a

Program cyklu szkole

Zakadania i funkcjonowania

podmiotw ekonomii spoecznej

Miejsce : Gociniec Ostoja ul. Wojska Polskiego 53 a, 16 300 Augustw

Data: 04 - 05.12.2008 r. I blok szkoleniowy

11 - 12.12.2008 r. II blok szkoleniowy

21 - 22.12.2008 r. III blok szkoleniowy

I BLOK SZKOLENIOWY

04.12.2008

Temat: Dziaalno gospodarcza w NGO wraz z Prawem Pracy, elastyczne formy zatrudnienia, wolontariat, Kadry - Mikoaj Gurdaa, Agnieszka Krawczyk

09.30 - 10.00 Rejestracja uczestnikw

10.00 - 11.30 Blok szkoleniowy

11.30 - 11.45 Przerwa kawowa

11.45 - 13.15 Blok szkoleniowy

13.15 - 14.15 Przerwa obiadowa

14.15 - 15.45 Blok szkoleniowy

15.45 - 16.00 Przerwa kawowa

16.00 - 18.30 Blok szkoleniowy

19.00 Kolacja

5.12.2008

Podmioty ekonomii spoecznej a rola organizacji pozarzdowych w tworzeniu i ich prowadzeniu (dziaalno gospodarcza) - Mikoaj Gurdaa, Agnieszka Krawczyk

08.00 - 08.30 niadanie

09.00 - 10.30 Blok szkoleniowy

10.30 - 10.45 Przerwa kawowa

10.45 - 12.15 Blok szkoleniowy

12.15 - 12.30 Przerwa kawowa

12.30 - 14.30 Blok szkoleniowy

14.30 Obiad

II BLOK SZKOLENIOWY

11.12.2008

Planowanie profilu dziaalnoci, biznes plan i prognozowanie wynikw finansowych - Mikoaj Gurdaa, Tomasz Musielski

10.00 - 11.30 Blok szkoleniowy

11.30 - 11.45 Przerwa kawowa

11.45 - 13.15 Blok szkoleniowy

13.15 - 14.15 Przerwa obiadowa

14.15 - 15.45 Blok szkoleniowy

15.45 - 16.00 Przerwa kawowa

16.00 - 18.30 Blok szkoleniowy

19.00 Kolacja

12.12.2008

Planowanie profilu dziaalnoci, biznes plan i prognozowanie wynikw finansowych - Mikoaj Gurdaa, Tomasz Musielski

08.00 - 08.30 niadanie

09.00 - 10.30 Blok szkoleniowy

10.30 - 10.45 Przerwa kawowa

10.45 - 12.15 Blok szkoleniowy

12.15 - 12.30 Przerwa kawowa

12.30 - 14.30 Blok szkoleniowy

14.30 Obiad

III BLOK SZKOLENIOWY

21.01.2009

Tworzenie Spdzielni Socjalnych, Klubw Integracji Spoecznej, Centrw Integracji Spoecznej, Zakadw Aktywizacji Zawodowej narzdzia aktywnej integracji Magorzata Kowalska

10.00 - 11.30 Blok szkoleniowy

11.30 - 11.45 Przerwa kawowa

11.45 - 13.15 Blok szkoleniowy

13.15 - 14.15 Przerwa obiadowa

14.15 - 15.45 Blok szkoleniowy

15.45 - 16.00 Przerwa kawowa

16.00 - 18.30 Blok szkoleniowy

19.00 Kolacja

22.01,2009

Fundusze wspierajce Ekonomi Spoeczn, moliwoci pozyskania rodkw z UE i innych rde Artur Gluziski

08.00 - 08.30 niadanie

09.00 - 10.30 Blok szkoleniowy

10.30 - 10.45 Przerwa kawowa

10.45 - 12.15 Blok szkoleniowy

12.15 - 12.30 Przerwa kawowa

12.30 - 14.30 Blok szkoleniowy

14.30 Obiad

Trenerzy:

Agnieszka Krawczyk

W 2002 r. ukoczya Prawo, a w 2006 r. Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego na Uniwersytecie dzkim. W midzyczasie odbya aplikacj radcowsk w Okrgowej Izbie Radcw Prawnych w odzi i zostaa wpisana na list radcw prawnych pod nr dM1443. Posiada kilkuletnie dowiadczenie zawodowe nabyte w ramach praktyk aplikacyjnych oraz pracy w organizacjach pozarzdowych i przy obsudze podmiotw gospodarczych, w tym spdzielni socjalnych. 2007/2008 - czonek grupy ds. lobbingu i legislacji powoanej w ramach realizacji projektu "KOS" finansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach IW EQUAL 2004-2006 udzia w pracach nad projektem ustawy o firmie spoecznej.

Mikoaj Gurdaa

Absolwent Wydziau Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu dzkiego. Specjalista w zakresie europeistyki, kultury komunikacji i aktywizacji spoecznoci lokalnych. Od 2006 r. rzecznik prasowy Projektu Koalicji amania Oporw Spoecznych KOS realizowanego w ramach Inicjatywy Wsplnotowej EQUAL. Administrator midzynarodowego portalu internetowego SENDI. Manager Orodka Gospodarki Spoecznej dziaajcego przy Stowarzyszeniu Wsparcie Spoeczne JaTyMy, manager ds. kontaktw ponadnarodowych. Specjalista ds. promocji ekonomii spoecznej, zdobywa dowiadczenie w kraju i zagranic. Doradca ds. ekonomii spoecznej dla firm spoecznych i spdzielni socjalnych. Kilkakrotny stypendysta Ministerstwa Edukacji Narodowej. Posiada wieloletnie dowiadczenie zawodowe w przedmiocie ekonomii spoecznej.

Tomasz Musielski

Pracownik socjalny z kilkunastoletnim dowiadczeniem pracy w programach rehabilitacji zawodowej osb chorujcych psychicznie. Specjalista z zakresu ekonomii spoecznej i spdzielczoci socjalnej. Doradca w zakresie pozyskiwania funduszy przez spdzielnie socjalne ). Ukoczy rwnie specjalistyczne szkolenia w zakresie funkcjonowania firm spoecznych: w niemieckiej organizacji Fachberatung fur Arbeits und Firmeprojekte (FAF) oraz w edynburskiej organizacji CEL. Zdobyt wiedz teoretyczn w dziedzinie aktywizacji

zawodowej osb niepenosprawnych pogbi i zastosowa w dziaaniach praktycznych, pracujc jako Manager Orodka Szkoleniowego KOS dziaajcego w oparciu o model firmy spoecznej  i zatrudniajcego na stanowiskach staowych osoby dugotrwale bezrobotne oraz osoby chorujce psychicznie. Jest czonkiem Forum Gospodarki Spoecznej, ktre dziaa od 10. kwietnia 2007 roku przy Stowarzyszeniu Wsparcie Spoeczne Ja Ty My. W skad Forum wchodz przedstawiciele wadz dzkich uczelni wyszych, Polskiej Organizacji Pracodawcw Osb Niepenosprawnych, Powiatowego Urzdu Pracy w odzi, Towarzystwa Przyjaci Niepenosprawnych i Stowarzyszenia Wsparcie Spoeczne Ja Ty - My".

Magorzata Kowalska

Od 2004 roku dyrektor pierwszego w Polsce Centrum Integracji Spoecznej CISTOR w Toruniu, szkoleniowiec i trener z zakresu projektowania, zarzdzania projektami oraz pozyskiwania rodkw UE, ekonomii spoecznej. Wykadowca Kolegium Sub Spoecznych w Toruniu , Wyszej Szkoy Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Uniwersytetu Mikoaja Kopernika w Toruniu, ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego m.in. z zakresu aktywizacji zawodowej osb bezrobotnych i biernych zawodowo oraz przeciwdziaania wykluczeniu spoecznemu.

Artur Gluziski

Ekspert z zagadnie pomocy spoecznej i poytku publicznego, w tym take spdzielni socjalnych, pracowa w Ministerstwie Pracy i Polityki Spoecznej.

Projekt Podlaski Orodek Wsparcia Ekonomii Spoecznej
Nr umowy UDA-POKL.07.02.02-20-007/08-00
jest wspfinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego
oraz budetu pastwa w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki