ab2xfu @t5O} :v|em)~|*?~/#M߽6F7=҃ h#Sےظrw dOW?{#okC=t`?{ؽ[}%'eO;v7Wu3ɣӣY,^. W٥Q^ʿvwPr[=_w+it&n (;>1i;KǙi*eX$TF EWP^,t=PmM>1X<|-CvvrƘ5<A5vE mu ˳ o~?rW0:W{^oA3f~UcsYwiĴSږD{uŸ?ϗOa9mK~ mjdϦS3ٿe̵upKTHg|r+uj5>]/na7u3n/jjWGO1͹vjz=˿2!hcYTOuؿ>g6t,>a./qvm^)r|3MOo ,;Ɗ*ybc#F5t]?͋.L\gZ'Q>( īM,gM.?Nc@#7uֺkns?Jο37fQ)YvVqmmùgv(k_am> Ylh(>^awn?}m SRvm=/{C7CM5بPIHq"~TU|ᅲ__cgS7HU>t틴WǬSNPiiv?-6b i%K.G\=oz濿7y! ~*QӷhNwbSPO-D ;AU/ާ@_YT{7V<~ٛm6~yhN+p͌y:b@U̇B?>׺Q39/KiY|ߎ̗a|Je[Cq|qJ4%G4pI 2āV0{8ݕ^{grSWl7m}`NJ^/w}depakooް) ]IAJi!uiiia$XbUaB ׺odK uߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^S[!-|Dcb32L` Q7JS7>Kf>(HvV&97[qVpeұ Uv--7{?yxZ:)? * :wEd%v[+IZIgv%d`U eŹo[JmXs;x|qٝ;[v i&l&&pRƥn/#K_ILD)A"r0|*?cNsK;OC߻ifwNOj8:qW.$wz^7¯Wݙ]{SvO? ;\nԻ1xTuP ͂nj;3`qiuΡVm|ݓ? O`tg]75&fﭡ_Srf['YQs14@Bt,;oX}[V|3yW=):o7^SQTVf؝Y0A:SEUN0 ^eYezӲ~.<wS%+m,o [%rϺppLjTP <3ug^i~-|dӰ-7wH_ͽ7fu>' qe(kk"j'2{_9:1Z=GM6߅]OWyN.g{bL.o5-hj`׺Eoϟ1?+zj?v=ilF=htYPR#FⱘNC̷QkpoEuU3Zhgh7h`^NWK>XbcJd2^4_U&뾞ߴ?iu_]C_]Dkv-_S <"5KITԑI]7+3|͂_U6ܿ)gNNo ƳJV{~[[yv+S{|W8v|]\5-Gm<%-5>;D(R!ZU/g)oۧo K/׻3_qQx<|gNL^Ț3Nۧ+rPIMU3ɮQTH׺0ʟ}.?3{Kjr,^]3ar8.<2*2~_#>-AC (uBsv>7O]TϪZccMUI]>Z8B9AZw띁 :k綆ڻ_7&35.}vzXYHL)f [ߺO[t/M^~OZn->`/r`a?O\ۣjzw⧠9 u%t=mn-݁5\Q0]ZA׿=ۣ?MPgU Yw^a::cd稚#[Ay"&ta3ڿtT|*Ńɷj׏fis)결Q,r%Pmй=I(kvRd63XGeq5QSTfT8lm +$Gr=tM~f|^T85vRwNf6?ioņnlLa1bCk9݅!XZd,__:C;{vK=9Gh]]FwpVc4" PK0{?Pn;v벺w3 ߽EʺkVVGcvSuM6eSKTWBȤߺA//LG7Y[sgevW|mW%NQoM&V`&ǧudGX㭤{tX~uP7]{w5+Wٻ{#P>ڸz&ꭁݻNlt~hq!yDqI?{﮹ۘYK35[xNj=q|u6Oq]xbHk*s{˶.s_av'sҟ :yg7{j0m\qu >h\m/?37O=񗮺˳B}]KOd,[slY|%QY,$ >׺NO:;c!:)AT;zqeNd+;7o=/sM\h(S[{7!&{i1j;K%뭍{ -aWϷv. MUn~MK_<j^2*:üql^:|'|g[_ iw>A;Kl~=ٰnݟ)vfGspϻjpLS!-2SF^M{w.C9I?4|zVeq;7}#U8a[%ص5h,@>Y?KpTol>uSϘ9Wm=Z9iFܔ:uhE24SH SU߻G`]n|6.뮒E19J2{=M5re.Jje4/I]Eۿv|Eo5ۓ5W_y͏7Su͛{{;rm([5Rhh"r钓Cєv|2Bg{xu_Ar]1{"83kccwacӧ):unR_to,?Q|_>z[ZSCw`/feeNޒ Bxy"'i>II_&6^_1r]Zﲰq>.hr9cZZ⣪Ruyuo+.{v,OIYZ6ޙ{S;- 3UKI9&uJz;%eE%4iW25WMFk"‡Li}%GyyFp6;8޷kwWr+\NՒEOE+hoQ*Yuwx;+4<¯S"^txؤB:^<lMZ>ׇ_9SDK81TC4fٕM~"Bhz0]HXTt??~+Z[aq0it*z| : z̼8ʇ4-:R8Y)Si&FU@ГCAOC0rynB=o$!{HCN$0`*qtVG6N{}\p?yJ/ʠ_3^~<>T.?`VB<d5[O˨vԛʡ~Lt 㥂hu!2 SVT2 ѵ_M)b-h׷&~f#6i]5HOR>_-0z~Ttŏv$nXI'ًۻJTxB*z3׽u~CE$uZQSccfVcHȯJ-' TESm̓M4Z$QU %a:o6`QK9)t:C%³' >ztKy<~C*JwȨKqEd}TW,XXW>[;䍾j[B=GU͟{e]fw܆^=mz^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽tnwWvORZzpV৤7V!Cdzw)xPTl{YjweudPJRH9蟘vK^e/rKki2OD +(pJVҪF:K7["'V( I=ff cN{m6gc"eoeܒKNSDg>.zm2j~]!I2E$DGҞ}jzW);3s|4[mtP+\12^øI$O R3|M}\Uu4 3&8Uf#J㌒-X s|XJi<;Kԩ:ڻuƐ 1 "zßrf7bx REM_xv _WЧmaO2|MDrm=ճrR᷆S/+6+ra8,,K hrԵQ^>܇gcB.,&{suu?픑kpMor8ѰU?ˤ}#׺u{{^׺ 3"ͩlw*=ծA+VJ[t{޺A׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~3gv81xye_+hxIEώF[<1B}Og,821VzKwegBm{s$Uu>YVy.a-_m[fYvFEM늍]-Sq3HeS`};O>}Bpn)2޽9{m A?c^$jZ0{;R hV{# IcSzNć&GYS&m?yj"݋JOn >h<Dm1Ekmr`O A/1z/u(Ι׻/Ѵirx$7T6r6nC|xQ6?S;Q/i?OK<0OSO,TS<9a)HYXX+t dx|@UԐA "<[ov|Y?"\_o}?j?_^nxH:u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺wOu'iAݛսsشY>gw@F̄zZ0Xo}߶F׳^?3I&\ }SL?d}='oѹ7ImS)jq4Y ml j_UUX49RJo(vc./mmܼbRdk5G',qܛOrma{sI @>5>U%ۯ{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺qDd[ xxF C "A logoRCqwڠDC qD4FqwڠDC JFIF,,C !"$"$C" f !1AQ"aq2#7BRru3bt $6CSTV48Ucs%&5EWdDevFC!1AQqa"23B#R5S$4brCEc ?h""" """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ ""?q!tE\_Hj@,1itMp XO cY\NysⵎU_OҾk2 tc taj 1VM#blȀ" ^nMq5AKMw9 c3Z=Q{lJ[E5NU'SK,9sK$Wz$"(D@DDXߊ:oxjvQsQ6&-`qoSjS5]osk <3 DnoNŬĀ" HUX_oG%D9<[O\Ӝ<0urP5{rCn2ָ4|Yl}"comzG~w;O]#w(o~Os컝q,W:@_ =`;g]#(.Az@DDD@DDY_u4REp5$t;p)ZP ywD7>9*ZɇْUgu~;"+" "",~SWةޡZខJyyC$#'ۅ-Uj-WozWt7IZͧUgu~ ؾa]ón}ڒ̆!n@uhU-]mM$i]=9$F13DEd@En] uZ[LF)1v6匿Ƶntt4%ʍ͊F\f2a'pVZuK D@DDD@DDD@c&wsq4,{RCo*wG `5ǫORIW vb}VUcZ_Q+Ѡh )LnmlذYDDD@DDCqFZj]K_ID`8 %Xdsui5UOUAWXBXVWxŒKAD@DDD@QԧGRt4|! }Xs9N^4FӁ=u4noЫV1}Z%մ3;XwW8啾dHڻ v$ ;!-3d),aF~7`ߋ1dN3UE'mG\:fOnTP`EHgWFIh!yrq-ZkkFz=-$|WKqGZm Q mlUt{t'UW#ӊ=Nj_Pa7+n6Xv[E-,쪯p8@p䖜c- > t|*[u5SpK;satm?eh;,8qg Ѥ쵶 ])K]UQ3z0Nnh1﷯ _-umܩv%m+j&ҹ `#q1t}{Nyg{&D೟@: wOsWxnWK૎.XKI3,;yY?AdnixQǛ s-Ճ]$VX<yiR;Izkrr\lɩ[YI3q-;3AÇC?Kn<VI kyy#ܳkA@⒖^J"p>`xx{xHlUκnj4Ҹ5 I 0kn-⦻KtuQ<9͌Z9pzz.Îm`t-N[we{Zz>KZ}k/M;骫&[lsB^KƓ ÎH?4`Ry!"߬"ӸW45kUGCQg¤o/VpjzTkҬP:ٓ^1$c*礿d(T~Q$V;./ӴHd58ԬɩxW7i}In8oNg~qѫg ];*%y~3Çۅڞ_IA,*$cdya!y{9s 3aV:#lOEXFd muZmee9$-rFZـOR|Z߸jMNR cjjGapcxp=*[r8њ#3CC5Du٫m2[")ꨥol2א`?oo6+LL*':E.|Kui+k씦kmcy~08ˈ EqsO=:m_$S!81dHv|Q̓^5^isG #ט5/c2> 'jZ]II4 =BFZr\S)9ˏy=Y$hdd#!pA kZo~%ue=ʢ*XF'ji* hd|ئ..h~w>ڿoTpr,mm|G&FY*,y!Ѵ gة}wMKm3o#ܳ6GKkq:A ڶHh9mHӇ3ͯA ,zM*]\'ǟ|Jn&6Ml;o|җku%Mt5TbJʱ/sqCa۪}F,oZX)m^yXfᾫ2p2H8qtq4m[WS ]= 6Zۖ!>Ι#!{F8xcdkVvmIo4`{zPOeLOI!oGL#%G6$t!fڽI;/-+&2QR9X\;7`sNA錪+k6X_u;ݪfy{f֒ ˈU9"佞8/n/X-[76-aAUG(Hlj M خSb&GI=kdtýN.Q~ *)*hsb>н݉~4m;+}7ΗkuNMt5tHʱ/sQQh6__e]{CjXփ=c /q$حX#] [7Gϸ0-Ŵ#vCCAwRʬfs;vp;Ub\!O-7T%j& G=yʢ1„DG+z[ypu3(dt $j8ptmU#]Ru/9o:VUՕSdוIqWpcAnOU+i$ &i43]UYQGvqߦ9[{.S<<=79 f2U*ʚ ) "[=8|WkCġɐU:}7V54떺^Ge,C(>GH}8|ՙ˻S澵izW\o 0sHxh8y[G&i=c\Ӗ|֕cɢuYo(o|*]SZA'ǿ%1j:jjY[ cilUCb I3:eCtx}b޻4^gw;̏64cA==p:C qp~>A#[7-ܳi-vcH=o(5ac?G^˳Ns}JhKiffCG@*Dָw)h$y? ߢ?^-յ4ڭ6jD>!qci=8Fu񍅍,EuF 6./(K} mwjܸ'V=ۗ"UtsKN@8-#\:8 vIRm3pt m5U=[y-{\u^:]۬#5mC,y\4*oŻBalqE&vmYj{HgÓ'1m-u޻I,G786lcN>?(J:1kXN9gAiߏ":gO݃mj-v_܋?{'JupyZ28x8?"] Y:n-SJS)ίk|ǿ*ӛgae$;)($a9.=AZKn_Ú{5Hp2؛ qO7'YnuUJ^mTpME$pF憇<; X)V-\8:ߣ-AUվG@hlӷ6YjwGX*;Znc;B@1HWS<6hwM}ʖR$S$w$gkͻObڠ{hcxs_r8qe\W]qOU|His٨5.bUtZ^*G7h% < xӟ_)Sn-CQ5R=Y7Ȏ_v#k-;~^vps*+]Vgv^Hm-}Mk 9sxmGl5 # jW>DE t麫g[#fm;Un=#o,?/yh8=7U~YAwKh;&7ZQӾX5my: W.G %GHkKSNɜ18 @zeFx G[lB0pgn}nIlSzLi@ hwN$wc+u;6biG7 ekˍY jK))6w;;I Fl}Vk^Ra&G2 42}Z۸кPm9_CGN@- J\Z<6Z5>ʺ{Y>ӒSkV65 ܞ-]\McFJgG1-#O[MWnCQ ]4 a+s\2#xm}ƂW=edlNx^G= ׭=uW: @T~c˛O3 JԆO݃mj-v_܋?{'JݦupyZ28x8?"]W:n-SJS)ίk| ʴwrs$NJ(0fpp kstv&*##bo.>}>܍eV)zQ5]{*VcN6o'OV SMNpmvY`8c~qGy .l8lo%ڥxR)J2y[;|J̛nuݧn-0U9 =aãݟ+r\!I㫨Z],=.v)>'z1TY5{'p6฻kUtfېwIevL+*p| k9F@'>x]ƿ~IkKGվR ͮkCCC' {jjJyᩒ:s/)k'0錀G*3imWnzP^`:y#E|ZNkNO݃mj-v"AmT]s$Hita䑆#a;;}T+kLT"J2hs;!/a*/wh'dzu]JiYu%tQF윹#>:cĮ;55FkxKe'}kOϚtwk}r.YPb{d'ȗXbщ]-[ƐzVu;WCPd7H'N;mPA_oHf̑#y>+pF7Sp4LLec -:VܮRYk$?2&0JAXy)1^42HGcéqǵkGpEӶy7N2>ϗ7wzJ7qopDe7KnU_,BTHwd9i@$rw?S-sO\ T؄on)9?Τq+-e-O)$osHpGԛPݬ]J+h'F8aRO p#bsC 9mSPEIR%ZA1|ߵ.4ms{?08,nJ)HB@ⶾMA ڒwAA\ nGOӪc˶Bvk-֣Mh%HP%.!1\> =AY?NMt$sT׏Dܛ.#z'/Ы~#o?.v:JÞ{=B~) :*o"Gbު6W&Crg \3м:}}҆,"P*D\H$a!UOCq5s&L;RF=% s0c~yΨ_OlmBܵUe;ck1_es5㫇viz U >.{hs\=5hNY.5n0}4j=/U޵l;}0'{C[T(ťaJ|HizooZV`:jF܌i ͗N/z2:P5nto<}qU{֬Իq^hl7vK oVd;E5](jh(Q8gaޫՉB#dNv5.mGm~p^֙'F;GW?W~NXouvuO2S $9| MP^o nuz|^XԞPO98uW*m ű7+>۵vQԙ%p$1cܯ]QͺQI@ÆM_9I,gF|3ik5^Ԗ U4Yܟ`O-iw;KCe &2J:ϭ +"b][d{U?"H4^:``7%F@8חFUiV:Jئx!zڦ192dD@DDD@Tv[u| /uU8 qW^WEegOG1}UEdgo: /jW0U'{JFI|]k:v~GTy*!=p gMX)=>e+pIPgpyp'u9eO6uEc.S6 :(<'?km[R{Xa]e%v$t;G޿)bZ .#Dx޿)bOU2\}~ϓ)M>1HQ9lk3ԴJl|K~8kͧ(bnTVа 9`[=w抜_DRUF[Hӂӑ% ~#Tǟyy$mk} 5ܦG+YcyzeKgVݞzr7;'G }{Gf)n[HGR3N+}=Mƞge[.bn 6ioë"kXSrvQ[/O=Α@2[!]](i#EYG$V+G8cBsѺwݘ&|rR <^礿L۶i94EP暧zc@29†s_\aُb{;^.!. u#$g罾D| GmM7I{vimU!ƞXFaŮ] #@VZ]5 +t ==Ïft˞솎3 ^ tťJc.h!.뎄;ZXp 6[?Pus02}1< >J៌m΁ u]+)l'ҡsk{*~"u6v Z)'p=:9ќ'k4UN7d)AtP#ğZYqf ۅ9qJ }¶zz[%3 w+|=#YnHw@% !.֊h=g#֬k֟) χ{_ݧs,As=ĺjci?9^km;}vG {ʶ&uv= +ue-MpQ6h%adc-p>DVUw_CG,ξ&4JFGMO[0{Qun4|mQU*kc y\Fyd8 s{Kn<":Vst'i y#f8>U}FCOt\#=y%<0Gv|vꖲoveԞ9 |G?Eji)~5h˜GC3г%Yq-w]WuTI֖5~.nsչ9ωƫ6جuNFFXQnO7V|M5_Fo]uC:{aLGebAoro*Hpu]C+koZN[fTY.,咵ա> ;#pw={k¦ϪyO\c?9LTv({~c?Y<5k//7qj#VWr?Z :kzm QQModpk[ԓaK-kʮ籷Qh66$ֶV\6FY2M@o:?:FVXp6p.%Aoksv`czZ]QX1AU:Jm~ԬHbL$gׂ: pt[UOZZ$X6rsܺ> \Ÿu%Hٓ ?tq4+]z!Utq4+]z!VW# +MQeDx57R>7EѕpߓEGB#Ɨַ7uҒko(dLcƗַ7mJ;Cӌ|UL`ԟ/'D{{Yl]zsRyCAyE^Si}\cK nO6sUyG]Y+kmMϏpp|Ak\⩹@i gdnj<5sv h9'=p3yr.N/iSIH"{zh뇑 ,Džzܢa{(JG޵dphC:^Y˦ ˓<=jdA{apdwZimǸ9ܯ`6B=kXUX4* AlwXxA =s"Z) ;Z]r88$mj(7Ha8{&cꉰ1#r,nO xTƫ;S$&ô68X0Q5O0UwwHGQgߺE: t6.dKp} f%>B[=c42 ,oɑILp~斮GCIkܤSUaky= \Lk|^$|)S$n˜r[AU>{ːH\4='%{Kάi+qҳn]ܝN"qRTv|dm8k0'dAp+]U߀%$ZVت#~+ *fum.6I;Xc <2[8-Qj[7 uGۇIPKjHI.=x2D{T߮PUNVdC'<<ZIm[&UUP֡n <$U%>.'$VU|5en5i-v5Q.3CV5# Eh*o]fK-p6w$i y {mvՔu-jzG\V8-ۮБ M[I zIN#׌KK\nӃnv隚꧷,m!w('N2qgiM%6t}*VfW6֜g{aշO:c5 (ƗHh' 'Ɵ0JpV\+xӟ_)Sn-CQ5Bx4JTۀo PToMWVOC:qտۼ;4Z\Fuo~q #6?֚Rgȇȟ""׈geŘ.sO^CM#`:r e%G@G8O`z^2Kty qY,{+nMx?%vWQ%4_dsfFz{=#@iȨ=^0GRA猻9ܥxqJl׽7}1>MS I%ܯnOAHe UB6 x`^Q Yj8 du3mA'^3C֫k_ikkygA{s09'@pեn;eqnt:|Ԓ4xcs%^Sp<η͎]ߏ@ib7ڋzG y>9h su6jwmp~\ >qğ#ڪtzuM¶S$= -m4ɳXuW'kWW=K̵c8 h=njŞ&?v6;NZ4:QMAG$m.=>.'$VX}Z\Z5;&=f5RA뎇[gK-p6w$i y{vՔu-jF|Y#̌wŮi Fm_hHvnRG{R{:Y x%}88Gk+z9e1-=p N3w-)x6=>oJأJFyӌ㻯z:_5=P fPZ $4 zd;%#݊ k7Ycm액jZGp\1iۑ!x?XYb>?7Y`N62o~[6FIx raRg=|p {|\-u:i䦣i<2{$ pg乐ܽiUI==Ikk[e׶2 %$bZ\:_hhIĻ+jh4 Tu38:8 <%g~G'ڿ$Y}FU\Id]艩􎔒:{]89їְvIpf+wOv\oG)dդdžA|: |]Apqmf{GDygA鍿ۆiՒ5M<M̔g=Qئ~YTZ3GdjZr~6'=}Z).tO-Φ|1d}S)2kp3j{$-6Fe. ٜMyz#[th}Ilr|isy\=uwӑ4=u8 X1!|z ƧfWruq nA84/=/8?bo//ԬG,DW<T]iշuچzˌΨ7h?z1MxKiʷCq/%3{>==q&U|,,C 4B1yvjm U-'9dnFӌxv7N+ 1.Nn\i Z3q[٩A68cx?GAZ7[+o-Gc}0'Fd{V8ԛ1nWg4{=ܣ `I{o>V3K!;}3av<2N=Ω%N=tmAv})ꖘdݢmK]$ 0Smx+h M޳y_+~ ຎ'ӛݨig,|^0wVvqU7Kh-^0~d\~k N"X*Ɏ eª`n$wyOУ[qi[ŚR+F{ ?*UŵYXE\"gL|oÔ}<ۖW_g4vz>lA;T8#{6uKvVZkcRVSf~md 2C'B==Xs/.|>Z{+f$wv@V#Ek%SȄu|]km_[RZ% Yt Z_cemXuW>kn1 X_DY*i9KT4d}]4CKK-w\@>@+0#*ۗmp8qi/ z/S^tr_ Z'нk֏3WgIy[jҔp^*:BXDEB" """ ""GNk;+OpvK;F;;T=M/=K껵DG<,ZQ9wP[ P6wkFs"qn\G8+m-mTT4P7() 9h:~+.ɶKp~') dHDZkF %x`{lՖp+ $1 E\v骛-|=]Mwq!^[N;F[hc9@\ pD^ʺKqU]su-oNk¤11⦻}ZJR!44>^r@.+EW8(J\@g WG$g~:+1Wlzf m#FCX$W|@G}Di 9iTPy2]wgrQT.Ӗpo_殶:,tt|5a80:+oo`S:;ֻgEXll.$p: кbGij=9kj*0j֗r`twh̋lvrm"j&ThP@ǵoBA}S3P؅լ7jYG"ø:#fG+ <*_WDJ-~:H"E <jA3 rFi B"([*$:cGSJ x8{_a7BQՉ{1Ľ*+Ũdw8~kj[5 }+9!I$NI^}q7xVEziZ &l4M!ruٔFH5p0Xn K]dVZ#8`le`M9fҺx\A,w32 *jͽJQۿ*bV^^*J*;*EkUT؃cS6BOEM4E.,cCFOUfrR[esc|8 8鞃z(.N d 9Gg74 fŤlqYt} G"(y9%8$v]uk%ܮwKf~ީډ!QML)69AinX6QfӦTL-kN}ˇ>uPAUM-5L11kF H=TKB\hdw3b-6a )"^`USa6OiJcM[p@j^V9XkH}'$eus+ծ eX+ZFA D^ޏ܋-Q:*)1MP#o/1wPZzv[ T445&({Zބ \þF};6: FkD4siDgu$ڽ[mqӎk"K3(9FU(z5/ q+CO.F!hTntmAxԚ(|ߗ#E2ABRNOuumS-Cq%Ǒ $޻ Ch;*5nl$chh$;$m/p9 eoḪAºԬQF$e{Y{F'DٵvD1yUm;F:RWc=9G^YȢ78)p}] ȻR\"zX;qyy%}tM-/z>ɗھp07rc?E?{!E}+Oܯ}=o EW?dR.v{Q451Vv89F@R=!qE%h.35 99q8#%Oxyw9)=L𥠭8.;8)ds"bXޜhl"orw"g}]aM_%ӴUږa>*;'7q]toи2G-!YHF#?Hă9۸GqU +sٳ>yOOv4KYim=2\#ˏ{'̮md,lhL2oGvnGr* Bt7P3T՟۩r]u-tl- lvmJ%ʢgU׾2K;W9ZOZ֏it Sn&oN7G^=6c4ݕSZc9zei T~e4ta]Qݓڢ,G){ ow]{ډ*&ho;\N$WJ(֛-SGA`w3Z02p2Wfؔg-pvuSiC[CTLfx { jmq!홃\9VE^i7xp۝-Y}M,ڸn: sn|:t3ZIyR\)dv"eY.a?r+oKi{5FߤS=[KyruJwohy@Wz0,?EDng3–⬺\0̊'9Ju{w.(K)'lq=kG+as{]4\% 7.-y䍲a;18mޝVL2ҭo;##4^U}#p6ζzɝ|gҿ'=E~_W¾_WDUNCXBKߨ_UGEK hKY׏w ixJ ZNӘS4Ι))$xxj(ח}KhIF-=hi 1C_n. k:Gr|1W@p[gcSSٷyd8T[A.}m-7Z[d\{pG,Ԝ8h0I>;QWSY$\gw%`fp =3`+mC!d^rAFV=[b |UU s0[㖸uiT]ӄQZh5'ZӕR*Vb j6KCWjagW<>F nGLtRھC4~|&'r.dߓ݂;mǦJ%k"эmj4ZкA!9[$&6̻XG\&:QHp(`i˻J/nQ:&A,>){ܣ~M8]5{ŦlKk I.UW:}aT lrmi?:w>{*o|[3ػ=c|R,afiQ{0)2r_}MӈݮI:0Fn;#]8)|;<81) 6(!b(c+hGKb+RߛKMc5V¸LyI_ڭU֛[>O U-:?|W0kO559f 2=2]h=ZR Z}ITĶP&ZAUCі̒O)`F ϧgM,T'U/^]-y4ľ֮0]48a'/85<ŹzΧ|u iÏj4U@C!Rqo94I?X±>Q3#Ok?Sq_m͟7j/ëi8+}0_Cq6j$F8^iVD#~ӕ&[a#eךcj8y_ѵ?ow3DXGq:|:7fW(C<~WJGzfv:3)g=`<pr]-ݍ"ZL?KwCv{ߜt wceDDP" *W~߶q`H~9Hj᪡sM\#p< ,^EY.DIng=44ßBkUuQw{~P!Be[U=e%nKo;wkX44)jM$e*K=zeE)ԕaݩT[w7qGuEt)^Sp^_Eq3"{N=.›S[Y:[4xVy s{ugR#_-հԲOG!o|w8-]w::ntj VFgقrl祍9呍 {OjΌ0VPUII_G 2@vAd2FVQkp~+l7h1Mݚ''vcU+#]O0s40q8ZMrqDED@DD[/3o׺Q&w :@J[6E LSZn|:~_2>]Gݢ-s=4m^1QT:3@?}͞ i.wDJ3o73 ڴ"6ENŻ~=:t=5Iulݐ_k2Ȍ=N{Wۺ9:sGR[me#@~Tc[ ^U}//Ӻ7uG7oإI 0G 0x/qtw׳WzO<4 ,oLJpsAxzrMO.TE&=Ic`iwbhC~۝uMyIWPK&7OEI>|t~(WoOmڂ'iG_f>rvJiDE""" ɣtV6 `WWjFӵ[ih(p$/>s/ۥDXm4A o g8``K*~\Â[yO+}ېٲJGC}?ޗv6tZPgsax@v_HSQDڋQTz8e1}Gzr9LF\au/fN56S]w{8=ȳ7vXѭ6FKW푏jQf@NM1o_ϓ4[z<%،?|7a7Hu |K Mt VWzK8o6ozoKm}ڠEe?68i#m \\:v"OкY-l|tTD1.v>x^gҢKVr.P_<;azJk( aUtёKIkO#1b󇇻5mz4% {]:^G,PGvZ=ҵlz*ndD@KAm3R79߇޽I*S;_v v iuPX'߯4<WP؁b2}b]cpu+X e昏lg!u6UnWgΨyw?fq+gޥŞ,޲I/6{llҺWLb<4=Z/e,-u[ϴs*.AWH*^P]&Ń<5ȸ4}]~qGjt8wԷ Y\-ly}ݧ2un!£\]0}Aa]ns+ i)w$`~T/a8u7޿mw\i/ƠKS]կ܊i]~w.cͼ_~WcpͯYZH}~.O @hwssî k/]}ݠpΣTc?Z ?|73A\I֙}8@PT;uSt#cT6էَ7~>5qoxko.l?oTFMЌg͒8}Yj 4ՕpVvv~b==l]fKMԱkm2?kh0|+M/#j]R2G7>m^ ,'t6A#jXr"H9orԿKkf1 ZGyw7J˄]1 3? ]ë >)C&"fd5(=ֆ8m*+ha9w൮yR?X:[2"/""" "";Efn>~"]h4-[-L= #r+xԯwB=]uW3HJr|c$8CO4_a cؾ~YhU/EmB^9q3o>/ŷ]dBo ;Y?53Ok_VY,9e@ت-eیn?п}mڸ{~/~l8[u (o_A=bWU~؎3}mڸDlBn͠ P:x4zj)mn@s};s}> &<YsSG}qV\*U_Ny3h-{vkƜ[BE~ADEDD@DDD@DDD@TEE_t11#O0>V|Hj FۺA1 v 8,vfԓ =e#{<}`Ӵi[^ϹC+*Jh {*oz(Al$c?9'ĕI ?b<|Oph@Hzs)5sSW1v>//Z-ֶrR2F }\E~KdiesM~'("tȣo{kM+tZ 3?vF~Ncڈ9|:*ᮮ崱J;]C+Y.r;gsZgZٱb(_ÇķfFf8Ǜ\W,8u҉;jZvro.WhO<~ g{ђEi=^Ke!Z?bZo_xkfcYO&{%p뼇Gʓ.;!=7W57.PL^UM~V(-}kd}\&7I EﴤZ>`jCa"/4ܶFP|C.4ErBr?j.9%Uu gff񺶗5G,3Pן?WFzZ HSQ:+4{sv=QizV%m3i\=>vmQk Vj:x_huk^Ǵ9`2 _4]Z?)c?3/IoZj{rnQnӵ_Eўz0%ED/悮W4m{pA ;/%U4%M]4gshUnt]VU%$\.T{l+]dU xǏ0B,e@ϼd|LYY.h˪)XIpE8 A"|Y/Bjk4uOfNɭ43rj=;sǃI hU[(sӸ-']Lυ[>B利BR:dDYD@{^ZEfj)w~N.,ʞ%q{GÃu+VOmҸp~%[yu~K.Rк 9{KҍjeQc 8pz]d|W/36Sw*} gh1V{ zaO4UA#dV9i|7q3&~bDD$p,Vɧ_`VKkw;;1?nzzȱB 8ݑ;lVJ}7jnij{Z-o VG+~tZ_3PGI?GFpL˂4.koC~,s/ִ5dz$ϩaomo#%iY/j]_Im禣J=Pu{n 2&4$erRZ$咵y OGTu'LKmf 4ǿ;=mA/â:ƕbMo.|e#}BRŸ2[>'V"VIOv̰DEufGQ׆==$XuEAq#!E{VZM%(R34Nq\u ç3w]OZk֪Kʣ? k:kG -sjR-~Iek9_YW//|(op~Ez[e0m\Oa^w+jPOs,-r~koeHG~Ӫ,2sr*5ϓ5jiuW^v ⲒoQQ͗PKJtkv}~/EuBflixs^Rok0 }#S=m.ehMwg8%]MOZΨ uw+;s3om.̇?U_k8кCqۼ4S9~i|`fU.:5v^Oa*?mZJ0{k4AW1f+rp1%ݺ/֎UU=fGU{4=oLW*P̪>+dow"h;D;}kߴX[gh^y4U¿/k^Ǵ9`2 rlx̫e|T׹8|kVI!tP[ :BWVU١x抡c>ΣpVQP[?ΗqE%>=1EFkT9u4a8;c ' BN2[4eB"/ """ """ *qs{w ^bVf< wrր_n8sEן0css+ [DPiQ!9.$gYOVy}99+{F';E\Ѵ= {Um65hhx12(FƆ`;M1;#ڝ?U1!|k*`V c.qF=F.mF+vϫh$IQCii mTá_ڣT]zr(OUò<4޵LTg$KC|tf;zDAq@!Bz7d#>wh)ku"*'[lz{gӴTO$ zCMhPi=-?d^B<^<\JVcOf\!TT+[%ktd٥T4\2RmZ5<-"}&A (-csozNPg2}j\g(=f|%X4m))m 9γ톻ۺiv)};$4S^/D1TA%=DLZY$ohs^0Ax,>}Oiel5F/ [?mM$͖'w9b]ݓvEkcǻo>C|ޥe8UUp?>NiuVߧsGYIۊ/lWj[wQF#W`ђgLv-4Q6I =B5>}]$r"eQm"Nrt;Kt~kfo&$ٶ[t$~c anͫ-=m ROCG5Ndn he(ԺmtwK=L5Ibŏos~@#Vteg\մ}rR8W34PܻiqvGW=R{=9pK_qh2prq٣2x i_lv{,ut5qA9woE\q*R\*(*zfh C$k1Xo-٤vG{[.ݞ<Զʎ<(llMZiFwy?NW1o$G [79-Φx䨙۫ H2ڛ}ImorI""܊K7 `wNa[gW&ٛpKWi{Ҝ0 yξ`^`􆌾z~ ;SiIW*aS?b=@bAޮMt;f3?C~qᱲi|""kKnCNX! ;#> ΚګƷU7 =P%9rrp<@<x+#Η](ddH)99Q&pv{H>]VmيAc<?-Cӻ\?/j1]^%,4TqRS(D[z[p8)Ov"!"(Ec'G.r9G˜^kkѬD@M5 %kS||+ KGI' 7Isn6LIsa'GfH+ S˩h}LU=W>Dfv(@v|R6-}Mez~#ZQ^p4[=;{Vm{wKh[p7uqd<0Ӡ|V:ӲWN4=1Q^?PVܯ9dhI5-\Z[FM-gSw?"ەu߮M"*""A}[.l#dJn/t 7Z7ƾ[;ktI ,Hij{Îi6MWCKFse {>!FW7R]lK, 8t _ X{GdnC-MU7ɗ#Ҵxv%~b}]Ay'يp = :h={F?HQL8ح]UzBZ{{eʙTDzqЃЃmZC`7h81z?͇ nK#k"a>->`YjveD/K #$|f;z:i*vg}OgnݚhaU~kyi+$p=$ǡ+FǞ<&""" Wsq }i=n+Bxw>;) 6B hH]'F_GjGn_#4s`CtH9.= ۮ[Pڢv5 *~#BlݯH~UMt.?On<?cL.]#Q.w㈊xI `}Z"rHp#2T92?Tٿnq |] 5$M`\El""c׵idD^zvJGQIZjv>ۍrI}W*]_CsՆi]KN̒[cϳq 'ة+/^%QT@MGUZ|`WJ{a&K#]nm6s7'%,޹.lSO1t4v5L|N=֟\nF펻_'-E9R0$~ۥ=GppGҷ<|N[]:tN\6~^=K+nַ>(DG{+EpS.12ĺ7TqgA˷ۏ/6e%|`K|XI9z ה-n#o5Lgl7jɛ-k!4N'd=KC\w-^IX81ʢǔe]+D@DDD@_֗8'/8n{1vcmbaٓ<{Da# UfeMѮS-HIwy.KڛhKڟ^g[yn#s+{^G+Et75Wçs.S^>Ј$hA_4 .spUzQ2('ܰBKzdOӞrN|N:<҂nNc85 ~ X=WP~ =4ֳn__Լ|̑pӰr}YQ{w,R9]9Qt4b"ȟ~l"*""" "" 6vѹ7 ԴC\AsK԰Fz֚*[:@UMM-%u gz»Q(-_&kU=nemu5Us%g gGjfEgME]3sNZG/?w.&m}6\~>mp-K{3G?>kK״kFK7^Ȉ$F2XkZd{ 8wG;@OMg朷ޥ:~+55`>ه' G~kJf}/U;ᔎRᵷ :w<]Cž5^`# Eq""؎R񭁵TsS?~# iMӷy ci.,d8n=U&MKV0]ڷ󺟯+ԧ>^{>Ovh}R~SQ=-;]oϩLAX9$]R 8E Ժ7C5g)58$c?9QQ\1 fb@= Cr7ңz{q-I]珽G_[W5Oi[+瞲J{I.{n5 84^gk$_>/˧Q5 2IYιh!D9<>'.m.݅ks;sdü.z̦G&d٧|kWG5,2X# =A&-B m{}$4dYX\ ǠKhuMXB:{9̉K~#8dhY4Ok{C朇JGVWV,mǯ>YkaunCDTT4NuPY|1BX}h LߒH[YwN(tѬh?Ru5r;;0Dqg$Ұ=/%pt].楦ÜsV+E*8\4~HǫCnWeиG@ $;@qn[-T1qUocZSZ_/$L䍽ƌ|+oLP~|\WW Jt.:L 8"/c95IS[:f4EG/Fh{F]9gfY*'p9w RNR|YD^@D_:yQ0qցO׎~ m7Š3{UV1d;}+ VܛΒ\L@!V=,tTPB0Ș=]FT֓5/c?%"Ϝ"":RMdP~h]氼|it2HA]^~kv=eS>sԽ Ov;Pˍ{M߲Zr%\_?"Gnn-{owMICUi7lCoQSQXGcɭh|AEkAnRIGN0BFrW9͞T|#6YDDD@]6mc4UL-=4nGy^Wrc':kY{UKep^|׷#>}Wxp@sx[cwt-p5n52QOP{:Kv*ܻ^tVNd D_#$>$/HTu56"`cc@ hY1-c=>fV#c@|czԋ#;wDXDDD@DD*x+)&bN:l݊+m+dny79PŚ.q|q|ʪHjYe`x]zncs>z)';6S׹D^SS uSikaV:&[E Q.{>-i*\CjցJAoo]jh7H#3\i~ok.힘IMGϬbn~"ҏvMx""Yi5Fi =•8RY|1[ORXǷ+5!tZZ;GQռ-u^heqk[?ic5!p#/ҎmD)OdkjqRG Ŗ&D8a(auJx-wH*OLLf;Uwh+ڍS|xZ駥:[UwH+%BwBO[gPޕmLq-=[$W&lU2(xiLv2 ?>ھGd"hF̔w)*Osehtr4> Y\K bdkGkƬީwN,=/H[QyCW_5}vO nW7>1WzFEŷP[KpeD}z8dA>W:v,ӻ_~V4>0(n_=i[R-Ask\V6{<P7}K+e#"A>@V*5vKFUߊ~HrZmQk[16kT#UH=폡>npයՒ٧,4V+5+ih(AI<d$ORI%v+fK&7ˡ*ӊ ;+㚦XL 8#%ଵx - =1@>65]2!_ˉ({sI:eN} ں^Z:>{4d8} j~${/Y[)GR_WaɭEV 5]^pc1>7ݕ*Vʹoҵ4o4zlhifpkkn%Û#1nߌn,ջaC19"5Z%_;.41hDE" """ ""ZCon Ft>lJqfmd*{>i-uU4 #ğV|k&>QvVGy^X?|W[Y9mڪ>s̵UqgީsثRG""`B7"Sj݌*c$xt?+ua[#Rˎ?QO!ө=$oFKP A'8[vG PZ5p \4Vɓ|ҫg֫ȜWωDEh@DDG?qsRPizG4NN9}",΂" >UYߡB6פ?*6 QOpߡAFE=8N/}d,F7Ή_?STD\" ""+EhGh .󻧄m˾,ۺW\jZ [s>Gխ> GBv4ZgDtzjpLm{1퍟9OKIE9Zj7 g8vN!B \VjmizW]vJ FzcѠgKΏT >}m:nyS[c]"Ӆ{.u#?PStETkuRԮow[]AB/uL4tT;(\ʵך)~Op4;.x?8~*7Z[FҬUq+?}&ֻܵQjm8Ȍ-h$/[ilZE ;:Z*xox.Y )m}lA<~Neׂ> Z_;LaEB+dDXrB" """ /2777PUze=3.2%ske6jx HƀsBk.gP" """ ,PH2P>Z~|}ܢXiCNd,"ZJo*>ߑ+Ym{tpjD\{ԤJ'פ\DEXVn.>g3? U6U9 -h4~<7ż?=~9z}Jt=Dvi:'4*\~u G[C}u(rhߋ y7G#<UJmuX͹z%S<:[Yݽ/. GEUQɅ|G>>0TVm=c: Ǒ~rks`/TW p~k|R",6M eik#~ M*1uѺw.߆?^QT[Ee4H'd4&ѯ¥ ;CMԣRl5E0qX>cvwM?)eWz~% 6.z~C xfpeyǵ |V5͗fq_ۻ|k.|gXJޯpTvuM1R瓮: ӣ*XM ht|%Lwlu?A 4~DE9۟V9Ju?sDmV2[mnZ9\J/W/J27f:Q`/=@VD /b jڷ:K=koϒsT4.>DE!Gq۪6 nZ|: u}6>߀|@{] U]炙^Krcd-s\2x#/8DM;qB.qWmu=Iia'/ѾWR?ǟ/sɷ[<roq>gEkf""n =6\}-?} D+[fs]I^}p^sXk w+dRl?|@6T\q(owmA9eL Mda8>kK/3?QYOC{{LrƷ_" vGO<Ē{@+O$|y/.SRi{ejj!%,;xå8opqjznAQ3sKLCް&)KIq侬râWE-cmL"~'%D[ q3os/`DE7cnv6zy?jre$2#E|CukdOE*mqڛ7JzC89wyB!mu73eXe4O9gB Z/DJcEKe"" D@5I;&f#˴R|q^#9}OSG[&J#[s&${~#].iZ#Wt]+jp^ny7|DEP-:"5 BYأg?@Q{U#5՚)M {+PQjۣMI +[q7?Vk]1LgbҋjeKDE """ """ >8ZFZ-p`[Vq_reaEM'/ ?_7t_07S0aZ*(B͎}f.3I;._Pˆ>C)rnQS}C'R3}J^?F]{=kn48w7owԵb̼R9WTW5t1{OZ*~ϒ;3XR2McL܃)Gd} ޭ^q8(4CɃ.My#C>;Wq8}JvW178 LjCY5 '{,OI39H9XNe~73>2ٯ^z~i.u0;敷WO;_{H]ڈǢҲNtM.0qf`>ntYOQ[z`gҶz,d#S+*_۷ oV\G,qq j-H^ʍSSomS3\{2~ԾRr$2w*~{c޲J+6&qQJ}-GS I֞>gg|޽զXMj'h}ZCSaoE;=֥=h`ѱO]|0u_kyݮ^~^oAwY ͦ8NyA'? eB@-oIpk>>'SY>&^~Ξil0DȣosXD_I Ԓx]4(28k e*s铎]2UUtj+j%-=,Ny.kkv\+\8gһ-]xo}_~}GJz>NJ6.J$wh>g^DN8~E0,mxǴe}EOsJ.-AIX#UsOZkݕ:=Y}XVyz6ڡ8_'iEfi:{[-#̅'U|C |A.<9MVpQ}:DEDD@DDD@DDyĮ.klR4őzyw1y3@mk/wV{20?8a k7o{s6%?z>'l$'g(e>Q[<"Hh,ԔGnsdpmJsmAzi^b8Y$ o ֗oQGIJpu*KQ"utô1±BF>#vdEOn#ad09c@kG".fDDVG]qK =658d=|!=M;,z =儩F6gcYx4ZK続o9\%~;DYE @&TckWЧKWOU4) ի dFZ~To%xԦmw:(`q8`':~nnz{Jt:Y̳<2Cѭv]Z_qgOhDEvj@I*5Rrұ$Rђh̓=`؞1|WI-ЧQC-dD۬ #/Fo(N>ӏ轊{d>j[t+=7.7=K/N7rNR""" ,CT/xsdXK] %T[pw"H).R4dm䢲ЏҴXiTtZNB7{DULXPfhhd͕Gh{ML6OG!oTgUjT/>veiu 6^,?\3>tɑV\UT{|DX" """ ""ش];P\*crȾ?Ad,O+F'y:帻_M6{> 'G7QNO;m1UW8~=Ԧhl>'宑L;Q8/\/DEP]nHMJ{5sִd'm^ͧaVzfy81²αFMDZx{|>[g(l%iKdn9 ;o=WR}Mi[^NÏ ][e?tW|&lɬ^p/ul\LM ͻ:wzѠ{NҖS*sЈWWSz[4DZ0QQ3'3Pۉ54~s#:+`&@P+v=.`R$[L{eikc̑>t3QujVޖ^?4Dc~(hEsiU,s<)’"RҕԬsplphm6.0D0}'/˜+6|UwcW_.P"JS\:c*.nM-{.pr~ !V*dda{wĕ_o65_|laֺXCmP${# y~ Zl6GmӖT&=DcZ|pܝB{/e7""" """ qͦjA a^348c1--Dige֌kH}XK;ȋ|y(}[zr(b>)7M+Vs|Uf-רݦxz~Y~e |([**3%+0?~&9|2>7=w^iɅ꽨8֑uGTF%=="0rs jvE4OK;j(ȷnfNY ƟܩA {ʻ=*^~gp_\mDXDDD@DD}SeњfP縜5.' \ ׺oot:aȧcnz쓀3ԅwu5ja lN.k2~sCݜ{ #*[[8[&DX$" 6[ 'Ēz ,6xӷ;֚@>s`]f$镁dd[O7X~Gx2d߭9gmW_= ~rtVGSR=0^O13|sh߇%Ct2i|o{U01Wo/vUݬ*߮_EDY#*㦦grK}Ue[;Us[ulL ='ۗao&<?i[< hJut;ypǏha wj7ǖT^KH՚bEtmV2|'ĒE[m""Eq{zEnX9-kriտpJ{sv;؆='/Kc$ƽkA BK{]kcnޗmxp|Aom57ӊ;ǟ)/sѷk45DIx{+[dGȢxʫ/fID"""5uMDgvq';~'RQM5Ⱥ5C^/90>;[4ZDp^qfZՎWѱ-ETʥtx o/s2ztFuwS?欀 |hp_zcs}`AuzOe3CvD1g'ݕ̋U-#kih>LooYw*@ְPY~H\=W9ϑ>Ph]1{OfWXi,)kF/E4%nVxi( sJH}}i<~fѴ阪niP""2w I ٯUD{VjD*SURG/DE4wY9vm'Ah'i*q?gBۻ4w͢ܛn Kkz9_ ݫܪFϡ5(,$+$Fl&\7<p#Z:/^=L 鏓ezj;g>'4vq߈t&q#<ζL:mjz|ccq Ѥ^^oHw0=ۭGo~8aqROlR{f |ZџȨKY|^4rG_eθm$ izGXz_(+li}<# y+Sm6ˣ]ѓ%%\CuEE;˻/Թ׉ִLFIrΏQF%/s_~$[t'r +u_pA]+ոǀژt>GTCou-dۥݕL'^8yU}M`Ӂ!>0#|²č|?smhޞkoK:Wrm"X㍮q48=y~o>},5t禬yo_6{;ǑޯnzmO78=ܿhٚ-ɺBk ʞFEYNEMv>qivOpwO8& A+%-{=,5NG""=?m8I9#$wc!gl U , h}g̞j· :z:Wx aRYQRD"֏|I=I$6{ @""gbNnSy@wJn/t/('NjƱ)誝K<\ZU# .[{yk+k>Ր{]ˍk?N㗱0~+Y [{Ƽ~W_SDE9DDAMnjH#s'?|)IlvY+$7}B8IQMTLm t3\_ yy-⢧Qjb)#|TL)bhVŭ[ss)bË;4ŠT+e%@" o6K !{}\n]$XlcI h. 6EdU[F_^!ދfcvja\d;>eFܟs{5Z_G",D@P Ү穥1#iz?JtT䆰Eg>{xwcp6s l>4;kW'T{2[EyZ u.OtOVHhqk@./ʻ])0""" 3Wa5`cIN[(.N9>_ GɵrrJX,nV5kct-}MKT\η=?ܳѯu/ٴMKR|W/iV~H扲#d-sNA·tqOImZt}"cLTӾ lHW4AhӗX槖f1 )jX5uxVWRSR& OC"l}fwBߜ5^sp=SSSqWG l@Ov Zytez0_02{N6=w E@)+Kh^o4xJNUp}Fmj%s7*GFq;ȮVt-,$fz{\|meEqwtV-'`-Ƕ""YUKENʘioΒW4{諝c]!ϩ51Mm{3]S,mѻqH sCm!y߼i'`t8qE5eTNPnVџ*bjj:8;4u'+7Ɲ̧}clRɦoN}el[iKI2;u:OFVZ>s)B}>JAž hSѴ*4n47^ p/k-;a=Tܸ2w5crp<{R4EYd홰/qKoq'tz2>/PzIͭ4P\cs4m#~{DWƒU^m5j*pgBG{``Su5+ H#CN-gQ" """ """ """ ""[־ϩhL C+O,?RT^)A`z+UmLKz\xL SiXuR=2 {WǨT宠r&I1=oO-'ĭ ]p[־̯%{ i{HSoT<ujsu rD&=_?=~U> iȱBqZ[3{ܱl/*^ǁWK Ĵ;wZ6C*)s9urSZƧξqsixѲH0潹TZ顭/trFs3>]%Uƙ# *v_qw\GVepu6yjp9.I!瑅n%ɛ&7mය __i׶F#70=$25w|Kn [%V .pN5'H3wZX喥88Uֶ#]CP)f${pohh~}k~Nڪ6Z}o`kGUByǗ7vv~XmOgeT>%D/:⾩1GIuSq@=;BK[.=[>rևMo,SW3u`nĭ,'<4[.1T޾#b3Gygucy9%Iߟ &k~Z)dcדTn:9 BwQ mOlmCNfS5*Y8ۧJ:r~+!f ]H8p lj= YOl1vX?B: \nieǟޏ~xRP[}aMHc1/$lk[r{Ko/k:d0>7iQhDDD@_ -SoRDfciǘ$/"{&o 2JC&9gN=YŽ}UQ fWx0z:7p-Ejc GS8Q9{s Z;F>NkbFb;FUXG)wV4E&7VJ9uKƱ=J* Kg&Ki{M̙{䇡>WҋSX#D.YpXfE#$o\U_rŷ3wrh:*\9j[*3i+isUŠxU˗auKkR8| ˺{bxmG5S`2Ф\Gn6CDuMo8Ybx#y=Ēg~Kty>"Ԭ.i?a55kɧG&>(U uMB3/㸡SWi:jN~L(4݈>|?r}5ˈޭ':c}|vۗqPO͊a e X픍>}I 01Q*$U/K~oo*Z/ӶJ.R kΣWdd4rLrWPy| >F,.E%Vke}q'&kCZ/EU53y*"yҺUa|iwUԶ~j:R6pGvp[A@>gcGX }/iG/S̮[C ]]?BWlD6<:*Tv,;/YQJ͹Gw x""̏R|JPփԁ UbަlCSrk-W d8$ó T7S[5VnKG<rw2&l,""D@DDD@DDD@DDD@DDD@SΝP7` fI$d|lSq{Rګ]󾊊3PԒ$Uj^P?Nj (S9ֵ+ڵ,K>$y~vm6&KEQs- tj2 g-8&h%g>d={ 摂!_W}ȒR[In.Էmsw\:~4M@/I+t$iEI=o!Gvl+;s捑0{m?yc=/L_+`X憍8~/*SkOvdN>]P 1.4mm?ŸMUuH}ivL:Q~)?]V1m8=m3z]{G%|~6^݉)?IgVޣg(?svԛ%4=IU9v=;V:Tݿ}Q~k@ǨozH9d$68KԀ|פֽ-@|4x9sFF4w5+[;B(ڰq^I# ?;z4:7us)GHCa5W+lal }K -k"_d\QZGrIxu;NOMDO\Ut0v:zmX67;\}ܢۓmMPD@DDD@X-kZ uk L,U]C5q%k%AxZtT42 =SƷu%3k^QQEHavֹdžp~?.dTpѴU8V׻=u7:3m'\l˴uܾMNrn8?RSI[ pѴ%ajHxr˺_I_-2~ď8j~_8oj"iٻG?QPG_+b{16p4VM-EξRv0[sԭmm-⢺r&Ut@{Ji NžiR, z`9~U|̼cEF d HDDD@]v[u%xmMt&> Au;bSin>*, 6Wב$ǁpHP-1?~B8o,kǓWUYk4垥rF^"(ݏEՂOySCb;SߝrKO)X?i'ZbŠUO+M__c'jۻ?|tTJ#e+O#\Wx&ýR[k(쯟;9Xƃ`\ i5OX(lv402CZ02|I'ĒW`嬴 2\_/FZ o9\ bruɣW~&]?jc"sK?sɯzm>ҳemJ~3ڙ8kivi)Dz*ܣY>g$:wrt2<_3ϫُ&Fo^#51w_^o-:Di9;7;DT4TQtTt @V |ߴOīuEy%ٳߝ~j}" """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ ""US=S? )a R9z7/UԦVgT#204kC< TYd $s|5[8Qgn-v- WsuHjl]w{ Q7z˟s4m>wln$Ysit ;(Gjwkr:д򡓍w7~ӿr^N*Kn>F6]6ènMla KX|'8 "SLAAzz.OU;2ho)#{C)p=AJ& ~bv7,K+pp/V mLf8*aiK9ZHpݖQlڇCUlΦjh{G7!i }YKoz*+mO5-~O-<$49[Uo}.b"ڋD{/:b &^9=G5=x暝P\-TzUk'zwSqlP.Vv`>*S}2\RY|xTi}3Kp("M%SO;s{Xk]r\^4;Zf53.@"*U~ѻOS|upeTnɒavRvjYw7(!dxkkks;qfw\=cbDEl" """ """ """ """ """ """ """ """ ]uGn]굌oHa>v ?R /0z_Y՟ڵ+Uiiell3Ms38;p{}ª*ZheWeI@Ya7%dfWRN7.GPIwLvls$NHxA;m:_)jgAVRQm fU#C0طJ飼hZQԵ1Hj'oy9 3qiFYKL0? D'dKچODY8`1y{ry/_qy,Oȗ]SACTTN\.uL4C3rv8üRzwRΧb{+](Nq xPQ:K.NK}$@^gI'8~3FZaԶvw+WqLL+rd #J<rY;ݭH+tT.w:vTed~K)-|GwM#]-1ߵi2f1l,!GB߇⺎:j(:jeDfKY'1qhUnòpR;ќ63!Qgԭw&(%$u9ڳT {{j[|[],cV UnuW9~bjUPWq]/KSQX5ԓ:VVyn ܙ Viy\LuLq=sӏY_s=8{y#L}$T`|U(&!zj}ݻVQMK3+ `'GG7f\z7{=7Իg^2D\@p' wxzcnҁ3 3ȓ[SA6!'icj%51Р\S햨ӚlOCW|$qkH>{.nuNyMYpTOUQS)|n{FwS?2i18EؙvzAq5G/ev=[CYOYA}9+EZǔї.:r ~tj{#\^Z~{+%{J0[[mw$eeMElC#5z{}4MYQI FZHKہhoн`t\.3fGd,vZ܌w?o_q(ߺoQB[{ b#{[aqxi9kz]W]گkVպf^WbVy^+/v<<2q,#D[{~p3vovvekC17U`__iַhMu]U%ds0Y'R9_FKHN>{mdMնMqjmTbFԚ(͈h#tkd^!VijETLumiẉ w{I' 'ݢ>UvSf{d>a4AA ̗TS~MޝC.=ΎQTԼX% X^NK`JecV_()s))SG'8$Ĩvs.K[ cetgҹ=}˛ůa5GRcֲQ^:Mws7].\GH`NFI$~{׾6>imK3Y+srݴ 5&E P1 kC@\]o;eʞF;³Ɇ\KI mzŧ5ڙdZ*'f֗4Kqݖ qo{ F;qAʲIs8C}WH@ Ow{-ب 49MI3]nۣlޗW`he<`H)#S%Ow+i Y7RVC^XkCWgo&ۭ~?+uv y%v{G.sy\>[Hڦ^^f i.R|G]޺>SkznY*ufluN4;2NQӻM)]Rnh=eNC/sTW\'9Gxء{[t Ï n=; ~cU\?kځNzU':!OM|߳yfY\W5TCߏ.8"ޟF{ loky\ 8غ̽Q9y;v>XzjTkvbOkv!~c2a{wxڒW5"FC$Lk^Kޤug?Ġ{UgTO?>%ܳ,w؞ڻesU\<'-ThKn.MYSQQ=qZpy1=pz8-6ҹR}E!eA8k11{%fA On\SSOi'.szc 7^,al[/x8gs{jH(~GS0=rv9ˢpx=j^ypK>eWH\d y^27j}U5T$V!:siն65?'쎮9AWXbjk-ׇæwܤ &t$\r:wZFkv[m[G WH9gEclfqI&j.TCA,onCHp:W*$5fxzPSiՑ S)$%M3ffj R,!˜N\O\Uͻ<[TVCcc< ިΚ2Ŧ${v@]uuKaVCMHp6zB4V)FR;G7l#̃]ioZI="|⚾"#/"f d>~9tƖ隻lmOEIN؄i g.psW.X7F^D ਤ6 <:9ЂA$a,s[5Ka.9r> Z+%o}?]?zN(F5OG$>W8F] g /Wnl^vL:iZ)jj$B>@I=,uWMQ롚7WTɼ[U ,SLc=~7Mh^"](PѲg&XÇ4v|Vo@鍿״/$6J9%2ws9}nW$=p@Z},WL),NJ@|KA^Tޣ5(~r+՗5P].к 9rSuٸ}4rRx`s!iǻ.vz']}Q3? b[>*g:殓C_>FK)KC}ir[$N֣lW K:xOVRﵱ$lispIy\0:yq_|RpcDslNvK9{s83Y}nzG5ݪECLba{i|OP݅?ڧdP1hS旞֑+NOw Λ7[usa_ngWX4} -[g{s#t#̎Vˏ\tpo:s*4w[w*'Q][$G,?)&蚨UFSGCI!cx+r,~j+fKS(hD&H ù?.U>J'ܪ5m'>Z˄ΞX299y9s;H314vqJچHOc}h*l:'ViK5Wڴ򘚫lkw(:zM_Pg!7_Y-zUxl}WO/6@@S>V]ZSu5mTfhfdnw){ =\rjh7^eEƊFKtWefOpcҧ5ﮰ^i ]T_GiE4y}`2ЇuseS.[pk 7bͬ,Z[~6$Nzxg-UkuۍmuMldRK Hlq8d>Jqu%MtQC`:@3-xȟI-A>޽ԵtkV:cMI7SRKZ\9GscqֻŲ: ]tѐE[Rgx܏=1{|m^gs=0U#CO!JTŤi9k9~d QOM^zv%MKvvKiyuzYXG3>c3\ N^G&;yJʆp'}nA*Bͦ5 MV)Xk$叝h>'i'zƭ:/{.}ͮkmGhq%z`1ƞPǔzvԥSd,2H@ssO͜kj=S+OmuMc<.>8ksC#S3[%CD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@cO~muʗM58`8z Sx@5u#k+$2<7{ςh)I'VN ]K<2g ?:X y:: h ZZgO@ ivF|GCP7;7(M_#H iUO1GنRӇ8WZ Vh-5|Ֆd"'1uW/2nNfFqfӶM)i7jfDQrs#_%yEҢdy A;AO6[,9'N /_MVOOhyS޵!ǸupQde$;&Ҷ;V& 3uk\|KI$<:k)mMMuJj ec9'6$~s [S{uHauuafFyZ痓぀q:2Ӡxczf$u==w:Ypd縏ŶzchتJ.1GT"<.Ø:͞UڌSnT\oߒ?\AUFMߩkj=6f8w?)3Vg ;;x۸WLW4S)C\::|Y&rfo`mחNTҲwzT1r9inzܦzWlEZ#ir$uUZ{[rOR,m9p-v2À_K]ZT{s Տ k^$A# +ߺgjmuMV{]Ek.`Ii HX31=Aks=JK?ac×mw=h2#WRUz<0s7wYjzח=ä{IU=cۂ#q=:I=9SM5w~|B4FAve|F:F`NQɻ$^QU\=EkUUm{sZ2z ;agGnRiCov>oLL9 1E^\[H«Pj⦺POH-sGQr^yQQU58DCh%lTUBoG:Wllq.l.nq_ nn;u٦#Z.q˄2s^@xsA Ƌ#/nǏ>$e.*vpCzZtQ l0OL%XIvA NmMzJ͖zemCCK8$aОM};LXmE=4HZH <˳lӃ7ͮcson֥-G}rQiqtt `jx-4MuLch-Њcڢݎs+Wt֢W߫.TCWuwaBցpHRvW* Ikeu8 s~cÿ_Yeʶ{s)qUA1} kHV~ /kžiѥqC kNN0mP+w¶+CI5I }s_M&q`2@8VW ?ڢq6UIKosv?nu NH$P"nmqI-nS6պkNpbň폦s+YV: n}-rtzhˇ"P{ ~w"ɽf1?;[<Ҕ䊛Q;8d sD;H!"Ө$s+KM9?8oTT1)sdAG=M4R8a8du9F&%iES a%>v<| қ=.Mfԗ=9QF\Krrz@˜pIʫINvXm7-DDXFXhKw!r$i\@*lueۢ;ҡq$}Cⴂ+eNʔnTImwCOIAQ-h+Fѿ<}OXd4vIKj4o-\;Frs`h6SI's:p7 sv1ӋeAK擘<P -[ddO"} nֈ- _k0M80ެ~g\ZdG}8#,-䑮p,s USE;zyte%dDctUv<<=Wdw2*SMK70] ; /+c}j@9K. 0t]wwQxOOл1BװIrdQD;g/_#ZIިu]۪*k,,㗙npGa:8$g1&-XFM֚S%诺]X$849:4grww%\:S*!ptG9F)'~7;<γVjaZl%Dnbs9{'_h.i,9p@s#y %V;i~&]:k5 \('hYI,$I':{ՁÎ_ں uekidtF%s}ӘRF0@[iqcs/IXصF Ȫ)LOF\΀F; p^j=T'jcYcrLg+7kT[ 9#wһ8kUy^w w/ *z2抪`9g=qWoOWWrJd8sN AYɠVšQ=D2_y{@82WN0̍L'~Izrai}]u)5-W#P$OiØp} # uؐ"[mv}GY{"[<(q p&q_g]g2 8 7@;pҨH-ǷGe# qSdp;xtJx5. 9$ д-<>{^d;v5j.ߩ,UR=UKsWҚXO+AVpAYWuM iM(Ft5n#h8D>`*tb]{jFƦEClwl:[K#gA3&H88A=3W貉wl[0_/6;`]Py놴gx *I6@d/CSVWGꇗxh' 9u JA}6M)iv2C@u$WCQ QԼ^9'ǧt%i!Ԗ +F%Y̸KeK=vPNюn2qgf\;v-DVDEBPǦ,vxb&S5KȊ5\: ;'wϹws5چ t2QT(N` g;]TRE񮪧VOOGw1$(,ŭ7?zjmzn:J=H{yd/n6@A?;}x;%sQNڎ͔A{]g~:e׏b-xyt"GEҭܮ轥ϐ=LM|C K))m>.˗9cg> PҚFb+.$[JzUS]PctAYv|S=6ϯjgx/Œio69 @v|Y0}ǁ;*-Sn 4Wc'<0݉/Y?Wp2.~yQR7}ݴx,jm=rjUo#0cQk[h}Æ љR:86v>Ccn]]FƉDG4 wėgL)%?ebKܭi;XuglB׹'3ګ]e==SL6UlΌ|p:yJ~Dsxo/x#>8> >5ַ HUg;{f4pt1O_'T 8hQM{nӯzwݝ5s A$I6M 9skٻ8x0úv:̈HwėgL+EmVvVu7=%;>Ys`gw #޲;/a;tDVD@DDD@g'Vt-jzxypwh-{zaI5f,\:ڷVTK e#;#ԫ[݄pgkP^n #oF)Cnps!\ JO """ """ "8IHGDvZ9pC ,t$@ EKZ݂E}kt{gPOgq-돶d )hw DKncf)]rpޙ$'cQiͯPio6Z+* 9 A=X4ِ@""" ""*y^ɵ[&[F聄48~]K~hmOk|lu!@XӞRGxU]6*Ս~WtDTDDcn#5NKY&M01{1K" """ 9qttflsKh\nPprLe t^kFӊ?&/ѫ)AQyn-PQTTwˑNY99uw_bxK^?]_,\{.2H wc9gV{)s:Fѿ$H$w8ް=w^Ϊ˗~+~>D'u[,[n K|3qi-{WTⒶ }U=u0w0Q 9i=K\#:Gk*&5vӷ'5MF-4i໎n[q!Զ:e]1=qV5:ߕI5_5 }!Qb|}!Qbֿ>C|XCє9 8X{akȠGHZ['k\y+tSG]Z]p2XFT@ؐ@17z4'R=^ jHNjDu¶kRm5tK=u;46nk%{\TMGq G>MjG u.t" zIaiWR{j]YoQfES)癵fUr>RE. ɴWvSTInE#c6!$p|z8[1}J;ne΁CF Z@H# Ex!c] tgk؟#7zIo? ZѨ**mckyZ9J; 紗-6ΚvoR_1M IWFZZҷ=8#,`7dS!e5lICzzW zQmޱКQGlSVN(:'1po('RjvQk8S2@I>O|)] ,on^`ިZ_)lT&Ar`Fyې=3OP{&6S |buhV3CYtlbZzb {Z\FcROU6Wy) 28u\+AthG 8>-.~sҚF,ѤTRT@\-x##[ָ^(.FU5\6=w3cCy=2Gr[{poTnFUR NJH T}p,q!W`YRj.۹>eA5ٵ\ -vzc*X\m5Z I&SvO erIr=9!C ]Gow넒MZYm^ܱ]3,GsO o6 S߅utG3qA]O ~C-,յ&FiǺ1㖗z@nk#hR :[T'\RjK}BQk'sW{}+XwC ` <ݫkZwK%5F'H/ c#z^/wz_Xz$ץqۧ2Qw}!Renxlm 4g'jJ=]UWinSdmc8nK\Jќ@Z_de'&P<%Z\A?VHYl5⩵VQO?5CG'+ArBsbѭIDa8WUzOQM9%c3 '={k#yv ax'8AYFEu,7.\i[D#t[{K~oGClda`8ˋn23F@%FT)& A5%mSkefjM,e9V%}GD>f>75t=Բ:7?x$Aߋq$Uix{6̃?+2<p5"mnxooxw(rƌ1VvHi+)jQ ytZYtQ>lxIY6:n 5UO VRO&}W$xѶ njU:Ayѽ3+Suo:@**juQ| |39ɸS=%`ګ<F= pU.;jq]wFMP2 1ϑ9Q߳Z16J~_ PѾ?W9k]:a͆SOn U4dN< @c^R~6^v(o(jL Ze=x9IQGM;xj(Wl٢%k^CAurr|kq]j}-mSϏG{åCiK8篒"Fw9ˀJq#T~E%1@)$ Y㙮p Пomݯhn M.{#l.ܐr`wxuWkmS#~ۺ U=xY(g x!=Qj{c'ռJi4&ܮ4 CDr=Y$/և8wQ< h=w[ ^w0&{A?eg:Mm. oԔYu[Yl@ijw%ξ΍syQVwg=t{A[f(+7ZJ:J)gd +yA8*ְӚ"Ψz l^I}w@Uz#;E[cUBS4"hiFHsekIrȶqj$*QPS_xniW{kccXlqnOֹ8!t8] mmOC<}dqw`Tպaw|ۤHֿˆ8 duîL}530Zc'rH #uYT]{dp6n\~RY5ҽ G.23S 뙺:x KCP߽eoRR-'TCoPɘ)m- vq$ܠc߇rdj__G U򺾴4Ќ58'F~U-.r,UWV~o0Z0ߠ=IZWﶔ[~IEFIwBK=@y,f "3$^ptEei.7;gTT *#哕ˁ!cݓ47viyh;)K99>sAj~!tUEOyO>vSHzz㧱AE|mE=M&grvN{!|@j{)).^dGco~S@s|D-)kM1 9`|Hwx)NkH|B\.kr}$v_ {.q}b:cFQ[Gf};1(0q玡pAV%mYȥ:nBk lV:P[.dqy- 䤺YZeG\XFOpiǟ!]כ(Q12DiB;9d?玜8=yM)mƑ57. xu `=+}+`;7q9,>8wSCuvG ̵En},;|7\'桺evQ5VD";V 9O~Kzߎ]mILlW(/ي7?3qg8Yv}+MSU-\焙g;8u&[<6sNMO ZSV*;;d+eX;\c.8p:5UMMKn*`my@錒VA j􎈷ozVE\Φl|n!x$Ѓ7/7jS2IjH#kr|1x;2O7'!BLoN?Hi(`ه3)9C-!=#$u62Wͪ$p@%f#ir{W+ZR[Jݾ!,tWyP#SJH:w:=o0IxpJKX\O#OR:&'u]PVa1o#m{,Ҧ-=|MSd奒CI'ݕ}E7UǻofI꽽i-],JvKyY$Χ$6[OaϫNk?6F9úwaPNU_|ZL[=xBCk8;.p696z}WۃIi\)Z;\]9v` ߕwpa?"LmmOi qG6iVK^Wa#" ?+ȬyXIZX[L'` 0m-qgI}{Ed[DaSS;sqaFU!P64WG1?IWcF~hp= }&$1'8VUUrͽ^߱yI|A뺺3-|8 X; OzlWF [VʡB*_N {ZH Ѓ e7XmU(lsP]ɀ=i'/ 8Bs ұixf<v-}ltWƪjp"\6$x׷'-4vmE5HYlӻ8]\'ijU6U bllsԭ)w1y=5G*k˳~_"2Z2X2XR O;QC'eWt6\H6[g2k7Zi3#{ 2ofLmT|<2;iלH]4aoh~`ٍ`m762|yp+}ORߛ~" w~q_Q]ӫZbfpwFӑk ou:{V\)aRS2"%cꁜē߮g30 I zrAL)yKkINz ZNzxu'm1\vx7-p;mZzK Jh(Gfyo]-oQiz`_ =Ѷ@!t&G=Kd 9W46uk)_#THߤ.^k',E?#[fd=9cG8SW{?vFƟ٭׾GםܛuԘbN\7sܽzRI8z3tuvps>܎q>CIͤ8x02 ꛌH198i$S)h#jv/ ,Wr3p L,Db/iB8p,5Qkalx3..Q? [f9`.kek>/~eM)wtaA. NٮWMRds.tFOAq8|v{=Ug4杰KQ,Mkys#cj=GGIUYW9PƵ8ФR1|4fNR2}jmi.E@PKuJpKltytp}$2SN s9.pnyz/#P[`EK>$ <{H+[qBl5S;[qK{1cw᳔~vFTiv^И a;9=M/w+lwƹs$_d ztZGvf6gR t4IфVh2us Eo=Jl؏UTZ-w\)]t=OӽI !`X<}Hk.VP_浡\i#hݵMT&acaf8C^4Ucݪ$s)8Mb j7+E5TqA|g?qaOJuDC.o_>Q+KZ+EMDm#і>x!IMOFq4[.Zfklп<9xB!,lL,PA \qsdT](\Ee|.g=X;^OǓ3QTiݶ:ZhMӾ2AAQ%77 sa/U6Hd}3ܑ'l-.VrF=Uz=Mo7-cdį3ӻ41]'78p'@̚c]ؒZ^Z{UL&*:vPHco3\`"ST4!}g8F~YKMSϨ9]OA<7<ۇ!Mx{{7I^QVW#WkSad^F8kH[AvMs넔.撙pރp3La ['hv:[Gw]R8.틟:^ח|gٟ Ĩ.9Jw{=d'ZhC`qc~R7Uj}/m'ΫOQG!8C@ssrܷѧkeK/PTUbvR)25 %FZoZI D־;dPH>@+ю۪J*>|Awuוj-IG4V JeJQ{o7+9FmqMU%H*?N;\gZ*rԴW=||BYO} u6;te,25Bp%jŃUjk5؄I3~:EC/V=5L\is1rl>w޳[ARV1.sKZ@=2n)nŢ-6!K{-rF#t lw%/:}Ɏ'4.ns9 ꮪTwטr?Q/Asp{5My"ͺ'omUC,L!h_ ~.9eQqxm^۹l7>4<ޅ>y6={ k>!Qb<mVmh/NˎGe.ccY#]=VnmZY#O+j$+Aǃa ­xښAGOHc"*"i g}V߮nu]w!tφC+<Z~;YdkɃ˃%E[|C[osKZcq*®;p}M-,3U!bzecVEQ2PN\TlyҶaH:zJ;yIo78. ^M;]$IkhyX4[תwc8)8cs9KCͬ t=MmscĎl~YXq Q:-W] V , 3Դg{H2{#$^5)zD 4fo||e5Lۓ(in,`859|J[YGvv=3DT<3">Hۓ- bա4W;gTAFB"ˎA9y[zCͺiF+s+t ȸj7i,ky@@U]mK>wր=>VBȽr?;7;~_]v+J_)itut[c .s煼QF6[nj[ ǼV&s{'s椝VyCg$^1r>HLuwsqv*` &Bl:cN[edi ){]ܨTSK9e]"^E8sh[Ͼ_੆yY%}x Q6!q 0ⷝ41SSOm00a}P̖K\6K k=KUC sC+y#Ox#(O)+h8~uznUA.c0Clѽrمwg,zkҺz5!2&σ $;6+۵,pkt7xvG2FW[D;'A Wj{濇_*J:U8dsz h٪9FJI˛[kj}GNMM4R󘛐⵶Yy$ϵ:G8I'9Umve5(t e,44j9vp:jxb≁`k@e] \ۮ{9~ H껾ݫZb_J)gX֑ЭSų6 Rݝ\pZjhPYi],%$ai'M$m5nQPٮ7 d` ( |*՟F I+͚UWk'mOSEʚFֱkA˚X!ఓWv7{[ifzYNX Rk<$4 LSS1 ]OnP!MBkoԷZ[fE+n$5kk9AN~`pc읶ASA[5MDQsFZ݅l[:n 'rZmM;)5|Öt$4i 'c-_e+z>LK_BF^=^vc$x^"`{}fi7q*5F_pщ0 :T Hk}E 4i*?DHZ9奭#?5[9oYzU>-|[4՟T)]!Kp{ Ro%rKA+}s9}nFwL8/ԣtZu^p& iպoHKيFq 4 門p "EU58D KVmHSTRH[@O# Op#:BM EX,l.9sRI%f.5 CLgRHj~Ikc"Ͳ7o ZB`+%{VE%tdZHs}H3;Cz/Jkk2vXێs?#c8¤m-4PTC Qh- gf{F@EFܭWdNRfow}_lu^$6:Ѽ#-9'5ִzc,j 5KW=,A1JpqӜgc cYe9$ᷨn` v֤-OeG 1;swpI=0<-M6٦ IMuL`K33g;⫌{]l,ņ_juA*D:IL顕 2^oWWitJ7q-IV|qjxmlZ0 QО-^R; GU6*Atk[$Mpp #@vMOn_j.P ʉR>nYb2@qv`gO؈,ű67nk rR\FQ ds-pz U]i/:ZEnj b20d-.sp99GEV_ ޝEN ȞquY7evH;}TSTrZqEO:TA(Ecsiݻmmp7m g hO\u*fEa=!ebm< '$19'u>+OPh=rMȾH_;$0|U9ҿ&ҌWAvQnƅn樱VT:NhoWt%.@K;ew_楧e -rdc Y-j+) ] F謚VOknzGs,ԠیhRA'iztG=:oɵ|OQOHFt-' 1!kMcj[ eGm>xd3A# At=I5i dѐ#;8oz󅖜T\w\y40qzKmLCJxa q28d=^`У;{7."çVTT൹ii # g0CqT1U:T<83K<'8Ϩ |m&uN1i>;!QnI=؊ tڎlw )>}:.O9< ej+{kvw9o7yL&qg[`6շGۥHj-$7l@$#4yZAĥ}!"7SsVlnO?9n9q9uJeoÛ^_]MК)ɩcIPܞ>h^oU~ƞq#yߨ;+P[{+zZCI'l4eh$+f/mz>nމ]#sFAk۟=˼EK+6Y6١'ӛDz[<7 gHҊj>\8$-SO=ʎvLj:VIh8w[WqwqFnƏ"ҚikCQ+/4 .8pQæpkmGM;!e(xokЌٕY2^Uo}1;C_7Qhj{M EMY)+@=PZh鯗iXb{emŴQ[>}񹛸_/+q)L|ŀ<kҧWpzS4Fels)Nx-tLj/}ӗ-GfkBsFx uwx5꫽,u]\},B!Ӓ9QTc=\rrv+j%>j=g%ۉohkNE L}n^ЁONPsXQMtcw~M IeX7O_og:3X^˥/*CGN=%Y$7kHY,~WzIGԔf];%e+cE=$Φ- hPKK{{:X lRůEibxNdKOs3Ԓ]=H٠7,t1{pAUiv%\ 6x ƃK*[Q G$87 nEk"շ7""" """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ ""^ h2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHD`D HNormalnyCJ_HaJmHsHtHJA`J Domy[lna czcionka akapituPiP Standardowy4 l4a ,k , Bez listy 8@8 SNagBwek p#4 @4 SStopka p#4W@4 1B` Pogrubienie5\8O!8 wapple-style-span6X@16 w Uwydatnienie6]PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] $ V n@:2LN(*{ LN)P  oR$~@}U>JR$)&7xY%o[ .VR$ub%l4L28cR$K5Fƾ!T V~5R$\23Z9R$0M3/G`Ɇ@ 0( B S ?h(  c \A . SISGPP S`T S`TP#" `? c \A . WSAP,,S`TS`T,#" `? c lA. logo arr jpg0S`T0S`T#" `? S LA. S`TS`T#" `? S LA. R`TR`T#" `? M @d@<!y@0+U3#U!%%C*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsmetricconverter @ 53 a ProductID #_ f (0&+2589F!!##$$&')*,-"%3RrAb[{o5Uo 9 : G t!!##$$&')*,-"%ty !!##$$&')*,-"%;tXgqR^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`5o() ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.;XgqH &? !+U(q11B6BH~II\|hJXuABRuGlJwu,9S6Y(!#@0''' ' $`` `@```$@`````6UnknownG* Times New Roman5Symbol3. * Arial7 SylfaenACambria Math"1FFFr ,r ,!42qHX ?S2!xx OWOPUser Oh+'0  @ L X dpx OWOPNormalUser2Microsoft Office Word@F#@ mT@>UpT@>UpTr՜.+,0, hp 0Osrodek Wspierania Organizacji Pozarzadowych,  Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz|}~Root Entry FЀepTData q1Table{B)WordDocumentSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q